Remízek

část krajiny

Remízek nebo remíz je část krajiny, která poskytuje přirozený úkryt drobným živočichům i větším zvířatům v otevřeném prostranství. Remízky jsou v podstatě meze u polí (někdejší hranice mezi poli), které jsou porostlé různými malými stromky, keři a jinou vegetací.

Ukázka typického remízku české krajiny

„V naší kdysi půvabné a ekologicky vyvážené krajině, během uplynulých desetiletí převážně změněné v průmyslovou step, zůstaly anebo byly uměle vysazeny na zemědělsky méně vhodné půdě ostrůvky stromů a keřů, které se dříve využívaly jako palivo i jako dříví užitkové. Jasan sloužil k výrobě násad, jeřáb a brslen jako dříví soustružnické, vrby pro košíkáře, olše na dřeváky s koženým svrškem, mladé doubky k těžbě kůry na tříslo. Pravidelné stínání těmto dřevinám s velkou regenerační schopností neškodilo a poskytovalo zvěři i ostatním živočichům ochranu, kryt a potravu.“[1]

Remízky vznikaly a mohou vznikat jako záměrně osázená místa nebo z ponechaných rozsáhlejších mezí u polí. Mohou vznikat i v místech, kde stávala obytná či hospodářská stavení a zbořeniště časem zarostlo vegetací. Rostou zde byliny včetně travin, keře (trnky, šípkové keře, černý bez), stromy, někdy plané ovocné stromy.

Po kolektivizaci v 50. letech 20. století byla pole a políčka spojována v rozsáhlé lány. Důsledkem je, že remízků výrazně ubylo, a tedy zmizela i místa výskytu některých živočichů (např. brouk rodu majka), ubylo míst vhodných k rozmnožování některých živočichů a přirozených úkrytů.

Remízky, polní meze i cesty mají zásadní ekologický význam, protože podporují biologickou rozmanitost, chrání půdu před erozivním působením větru a brání jejímu splachování při deštích. Proto dle legislativy mohou být považovány za významný krajinný prvek a jejich znovuzakládání je podporováno dotační politikou.[2][3][4]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. RAKUŠAN, Ctirad. Zimní péče o remízky. Svět myslivosti. 2008, roč. 9, č. 12, s. 25. Přístup také z: http://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:39af4403-7fe0-401b-bde0-7af7b643444b#periodical-periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:163d5878-c680-11e4-a51f-001b63bd97ba
  2. WWW.KOROPTVICKY.CZ. Remízek v české legislativě. Projekt ČIŘIKÁNÍ [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné online. 
  3. Pole s remízky. In: Pro vodu a krajinu [online]. ©2015 [cit. 19. 12. 2017]. Dostupné z: http://www.vodakrajina.eu/vystava/pole-s-remizky/
  4. Založení krajinných prvků a ÚSES - Opatření. www.dotace.nature.cz [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné online. 

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo remízek ve Wikislovníku