Seznam kulturních památek ve Vranově nad Dyjí

Seznam kulturních památek v obci Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Vranov nad Dyjí v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vranov nad DyjíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q38192282)


 
   
33536/7-6909
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí náměstí
48°53′40,49″ s. š., 15°48′44,85″ v. d.
Na vrcholu barokního sloupu z mušlového vápence je umístěna na zeměkouli tzv. Immaculata (Panna Maria Neposkvrněná) doplněná oblaky s okřídlenými putti. Spodní část obklopují „moroví“ světci – sv. Rochus (se psem), sv. Florian (ulévající z vědra vodu), sv. Šebestián (s šípy zabodnutými do hrudi) a sv. Jan Nepomucký (držící krucifix). Morový sloup nechal vystavět v roce 1713 patron farnosti a majitel vranovského dominia Michal Heřman z Althannu jako památku na morovou epidemii v roce 1680. Nápis na čele čtyřbokého soklu připomíná renovaci sloupu v roce 1831 z prostředků Stanislava z Mniszku.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38192294)


 
   
26815/7-6910
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí při mostě
48°53′45,88″ s. š., 15°48′43,33″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence na pravém břehu Dyje u mostu zobrazuje světce v životní velikosti v typickém kanovnickém obleku držícího vlastní jazyk. Atribut jazyka symbolizuje neporušitelnost zpovědního tajemství a jeho životní příběh. V poválečných letech bylo uraženo andělčí putto, které tvořilo u pravé nohy světce součást barokního díla neznámého autora. Hranolový sokl je zdoben na bocích volutami a latinským chronogramem s letopočtem 1731: „Dobrému velkému Bohu. Na počest svatého Jana Nepomuckého, na znamení velké lásky k němu a pro jeho veřejné uctívání postavila z kamene a z vlastních prostředků Marie Anna hraběnka z Althannu rozená Pignatelli“. Na hoření části podstavce umístil sochař erb donátorky dekorovaný řádem Hvězdového kříže a jejího manžela Michala Jana III. z Althannu se zavěšeným řádem Zlatého rouna. První restaurátorské práce proběhly podle nápisu v roce 1760. Poslední v roce 1997.[2]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad a zámek Vranov nad Dyjí (Q1417125)


 
   
28917/7-6897
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí 48°53′33,83″ s. š., 15°48′43,05″ v. d. Hrad a zámek

Poznámka: s omezením: bez domku kočího u zámecké jízdárny
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička - poklona (Q38192279)


   
28676/7-6912
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí u kraje silnice směrem na Lančov
48°54′23,59″ s. š., 15°47′54,95″ v. d.
Výklenková bíle omítnutá poklona je zakončena stříškou s prolomeným trojúhelníkovým štítem. Na prostředním obloukovitým výklenkem vystupuje štukový letopočet 1838. Uvnitř výklenku se nachází deska s reliéfem ukřižovaného Ježíše Krista a truchlící Panny Marie se sv. Josefem. Ve spodní části je výklenek nápisového pole se zkosenými rohy se zbytky písmen. Ve výklenku stála původně soška, která se nedochovala.[3]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q27778628)


 
   
27945/7-6905
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí 48°53′43,33″ s. š., 15°48′47,45″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička - poklona (Q38192275)


   
14104/7-6913
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí při silnici do Podmyče
48°53′35,67″ s. š., 15°47′53,36″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona se nachází nad zámkem při okraji silnice směrem na Podmyče. Střed celého průčelí tvoří výklenek s nepůvodním drobným obrázkem Panny Marie se zkříženýma rukama na hrudi. Jednoduchou stavbu zdobí nárožní pilastry a trojúhelníkový štít. Značně poškozená kaplička (viditelná pouze číslice poukazující na rok vzniku) prošla v roce 2014 rekonstrukcí.[4] Opravenou stříšku, nově ukovaný střešní kříž a obnovené štuky na pokloně doplnila plastika sv. Barbory od akademického sochaře p. Zdeňka Maixnera. Dne 30. listopadu 2014 ji p. farář Dunda opětovně zasvětil sv. Barboře.[5]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stará radnice (Q33420724)


 
   
10562/7-8635
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí čp. 19
48°53′41,1″ s. š., 15°48′46,36″ v. d.
Stavba se středověkým základem postavená do půdorysu písmene „L“. Původně sestávala ze dvou domů, které oddělovala úzká ulička v místě dnešního průjezdu. V budově byla umístěna radnice, šatlava a vinný sklep. Kolem roku 1880 došlo k spojení přístavby hasičské zbrojnice v zadní části dvora. Radnici od poloviny 17. století zdobily hodiny, znak Vranova a poplašný zvon, kterým městečko zahajovalo a ukončovalo výroční trhy. Na radnici se uchovávaly také halapartny a muškety pro místní domobranu o 54 mužích.[6]

Památkově chráněno od 21. dubna 1995.

