Seznam kulturních památek v katastrálním území Město Brno

seznam na projektech Wikimedia
Tento článek je o památkách v místní části Brno-město, vymezené katastrálním územím Město Brno. O památkách na celém území města Brna pojednává článek Seznam kulturních památek v Brně.

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Brno-město v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

OpevněníEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Měnínská brána a městské opevnění (Q11343462)


 
   
26220/7-208
Pam. katalog
MIS
Brno-město Městské opevnění
  • Měnínská brána, Měnínská 525/7 49°11′39,26″ s. š., 16°36′45,67″ v. d.. Dvoupatrová hranolová stavba o třech okenních osách s průjezdem v přízemí a stanovou střechou. Průjezd brány zaklenut hladkou půlkruhově valenou klenbou, šířka oblouku cca 180 cm, průjez z obou stran otevřen neprofilovanými hladkými oblouky. Vstup do budovy umístěn v bráně je pravoúhlý s hladkým kamenným ostěním. Vnější stěny opatřeny vysokým kamenným soklem. S uliční řadou ul. Měnínské a Novobranské je spojena přístavba v šíři 3 okenních os, se sedlovou střechou. Stavba ze 17. století na středověkém základě, úprava na byty a fasáda z 2. poloviny 19. století.
  • fragmenty hradeb na několika místech (v Památkovém katalogu nespecifikováno)

Fragmentální zbytky středověkého opevnění samostatné nebo obestavěné. Šířka 160–220 cm, původní výšku nelze určit.

  • krátký úsek hlavní hradby stojí v pozadí domů Josefská čo. 17 a 19
  • dále za kapucínským klášterem
  • souvisle probíhá hlavní hradba pod Petrovem, kde se zachovaly dvě bašty, jedna v zahradě při domě č. 8, druhá v zahradě domu č. 8
  • úsek hradby na západě dominikánského kláštera a Nové radnice až k Internacionálu, za klášterem probíhá fragment zdiva ubourané bašty čtvercového půdorysu, druhá čtverhraná bašta se nachází za Novou radnicí
  • pod Petrovem probíhá ve vzdálenosti 7–11 metrů před hlavní hradbou zeď parkánová zachovaná v malé části a zcela porušeném stavu
  • brána se sochami sv. Petra a Pavla. Nad schodištěm při domě Petrov čp. 1 zeď završená cimbuřím, prolomená otvorem s kamenným profilovaným ostěním, završeným oslím hřbetem. Před ní směrem ke kostelu při parapetu schodiště na hranolových soklech sochy sv. Petra a Pavla v životní velikosti.
  • hraniční zeď s portálem: Petrská 3, parc. 658. Zeď s architektonicky členěným vjezdem do dvora ve formě edikuly se zdvojenými pilastry s římsovou hlavicí nesoucí kladí ve vrcholu a trojúhelníkovým štítem.

Poznámka: Do státního rejstříku původně zapsáno jako tři různé památky (Měnínská brána, městské hradby, hraniční zeď s portálem). V roce 1984 došlo k nějakému omezení rozsahu památky.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat