Seznam kulturních památek v Moravské Třebové

Seznam kulturních památek v obci Moravská Třebová v okrese Svitavy

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Moravská Třebová v okrese Svitavy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Moravská Třebová-MěstoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q37852425)


 
 
 
Kategorie „City walls of Moravská Třebová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18038/6-3198
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město
49°45′24,78″ s. š., 16°39′41,4″ v. d.
Městské opevnění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Morový mariánský sloup (Q21809693)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Moravská Třebová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16176/6-3220
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka
49°45′28,82″ s. š., 16°39′51,04″ v. d.
Sloup se sousoším - Morový sloup

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Floriána (Q37852481)


 
 
 
Kategorie „Fountain with statue of Saint Florian in Moravská Třebová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32002/6-3229
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka
49°45′28,59″ s. š., 16°39′49,52″ v. d.
Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 27 (Q33239099)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27234/6-5425
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 27/39
49°45′26,7″ s. š., 16°39′47,79″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 28 (Q33239121)


 
 
 
Kategorie „Náměstí T. G. Masaryka 28 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35370/6-3144
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 28/37
49°45′26,76″ s. š., 16°39′48,29″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 29 (Q33239130)


 
 
 
Kategorie „Náměstí T. G. Masaryka 29 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27231/6-3145
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 29/35
49°45′26,58″ s. š., 16°39′48,87″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 30 (Q33239141)


 
 
 
Kategorie „Náměstí T. G. Masaryka 30 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33673/6-3201
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 30/33
49°45′26,83″ s. š., 16°39′49,52″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 31 (Q33239197)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39442/6-3146
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 31/31
49°45′26,92″ s. š., 16°39′49,97″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q21884046)


 
 
 
Kategorie „Town hall in Moravská Třebová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28781/6-3147
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 32/29
49°45′26,65″ s. š., 16°39′50,59″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 33 (Q33238808)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29999/6-3148
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 33/27
49°45′26,77″ s. š., 16°39′51,71″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 34 (Q33239060)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23726/6-5426
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 34/25
49°45′26,61″ s. š., 16°39′52,32″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 35 (Q33239240)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25502/6-3149
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 35/23
49°45′26,76″ s. š., 16°39′52,94″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 36 (Q33238858)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16074/6-3150
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 36/21
49°45′26,54″ s. š., 16°39′53,35″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 37 (Q33238867)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36251/6-3151
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 37/19
49°45′26,56″ s. š., 16°39′53,89″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 57 (Q33238875)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26269/6-3152
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 57/17
49°45′27,15″ s. š., 16°39′54,71″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 60 (Q33238883)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45219/6-3153
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 60/13
49°45′27,85″ s. š., 16°39′54,55″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 61 (Q33238891)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45444/6-3154
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 61/11
49°45′28,09″ s. š., 16°39′54,53″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 62 (Q33238898)


 
 
 
Kategorie „Náměstí T. G. Masaryka 62 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40475/6-3155
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 62/9
49°45′28,41″ s. š., 16°39′54,58″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 77 (Q33238907)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36309/6-3200
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 77/3
49°45′29,73″ s. š., 16°39′55,03″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 78 (Q33238914)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24223/6-3199
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 78/1
49°45′30,24″ s. š., 16°39′54,76″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 109 (Q33238922)


 
 
 
Kategorie „Náměstí T. G. Masaryka 109 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46633/6-3156
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 109/2
49°45′30,78″ s. š., 16°39′53,87″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 110 (Q33238931)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24709/6-5431
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 110/4
49°45′30,68″ s. š., 16°39′53,03″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 111 (Q33238938)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21763/6-5432
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 111/6
49°45′30,71″ s. š., 16°39′52,38″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 113 (Q33238946)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45361/6-5433
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 113/8
49°45′30,73″ s. š., 16°39′51,77″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 114 (Q33238954)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32057/6-5434
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 114/10
49°45′30,76″ s. š., 16°39′51,33″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 115 (Q33239010)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31016/6-3204
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 115/12
49°45′30,95″ s. š., 16°39′50,91″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 119 (Q33239025)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27236/6-3203
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 119/14
49°45′31″ s. š., 16°39′49,97″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 120 (Q33238849)


 
 
 
Kategorie „Náměstí T. G. Masaryka 120 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18454/6-3157
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 120/16
49°45′30,99″ s. š., 16°39′49,26″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 121 (Q33239068)


 
 