Kaplička Nejsvětější Trojice (Q38192287)


 
   
20445/7-6911
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí při silnici na Lesnou nad obcí
48°53′49,12″ s. š., 15°49′8,02″ v. d.
Kaplička Nejsvětější Trojice (Einnehmer Marterl-Kaple výběrčího) byla postavena na severovýchodní straně asi 1,2 km od zámku z donace tehdejšího vranovského výběrčího daní Johanna Bäckeho u bývalé cesty do Vranova. Po odsunu německého obyvatelstva se začal používat název podle fresky Nejsvětější Trojice.[7]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž hraběnky Mniszkové (Q38192301)


 
   
20549/7-6915
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí skalní útes, severovýchodně od zámku
48°53′47,11″ s. š., 15°49′1,51″ v. d.
Kříž nechala postavit po smrti svého manžela Stanislava (po r. 1847) hraběnka Helena z Mniszku na tzv. Křížovém vrchu (Kreuzberg) nad Vranovem. Na jednoduchém toskánském sloupu v masivní hranolové podložce byl osazen kříž ze silného měděného plechu s mosaznými paprsky mezi rameny. Na litinové desce je polsko-německý nápis: „Žena nejlepšímu z mužů, děti nejlaskavějšímu z otců. Na památku Jeho Excellence hraběte Stanislava z Mniszku.“[8]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svaté Heleny (Q38192306)


 
   
48942/7-8342
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Zadní Hamry
48°53′32,84″ s. š., 15°49′40,42″ v. d.
Kapli sv. Heleny nechala vystavět v osadě Zadní Hamry v roce 1815 Helena z Mniszku. Samotná kaple byla vysvěcena v roce 1816. V roce 1899 prošla přestavbou. Malá zvonička byla nahrazena věží. V interiéru zaujme valená klenba a velký presbytář.[9]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q20428329)


 
   
39807/7-6917
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 67
48°53′40,36″ s. š., 15°48′50,57″ v. d.
Objekt vodního barokního mlýna (Marktmühle, Grundmühle, Grundův mlýn, Panský mlýn) čp. 57 obklopuje ze tří stran vydlážděný dvůr. Jeho technické zařízení a mlýnský náhon je zachován jen v náznacích. Michal Heřman z Althannu nechal mlýn postavit v roce 1703. Majitelka panství Marie Anna Pignatelli jej přestavěla v roce 1745. Průčelí mlýna osadila jednak svým erbem a pak erbem manžela Michala Jana III. z Althannu. V roce 1782 mlýn majitelé panství prodali do dědičného nájmu (emfyteutické držby) Michalu Gottfriedovi za 1300 zlatých a 344 zlatých roční činže.[10]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Městský dům (Q33420737)


   
51957/7-9029
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí 8. května 30
48°53′43,96″ s. š., 15°48′43,93″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 29. dubna 2002.

Zahradnictví (Q33420769)


   
51994/7-9033
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 168, u fotbalového hřiště
48°53′46,31″ s. š., 15°48′35,48″ v. d.
Samostatná barokní (r. 1795) nepodsklepená jednopodlažní budova se sedlovou střechou stojící na školním hřišti. Původně sloužila jako dům zámeckého zahradníka, dále kořenárna a vazárna kytic a věnců. V přilehlém (dnes zatopeném) sklepě byla zřízena zahradnická „lednice“. Jednalo se o provozní zázemí zámeckého zahradnictví s velkým vytápěným skleníkem, které bylo v 50. letech zrušeno a nahrazeno školním hřištěm.[11]

Památkově chráněno od 7. června 2002.

Usedlost čp. 10 (Q33420707)


 
   
54866/7-9038
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 10, u silnice směrem na Lesnou
48°53′42,66″ s. š., 15°48′54,82″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 8. července 2002.

Keramická továrna (Q38192326)


   
48946/7-8346
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 91
48°53′48,81″ s. š., 15°48′43,78″ v. d.
Keramická továrna

Poznámka: Střed obce, při silnici vedoucí k zámku
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 45 (Q33420782)


 
   
48947/7-8347
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 45, náměstí
48°53′40,09″ s. š., 15°48′42,4″ v. d.
Pitourův dům (dnešní Hotel pod zámkem čp. 45) - vznik obytného domu dokumentuje letopočet 1524. Dům byl součástí svobodného šlechtického dvora „Edelhof“ rodiny von Poitner. V roce 1766 Urban von Pointner dům vyměnil za vrchnostenský „Wieshof” (zatopený přehradou), který přebudoval na „Pointnerhof“ a později na „Pointnermühle“. Vranovská vrchnost přestavěla „Edelhof“ na panskou hospodou. Až do roku 1945 nesl hostinec název „U černého orla“ (Zum Schvarzen Adler) a patřil řezníku Johannu Trinkelovi, který v přízemí hostinec provozoval. V roce 1934 dům renovoval a nad erby rodu Pointner zvěčnil svůj monogram JT. Po vyhnání německého obyvatelstva získal budovu do národní správy Otakar Pitour a po restitucích je dům ve vlastnictví jeho potomků.[12]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 44 (Q33420751)


 
   
48948/7-8348
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 44, náměstí
48°53′40,48″ s. š., 15°48′40,82″ v. d.
Pážecí dům čp. 44 - barokní dům z první třetiny 18. století (se štukovými nástropními zrcadly, kříženými i valenými klenbami s lunetami) snad původně sloužil jako provozní zázemí zámku, na začátku 20. století zčásti k obytným účelům a část využíval úvěrový ústav (spořitelna) a německá mateřská škola. V letech 1938-1945 sloužil k pořádání honosnějších kulturních akcí. Po roce 1945 připadl MNV. Ten zde zřídil v prvním patře byty a v přízemí obchody zeleniny, oděvů, potravin apod.[13]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jez (Q38192311)


 
   
48950/7-8350
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí na řece Dyji, u mlýna v obci
48°53′36,54″ s. š., 15°48′48,92″ v. d.
Jez

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Josefa (Q38192316)


 
   
48951/7-8351
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí na křižovatce v obci
48°53′48,97″ s. š., 15°48′49,11″ v. d.
Klasicistní poklona se nachází cirka 500 metrů severovýchodně od zámku v tehdejší Leopoldově čtvrti (v blízkosti benzinové stanice). Kaplička byla vystavěna v roce 1826 na místě hromadného hrobu vranovských obyvatel a padlých švédských vojáků během třicetileté války. Kaplička je zasvěcena sv. Josefu. Donátorkou obrazu sv. Josefa byla Helena z Mniszku.[7]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička - poklona (Q38192320)


 
   
48952/7-8352
Pam. katalog
MIS
Vranov nad Dyjí u křižovatky na Lančov
48°53′58,64″ s. š., 15°48′57,7″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona z roku 1754 původně zasvěcená Panně Marii stojí nyní na křižovatce cest vedoucích k Lančovu a k přehradní hrázi. Z iniciativy německého faráře Langa byla kaplička před zatopením Vranovskou přehradou přemístěna z rozcestí u Jelenova (Pointnerova) mlýna na levém břehu řeky Dyje (asi 500 m od hráze a od lesů ukončujících pláž). Transfer poklony prováděl na přelomu let 1932 a 1933 vrchní stavbyvedoucí přehrady Ing. Karel Lossmann. Na památku této události byla do makovičky kříže uschována schránka s pamětními listinami od obecního zastupitelstva a také od vedoucích představitelů přehradní stavby (od 2012 Okresní archiv Znojmo). Poslední oprava proběhla v roce 2012. Je možné, že autorem kapličky je architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu. Barokní poklona je zakončena stříškou osazenou kovovým křížkem a je omítnuta růžovou, modrou a okrovou barvou. Fasádu rozčleňují pilastry s volutami. V zamřížované nice se nachází čtvercová deska zobrazující reliéf Piety Třídubské (Dreieichen) (autorem plastiky zasvěcené Panně Marii Třídubské je akademický sochař Zdeněk Maixner).[14] Pod výklenkem je umístěn reliéfový letopočet a prázdné oválné nápisové pole. Na zadní straně poklony se kdysi nacházela freska světce. Slavnost k oslavě přemístěné kapličky se konala 25. května 1933 za účasti nejen hojného počtu místních věřících občanů s farářem, ale i „dechová kapela, vojenští veteráni s vlajkou, dobrovolní hasiči, šest chlapců nesoucích obraz Panny Marie a bíle oblečené dívky”.[15]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Vranovský zpravodaj 4/2003
 2. Vranovský zpravodaj 2/2004
 3. JANÍČEK, Karel – JANÍČKOVÁ, Miroslava: Vybrané památky vranovského katastrálního území. Vranovské noviny, 1991, č. 3, 4 (příloha), s. 1-11.
 4. LAZÁREK Ondřej: Stavební památky v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu a jejich význam v krajině. Diplomová práce. FLE ČZU Praha. Praha 2004.
 5. Vranovský zpravodaj 4/2014
 6. Vranovský zpravodaj 1/2005.
 7. a b Kaláb Michal: Toponymie Vranova nad Dyjí s ohledem na stav před rokem 1945, diplomová práce, 2012
 8. Vranovský zpravodaj 3/2005.
 9. Vranovský zpravodaj 3/2003
 10. Vranovský zpravodaj 4/2004
 11. Vranovský zpravodaj 2/2005.
 12. Vranovský zpravodaj 4/2004
 13. Vranovský zpravodaj 4/2004
 14. Vranovský zpravodaj 2/2013, článek - Nejlépe opravená kulturní památka.
 15. Vranovský zpravodaj 3/2004

Externí odkazyEditovat