Půdní typ

kategorizační jednotka taxonomického klasifikačního systému půd ČR

Půdní typ je kategorizační jednotka Taxonomického klasifikačního systému půd ČR. Půdy jsou řazeny vždy do půdních typů dle stejných diagnostických horizontů. Československá klasifikace obsahuje 21 půdních typů, z čehož 18 z nich se vyskytuje na území České republiky. Vyšší půdní jednotkou je skupina, nižší pak subtyp. Názvy jsou jednoslovné, psané s malým počátečním písmenem. Používají se názvy mezinárodně srozumitelné nebo názvy s koncovkou -zem, kdy kořen slova vystihuje barvu půdy, či hlavní půdotvorný proces. Půdní typy se označují dvěma velkými písmeny.

Klasifikace půd s vyznačením půdních typů editovat

 • Skupina půd ochrických
  • litozem (LI)
   • litozem typická
  • regozem (RM)
   • regozem typická
   • regozem psefitická
   • regozem arenická
   • regozem pelická
 • Skupina půd melanických
  • ranker (RN)
   • ranker typický
   • ranker kambizemní
   • ranker andozemní
   • ranker podzolový
  • rendzina (RA)
   • rendzina typická
   • rendzina litická
   • rendzina kambizemní
   • rendzina tanglová
   • rendzina sutinová
   • rendzina rubefikovaná
  • pararendzina (PR)
   • pararendzina typická
  • smonice (SA)
   • smonice typická
 • Skupina půd molických
  • černozem (ČM)
   • černozem typická
   • černozem arenická
   • černozem pelická
   • černozem hnědozemní
   • černozem kambizemní
   • černozem černicová
   • černozem slancová
  • černice (ČA)
   • černice typická
   • černice arenická
   • černice pelická
   • černice černozemní
   • černice glejová
   • černice organozemní
   • černice slancová
 • Skupina půd illimerických
  • šedozem (SM)
   • šedozem typická
   • šedozem hnědozemní
  • hnědozem (HM)
   • hnědozem typická
   • hnědozem arenická
   • hnědozem luvizemní
   • hnědozem pseudoglejová
   • hnědozem rubefikovaná
  • luvizem (LM)
   • luvizem typická
   • luvizem arenická
   • luvizem podzolová
   • luvizem pseudoglejová
   • luvizem rubefikovaná
 • Skupina půd hnědých
  • kambizem (KM)
   • kambizem typická
   • kambizem arenická
   • kambizem pelická
   • kambizem rendzinová
   • kambizem eutrofní
   • kambizem andozemní
   • kambizem luvizemní
   • kambizem pseudoglejová
   • kambizem rubefikovaná
  • andozem (AM)
   • andozem typická
 • Skupina půd podzolových
  • podzol (PZ)
   • podzol typický
   • podzol arenický
   • podzol kambizemní
   • podzol glejový
   • podzol organozemní
 • Skupina půd hydromorfních
  • pseudoglej (PG)
   • pseudoglej primární
   • pseudoglej luvizemní
   • pseudoglej stagnoglejový
   • pseudoglej organozemní
   • pseudoglej rubefikovaný
  • glej (GL)
   • glej typický
   • glej arenický
   • glej organozemní
  • organozem (OM)
   • organozem typická
   • organozem litická
   • organozem glejová
 • Skupina půd nivních
  • fluvizem (FM)
   • fluvizem typická
   • fluvizem psefitická
   • fluvizem arenická
   • fluvizem pelická
   • fluvizem pseudoglejová
   • fluvizem slancová
 • Skupina půd salinických
  • solončak (SK)
   • solončak typický
   • solončak slancový
  • slanec (SC)
   • slanec typický
   • slanec solodový
 • Skupina půd antropických
  • kultizem (KT)
   • kultizem zahradní
   • kultizem rigolovaná
   • kultizem terasovaná
   • kultizem skrývková
   • kultizem haldová
   • kultizem zavášková
   • kultizem imisní

Související články editovat

Externí odkazy editovat