 
Kategorie „Náměstí T. G. Masaryka 121 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35410/6-3158
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 121/18
49°45′31,06″ s. š., 16°39′48,8″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 122 (Q33239051)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33019/6-3159
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 122/20
49°45′31,15″ s. š., 16°39′48,36″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 123 (Q33239043)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34893/6-3160
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 123/22
49°45′31,15″ s. š., 16°39′47,91″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 145 (Q37852450)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33926/6-3161
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 145/24
49°45′30,84″ s. š., 16°39′47,3″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 148 (Q33239034)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28287/6-3162
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 148/30
49°45′29,78″ s. š., 16°39′47,48″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 149 (Q33238970)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20105/6-3163
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 149/32
49°45′29,41″ s. š., 16°39′47,52″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 163 (Q33239017)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20685/6-3202
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 163/36
49°45′28,38″ s. š., 16°39′47,42″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 164 (Q33239082)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24406/6-3164
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 164/38
49°45′28,07″ s. š., 16°39′47,44″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 165 (Q33239002)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30153/6-3165
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, náměstí T. G. Masaryka 165/40
49°45′27,62″ s. š., 16°39′47,21″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q21809678)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28299/6-3197
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Kostelní náměstí
49°45′24,7″ s. š., 16°39′50,88″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33238995)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15958/6-5423
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Kostelní náměstí 24/3
49°45′23,85″ s. š., 16°39′51,34″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Latinská škola (Q21598498)


 
 
 
Kategorie „Latin School (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23418/6-3193
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Kostelní náměstí 25/1
49°45′25,1″ s. š., 16°39′48,99″ v. d.
Latinská škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 51 (Q37852458)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29528/6-3174
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 51/9
49°45′24,97″ s. š., 16°39′54,8″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 38 (Q33238978)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32921/6-3180
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 38/2
49°45′25,47″ s. š., 16°39′53,78″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 40 (Q33238963)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34700/6-3179
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 40/6
49°45′24,95″ s. š., 16°39′53,81″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 47 (Q33238727)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15965/6-3175
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 47/17
49°45′23,79″ s. š., 16°39′54,96″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 49 (Q33238702)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100241
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 49/13
49°45′24,26″ s. š., 16°39′54,97″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 25. dubna 2003.

Dům čp. 52 (Q33238651)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24837/6-3173
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 52/5
49°45′25,71″ s. š., 16°39′54,82″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 184 (Q33238636)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15873/6-3208
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 184/7
49°45′25,37″ s. š., 16°39′54,89″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 41 (Q33238611)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14533/6-3178
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 41/8
49°45′24,67″ s. š., 16°39′53,83″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 42 (Q33238618)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14131/6-3177
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 42/10
49°45′24,25″ s. š., 16°39′53,47″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 44 (Q33238626)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29529/6-5427
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 44/14
49°45′24,25″ s. š., 16°39′53,47″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 46 (Q33238710)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22693/6-3176
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 46/19
49°45′23,54″ s. š., 16°39′54,87″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 53 (Q33238670)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17600/6-3172
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 53/3
49°45′26″ s. š., 16°39′54,8″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 54 (Q33238678)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46229/6-3207
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Bránská 54/1
49°45′26,31″ s. š., 16°39′55,65″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 55 (Q33238686)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28506/6-3214
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Zámecké náměstí 55/3
49°45′26,92″ s. š., 16°39′57,04″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 56 (Q33238693)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24658/6-3215
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Zámecké náměstí 56/2
49°45′26,92″ s. š., 16°39′56,2″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek (Q12038651)


 
 
 
Kategorie „Moravská Třebová Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22938/6-3196
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Zámecké náměstí 185/1
49°45′25,71″ s. š., 16°39′57,81″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pilířové sluneční hodiny (Q37852431)


 
 
 
Kategorie „Sundial in Moravská Třebová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45603/6-3221
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, nádvoří zámku
49°45′24,51″ s. š., 16°39′58,27″ v. d.
Hodiny sluneční pilířové

