Povodí Svratky

Povodí Svratky je povodí řeky 4. řádu a je součástí povodí Dyje. Tvoří je oblast, ze které do řeky Svratky přitéká voda buď přímo nebo prostřednictvím jejich přítoků. Jeho hranici tvoří rozvodí se sousedními povodími. Na severu jsou to povodí levostranných přítoků Labe (povodí Doubravy, povodí Chrudimky, povodí Loučné a povodí Orlice) a na západě povodí Sázavy a povodí Lužnice. Na jihu je to povodí Dyje a na východě povodí Moravy. Nejvyšším bodem povodí je s nadmořskou výškou 837 m Javořice v Českomoravské vrchovině. Rozloha povodí je 7118,7 km² a celé je na území Česka.

Správa povodíEditovat

Správou povodí se zabývá státní podnik Povodí Moravy závod Dyje.

Dílčí povodíEditovat

povodí rozloha[1] nejvyšší bod nadm.výška
m
odtékající
řeka
průtok
v ústí m³/s
Povodí Jihlavy 2992,46 Javořice 837,0 Jihlava 12,00
Povodí Svitavy 1156,33 Kočího kopec 756,0 Svitava 5,22
Povodí Litavy 788,94 Gavendova skála JV 563,0 Litava 1,53
Povodí Loučky 389,41 Kopeček 821,7 Loučka 2,12
Povodí Bobravy 187,32 Bobrava 0,43
Povodí Bílého potoka 112,74 Bílý potok 0,29

PoznámkyEditovat

  1. Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR [online]. [cit. 2013-07-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-22.