Seznam kulturních památek v Zábrdovicích (Brno-střed)

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Zábrdovice v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ZábrdoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Okresní nemocenská pokladna (Q33242987)


 
   
48263/7-7578
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Milady Horákové 329/24 a 329/26
49°12′1,6″ s. š., 16°36′46,66″ v. d.
Polyfunkční budova okresní nemocenské pokladny zbudovaná předním žákem Otto Wagnera Hubertem Gessnerem ve stylu geometrické fáze vídeňské secese. Řadový čtyřpatrový dům s dvorním křídlem spojeným příčným komunikačním křídlem. Monumentální symetricky řešené palácové uliční průčelí z režného cihlového zdiva akcentované dvojicí postranních trojbokých arkýřů spínajících 2. a 3. patro a v ose prolomeným mohutným pravoúhlým portálem s profilovaným kamenným ostěním s vysokým nadsvětlíkem členěným vertikálními liniemi dvou sloupků nad kamenným nadpražním překladem.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Milady Horákové 14 a 16 (Q38228998)


 
   
48552/7-7868
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Milady Horákové 324/14 a 324/16
49°12′0,91″ s. š., 16°36′43,52″ v. d.
Nájemní dům K. Andreska, F. Hory a Josefa Müllera, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemního domu v duchu vídeňské geometrizující secese.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Milady Horákové 12 (Q38228992)


 
   
48551/7-7867
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Milady Horákové 323/12
49°12′0,68″ s. š., 16°36′42,87″ v. d.
Jiná obytná stavba, z toho jen: průčelí. Průčelí činžovního domu v duchu vídeňské geometrizující secese.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Palác Stephana Haupta von Buchenrode (Q38228985)


 
   
48195/7-7510
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 634/17
49°11′58,22″ s. š., 16°36′40,55″ v. d.
Činžovní dům - palác Stephana Haupta von Buchenrode. Monumentální pozdně klasicistní palácová architektura z doby kolem poloviny 19. století na starších základech a s nadstavbou s moderními detaily (anticipujícími art déco). Řadový třípatrový dům založený na půdoryse příčně orientovaného obdélníka se 14osou uliční fasádou (pravá krajní osa pravého rizalitu náleží podle rozdělení parcel sousední budově čo. 19). Průčelí tvoří nedílný celek s průčelím sousedního domu čo. 19 a na obou se uplatňují tytéž architektonické prvky. Budova byla stavěna od roku 1843 na náklady podnikatele Libora Kleina společně se sousedním domem čo. 19 jako jeden monumentální, pozdně klasicistní dvoupatrový palác s dlouhým průčelím o 24 okenních osách, který vznikl přestavbou pěti starších objektů. Stavební úpravy prováděl stavitel Alois Rieder. V letech 1913–1914 nechal palác podle projektu Leopolda Bauera přestavět Stephan Haupt von Buchenrode. Tehdy byla budova zvýšena o jedno podlaží, které bylo nad rizality původně zdobeno atikovou balustrádou. Někdy po roce 1987 byla obytná půdní nadstavba byla snesena a v místech nad rizality nahrazena moderními mezzaninovými nadstavbami. V budově sídlí Úřad práce Brno-venkov.

Památkově chráněno od 10. března 1988.

Palác Stephana Haupta von Buchenrode (Q33242979)


 
   
48196/7-7511
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 839/19, 793/19a
49°11′58,17″ s. š., 16°36′42,52″ v. d.
Palác Stephana Haupta von Buchenrode. Monumentální pozdně klasicistní palác z doby kolem poloviny 19. století na starších základech a s nadstavbou s moderními detaily (anticipujícími art déco). Řadový třípatrový dům zhruba na půdoryse písmene L s příčným uličním křídlem a velmi nepravidelně utvářeným nádvorním křídlem. Uliční fasáda je 9-, resp. 10osá (levá krajní osa logicky náleží rizalitu sousední budovy čo. 17, avšak podle podle rozdělení parcel tvoří součást domu čo.19). Průčelí tvoří nedílný celek s fasádou sousedního domu čo. 17 a na obou se uplatňují tytéž architektonické prvky. V současné době v budově sídlí Magistrát města Brna.
 • Koliště 839/19
 • Koliště 793/19a

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Koliště 21 (Q38229003)


 
   
48197/7-7512
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 639/21, 910/21a
49°11′57,15″ s. š., 16°36′43,68″ v. d.
Nájemní dům o dvou číslech popisných s tvarově velmi střízlivým neorenesančním průčelím. Třípatrový řadový nájemní dům, založený zhruba na půdoryse nepravidelně utvářeného písmene U. Uliční průčelí dosahuje šířky deseti okenních os a má bohaté architektonické členění, zatímco nádvorní průčelí je řešeno jednodušeji.
 • Koliště 639/21 – dvorní část domu
 • Koliště 910/21a – uliční část domu – ochrana zrušena k 27. 5. 2020

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Koliště 23 (Q38228974)


 
   
48198/7-7513
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 643/23
49°11′56,84″ s. š., 16°36′44,55″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím. Dvoupatrový řadový nájemní dům s nízkým půdním polopatrem. Dům tvoří do ulice obrácené křídlo s dekorativně pojatou uliční fasádou a z něj diagonálně vybíhající zadní křídlo bez výraznějšího architektonického členění. Uliční fasáda s vyváženým horizontálním a vertikálním členěním je čtyřosá.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

  Koliště 25 (Q38229040)


 
   
48199/7-7514
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 644/25
49°11′56,52″ s. š., 16°36′45,58″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím, resp. s historizujícím průčelím připomínajícím Rundbogenstil s románskými citacemi.

Památkově chráněno od 11. března 1988.
Památková ochrana zrušena 24. září 2019.

Dům Františka Aloise Dvořáka (Q38229046)


 
   
48201/7-7516
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 649/39, Bratislavská 183/2
49°11′53,64″ s. š., 16°36′51,9″ v. d.
Činžovní dům Františka Aloise Dvořáka. Objekt s hodnotným pozdně historizujícím průčelím je součástí původního polobloku nájemních domů od brněnského stavitele Františka Aloise Dvořáka, má dvě čísla popisná. Nárožní pětipatrový dům na půdoryse písmene L se dvěma pohledově se uplatňujícími fasádami, z nichž hlavní je orientována do ul. Koliště a užší boční do ul. Bratislavské. Hlavní fasáda je 13osá, boční fasáda je 10osá a k hlavní fasádě je připojena prostřednictvím zkoseného nároží, ze kterého vyrůstá čtyřpodlažní pravoúhlý arkýř, završený balustrádou nad nížm se vypíná věžička s lucernou a cibulovitou bání. Nad rizality hlavní fasády se vypínají edikulové vikýře s trojúhelnými štíty a volutovými křídly, za kterými na krajních osách následuje sedlová střecha a na ústřední ose mohutnější střecha ve tvaru komolého jehlanu.
 • Koliště 649/39
 • Bratislavská 183/2, Koliště

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Koliště 41 (Q38228981)


 
   
48202/7-7517
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 650/41
49°11′52,47″ s. š., 16°36′52,49″ v. d.
Nájemní dům v duchu eklektického historismu z konce 19. století, na jehož průčelí převažují formy pozdního baroka a objevují se již motivy secesní architektury. Řadový čtyřpatrový dům podélného, nepravidelně utvářeného půdorysu s pětiosou uliční fasádou. Fasáda je centralizována pomocí trojpodlažního, balkonkem završeného arkýře.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Dělnická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko (Q38229079)


 
   
48203/7-7518
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 71/43
49°11′51,5″ s. š., 16°36′53,19″ v. d.
Dělnická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko, v současné době v budově sídlí Úrazová nemocnice. Monumentální budova tradičního palácového rozvržení podle návrhu Josefa Fialy s hodnotným průčelím podle projektu Bohumíra F. A. Čermáka je významným příkladem brněnské předválečné moderny inspirované vídeňskou wagnerovskou geometrickou secesí. Řadová čtyřpatrová budova na půdoryse písmene U s příčným křídlem obráceným do ulice. Uliční průčelí je 19osé (3+4+5+4+3).

