Seznam kulturních památek v Bruntále

Seznam kulturních památek v obci Bruntál v okrese Bruntál

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Bruntál v okrese Bruntál vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BruntálEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37023063)


 
   
28091/8-15
Pam. katalog
MIS
Bruntál park Pod Baštou, Partyzánská, parc. 16, 17, 27/7
49°59′20,64″ s. š., 17°28′5,04″ v. d.
Městské opevnění - bašta se zbytky hradby a torzo bašty

Poznámka: MonumNet uvádí adresu nám. J. Žižky. Přírůstkový bod v Památkovém katalogu je zaměřen na baštu u parku Pod Baštou. Parcelní čísla 16 a 17, uvedená v Monumnetu, odpovídají prostranství východně od Farní ulice.
Památkově chráněno od 9. září 1963.

Zámek Bruntál (Q1416115)


 
   
45628/8-11
Pam. katalog
MIS
Bruntál Zámecké náměstí 1/7
49°59′25,36″ s. š., 17°27′53,04″ v. d.
Zámek:
 • zámek čp. 1, parc. 1
 • studna s mříží, parc. 1
 • socha Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého, parc. 1 - přemístěno z Andělské Hory čp. 200
 • soubor šesti váz, parc. 1
 • soubor dvou váz, parc. 1
 • sousoší rodiny napadené lvem, parc. 1
 • socha ženy, parc. 1
 • lit. plastika ženy a dítěte, parc. 1 - přemístěno ze zámku v Jindřichově
 • terasa se schodištěm, sallou terrenou a polygonálním pavilonem, parc. 2
 • parc. 3 a 4 bez staveb
 • park, parc. 5/1, 6, 7, 8, 9/1
 • socha lva, parc. 5/1
 • socha Kozoroha, parc. 5/1
 • socha Nerea, parc. 5/1
 • socha Fida, parc. 5/1
 • socha Neptuna, parc. 5/1
 • socha Fortuny, parc. 5/1
 • socha Vulkána, parc. 5/1
 • socha Hygie, parc. 8
 • socha nymfy-Nereovna, parc. 8
 • socha Venuše, parc. 8
 • socha Flory, parc. 8
 • soubor soch dvou lvů, parc. 7 - přemístěno ze zámku v Jindřichově
 • úseky městského opevnění s baštou, parc. 5/1
 • úsek hradební zdi, parc. 32, 135/1
 • oplocení, parc. 5/1, 6, 7, 8, 9/1
 • zeď, parc. 5/1
 • vodní nádrž, parc. 5/1
 • zahradní domek-bašta, parc. 5/2
 • tarasní zeď se schodištěm, parc. 7

Poznámka: část areálu je národní kulturní památkou. Památkový katalog přiřazuje k zámku též rejstříkový záznam 8-2729 městský dům čp. 200 z 11. 2. 1983 (odpovídající adrese Vodní 200/5), avšak v MonumNetu ani aktuálním popisu památky nejsou tento dům ani příslušná parcela zmíněny.
Památkově chráněno od 9. září 1963.

Zámecké náměstí 8 (Q31983493)


 
   
34310/8-2864
Pam. katalog
MIS
Bruntál Zámecké náměstí 2/8
49°59′24,05″ s. š., 17°27′55,63″ v. d.
Městský nárožní jednopatrový dvoukřídlý dům z 16. století s dochovanou dispozicí hlavního křídla.

Památkově chráněno od 14. května 1985.

Panský dům, základní umělecká škola (Q31983450)


 
   
11520/8-3945
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí J. Žižky 13/6, Zámecké náměstí
49°59′22,79″ s. š., 17°27′55,23″ v. d.
Škola základní umělecká, býv. Panský dům. Volně stojící trojkřídlý objekt z první třetiny 19. století, upravovaný ve 20. století.

Památkově chráněno od 29. listopadu 1996.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se sochou Panny Marie (Q20755054)


 
   
35841/8-8
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí J. Žižky, parc. 29
49°59′21,85″ s. š., 17°27′58,26″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie se sochou P. Marie

Památkově chráněno od 7. září 1963.

Zámecké náměstí 4 (Q31983410)


 
   
52208/8-4097
Pam. katalog
MIS
Bruntál Zámecké náměstí 19/4
49°59′22,16″ s. š., 17°27′52,19″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. prosince 2002.

Fúgnerova 2 (Q31983365)


 
   
102852
Pam. katalog
MIS
Bruntál Fügnerova 104/2, Dr. E. Beneše, Palackého náměstí
49°59′20,64″ s. š., 17°27′50,92″ v. d.
Obchodní dům - obchodní a obytný dům

Památkově chráněno od 28. února 2008.

Bývalý hotel Hruška (Q31983328)


 
   
101507
Pam. katalog
MIS
Bruntál Svatopluka Čecha 25/2
49°59′21,09″ s. š., 17°27′53,02″ v. d.
Městský dům - býv. hotel Hruška

Památkově chráněno od 17. května 2005.

