Degradace půd

Degradace půd je proces, při kterém dochází ke snížení úrodnosti, využitelnosti půdy a snižují se její ekologické funkce.

Procesy, které přispívají k degradaci půdEditovat

  • zhutňování neboli utužování půd – je způsobeno opakovaným zpracování půdy ve stejné hloubce a množstvím přejezdů těžkou zemědělskou technikou po povrchu půdy, které vede ke snížení pórovitosti a propustnosti půdy.
  • eroze – je jev, při kterém dochází k rozrušení půdy vodou, větrem, sněhem. Je zapříčiněna odlesněním krajiny, nadměrnou pastvou a nevhodnými zemědělskými postupy.
  • chemická degradace – zahrnuje procesy, kterými půda ztrácí obsah humusu, vrstvu živin a není schopna zadržet živiny.
    • nadměrné hnojení – popřípadě opakované hnojení spojené s pěstováním stejného druhu plodin na témže poli bez obměňování či nechávání pole čas od času ladem.
  • zasolování – vzniká při zavlažování zemědělsky využívaných ploch vodou, která má vysoký obsah rozpuštěných látek. Voda se ze zavlažovaných oblastí odpařuje, ale soli a jiné látky zůstávají, což způsobuje zasolování půd.
  • kontaminace – cizorodými chemickými látkami nebo odpady
  • desertifikace, kyselý déšť – přírodního i antropogenního původu

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

  • ŠUTA, Miroslav. Evropská půda v ohrožení – opomíjený problém. Týdeník Respekt [online]. [cit. 2020-12-01]. Dostupné online. 
  • VAŠKŮ, Zdeněk. Půda je nenahraditelná. Ekolist.cz [online]. [cit. 2020-12-01]. Dostupné online.