Kolchoz (rusky колхо́з) byla v SSSR forma kolektivního zemědělství, obdobná jako JZD v ČSSR. Druhou formou pak byly státní tzv. sovchozy.

Sklizeň zelí na kolchoze, 1938.

Název pocházel ze zkratky výrazu коллекти́вное хозя́йство (kollektivnoje chozjajstvo), neboli kolektivní hospodářství. Později se ujal pro kolektivní zemědělství.

Kolchozy byly vytvářeny násilně ve 20. a 30. letech vládou SSSR vyvlastňováním půdy soukromých zemědělců. Lidé, kteří na kolchozu pracovali, se nazývali kolchozníci. Nebyli placeni, odměnou za práci jim bylo to, co vypěstovali v poměru s odpracovanou dobou. Kromě toho také mohli mít jeden akr vlastní půdy a pár zvířat.

Rok Počet kolchozů Počet sovchozů Výměra kolchozů [ha] Výměra sovchozů [ha] Podíl kolchozů Podíl sovchozů Podíl domácností
1960 44 000 7 400 6 600 26 200 44 % 18 % 38 %
1965 36 300 11 700 6 100 24 600 41 % 24 % 35 %
1970 33 000 15 000 6 100 20 800 40 % 28 % 32 %
1975 28 500 18 100 6 400 18 900 37 % 31 % 32 %
1980 25 900 21 100 6 600 17 200 35 % 36 % 29 %
1985 26 200 22 700 6 500 16 100 36 % 36 % 28 %
1990 29 100 23 500 5 900 15 300 36 % 38 % 26 %
Zdroj: Statistická ročenka SSSR z různých let, Státní statistický výbor SSSR v Moskvě.

Související články editovat

Externí odkazy editovat