Kostelní 6, náměstí Míru 22 (Q31983285)


 
   
11510/8-3943
Pam. katalog
MIS
Bruntál Kostelní 44/6, Zámecká, náměstí Míru 45/22
49°59′21,23″ s. š., 17°27′54,66″ v. d.
Měšťanský dům:
 • dům čp. 44, parc. 46
 • dům čp. 45, zeď s bránou, parc. 47
 • odrazníky I, II, parc. 127

Památkově chráněno od 27. listopadu 1996.

Náměstí Míru 23, náměstí J. Žižky 5 (Q31982970)


 
   
41108/8-1
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí Míru 43/23, Kostelní, náměstí J. Žižky 1865/5
49°59′20,74″ s. š., 17°27′55,46″ v. d.
Městský dům

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Kostelní nám., nám. J. Žižky. Dle Památkového katalogu dříve čp. 140.
Památkově chráněno od 7. září 1963.

Náměstí Míru 25 (Q31982939)


 
   
46553/8-2863
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí Míru 83/25
49°59′20,03″ s. š., 17°27′56,18″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 14. května 1985.

Opletalova 1 (Q31983242)


 
   
46907/8-4
Pam. katalog
MIS
Bruntál Opletalova 34/1, náměstí Míru
49°59′19,53″ s. š., 17°27′57,79″ v. d.
Městský dům

Poznámka: Památkový katalog přiřazuje k památce rejstříkové záznamy k čp. 34 a 35 (dříve čp. 29) a čp. 160.
Památkově chráněno od 7. září 1963.

Opletalova 4 (Q37023154)


   
106052
Pam. katalog
MIS
Bruntál Opletalova 31/4
49°59′19,25″ s. š., 17°27′59,16″ v. d.
Městský obytný dům s obchodním parterem.

Památkově chráněno od 28. února 2017.

Opletalova 2 (Q31982917)


 
   
18224/8-2865
Pam. katalog
MIS
Bruntál Opletalova 32/2
49°59′18,9″ s. š., 17°27′59″ v. d.
Městský dům

Poznámka: Na obrázku východní strana bruntálského náměstí, čp. 32 je růžový dům zcela vlevo.
Památkově chráněno od 14. května 1985.

Náměstí Míru 30 (Q31983007)


 
   
39387/8-2
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí Míru 33/30, Radní
49°59′18,57″ s. š., 17°27′58,8″ v. d.
Městský dům

Poznámka: dříve čp. 14
Památkově chráněno od 7. září 1963.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37023131)


 
   
39298/8-12
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí Míru, parc. 91
49°59′18,33″ s. š., 17°27′57,11″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1715 postaven po ukončení morové epidemie z roku 1713. Je připisován Kryštofu Kimmlovi.

Památkově chráněno od 9. září 1963.

Náměstí Míru 9 (Q31983045)


 
   
101645
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí Míru 62/9
49°59′17,16″ s. š., 17°27′54,69″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 5. prosince 2005.

Náměstí Míru 11 (Q31983086)


 
   
50356/8-3998
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí Míru 60/11
49°59′17,5″ s. š., 17°27′53,62″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. února 2000.

Náměstí Míru 12 (Q31983126)


 
   
19290/8-2862
Pam. katalog
MIS
Bruntál náměstí Míru 59/12
49°59′17,56″ s. š., 17°27′53,27″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 14. května 1985.

Gabrielův dům (Q12018013)


 
   
37112/8-3
Pam. katalog
MIS
Bruntál M. Tyrše 1498/2, náměstí Míru 1905/15
49°59′18,52″ s. š., 17°27′52,97″ v. d.
Městský dům Gabrielův

Poznámka: Dříve náměstí Míru 54/14, dříve čp. 14.
Památkově chráněno od 7. září 1963.

K. Světlé 3 (Q31983166)


 
   
50354/8-3997
Pam. katalog
MIS
Bruntál K. Světlé 128/3
49°59′14,43″ s. š., 17°27′52,02″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. února 2000.

Piaristická kolej s kostelem Panny Marie Těšitelky (Q31983521)


 
   
33283/8-9
Pam. katalog
MIS
Bruntál Dukelská 797/5
49°59′25,65″ s. š., 17°27′45,88″ v. d.
Klášter (piaristická kolej) s kostelem Panny Marie Těšitelky, parc. 2262, 2308, část 2296

Památkově chráněno od 7. září 1963.

Gymnázium (Q51024054)


 
   
106169
Pam. katalog
MIS
Bruntál Dukelská č.p. 1423/1
49°59′23,6″ s. š., 17°27′44,5″ v. d.
Budova bývalého reálného gymnázia v Bruntále, nyní Všeobecného a sportovního gymnázia.

Památkově chráněno od 22. listopadu 2017.

