Skupina (pedologie)

nejvyšší kategorizační jednotka Morfogenetického klasifikačního systému půd ČSSR

Skupina je nejvyšší kategorizační jednotka Taxonomického klasifikačního systému půd ČR. Půdy jsou řazeny do skupin dle hlavního půdotvorného procesu v dominantním diagnostickém horizontu. Klasifikace obsahuje 10 skupin půd. Nižší navazující půdní jednotkou je pak půdní typ.

Skupiny půd s nejdůležitějšími půdními typy

editovat