Pedologie

nauka o půdě

Pedologie (česky půdoznalství) je nauka, která si klade za cíl objasnit genezi půd a charakterizovat její vlastnosti, stanovit klasifikační systém, zpracovat rozšíření půdních jednotek na zemském povrchu, jakož i určit možnosti hospodářského využití půd.[1] Moderní pedologie zaměřuje značnou část svého úsilí na predikci změn v půdách, které nastávají v souvislosti s jejich užíváním člověkem či dalšími důsledky jeho činnosti. V případě, že jde o změny negativní (viz degradace půd), snaží se aplikované vědy odvozené z pedologie tyto změny omezit či jim předcházet. Dalším cílem aplikovaných pedologických věd je vývoj metod, které by cíleně zvyšovaly kvalitu půd pro jejich zemědělské využití.

Půdní profil

Historie editovat

Věda o půdách (sloužících k obživě už od neolitu) se začala formovat teprve na sklonku 18. století. Odlišnosti půd se pokusili postihnout již první zakladatelé oboru, kterými byli geologové, geografové, geochemici a inženýři, např. Julius Hilgard (1825–1891), Ferdinand von Richthofen (1833–1905), a především celosvětově uznávaný zakladatel vědeckého genetického půdoznalství Vasilij Vasiljevič Dokučajev (1846–1903). Bouřlivým rozvojem prošel tento obor teprve až ve 20. století.[2]

Dílčí pedologické vědy editovat

Pedologii lze dále členit od dílčích směrů, jež využívají poznatků z jiných věd.[3]

Obecná pedologie editovat

Aplikovaná pedologie editovat

Význační pedologové editovat

Reference editovat

  1. KLIMO, Emil. Lesnická pedologie. 1., dotisk vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. 256 s. ISBN 80-7157-007-9. 
  2. VAŠKŮ, Zdeněk. Vesmír. Prosinec 2004, roč. 83. ISSN 0042-4544. 
  3. MÁČKA, Zdeněk. Přednášky o půdě. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat