Vertisol

skupina půd

Vertisol je referenční třída půd v Taxonomickém klasifikačním systému půd České republiky.[1] Vertisoly jsou tmavé těžké půdy, které při vysokém podílu montmorillonitu a působením vody silně nabobtnávají a při vysychání se opět silně smršťují a vytváří se v nich hluboké otevřené trhliny a klínovité pedy se šikmo odkloněnou osou a skluznými plochami (vytvářejí se lesklé povrchy). Vertisoly se vyznačují tmavým tirsovým horizontem.

Do referenční třídy vertisoly náleží půdní typ smonice.

Smonice SM

editovat

Smonice je půda z třetihorních smektitických jílů (montmorillonitů) v mírně zvlněném reliéfu se suchým podnebím. Nadmořská výška jejich výskytu obvykle nepřesahuje 300 m n. m. Protože je smonice extrémně těžká, vyznačuje se výraznými objemovými změnami. Smonice mají vertické znaky (trhliny, klinovité pedy a šikém skluzné plochy); vyznačují se značně mocným (50 až i více než 80 cm) tirsovým humusovým horizontem, který je černý až šedočerný a jedná se výborný mull podobný černozemnímu. Na přechodu do substrátu dochází k pozvolnému výskytu karbonátů. Smonice jsou chemicky příznivé, fyzikálně naopak silně nepříznivé.

Původní vegetací jsou teplomilné doubravy. Hlavním půdotvorným procesem je výrazná humifikace a vertisol-efekt, který spočívá v samomulčovací schopnosti půdního povrchu (rozpad zeminy na výrazné drobné strukturní elementy).

Stratigrafie půdního profilu: Ap – As – As/Ck

V České republice nalezneme smonice pouze v severozápadních Čechách a na jižní Moravě.

Reference

editovat
  1. NĚMEČEK, Jan; ROHOŠKOVÁ, Marcela; MACKŮ, Jaromír; VOKOUN, Jiří; VAVŘÍČEK, Dušan; NOVÁK, Pavel. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. 95 s. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-08-11. S. 44.  Archivováno 11. 8. 2020 na Wayback Machine.

Literatura

editovat
  • NĚMEČEK, Jan; TOMÁŠEK, Milan. Geografie půd ČSR. Praha: Academia, 1983. 98 s. 
  • NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0. 
  • NĚMEČEK, Jan; ROHOŠKOVÁ, Marcela; MACKŮ, Jaromír; VOKOUN, Jiří; VAVŘÍČEK, Dušan; NOVÁK, Pavel. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. 95 s. 

Externí odkazy

editovat