Možná hledáte: hummus, studený pokrm.

Humus je soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu. Tyto látky jsou v různém stupni přeměny. Je to nejúrodnější část půdy.

Horizonty nadložního humusuEditovat

 • L = spad - nerozložené hmoty z nebes
 • F = drť (kostry listů, zbytky jehličí i větviček) částečně rozložené, poznáme z čeho to je
 • H = měl - vše rozloženo, nepoznáme původ, částečná příměs minerální půdní složky z horizontu A

Nadložní humusEditovat

Z hlediska kvality může být nadložní humus:

 • Mor – nekvalitní surový humus, hromadící se ve velkých vrstvách. Vzniká v chladném humidním klimatu.
 • Tangel – vypadá jako mor, ale je daleko příznivější; jedná se o vrstvy jehličí kosodřeviny na vápnitém podkladě.
 • Moder – přechod mezi tangelem a mullem, jsou z něj vyluhovány velmi nepříznivé fulvokyseliny, které uvolňují z půdy hliník a železo, což vede k procesu podzolizace.
 • Mull – opak moru, suché aridní (teplé) klima, velmi rychlý rozklad uvolňují se z něj velmi příznivé šedé humínové kyseliny. Je to jediný geologicky zachovatelný humus a proto se nazývá trvalý humus.

Humifikace je přeměna organických látek v humus.

Rozklad humusuEditovat

V 1. fázi dochází díky bakteriím, houbám, plísním, vodě, teplotě, mrazu atd. k rozkladu na jednoduché anorganické látky, např. H2O, CO2, H2S, NH3 (proces se nazývá mineralizace).

Následně pak dochází díky biologické aktivitě ke vzniku velmi složitých organických sloučenin např. humusových kyselin – fáze humifikace. Tyto dvě fáze jsou spolu úzce propojeny a navzájem se prolínají.

Půdotvorné procesyEditovat

 • Akumulace – hromadění organických látek
 • Erozní procesy – způsobuje voda, vítr, mráz, biologická aktivita, chemická aktivita roztoků; dochází např. k odnosu, ale i vyluhování částic z půdy
 • Translokační procesy – přesouvání látek mezi půdními horizonty
  • eluviace (ochuzení, vyplavení, vybělení)
  • ilimerizace
 • Transformace – přeměna primárních nerostů na sekundární, díky zvětrávání
 • Humifikace – velmi složitý proces, přeměna organické hmoty

Externí odkazyEditovat