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Dům Ignatze Wohlmutha (Q38229074)


 
   
48204/7-7519
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 140/45
49°11′50,1″ s. š., 16°36′54,31″ v. d.
Nájemní dům Ignatze Wohlmutha. Nájemní dům s neorenesančním průčelím je nejspíše jednou z pozdních prací významného brněnského stavitele Josefa Arnolda. Třípatrový řadový nájemní dům na půdoryse příčně orientovaného obdélníka. Uliční průčelí je 13osé.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Koliště 47 (Q38229068)


 
   
48205/7-7520
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 141/47
49°11′49,03″ s. š., 16°36′55,17″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Koliště 49 (Q38229064)


 
   
48206/7-7521
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Koliště 142/49, Ponávka 142/12, Cejl 142/1
49°11′47,06″ s. š., 16°36′56,9″ v. d.
Nárožní nájemní dům s pozdně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Bývalá parní elektrárna (Q38229058)


 
   
104024
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Vlhká 161/5
49°11′45,01″ s. š., 16°37′2,49″ v. d.
Jiná energetická stavba - bývalá parní elektrárna. Halový dvoulodní objekt, která má zhruba obdélníkový půdorys, v poměrně jednoduchých utilitárních formách s historizujícími architektonickými prvky byl vybudován v roce 1882 v souvislosti s elektrifikací Mahenova divadla (dříve divadlo Na hradbách či Nové městské divadlo). Bylo zde v Evropě vůbec poprvé využito elektrického osvětlení pro potřeby divadelního provozu. Dnes slouží jako technické zázemí divadla, hlavní hala jako jako truhlářská dílna, do zbytku dvorní haly bylo vestavěno provozní a sociální zázemí dílny. Hlavní loď objektu při uličním průčelí je v podstatě zachována, dvorní loď byla po roce 1900 v souvislosti s ukončením činnosti elektrárny částečně odbourána (včetně osmibokého komína) a na jejím místě vznikla nová nižší hala se šedovou střechou. Zbytek dvorní lodi byl snížen cca na poloviční výšku, omítnut a opatřen novými pravoúhlými okny, římsou v nové úrovni a pultovou střechou velmi malého spádu. Za druhé světové války byla budova poškozena bombardováním, poté opravena.

Památkově chráněno od 20. srpna 2010.

Cejl 35 (Q38229054)


 
   
18444/7-116
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Cejl 460/35, Körnerova 460/10
49°11′53,35″ s. š., 16°37′7″ v. d.
nájemní dům Hedviky Koberové. Rozlehlý nárožní nájemní dům z roku 1886 od Josefa Čapky s neogotickými prvky na průčelí představuje v kontextu brněnské architektury i v kontextu tvorby svého autora neobvyklé řešení.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Městská tržnice - kino Radost (Q33242994)


 
   
38182/7-117
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Cejl 254/52, Radlas 254/2, Valcha 254/1
49°11′55,38″ s. š., 16°37′23,33″ v. d.
Městská tržnice, „původně“ kino Radost. Typická městská tržnice z konce 19. století, která kombinuje prvky moderního inženýrského stavitelství (ocelová konstrukce) s tradičním historizujícím řešením fasád, inspirovaným antikou a v detailu rokokem. Kopie tržnice v Rijece.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Městská tepelná elektrárna (Q38229050)


 
   
11582/7-8730
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Plynárenská 90/3, 840/5, Špitálka 90/13
49°11′47,79″ s. š., 16°37′29,9″ v. d.
Městská tepelná elektrárna s úřední budovou.
 • Plynárenská 840/5. Průmyslový objekt bývalé městské elektrárny z přelomu 19. a 20. století, stojící na nepravidelném půdorysu vzniklém spojením dvou v pravém úhlu na sebe navazujících křídel s výrazným historizujícím severozápadním a severovýchodním průčelím postaveným z režných cihel.
 • Plynárenská 90/3, Špitálka 90/13. Funkcionalistická administrativní budova teplárny. Trojkřídlá budova na půdorysu tvaru písmena T. Hlavní severozápadně orientované křídlo vzniklo propojením dvou hmot – na hlavní čtyřpodlažní kubus z východu navazuje subtilnější segmentově zaoblená třípodlažní část.

Památkově chráněno od 10. prosince 1996.

Soudní 9 (Q38229008)


 
   
48578/7-7894
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Soudní 473/9
49°11′59,35″ s. š., 16°37′18,36″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemního domu z roku 1911 ve stylu pozdního historismu.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Bratislavská 62 (Q38229043)


 
   
48587/7-7903
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Bratislavská 241/62, Soudní 241/11
49°11′59,87″ s. š., 16°37′17,43″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí nárožního nájemního domu z období pozdního historismu.

Poznámka: MonuMet uváděl též čo. 82
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Bratislavská 21 (Q38229085)


 
   
48583/7-7899
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Bratislavská 206/21, Stará 206/29
49°11′57,76″ s. š., 16°37′4,61″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí nárožního nájemního domu.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Stará 27 (Q38229036)


 
   
48582/7-7898
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Stará 107/27
49°11′58,27″ s. š., 16°37′4,43″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí řadového nájemního domu s výraznými „pozdně gotickými“ okny, secesním dekorem a novorenesančními štíty.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Stará 11 - 25 (Q38229034)


 
   
48581/7-7897
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Stará 59/11, 87/13 a 15, 97/17, 99/19, 101/21, 103/23, 105/25
Činžovní dům - průčelí části uličního tahu, z toho jen: průčelí. Souvislá uliční řada novorenesančních a secesních řadových nájemních domů se začleněnou novorenesanční školou.
 • Stará 59/11. Secesní průčelí nájemního domu.
 • Stará 87/13 a 15. Neorenesanční průčelí školní budovy.
 • Stará 97/17. Secesní průčelí nájemního domu.
 • Stará 99/19. Secesní průčelí nájemního domu.
 • Stará 101/21. Neorenesanční průčelí nájemního domu.
 • Stará 103/23. Neorenesanční průčelí nájemního domu.
 • Stará 105/25. Neorenesanční průčelí nájemního domu.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Stará 3 (Q38229032)


 
   
48579/7-7895
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Stará 30/3
49°12′3,94″ s. š., 16°37′2,15″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Typický příklad secesního průčelí nájemního domu.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Stará 2 (Q38229027)


 
   
48580/7-7896
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Stará 651/2
49°12′4,61″ s. š., 16°37′1,1″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemního domu v duchu secese.

Poznámka: Včetně původního čo. 4.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Příční 9 (Q38229021)


 
   
48576/7-7892
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Příční 117/9
49°12′3,61″ s. š., 16°36′57,33″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Novorenesanční řadový čtyřpodlažní nájemní dům o 7 okenních osách.

Poznámka: Do státního rejstříku bylo dle nadpisu zapsáno pouze průčelí, v Památkovém katalogu je však jako památka uveden celý dům, v původním evidenčním listu je popsán celý dům.
Památkově chráněno od 8. února 1989.

Příční 11 (Q38229018)


 
   
48577/7-7893
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Příční 119/11
49°12′2,95″ s. š., 16°36′57,18″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Secesní průčelí nájemního domu s datací 1910.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Bratislavská 13 a 15 (Q38229014)


 
   
48585/7-7901
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Bratislavská 200/13 a 15, Příční 200/31
49°11′56,42″ s. š., 16°36′59,87″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Novorenesanční průčelí nárožního městského domu. Palácový objekt v čistých formách italské novorenesance.

Památkově chráněno od 8. února 1989.

Ponávka 2 (Q38229010)


 
   
49777/7-8802
Pam. katalog
MIS
Zábrdovice Bratislavská 185/2b, Ponávka 185/2
49°11′54,05″ s. š., 16°36′53,97″ v. d.
Činžovní dům. Urbanisticky výrazný nárožní objekt je součástí uceleného bloku městských domů s hodnotnými průčelími od architekta F. A. Dvořáka.

Památkově chráněno od 3. listopadu 1998.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat