Seznam kulturních památek v Obřanech

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Obřany v městské části Brno-Maloměřice a Obřany ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ObřanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37021122)


 
   
38832/7-309
Pam. katalog
MIS
Obřany Zázmolí, parc. 636/1
49°13′48,86″ s. š., 16°38′27,07″ v. d.
Kaplička z 2. poloviny 18. století, v zahrádkářské kolonii za železniční tratí. Zděná stavba s trojúhelníkovým štítem, závěr kapličky trojboký.

Poznámka: Monumnet uváděl ulici Záznolí, evidenční karta uváděla parcelu č. 2979/4.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Busta J. A. Komenského (Q32776585)


 
   
35806/7-271
Pam. katalog
MIS
Obřany Hlaváčova, parc. 148
49°13′47,57″ s. š., 16°38′48,96″ v. d.
Socha - busta J. A. Komenského. Dílo Vincence Makovského.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kostel svatého Václava (Q12031059)


 
   
24414/7-72
Pam. katalog
MIS
Obřany Kmochova, pp. 1, 2
49°13′50,04″ s. š., 16°38′59,81″ v. d.
Kostel,
  • krucifix z roku 1820
  • schodiště s branou a ohradní zeď.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Mlýnské nábřeží 15 (Q33525655)


 
   
102584
Pam. katalog
MIS
Obřany Mlýnské nábřeží 303/15
49°13′44,4″ s. š., 16°39′10,26″ v. d.
Vila dr. Voženílka. Vila z roku 1927 umístěná působivě ve svahu nad řekou Svitavou postavená podle projektu Bohuslava Fuchse. Na pravém břehu řeky samostatně stojící dvoupodlažní dům částečně zapuštený do terénu údolí řeky Svitavy. Podsklepená dvoupodlažní budova s pultovou střechou a obytnými místnostmi orientovanými převážně jižním směrem. Hmotově jednoduchý objekt s metr vysokým ve vrcholu lehce zaobleným soklem a s balkónem zasazeným na východní straně prvního patra stojící takřka na obdélném půdorysu.

Památkově chráněno od 15. října 2007.

Mlýnské nábřeží 41 (Q37019250)


 
   
48615/7-7931
Pam. katalog
MIS
Obřany Mlýnské nábřeží 221/41, Hradiska 221/2
49°13′39,18″ s. š., 16°39′32,6″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí secesní vily. Bizarní secesní architektura bohaté předměstské vily na exponované nárožní parcele.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Hradisko Obřany a pohřebiště Široká (Q12020578)


 
   
15107/7-338
Pam. katalog
MIS
Obřany 49°13′56,96″ s. š., 16°39′51,45″ v. d. Výšinné opevněné sídliště – hradisko Obřany a pohřebiště Široká, část stojící a archeologické stopy. Opevněné výšinné sídliště z pozdní doby bronzové se žárovým pohřebištěm, z nichž pochází velké množství archeologických nálezů
  • hradiště Obřany
  • pohřebiště Široká. Sondážní práce ukázaly na velkou rozlohu celého pohřebiště jehož hypotetický rozsah byl odhadnut na 2000 hrobů. Na lokalitě nejsou patrny žádné viditelné terénní relikty a nelze tedy ani v terénu vymezit plochu chráněné lokality. 49°14′6″ s. š., 16°39′36″ v. d.

Poznámka: Parcelní čísla v Památkovém katalogu neuvedena.
Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pomník Rudé armády (Q37015593)


 
   
28048/7-284
Pam. katalog
MIS
Obřany u silnice od Bílovic, parc. 3392
49°14′25,08″ s. š., 16°39′16,76″ v. d.
Pomník Rudé armády

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat