Seznam kulturních památek ve Štítarech

Seznam kulturních památek v obci Štítary v okrese Znojmo

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Štítary v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ŠtítaryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitov (Q38231714)


 
   
18552/7-6783
Pam. katalog
MIS
Štítary parc. 1715
48°56′17,45″ s. š., 15°50′0,57″ v. d.
Hřbitov: Doklad vesnického hřbitova umělecky náročněji založeného, součástí hřbitova jsou zděné hrobky.
  • ohradní zeď s branou
  • márnice
  • hrobka s barokizujícím štítem
  • hrobka s pseudogotickou arkádou
  • hrobka při severní ohradní zdi (uprostřed mezi hrobkou v barokizujícím štítem a hrobkou pseudogotických forem)
  • hlavní kříž

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Dům čp. 64 (Q38231695)


   
101299
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 64
48°56′16,45″ s. š., 15°50′14,01″ v. d.
Zemědělský dvůr, z toho jen: obytný dům. Doklad inspirace lidové architektury barokními prvky.

Památkově chráněno od 26. listopadu 2004.

  Usedlost čp. 158 (Q33419197)


   
29554/7-6805
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 158
48°56′15,52″ s. š., 15°50′13,73″ v. d.
Venkovská usedlost: obytně hospodářská budova.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům
Památkově chráněno od 12. února 1973.
Památková ochrana zrušena 6. dubna 2018.

Usedlost čp. 164 (Q33419204)


   
27358/7-6806
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 164
48°56′15,17″ s. š., 15°50′14,7″ v. d.
Venkovská usedlost. V novodobých úpravách zanikly některé architektonické detaily, základní dispozice však zůstala zachována.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Dům čp. 68 (Q33419260)


   
44898/7-6789
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 68
48°56′15,73″ s. š., 15°50′17,64″ v. d.
Venkovský dům. Chalupnická usedlost 19. století.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 70 (Q33419249)


   
17753/7-6790
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 70
48°56′15,72″ s. š., 15°50′18,41″ v. d.
Venkovská usedlost. Chalupnická usedlost z konce 19. století.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Dům čp. 63 (Q33419232)


   
22486/7-6788
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 63
48°56′14,72″ s. š., 15°50′17,2″ v. d.
Venkovský dům, s hospodářským křídlem. Malá chalupnická usedlost z 19. století.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 176 (Q33419215)


   
29854/7-6808
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 176
48°56′14,57″ s. š., 15°50′18,06″ v. d.
Venkovská usedlost. Obytný dům byl opatřen novou omítkou, základní dispozice však zůstala zachována.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Dům čp. 62 (Q33419278)


 
   
38773/7-6787
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 62
48°56′14,46″ s. š., 15°50′18,69″ v. d.
Venkovský dům, bez novostavby garáže. V průčelí byla nahrazena tři původní šestitabulková okna dvěma trojdílnými. Ve dvorní části stavení, které stojí na půdoryse obdélníka, taktéž prolomena dvě trojdílná okna. Hospodářská část plynule navazující na obytnou dobře zachovaná. V zadním rohu dvora postavena garáž.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38231708)


 
   
18581/7-6782
Pam. katalog
MIS
Štítary západní konec návsi, parc. 519
48°56′9,19″ s. š., 15°50′26,35″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Pozdně barokní sochařská práce z doby po polovině 18. století.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 49 (Q33419290)


 
   
48917/7-8317
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 49
48°56′8,08″ s. š., 15°50′27,26″ v. d.
Venkovská usedlost: bez novodobé přístavby na jihozápadní straně a novostavby vjezdové brány. S dochovaným zděným špýcharem z 19. století ve dvoře, s intaktně zachovanými dřevěnými konstrukcemi a hospodářskými budovami.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Usedlost čp. 44 (Q33419300)


 
   
15814/7-6786
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 44
48°56′7,07″ s. š., 15°50′32,25″ v. d.
Urbanisticky výrazně situovaná zemědělská usedlost s bránou.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 43 (Q33419311)


 
   
26483/7-6785
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 43
48°56′6,85″ s. š., 15°50′32,89″ v. d.
Venkovská usedlost: venkovský dům bez verandy. Stavba doznala radikálních změn, které snižují její autenticitu a lidový výraz. Památková ochrana zde ztratila své opodstatnění. Má zde význam jen z důvodu, že stavba je součástí urbanistického celku lidové architektury jihomoravské německojazyčné vesnice 19. století.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Fara (Q38231701)


 
   
48916/7-8316
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 31, náves
48°56′6,34″ s. š., 15°50′34,58″ v. d.
fara čp. 31 s hospodářským stavením, bez přístavby garáže. Monumentální dvoupodlažní budova, stavba lidové architektury barokního tvarosloví. K budově je vlevo připojena zídka s branou s půlkruhovým záklenkem s osovým klenákem a s trojúhelníkovým štítem s letopočtem 1833. Na objekt fary na západní straně příčně navazuje jednopodlažní hospodářské stavení s kolnou kryté polovalbovou střechou a přístřešek se střechou pultovou. Součástí fary je i na konci humna samostatně stojící průjezdná stodola prolomená vraty se segmentovým záklenkem a krytá sedlovou střechou.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Kostel svatého Jiří (Q27778593)


 
   
20801/7-6779
Pam. katalog
MIS
Štítary parc. 1, 520
48°56′7,91″ s. š., 15°50′34,15″ v. d.
Kostel sv. Jiří:
  • kostel, parc. 1. Kostel s pozdně románským jádrem z konce 13. století, s pozdějšími úpravami a rozšířením.
  • samostatně stojící věž se zvonicí a s hodinami, parc. 520
  • empírový heraldický náhrobek zemského šlechtice Mathiase Smetany z Eulenbergu, z roku 1803, z mušlového vápence. Původně stál přímo u zdi kostela, nyní cca 0,5 m od kostela.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 91 (Q33419240)


   
41849/7-6791
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 91
48°56′11,06″ s. š., 15°50′26,3″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova s hospodářskou částí, kolna. Dům byl zrekonstruován do původní podoby, zachováno zůstalo taky štukové zrcadlo na fasádě s datací 1833. Součástí areálu je brána a kůlna.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl venkovský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 92 (Q33419136)


 
   
24737/7-6792
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 92
48°56′11,15″ s. š., 15°50′26,76″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, brána. Dům a jeho dispozice, včetně hospodářských stavení, byla dochována v původním stavu.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Dům čp. 96 (Q33419323)


   
28079/7-6793
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 96
48°56′9,9″ s. š., 15°50′31,03″ v. d.
Venkovský dům. Vzhled fasády zůstal zachován společně s dispozicí domu a hospodářské části.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 97 (Q33419331)


   
14312/7-6794
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 97
48°56′9,77″ s. š., 15°50′31,79″ v. d.
Venkovská usedlost. Dům po současných přestavbách pozbyl některé typické architektonické detaily, jako je jiný typ oken, nadpraží nad vraty či příčná kůlna.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 101 (Q33419342)


 
   
19012/7-6795
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 101
48°56′9,11″ s. š., 15°50′34,96″ v. d.
Venkovská usedlost. Některé původní architektonické znaky zanikly, dům si však zachoval původní dispozici.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 102 (Q33419353)


 
   
25750/7-6796
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 102
48°56′9,03″ s. š., 15°50′35,64″ v. d.
Venkovská usedlost. V novodobých přestavbách zanikly některé architektonické prvky.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 103 (Q33419372)


   
25292/7-6797
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 103
48°56′8,92″ s. š., 15°50′36,41″ v. d.
Venkovská usedlost. V novodobých úpravách se vytratily některé architektonické detaily, dům si však zachoval původní dispozici.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 104 (Q33419363)


   
30993/7-6798
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 104
48°56′8,7″ s. š., 15°50′37,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Dům čp. 105 (Q33419268)


   
19560/7-6799
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 105
48°56′8,64″ s. š., 15°50′38,07″ v. d.
Venkovský dům, bez přístavby. Po výrazných novodobých přestavbách se ztratily historicko-architektonické hodnoty objektu. Uliční průčelí radikálně změněno zbořením zaklenutého vjezdu do dvora a výměnou tří šestitabulkových oken za čtyři dvoudílná. Nová krytina i tvar střechy, místo střechy valbové téměř stanová. Ve dvoře je k obytné části přistavěna otevřená arkádová veranda. Hospodářské budovy, kůlna i stodola zcela pryč.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Socha svatého Floriána (Q38231727)


 
   
25861/7-6781
Pam. katalog
MIS
Štítary náves, v nice domu čp. 207
48°56′5,56″ s. š., 15°50′46,75″ v. d.
Socha sv. Floriána. Pozdně barokní sochařská práce ze druhé třetiny 18. století, zasazená do architektonického rámce niky.

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 131 (Q33419148)


   
22210/7-6800
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 131
48°56′6,56″ s. š., 15°50′47,56″ v. d.
Venkovská usedlost. Výborně zachovaný doklad tradičního lidového stavitelství.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 132 (Q33419157)


   
17241/7-6801
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 132
48°56′6,35″ s. š., 15°50′47,99″ v. d.
Venkovská usedlost. Zachovány zůstaly původní prvky členění fasády a oken a ve dvoře hospodářské stavení.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usdelost čp. 133 (Q33419168)


   
24542/7-6802
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 133
48°56′6,1″ s. š., 15°50′48,64″ v. d.
Venkovská usedlost. Po přizpůsobení současným požadavkům na bydlení byla pozměněná celková dispozice stavení.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 134 (Q33419177)


   
34864/7-6803
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 134
48°56′5,98″ s. š., 15°50′49,5″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 138 (Q33419186)


   
45433/7-6804
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 138
48°56′5,15″ s. š., 15°50′52,73″ v. d.
Venkovská usedlost. Fasáda průčelí se po rekonstrukci shoduje s původním stavem.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Usedlost čp. 170 (Q33419222)


   
32173/7-6807
Pam. katalog
MIS
Štítary Štítary 170
48°56′0,63″ s. š., 15°50′54,74″ v. d.
Venkovská usedlost. Dům si zachoval v původní dispozici včetně ve dvoře dochovaných oken a dřevěné průjezdné kůlny.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl měšťanský dům.
Památkově chráněno od 12. února 1973.

Výklenková kaplička - poklona (Q38231720)


 
   
45723/7-6784
Pam. katalog
MIS
Štítary při čp. 227, parc. 286
48°55′56,8″ s. š., 15°51′11,53″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona

Památkově chráněno od 12. února 1973.

Výklenková kaplička - poklona (Q38231737)


 
   
48919/7-8319
Pam. katalog
MIS
Štítary při čp. 111, parc. 72/1
48°56′13,79″ s. š., 15°50′42,7″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Poklona na návsi je zjednodušenou obdobou poklony při levé straně silnice ze Štítar do Šumné, která je zdobena štukovým klasicistním dekorem.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Krucifix (Q38231732)


   
48920/7-8320
Pam. katalog
MIS
Štítary při silnici do Loděnic, parc. 2332
48°56′30,85″ s. š., 15°50′38,64″ v. d.
Krucifix. Kamenný kříž s korpusem.

Památkově chráněno od 6. července 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat