Muzeum Jana Amose Komenského

muzeum v Uherském Brodě

Muzeum Jana Amose Komenského je muzeum v Uherském Brodě zaměřené na studování života a díla J. A. Komenského a na historii a etnografii regionu Uherskobrodska. Tematické výstavy muzeum pořádá dle ročního výstavního plánu. V komeniologickém oboru shromažďuje dokumenty o životě a díle J. A. Komenského a umělecká díla k němu se vztahující. Územní působnost v tomto oboru zahrnuje území celé České republiky, významná je i spolupráce se zahraničními institucemi. Rozsáhlá komeniologická literatura se nalézá v knihovně muzea. Kromě expozic a výstav patří k činnosti muzea oslavy Dne učitelů a mezinárodní komeniologická kolokvia, pořádaná od r. 1971. Od roku 1998 se zde koná každoroční nesoutěžní přehlídka videofilmů muzeí - MUSAIONFILM.

Muzeum Jana Amose Komenského
Vchod do muzea se sochou J. A. Komenského od Vincence Makovského
Vchod do muzea se sochou J. A. Komenského od Vincence Makovského
Údaje o muzeu
StátČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Webové stránky
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14.16. století s barokním sálem z konce 17. století.

Z historie muzeaEditovat

Muzeum vzniklo v roce 1898 s názvem Jubilejní krajinské muzeum a zaměřením na regionální historii. Finančním přispěním se o něj zasadili: město Uherský Brod, arcibiskup olomoucký ThDr. Theodor Kohn, zemský výbor Markrabství moravského rozhodnutím z r.1898, starosta města Ignát Seichert. Tehdejší sbírky představoval historický materiál: archeologické nálezy z okolí města, numismatická sbírka, umělecké předměty, hrnčířské výrobky, národopisná sbírka, rukopisné památky, historické církevní předměty. Správu muzea vykonávala Musejní společnost pro jihovýchodní Moravu, založená 1899, od roku 1904 byl název změněn na Musejní společnost pro Moravské Slovácko.

Časem se vyvinulo oddělení Comenianum, které shromažďovalo díla J. A. Komenského ve starých tiscích i nových edicích a literaturu o něm. V roce 1920 se muzeum přestěhovalo do Panského domu; do té doby užívalo prostor odsvěceného kostela sv. Jana Křtitele, dnešní chrám Mistra Jana Husa, jenž byl právě toho roku předán Církvi československé. Kvůli nedostačujícímu prostoru bylo žádáno o přidělení dalších místností. Posléze muzeum dostalo tzv. Baraník, součást Zámku, tam se však vyskytly potíže s vlhkostí. Proto byl zbudován nový výstavní sál mezi Baraníkem a Zámeckou branou, předán do užívání v roce 1932.

Významné bylo konání výstavy bratrských tisků a děl J. A. Komenského v r. 1935. Roku 1944 bylo výborem Společnosti sjednáno, aby muzeum dostalo jméno J. A. Komenského, což se oficiálně uskutečnilo r. 1945. Nově zřízeno bylo oddělení kaunicián a Síň JUDr. Václava hraběte z Kounic. V roce 1951 došlo k nahrazení Musejní společnosti pro moravské Slovácko tzv. muzejní komisí při MěstNV v Uherském Brodě. Zkušenosti z Výstavy životního díla J. A. Komenského r. 1950 a výstavy Komenský v umění r. 1952 posloužily k ustavení stálé expozice, nazvané Památník Jana Amose Komenského. Roku 1954 muzeum získalo statut okresního muzea, po zrušení okresu Uherský Brod r. 1960 přešlo do správy odboru kultury při ONV v Uherském Hradišti.

Prvním placeným odborným pracovníkem muzea se roku 1955 stal významný muzeolog Josef Beneš, dřívější předseda muzejní komise, který zastával funkci ředitele. Roku 1956 byl povolán na ministerstvo kultury do funkce inspektora muzeí.

V oblasti komeniologie se ustavilo Komeniologické dokumentační středisko transformací předešlé Komise pro prostudování archivů. Jeho úkoly v r. 1965 převzalo muzeum samotné, a tak bylo zařazeno do muzeí 1. kategorie. Z důvodů speciálního komeniologického zaměření přešlo muzeum v roce 1990 do správy Ministerstva kultury ČR. Nově zrekonstruované muzeum bylo veřejnosti představeno u příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského - 28. března 1992.

ExpoziceEditovat

V muzeu se nacházejí či jsou jím spravovány mimo hlavní budovu tyto stálé expozice:

 • Jan Amos Komenský lidstvu - věnovaná jeho životu a dílu
 • Starožitnosti Uherskobrodska - regionální historie a etnografie
 • Rolnický dům a hospodářství ve stavení č. p. 57 ve Vlčnově - etnografická expozice situovaná do stavení lidové architektury ve Vlčnově
 • Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic - je umístěna v Panském domě, věnuje se životu a veřejné činnosti JUDr. Václava hraběte z Kounic (1848-1913), který byl poslancem Říšské rady, patronem brněnské vysoké školy i mecenášem tohoto muzea

Jan Amos Komenský lidstvuEditovat

Tuto expozici 28. března 1992 slavnostně zahájil prezident republiky Václav Havel. Expozice je pod záštitou UNESCO.

Sestává z těchto částí:

 • Komenský a jeho doba
  • Brána věcí, úvodní audiovizuální program
   - vstupní část, přibližuje dobu J. A. Komenského
  • Zpět ke kořenům, historické souvislosti doby
   - historicko-biografická část expozice, zachycující období konce 16. a 1.pol. 17. století
  • Studnice poznání, audiovizuální program
  • Knihovna
   - knihy z doby Komenského, faksimile původních rukopisů i nové edice významných prací Komenského,
  • Labyrinty – Cesty za nápravou lidstva. Životopis Komenského. Zapomnění a znovuobjevení Komenského
 • Odkaz Komenského současnosti
  • Škola hrou
  • Cesta světla – audiovizuální program vycházející z Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských
   - vyvrcholení expozice

Studia Comeniana et historicaEditovat

Studia Comeniana et historica : Časopis Muzea J.Á. Komenského pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí je vydáván Muzeem J. A. Komenského od roku 1971. Vychází nepravidelně, dříve vycházel dvakrát ročně. ISSN: 0323-2220.[1] Toto periodikum nahradilo dřívější Zprávy Muzea J. A. Komenského.

Spolupráce s muzeem v NaardenuEditovat

Muzeum J. A. Komenského spolupracuje s Muzeem J. A. Komenského v Naardenu v Nizozemsku. Obě muzea uzavřela smlouvu o spolupráci v oboru komeniologie dne 1. prosince 2004. Města Uherský Brod a Naarden jsou partnerskými městy.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat