Sovchoz

státem vlastněný zemědělský podnik v někdejším SSSR

Sovchoz (rusky совхоз, zkratkové slovo z советское хозяйствоsovětskoje chozjajstvo / sovětské hospodářství) byl státem vlastněný zemědělský podnik v bývalém SSSR.

Obdobou sovchozů v období centrálně řízené ekonomikyČeskoslovensku byly státní statky, v NDR se po vzoru sovchozů zakládaly Volkseigenes Gut, v Polsku pak Państwowe gospodarstwo rolne.

Po pozemkové reformě a násilné kolektivizaci ve 20. a 30. letech v SSSR se základní zemědělskou jednotkou stal sovchoz a kolchoz (kolektivní zemědělské družstvo). Sovchoz obvykle vznikl konfiskací větších statků a půdy. Kolchoz naopak vznikl spíše spojením několika menších zemědělských usedlostí dohromady a zemědělci byli nuceni vstoupit do jednoho z nich.

V roce 1990 celkem 45 % zemědělských podniků tvořily sovchozy, které se nacházely převážně v asijské části SSSR. Průměrná rozloha sovchozu činila 153 km2.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat