Varieta (pedologie)

třída půd

Varieta je kategorizační jednotka Morfogenetického klasifikačního systému půd ČSSR. Půdy jsou řazeny do variet na základě fyzikálně-chemických vlastností. Vyšší půdní jednotkou je subtyp, nižší pak forma. Názvy variet se tvoří přídavným jménem v mužském nebo ženském rodě. Nikdy nestojí samostatně, ale vždy se pojí s názvem půdního typu a subtypu (např. glej arenický kyselý, černice glejová solončáková). Jsou označovány většinou malými písmeny (nazývané indexy), výjimečně pak jedním písmenem velkým.

Variety a jejich charakteristikaEditovat

 • karbonátová (C) - též silikátová,
 • nasycená (n) - též kyselá
 • vyluhovaná (v) -
 • alkalická (Z) -
 • solončáková (S) -
 • silně kyselá (o) -
 • potenciální (p) -

Příklad klasifikace půd s vyznačením variet včetně indexůEditovat

 • Skupina půd ochrických
  • litozem (LI)
   • litozem typická (LIm)
    • litozem typická karbonátová (LImC)
  • regozem (RM)
   • regozem typická (RMm)
    • regozem typická karbonátová (RMmC)
   • regozem psefitická (RMf)
   • regozem arenická (RMa)
   • regozem pelická (RMp)
 • Skupina půd melanických
  • ranker (RN)
   • ranker typický (RNm)
    • ranker typický nasycený (RNma)
   • ranker kambizemní (RNK)
   • ranker andozemní (RNm)
   • ranker podzolový (RNp)
  • rendzina (RA)
   • rendzina typická (RAm)
    • rendzina typická vyluhovaná (RAmv)
     • rendzina typická vyluhovaná akumulovaná