Světlovské panství

Světlovské panství byla územní a správní jednotka, která od středověku do konce vrchnostenské správy v roce 1848 zahrnovala prostor poblíž rozvodí Olšavy a Vláry při hranici s Uherskem. Střediskem panství byl po většinu doby Nový Světlov.

Obecně

editovat

Majitel panství (dominia) coby jediný vlastník veškeré půdy a osob na ní usazených zajišťoval chod a správu svého dominia prostřednictvím vrchnostenské (patrimoniální) správy. Výkonným orgánem byla vrchnostenská (panská) kancelář, která zaměstnávala odborné i pomocné úředníky. Vrchní dozor nad celým úřadem a plnou odpovědnost vůči majiteli panství měl hejtman (dříve purkrabí). Panství tvořilo uzavřenou jednotku, jejímž hospodářským základem byl velkostatek.

Světlovské panství zahrnovalo 30 obcí. Bylo panstvím hraničním - na své jižním okraji sahalo k zemské hranici s Uherským královstvím a sousedilo s panstvím brumovským, vizovickým, uherskobrodským a ostrožským.

Panství se v průběhu své existence dělilo na tyto části:

Světlovské panství

editovat

Současné obce a části obcí: Bojkovice, Bzová, Hostětín, Komňa, Krhov, Lopeník, Pitín, Starý Hrozenkov, Šanov, Vápenice, Vyškovec, Záhorovice, Žítková

Zaniklé obce: Lhota, Městskov, Miřín, Povojná, Skálí

Luhačovické panství

editovat

Současné obce a části obcí: Kladná-Žilín, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka, Podhradí, Pozlovice,Pradlisko, Provodov, Přečkovice, Řetechov

Zaniklé obce: Opatovice

Manství vasilské-sehradské

editovat

Současné obce a části obcí: Dolní Lhota, Horní Lhota, Nevšová, Rudimov, Sehradice

Zaniklé obce: Dúbravy, Sudinky, Vasily

Statek nezdenský

editovat

Současné obce a části obcí: Nezdenice, Rudice

Z bývalých šlechtických sídel se dodnes dochoval zámek Nový Světlov a zámek v Luhačovicích a zříceniny hradů Sehrad, Starý Světlov a Zuvačov.

Vznik světlovského dominia

editovat

Počátky panství spadají do 14. století, kdy nad vsí Podhradí stál hrad Světlov. Toto opevněné sídlo sloužilo k ochraně obyvatel před vpády nepřátel z uherské strany. Hraniční hřbet Bílých Karpat protínají průlomová údolí pravobřežních přítoků Váhu (průsmyky Straňanský, Hrozenkovský, Vlárský), které ve středověku usnadňovaly vpády nájezdníků z Uher na Moravu.

Hrad měl i funkci hlásnou, signalizační - v případě napadení přijímaly a předávaly výstražné signály dále do vnitrozemí, kde varovaly před přicházejícími nájezdníky. Název „Světlov“ pravděpodobně pochází od výstražných planoucích ohňů.

Panství v době od založení do roku 1423 ovládali Šternberkové. Později, s úpadkem zeměpanské moci, se v roce 1430 se zmocnili hradu šlechtici, kteří podnikali loupeživé výpravy do okolí. Jejich řádění bylo ukončeno až v roce 1449, kdy hrad koupili moravští stavové, kteří jej asi nechali zbořit.

Nový Světlov

editovat

Po uherských válkách koupili panství Landštejnové, kteří v roce 1480 vybudovali u Bojkovic na andezitové vyvýšenině nad soutokem Olšavy a Koménky hrad Nový Světlov.

Majitelé

editovat

Přehled majitelů světlovského panství, respektive zámku Nový Světlov.

Majitel Od Do Období (let) Popis
Šternberkové 1360 1420 60
Zikmund, český král 1423 1437 14
Pankrác ze sv. Mikuláše 1440 1449 9
Moravští stavové 1449 1450 1
Burian z Vlčnova 1450 1460 10
Matouš ze Šternberka 1460 1470 10
Landštejnové 1470 1515 45 1480 - vystavěn Nový Světlov
Biberštejnové 1515 1516 1
Burian z Vlčnova 1516 1549 33
Bilík z Kornic 1549 1551 2
Kateřina z Vlčnova 1552 1561 9
Tetaurové z Tetova a Malenovic 1562 1592 30
Jan Jetřich z Kunovic 1592 1595 3
Zdeněk Žampach z Potštýna 1595 1600 5
Jan Jetřich z Kunovic 1600 1609 9 1605 - obléhání zámku Bočkajovci
Hanuš Petřvaldský 1609 1613 4
Serenyiové z Malého Serenu 1613 1746 133
Guiardové ze St. Julien 1746 1803 57
Žofie Haugwitzová 1803 1835 32
Larisch Mönnichové 1835 1884 49 1846 - 1856: přestavba na zámek v slohu anglické tudorské gotiky
Bellegardové 1884 1906 22
Aladar Karatsonyi 1906 1907 1
Jiří Lubomierski z Rozwadova 1907 1914 7
Pozemková banka v Praze 1914 1926 12
Ladislav Zbořil s chotí Jarmilou 1926 1946 20
Československý stát 1948 1992 44
Ing. Arnošt Rolný 1992 1998 6
konkurzní řízení 2000 2002 2
Ing. Josef Novotný 2003 dosud 17 2011 - znovuotevření zámku po rekonstrukci

Galerie

editovat

Externí odkazy

editovat