Otevřít hlavní menu

Videomapping je směr vizuálního umění, které využívá projekci ve volném prostoru na libovolné objekty, např. fasády domů nebo interiéry budov. Pro realizaci jsou potřeba silné projektory, odpovídající programové vybavení a tma nebo alespoň šero.

Cíle a prostředkyEditovat

Pro přípravu kvalitní projekce je nutná předchozí znalost scény, často jsou vytvářeny 3D modely prostoru budovy nebo fasády domu, aby bylo docíleno dokonalého splynutí světelného divadla se scénou. Výsledek poté připomíná sekvence filmu, ve kterém se reálná kulisa prolíná s virtuálním dějem, např. z fasády domu se vynořují jednotlivé cihly, z oken se vyklánějí lidé a vylétají předměty, ze střechy stéká vodopád, atd.

Obecně hlavním smyslem video mappingu jsou projekce, které spolupracují s vybraným objektem a usilují o rozbití vnímání perspektivy u diváka. Pomocí projektorů lze zakřivit a zdůraznit jakýkoliv tvar, linii nebo prostor. Všechno se stává iluzí.

Princip mocného 3D dojmu spočívá ve hře s umělými "stíny": Objekt, který je iluzorně v popředí, je fakticky tvořen jen světlem, stíny vrhat nemůže. Hloubku prostoru však lze vykreslit imitací stínů objektu, že kam by měly jeho stíny od uvažovaného (nepravého) světelného zdroje padat, tam skutečný zdroj světla nezasvítí. Tedy místo aby bylo virtuální světlo blokováno/ubíráno zobrazovanou "překážkou", skutečný zdroj tam světlo prostě nepřidá: Výchozí situace je totiž tma, nepřítomnost světla, kam se přidává, na místo běžné zkušenosti diváka, že má kolem sebe světlo neustále a stín vzniká jeho ubíráním.

Použití v praxiEditovat

Nejčastěji se video mapping využívá pro zatraktivnění kulturních událostí a festivalů či v reklamě. Jedna z nejvýraznějších událostí, pří které byl videomapping představen široké veřejnosti byla projekce na Staroměstský orloj u příležitosti 600. výročí z dílny tvůrců The Macula.[1][2][3]. Kromě jednorázových akcí typu Signal Festival je dnes možné zajistit i permanentní projekce či jeho využití k reklamním účelům.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. old town, webová stránka videomappingové projekce, The Macula
  2. Staroměstský orloj slaví 600 let. Praha připravila speciální projekci, Český rozhlas, 9. 10. 2010, Lucie Maňourová
  3. Video s unikátní laserovou projekcí: 600 let orloje, Aktuálně.cz, 12. 10. 2010, sim (Simona Holecová)

Související článkyEditovat