Stezka pro cyklisty

pozemní komunikace vyhrazená pro jízdní kola

Stezka pro cyklisty (zkráceně cyklostezka) je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole.

Stezka pro cyklisty v Mimoni

CharakteristikaEditovat

Podmínky využitíEditovat

V kontextu české legislativy je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena. Pravidla silničního provozu v České republice povolují užití stezky pro cyklisty též například jezdcům na kolečkových bruslích, lyžařům apod.[1]

Stezka pro cyklisty je určena pro provoz jízdních kol, což nicméně v českém právu zahrnuje jak mechanická dvoustopá jízdní kola, tak při splnění určitých prostorových a výkonnostních parametrů i značnou část elektrokol, koloběžky a elektrokoloběžky a šlapací tříkolky a čtyřkolky s elektromotorem i bez něj.[zdroj?]

Člověk jedoucí na jízdním kole je povinen užít stezku pro cyklisty, ale není povinen užít stezku pro chodce a cyklisty.[2]

Značení a fyzické vlastnostiEditovat

Stezka pro cyklisty může být též doplněna vodorovným dopravním značením (šipky, podélné čáry, přechody pro chodce přes stezku) a může na ni navazovat přejezd pro cyklisty. V některých případech bývá před dopravně kolizním místem (křížení s pozemní komunikací apod.), kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů, stezka pro cyklisty ukončena, případně doplněna značkou přikazující sesednout z kola, a za tímto místem je označen znovu začátek stezky pro cyklisty.

Stezky pro cyklisty jsou velmi rozšířené v některých západoevropských státech, ale i v rovinatých českých městech (například Hradec Králové a Pardubice). Nové právní a technické předpisy připravují podmínky pro systematický rozvoj sítě stezek pro cyklisty v Česku.[zdroj?]

Pokud není pruh pro cyklisty od vozovky pro ostatní silniční vozidla oddělen fyzicky (obrubníkem, dělicím pásem, pásem zeleně atd.), jde zpravidla pouze o tzv. vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, nikoliv o stezku pro cyklisty. Vztahují se na něj obdobně ta ustanovení pravidel silničního provozu, která byla psána prvořadě pro jízdní pruh vyhrazený pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy.[zdroj?]

Technické a návrhové parametry v ČeskuEditovat

Základním dokumentem určujícím hlavní parametry pro pozemní komunikace včetně stezek je norma ČSN 736110.

Podrobnější parametry pro komunikace pro cyklisty včetně cyklostezek jsou Ministerstvem dopravy určené v dokumentu TP 179.

Další typy komunikacíEditovat

V české legislativě je zavedeno několik dalších pojmů:

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé stezce pro cyklisty přístupná též chodcům. Od roku 2001 umožňují v České republice dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na samostatné pruhy, nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady. Na rozdíl od stezky pro cyklisty není cyklista v daném směru povinen stezku pro chodce a cyklisty využít a může legálně jet po přilehlé komunikaci s motorovým provozem. Současně je ale značně rozšířený omyl, že tato povinnost existuje a s touto povinností se v mnoha případech nesprávně pracuje.[3]

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol také umožňuje pohyb chodců i cyklistů, nicméně preferovaným módem dopravy zůstávají chodci a cyklisté mají oproti nim omezená práva. Na rozdíl od stezky pro cyklisty nicméně není cyklista v daném směru povinen stezku pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol využít a může legálně jet po přilehlé komunikaci s motorovým provozem.

Cyklostezka je pak zastřešující obecný pojem, kterým se v obecné řeči označují všechny typy opatření pro cyklisty, a to včetně integračních opatření typu jízdních pruhů pro cyklisty. V některých případech pojem cyklostezky splývá, překrývá se nebo je zaměňován i s pojmem cyklistická trasa neboli cyklotrasa.

FotogalerieEditovat

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 57, odst. 7. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. KINDL, Tomáš. Vychovávání na silnice nepatří. Na rozdíl od cyklistů [online]. [cit. 2020-09-07]. Dostupné online. 
  3. Sněmovní tisk 893. www.psp.cz [online]. [cit. 2021-05-05]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat