Odtok je hydrologický pojem vyjadřující objem vody, která odteče za určité časové období z povodí. Odtok je tvořen několika složkami, jejichž součet se označuje jako celkový odtok. Odtok se zahrnuje do hydrologické bilance.

Specifický odtok vyjadřuje, jaké množství vody odtéká za jednotku času z jednotky plochy povodí, udává se v l·s−1km−2 (litr za sekundu na kilometr čtvereční).

Odtok je také nazýván vodní tok vytékající z vodního díla.

Složky odtoku editovat

Přímý odtok je souhrnné označení povrchového a hypodermického odtoku.

Související články editovat