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most se sochami a deskou (Q22035500)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge in Moravská Třebová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46482/6-3230
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Jevíčská, Rybní náměstí, přes Třebůvku (Boršovský potok)
49°45′24,57″ s. š., 16°40′4,86″ v. d.
Silniční most se sochami a deskou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 65 (Q33238661)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29891/6-5428
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Zámecká 65/14
49°45′28,3″ s. š., 16°39′58,3″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 63 (Q33238719)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29890/6-3192
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Poštovní 63/2
49°45′28,22″ s. š., 16°39′56,72″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 73 (Q33238841)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15610/6-3191
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Poštovní 73/1
49°45′28,89″ s. š., 16°39′56,67″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 79 (Q33238735)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15636/6-3189
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Krátká 79/2
49°45′30,26″ s. š., 16°39′56,85″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 80 (Q33238643)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40698/6-3190
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Krátká 80/4
49°45′30,24″ s. š., 16°39′57,49″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 81 (Q33238743)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46619/6-3213
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Krátká 81/1
49°45′30,87″ s. š., 16°39′56,85″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 100 (Q33238752)


 
 
 
Kategorie „Československé armády 100 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24862/6-3187
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 100/5
49°45′33,02″ s. š., 16°39′53,98″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 82 (Q33238762)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41171/6-3181
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 82/2
49°45′30,86″ s. š., 16°39′55,15″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 106 (Q33238772)


 
 
 
Kategorie „Československé armády 106 (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45584/6-3188
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 106/3
49°45′32,38″ s. š., 16°39′54,3″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 107 (Q33238782)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35260/6-3212
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 107/1
49°45′32,01″ s. š., 16°39′54,31″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 83 (Q33238789)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36335/6-3182
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 83/4
49°45′31,13″ s. š., 16°39′55,15″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 84 (Q33238797)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47053/6-3183
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 84/6
49°45′31,45″ s. š., 16°39′55,29″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 85 (Q33238817)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24332/6-3184
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 85/8
49°45′31,72″ s. š., 16°39′55,42″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 86 (Q33238824)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21546/6-3185
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 86/10
49°45′31,97″ s. š., 16°39′55,41″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 87 (Q33238832)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31084/6-3209
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 87/12
49°45′32,35″ s. š., 16°39′55,42″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 92 (Q33239077)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23797/6-3210
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 92/14
49°45′32,9″ s. š., 16°39′55,51″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 93 (Q33239114)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34329/6-3186
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 93/16
49°45′33,25″ s. š., 16°39′55,61″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 95 (Q33239107)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51786/6-6289
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 95/15
49°45′34,83″ s. š., 16°39′54,5″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 21. srpna 2002.

Dům čp. 96 (Q33239189)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47220/6-5429
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 96/13
49°45′34,51″ s. š., 16°39′54,57″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 99 (Q33238986)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44760/6-3211
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Československé armády 99/7
49°45′33,54″ s. š., 16°39′54,57″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalá piaristická kolej (Q37852438)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50904/6-6178
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Olomoucká 178/2
49°45′35,33″ s. š., 16°39′57,03″ v. d.
Kolej piaristická bývalá

Památkově chráněno od 14. března 2001.

Dům čp. 103 (Q33239212)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35076/6-5430
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Ztracená 103/6
49°45′33,17″ s. š., 16°39′51,94″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 116 (Q33239222)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16340/6-3219
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cechovní 116/2
49°45′32,17″ s. š., 16°39′51,18″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 132 (Q33239182)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33831/6-3218
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Pivovarská 132/2
49°45′31,35″ s. š., 16°39′46,84″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 150 (Q33239231)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30749/6-3194
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Hvězdní 150/2
49°45′29,61″ s. š., 16°39′45,26″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 151 (Q33239249)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34600/6-3195
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Hvězdní 151/4
49°45′29,44″ s. š., 16°39′44,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 14 (Q37852444)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36191/6-3205
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 14/1
49°45′26,72″ s. š., 16°39′46,7″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 166 (Q33239257)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20490/6-3171
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 166/2
49°45′27,65″ s. š., 16°39′45,02″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 169 (Q33239267)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14767/6-3169
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 169/8
49°45′27,74″ s. š., 16°39′42,4″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 168 (Q33239274)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33358/6-3170
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 168/6, Marxova
49°45′27,84″ s. š., 16°39′43,15″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 10 (Q33239284)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19835/6-3206
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 10/9
49°45′26,84″ s. š., 16°39′44,2″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 12 (Q33239291)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35835/6-3166
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 12/5
49°45′26,67″ s. š., 16°39′45,56″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 4 (Q33239204)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50898/6-6233
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 4/17
49°45′26,95″ s. š., 16°39′41,68″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 7. března 2001.