Kaple Archanděla Michaela (Q37023222)


 
   
32859/8-7
Pam. katalog
MIS
Bruntál Ruská, náměstí sv. Michaela, parc. 1611
49°59′20,58″ s. š., 17°27′43,05″ v. d.
Kaple Archanděla Michaela

Památkově chráněno od 7. září 1963.

Bývalý zemský soud (Q31983206)


 
   
101700
Pam. katalog
MIS
Bruntál Ruská 681/6, 682/4
49°59′17,59″ s. š., 17°27′41,45″ v. d.
Soud - bývalý zemský

Památkově chráněno od 23. ledna 2006.

Mildnerova vila (Q31982829)


 
   
11091/8-3900
Pam. katalog
MIS
Bruntál Ruská 680/8
49°59′16,13″ s. š., 17°27′42,23″ v. d.
Mildnerova vila, oplocení.

Památkově chráněno od 4. ledna 1996.

Pohřebiště Rudé armády s památníkem Rudoarmějců (Q37023266)


 
   
30954/8-2246
Pam. katalog
MIS
Bruntál městský hřbitov, parc. 1612/1
49°59′20,58″ s. š., 17°27′34,91″ v. d.
Hrob - pohřebiště Rudé armády s památníkem Rudoarmějců

Památkově chráněno od 11. září 1974.

Petrinium (Q10861840)


 
   
52142/8-4088
Pam. katalog
MIS
Bruntál Školní 723/2
49°59′20,5″ s. š., 17°27′25,4″ v. d.
Chlapecký seminář Petrinium

Památkově chráněno od 22. října 2002.

Společenský dům (Q31982876)


 
   
31128/8-6
Pam. katalog
MIS
Bruntál Ruská 649/14, Dr. E. Beneše
49°59′8,99″ s. š., 17°27′47,5″ v. d.
Společenský dům

Poznámka: V MonumNetu přiřazeno k ulici Dr. E. Beneše. Dříve čp. 48 a 50.
Památkově chráněno od 7. září 1963.

Kostel Církve československé husitské (Q37023105)


 
   
51058/8-4032
Pam. katalog
MIS
Bruntál Dr. E. Beneše, Květná, parc. 975
49°59′1,63″ s. š., 17°27′47,13″ v. d.
Kostel Církve československé husitské

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Olomoucká
Památkově chráněno od 3. srpna 2001.

Pavilon veřejného kluziště (Q37023174)


 
   
100997
Pam. katalog
MIS
Bruntál Mlýnská 1546/8
49°59′4,7″ s. š., 17°27′54,47″ v. d.
Jiná sportovní stavba - veřejné kluziště, z toho jen: pavilon

Poznámka: v MonumNetu uvedeno též čo. 6
Památkově chráněno od 14. dubna 2004.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37023087)


 
   
25461/8-13
Pam. katalog
MIS
Bruntál Dukelská, Květná, parc. 3908/1
49°59′27,17″ s. š., 17°28′10,3″ v. d.
Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém soklu, umístěná u mostu přes Černý potok. Datovaná rokem 1750, dílo sochaře Sebalda Kapplera.

Památkově chráněno od 9. září 1963.

Nádraží Bruntál (Q9180524)


 
   
103846
Pam. katalog
MIS
Bruntál Nádražní 1095/43
49°59′37,87″ s. š., 17°28′27,23″ v. d.
Železniční stanice Bruntál, z toho jen: výpravní budova čp. 1095

Památkově chráněno od 13. února 2010.

Klippelův sloup (Q37023248)


   
23713/8-14
Pam. katalog
MIS
Bruntál u domu Sadová 1409/4, parc. 2491/2
49°59′53,2″ s. š., 17°27′36,76″ v. d.
Pomník - Klippelův sloup

Památkově chráněno od 9. září 1963.

Kostel Panny Marie Pomocné (Q20428055)


 
   
31063/8-10
Pam. katalog
MIS
Bruntál Uhlířský vrch, parc. 3537
49°58′21,79″ s. š., 17°26′23,53″ v. d.
Kostel P. Marie Pomocné:
 • kostel, parc. 3537
 • lipová alej, parc. 1436/8, 1436/9, 3534, 3535/1, 3535/3, 3535/4, 3539

Památkově chráněno od 7. září 1963.

KarlovecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q37340189)


 
   
33778/8-101
Pam. katalog
MIS
Karlovec Karlovec
49°55′37,52″ s. š., 17°29′51,63″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého. Zděný podélný jednolodní barokní kostel z let 1727–1728. Areál kostela vymezuje kamenná zeď s fragmentem krytého schodiště. Jediný pozůstatek zástavby obce Karlovec, která byla zatopena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Slezská Harta.
 • kostel, st. 14
 • ohradní zeď, st. 13, st. 107, pp. 26
 • kryté schodiště, pp. 26

Památkově chráněno od 24. září 1963.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat