Petr Hlaváček (historik)

český historik

Petr Hlaváček (* 4. dubna 1974 Chomutov) je český historik kulturních a náboženských dějin středověku a raného novověku, filosof, editor a publicista. Zabývá se problematikou národního mesianismu a evropské identity.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Petr Hlaváček na konferenci Proč jsme Západ (FF UK, 9. 6. 2015)
Petr Hlaváček na konferenci
Proč jsme Západ (FF UK, 9. 6. 2015)
Narození 4. dubna 1974 (45 let)
Chomutov
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povolání historik a vysokoškolský učitel
Vzdělání Univerzita Karlova v Praze
Alma mater Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Bernská univerzita
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Pochází z někdejší pražské měšťanské rodiny Hlaváčků.[1] Vyrůstal v Kadani a roku 1992 maturoval na Gymnáziu Kadaň.[2] V letech 1992–1997 studoval historii a filosofii na Univerzitě Karlově v Praze a na Universität Bern ve Švýcarsku, je žákem prof. Františka Šmahela.[3]

Poté byl až do roku 2000 interním doktorandem Ústavu českých dějin FF UK, v letech 2000–2001 působil v Historickém ústavu AV ČR, v období 2001–2007 byl vědeckým pracovníkem Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (GWZO) v německém Lipsku. Zároveň v letech 2006–2007 vykonával úřad proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční záležitosti na Husitské teologické fakultě UK a funkci vedoucího Katedry historie a křesťanské kultury. V období 2006–2012 přednášel dějiny středověku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Roku 2008 založil a jako koordinátor vede Collegium Europaeum – Výzkumnou skupinu pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR v Praze.[4] V roce 2015 se habilitoval na Univerzitě Karlově v oboru české dějiny a byl jmenován docentem[5], zároveň byl zvolen mezi fellows Centra medievistických studií AV ČR a UK.[6] Od roku 2016 přednáší též na Západočeské univerzitě v Plzni dějiny českého středověku.[7] Dále je rovněž členem výboru Lutherovy společnosti.[8]

Mimo jiné byl členem tzv. Husovské komise při České biskupské konferenci (1997–2000), lektorem Institutu františkánských studií v Praze (2001–2005) a koordinátorem Komise Biskupství litoměřického a města Kadaně pro rekonstrukci františkánského kláštera v Kadani (2003–2006).[9]

V roce 2014 získal společně s historiky Janem Rychlíkem, Matějem Spurným, Ivem Cermanem a Janem Urbanem v rámci Novinářské ceny 2013 čestné uznání za seriál článků k 75. výročí Mnichova.[10]

S manželkou Karlou, syny Jonášem a Mikulášem a dcerkou Karličkou žije v Kadani na Špitálském předměstí a v Praze na Vinohradech.

 
Petr Hlaváček, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a rakouský filosof Konrad Paul Liessmann (2010)
 
Petr Hlaváček a filosof Václav Bělohradský (2011)
 
Petr Hlaváček a americký germanista Peter Demetz (2012)

Publikační činnostEditovat

V letech 1989–1995 publikoval též v regionálních periodikách Kadaň Dnes, Kadaňské noviny, Nástup, CV Týden a Památky, příroda, život pod jménem "Petr Hlaváček-Kadaňský".[11][12][13]

Odborné publikaceEditovat

 • Petr Hlaváček (ed.), Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989–2019, Praha 2019.
 • Petr Hlaváček, Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu, Praha 2018.
 • Petr Hlaváček et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018.
 • Petr Hlaváček – Mychajlo Fesenko, Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu, Praha 2017.
 • Petr Hlaváček - Pavel Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu, Praha 2016.
 • Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al., Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí", Praha 2016.
 • Petr Hlaváček (ed.), Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy 1918–1948, Praha 2016.
 • Petr Hlaváček – Michal Stehlík (ed.), Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou, Praha 2016.
 • Petr Hlaváček – Václav Bělohradský – Martin C. Putna – Michael Romancov et al., Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností, Praha 2016.
 • Petr Hlaváček – David R. Holeton – Peter Morée – Jaroslav Pánek et al., Via Media. Studie z českých náboženských a intelektuálních dějin (Europaeana Pragensia 8), Praha 2016.
 • Petr Hlaváček - Mychajlo Fesenko, (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945, Praha 2015.
 • Johann P. Arnason - Petr Hlaváček - Stefan Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept (Europaeana Pragensia 7), Praha 2015.
 • Petr R. Beneš - Petr Hlaváček - Tomáš Sterneck et al., Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. (Europaeana Pragensia 6), Praha 2014.
 • Petr Hlaváček, Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi, Praha 2014.
 • Petr Hlaváček, Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989, Praha 2014.
 • Petr Hlaváček (ed.), České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě, Praha 2014.
 • Petr Hlaváček et al., Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622, Praha 2013.
 • Petr Hlaváček – Dušan Radovanovič, Verdrängte Elite. Aus dem Gedächtnis verbannte Gelehrte der Deutschen Universität in Prag, Konstanz 2013.
 • Petr Hlaváček et al., O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace (Europaeana Pragensia 5), Praha 2013.
 • Petr Hlaváček - Dušan Radovanovič, Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze, Praha 2012.
 • Petr Hlaváček et al., Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 4 - Historia Franciscana IV.), Praha 2012.
 • Petr Hlaváček - Terezie Zemánková, Karel Havlíček - Gigantomachie, Praha 2012.
 • Petr Hlaváček (ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika, Praha 2012.
 • Petr Hlaváček et al., (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European History (Europaeana Pragensia 3), Praha 2011.
 • Petr Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter. Studien zur Kirchen– und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 40), Stuttgart 2011.
 • Heinz Duchhardt, Petr Hlaváček, Winfried Eberhard et al., Bruncvík a víla. Přemýšlení o kulturní a politické identitě Evropy/Bruncwik und die Nymphe. Die Überlegungen zur kulturellen und politischen Identität Europas (Europaeana Pragensia 2), Praha 2010.
 • Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al., Františkánství v kontaktech s jiným a cizím (Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III.), Praha 2009.
 • Petr Hlaváček a kol., Minulost a současnost vinařství v Kadani, Kadaň 2009.
 • Petr Hlaváček, Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha 2005.
 • Petr Hlaváček, Kadaň mezi středověkem a novověkem. Deset kapitol z kulturních a náboženských dějin severozápadních Čech, Ústí nad Labem 2005.
 • Petr R. Beneš, Petr Hlaváček (eds.), Historia Franciscana II. Kapitoly z dějin františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra a významného učence Bernarda Sanniga (†1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze (1604), Praha 2005.
 • Petr Regalát Beneš, Petr Hlaváček, Jan Kašpar, Jitka Křečková, Historia Franciscana. Katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604–2004), Praha 2004.

