Taxonomický klasifikační systém půd České republiky

kategorizační systém půd v Česku

Taxonomický klasifikační systém půd České republiky byl vytvořen, aby se mohly jednotlivé kategorie půd v ČR třídit do přehledného systému podle svých vlastností. Tato klasifikace se používá v České republice a na Slovensku. V ostatních zemích se buď používají místní národní klasifikace, nebo se používá americký systém klasifikace půd podle USDA. Mezinárodní klasifikace půd se v poslední době moc nevyužívá a nahrazuje ji na mezinárodním poli spíše klasifikace americká.

Taxonomické kategorie systému

editovat

V hierarchii klasifikace se rozlišují:[1]

  • referenční třídy půd (skupiny) – dělí se podle hlavních rysů vývoje půdy. Ke kořenu názvu se připojuje koncovka -sol .
  • půdní typy – hlavní jednotky klasifikace půd, dělí se podle skladby diagnostických půdních horizontů. Ke kořenu názvu se připojuje koncovka -zem. V Česku se vyskytuje 28 těchto půdních typů.[zdroj?]
  • půdní subtypy – jsou to jednotlivé modifikace půdních typů, zpravidla v hloubce níže 0,20 – 0,25 m
  • variety – výskyt horizontů a znaků ve svrchních 0,20-0,25 m u lesních půd, dále vyjadřují méně výrazné znaky v půdním profilu než subtypové
  • fáze – charakterizují formy nadložního humusu lesních půd
  • formy – vyjadřují typ substrátu, jeho zrnitosti, vrstevnatosti a mineralogického složení

Taxonomický strom

editovat

Strom (do úrovně půdních typů):[1]

Reference

editovat
  1. a b Taxonomický klasifikační systém půd ČR [online]. ČZU [cit. 2018-09-24]. Dostupné online. 

Literatura

editovat
  • NĚMEČEK, J., a kolektiv. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 2., uprav. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. 
  • Soil Survey Staff. Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys. 2. vyd. [s.l.]: Natural Resources Conservation Service, 1999. (U.S. Department of Agriculture Handbook; sv. 436). 
  • IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015, International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Rome: FAO, 2015. (World Soil Resources Reports; sv. 106). 

Externí odkazy

editovat