Pole

zemědělsky využívaná půda
Další významy jsou uvedeny na stránce Pole (rozcestník).

V zemědělství výraz pole nebo polnost (archaicky také role) označuje část půdy určenou k pěstování jednoho typu rostliny – v mírném podnebném pásu nejčastěji obilovin, olejnin, okopanin, přadných rostlin.

Lán v Česku
Úzká pole v Polsku (jaro 2022)

V zemědělské krajině jsou od sebe jednotlivá pole často oddělena mezemi (úzký pás neobdělávané země mezi poli), případně jsou v polích i křovinaté ostrůvky s několika stromky, tzv. remízky.

Historický vývoj editovat

V českých zemích byla tradiční úzká pole rozdělená mezemi. V době kolektivizace, koncem 40. a v 50. letech 20. století, byli zemědělci nuceni vstupovat do zemědělských družstev kolchozního typu – JZD (v první fázi dobrovolně). V roce 1950 byla usnesením ÚV KSČ rozdělena JZD do čtyř typů. Počínaje JZD II. typu byla jednotlivá pole rozoráváním mezí spojována do velkých lánů.[1] (Lán byl původně plošnou jednotkou.)

V Polsku, kde k takové míře kolektivizace nedošlo, se zachovala drobná políčka i přes dobu komunistické vlády.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. WÁGNER, Adam. Vznik jednotných zemědělských družstev a jejich právní zakotvení. Praha, 2021 [cit. 2023-02-16]. Diplomová práce. Právnická fakulta UK. Vedoucí práce Ladislav Soukup. s. 59. Dostupné online.

Související články editovat

Externí odkazy editovat