Dům čp. 6 (Q33239174)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30055/6-3168
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 6/13
49°45′26,87″ s. š., 16°39′42,93″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 9 (Q33239167)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47298/6-3167
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 9/11
49°45′26,82″ s. š., 16°39′43,65″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37852490)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24043/6-3228
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Cihlářova 1/23, v nice domu
49°45′27,07″ s. š., 16°39′39,58″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 20 (Q37852476)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23291/6-3216
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Farní 20/16
49°45′24,39″ s. š., 16°39′47,66″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 26 (Q33239159)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13990/6-5424
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Farní 26/1
49°45′25,17″ s. š., 16°39′47,78″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 18 (Q33239150)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36278/6-3217
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Město, Farní 18/12
49°45′24,43″ s. š., 16°39′46,59″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Moravská Třebová-PředměstíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Františkánský klášter s kostelem svatého Josefa (Q30140031)


 
 
 
Kategorie „Franciscan monastery (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35192/6-3223
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Předměstí, Svitavská 6/5, 1512/7
49°45′27,18″ s. š., 16°39′32,76″ v. d.
Klášter františkánský s kostelem sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Muzeum (Q85182729)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24094/6-4513
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Předměstí, Svitavská 315/18
49°45′29,99″ s. š., 16°39′30,58″ v. d.
Muzeum

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Česká menšinová škola (Q37852467)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105335
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Předměstí, Svitavská 655/44, Školní
49°45′28,8″ s. š., 16°39′12,4″ v. d.

Poznámka: dnes denní stacionář Domeček se sociálně terapeutickou dílnou Ulita
Památkově chráněno od 12. března 2014.

Dům čp. 146 (Q33239090)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39679/6-3234
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Předměstí, Olomoucká 146/18
49°45′36,21″ s. š., 16°40′3,8″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nalezení svatého Kříže (Q28002929)


 
 
 
Kategorie „Church of the Finding of the True Cross (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33533/6-3224
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Předměstí, Křížový vrch
49°45′31,2″ s. š., 16°40′23,39″ v. d.
Hřbitovní kostel Nalezení sv. Kříže, márnice, kříž, kryté schodiště.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple a sousoší na Křížovém vrchu (Q20856345)


 
 
 
Kategorie „Chapels on Křížový vrch (Moravská Třebová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31663/6-3225
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Předměstí, Křížový vrch
49°45′26,8″ s. š., 16°40′24,18″ v. d.
Křížová cesta - čtyři kaple, sousoší Kristus na hoře Olivetské

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Kalvárie (Q21884020)


 
 
 
Kategorie „Calvary in Moravská Třebová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36226/6-3227
Pam. katalog
MIS
Moravská Třebová Moravská Třebová-Předměstí, Křížový vrch, nad hřbitovem
49°45′28,22″ s. š., 16°40′30,37″ v. d.
Sousoší Kalvárie - stěna se sochařskou výzdobou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SušiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38140594)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22059/6-3232
Pam. katalog
MIS
Sušice v zahradě domu čp. 118
49°46′18,48″ s. š., 16°39′52,42″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38140589)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19847/6-3233
Pam. katalog
MIS
Sušice v zahradě domu čp. 118
49°46′18,33″ s. š., 16°39′52,8″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

UdánkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Udánky (Q38150552)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36498/6-3222
Pam. katalog
MIS
Udánky v lese, na levém břehu potoka
49°46′5,68″ s. š., 16°36′15,04″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Udánky, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BoršovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q28002944)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Boršov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31095/6-3008
Pam. katalog
MIS
Boršov Boršov
49°44′36,5″ s. š., 16°38′1,68″ v. d.
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 75 (Q33243872)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35154/6-3011
Pam. katalog
MIS
Boršov Boršov 75
49°44′43,45″ s. š., 16°38′2,29″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hraniční kámen (Q37011639)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15762/6-3012
Pam. katalog
MIS
Boršov Na Hřebči
49°44′50,85″ s. š., 16°34′41,74″ v. d.
Hraniční kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37011622)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20739/6-3010
Pam. katalog
MIS
Boršov jihovýchodní okraj vsi
49°44′37,85″ s. š., 16°38′45,55″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník osvobození (Q37011599)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24675/6-5216
Pam. katalog
MIS
Boršov Boršov
49°44′42,23″ s. š., 16°38′7,14″ v. d.
Pomník osvobození

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Boršov (Q37011654)


 
 
 
Kategorie „Boršov Castle (Svitavy District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35446/6-3007
Pam. katalog
MIS
Boršov Na Hřebči
49°44′47,29″ s. š., 16°34′46,34″ v. d.
Zaniklý hrad

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Externí odkazyEditovat