Populárně-naučné knihyEditovat

 • Johannes Mathesius. Opomíjený příběh wittenberské reformace, Praha 2019.
 • The Franciscan Monastery / Das Franziskanerkloster in Kadaň, Kadaň 2018.
 • Kadaňské vily a jejich zapomenuté osudy, Kadaň 2017.
 • Kadaň a Velká Válka 1914–1918, Kadaň 2016.
 • Karel IV. v Poohří, Žatec 2016.
 • Průvodce Nábřežím Maxipsa Fíka v Kadani, Kadaň 2015.
 • Löschnerovo náměstí v Kadani, Kadaň 2015.
 • Řeka Ohře v bájích a pověstech, Žatec 2015.
 • Zapomínané Sedlecké předměstí v Kadani, Kadaň 2015.
 • Kadaňský poutník. Kulturně-historický průvodce starou Kadaní, Kadaň 2015.
 • Sedm pádů Kristových aneb barokní křížová cesta v Kadani, Kadaň 2014.
 • Františkánský klášter v Kadani, Kadaň 2014.
 • Nový Jeruzalém? Příběh františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani, Kadaň 2013.
 • Svědkové minulosti – inspirace pro budoucnost. Osobnosti kadaňského gymnázia 19. a 20. století, Kadaň 2013.
 • Literární toulky Kadaní, Kadaň 2012.
 • Zapomenuté Špitálské předměstí v Kadani, Kadaň 2012.
 • Obrazy z kadaňských dějin, Kadaň 2011.
 • Milan Slavický, Kadaňské nocturno. Ed. Petr Hlaváček, Kadaň 2011.
 • Kadaňská domovní znamení, Kadaň 2010.
 • Kadaňské pověsti, Kadaň 2010.
 • Zmizelé Čechy – Žatec, Praha – Litomyšl 2010 (s Jiřím Kopicou).
 • Zmizelé Čechy – Kadaň, Praha – Litomyšl 2009 (s Jaroslavem Pachnerem).
 • Z dějin židovské komunity v Kadani, Kadaň 2009.
 • Svědkové minulosti. Osobnosti Kadaňska 19. a 20. století, Kadaň 2008.
 • Královské město Kadaň, Kadaň 2008.
 • Rytířské legendy Kadaňska, Kadaň 2004.
 • Františkánský klášter v Kadani, Kadaň 2001.
 • Královské město Kadaň, Kadaň 2001.
 • Dějiny františkánského kláštera v Kadani, Kadaň 1999.
 • Kadaňské legendy, Kadaň 1998.
 • Kadaň – Historie, Kadaň 1993.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. P. Hlaváček, Zapomenuté Špitálské předměstí v Kadani, Kadaň 2012.
 2. Tomáš Oršulák (red.), 215 let gymnázia v Kadani (almanach), s. 50 (kap. V - Významné osobnosti).
 3. Archivovaná kopie. data.avcr.cz [online]. [cit. 2015-09-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-23. 
 4. http://ce.ff.cuni.cz/CE-5.html
 5. http://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/habilitacni-rizeni/zahajena-a-ukoncena-habilitacni-rizeni/
 6. http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/historie-a-vyzkum.html
 7. https://fpe.zcu.cz/about/people/staff.html?osoba=128667
 8. Seznam členů výboru Lutherovy společnosti: http://www.luther.cz/lutherova-spolecnost/vybor
 9. Petr Matoušek (red.), Významné osobnosti Chomutovska 7, Chomutov 2009, s. 8.
 10. http://zpravy.aktualne.cz/domaci/novinarskou-cenu-za-rok-2013-si-prevzalo-11-vitezu/r~7bd701f0cfce11e392710025900fea04/
 11. http://books.google.cz/books/about/Kada%C5%88.html?id=w0peHAAACAAJ&redir_esc=y/
 12. https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/114185
 13. Petr Matoušek (red.), Významné osobnosti Chomutovska 7, Chomutov 2009, s. 8.

Externí odkazyEditovat

Petr Hlaváček v České televizi v pořadu Historie.cs

 • [1] – Naši dobří rodáci
 • [2] – Únos střední Evropy
 • [3] – Náš první Habsburk
 • [4] – Martin Luther

Petr Hlaváček v rozhovoru na ČT24

 • [5] - Konference "Proč jsme Západ?"

Petr Hlaváček v Českém rozhlasu Plus v pořadu Pro a proti

 • [6] - "70. let od konce druhé světové války"

Petr Hlaváček v Českém rozhlasu Plus v pořadu Historie Plus

 • [7] - "Hitler ven, Stalin sem!"

Rozhovor Petra Hlaváčka pro internetovou verzi literární revue Host

 • [8] - "Evropa se rodí v každé generaci stále znova"