Pole

zemědělsky využívaná půda
Další významy jsou uvedeny na stránce Pole (rozcestník).

V zemědělství výraz pole nebo polnost (archaicky také role) označuje část půdy určenou k pěstování jednoho typu rostliny – v mírném podnebném pásu nejčastěji obilovin, olejnin, okopanin, přadných rostlin.

Na obzoru úzká pole rozdělená mezemi v Polsku
Lán v Česku

V zemědělské krajině jsou od sebe jednotlivá pole často oddělena mezemi (úzký pás neobdělávané země mezi poli), případně jsou v polích i křovinaté ostrůvky s několika stromky, tzv. remízky.

V českých zemích byla tradiční úzká pole rozdělená mezemi, v době kolektivizace v raném komunismu byli zemědělci nuceni vstupovat do zemědělských družstev kolchozního typu – JZD, jednotlivá pole byla rozoráváním mezí spojována do velkých lánů (lán byl původně plošnou jednotkou). V Polsku, kde k takové míře kolektivizace nedošlo, se zachovala drobná políčka i přes dobu komunismu.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat