Seznam chráněných území v okrese Nový Jičín

Seznam chráněných území v okrese Nový Jičín

Toto je seznam chráněných území v okrese Nový Jičín aktuální k roku 2020, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Nový Jičín.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2237 PR Bartošovický luh PR Bartošovický luh &0000000000000296.910000296,91
Kategorie „Bartošovický luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bartošovický luh“ na Wikimedia Commons
Území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro Pooderský bioregion. 49°40′19″ s. š., 18°0′58″ v. d.
2243 les nad potokem poblíž východního okraje rezervace PR Bařiny &0000000000000042.20000042,20
Kategorie „Bařiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bařiny“ na Wikimedia Commons
Soustředěné přírodní hodnoty se zastoupením ekosystémů typických a významných pro oderský bioregion. 49°37′51″ s. š., 17°57′23″ v. d.
5311 PR Bažantula PR Bažantula &0000000000000036.52000036,52
Kategorie „Bažantula“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bažantula“ na Wikimedia Commons
přírodě blízký, druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 49°43′28″ s. š., 18°4′42″ v. d.
82 Okraj CHKO Beskydy u Mořkova na Novojičínsku - pohled na vrch s přírodní rezervací Huštýn CHKO Beskydy &0000000000116000.000000116 000
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
49°34′52″ s. š., 18°35′15″ v. d.
6202 travní porosty v západním dílu chráněného území v okolí horního vleku PP Červený kámen &0000000000000021.92230021,9223
Kategorie „Červený kámen (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený kámen (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, karpatské druhy květeny, extenzívní sečené louky nížin až podhůří 49°34′48″ s. š., 18°9′33″ v. d.
1175 Domorazské louky PP Domorazské louky &0000000000000007.1800007,18
Kategorie „Domorazské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Domorazské louky“ na Wikimedia Commons
Jedinečné naleziště chráněných druhů rostlin (zejména vstavačovitých). 49°30′53″ s. š., 18°0′33″ v. d.
2059 Přírodní rezervace Huštýn PR Huštýn &0000000000000011.91000011,91
Kategorie „Huštýn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Huštýn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Cenný geomorfologický útvar a na něj navazující přirozený lesní porost s výskytem vzácných druhů 49°31′2″ s. š., 18°4′9″ v. d.
2162 Kamenárka PP Kamenárka &0000000000000004.4600004,46
Kategorie „Kamenárka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenárka“ na Wikimedia Commons
Významná geologická lokalita - odkryv tithonských štramberských vápenců - s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na geologický podklad. 49°35′25″ s. š., 18°7′20″ v. d.
1963 pohled na rezervaci z jejího jižního okraje PR Koryta &0000000000000012.93000012,93
Kategorie „Koryta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koryta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lužní les v říční terase Odry, významné olšiny 49°41′18″ s. š., 18°3′33″ v. d.
190 Rybník Kotvice PR Kotvice &0000000000000060.56000060,56
Kategorie „Kotvice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kotvice“ na Wikimedia Commons
Ochrana zachovalé biocenózy rybníka, typické pro celou jihozápadní část jistebnické rybniční soustavy. 49°42′4″ s. š., 18°4′54″ v. d.
2094 částečně posečené louky na území PR PR Královec &0000000000000004.8900004,89
Kategorie „Královec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Královec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ekosystém mokřadních společenstev lučních porostů s remízy prameništních olšin na podmáčeném podkladě kulmských hornin s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 49°41′56″ s. š., 17°42′28″ v. d.
6203 lesní porosty na severovýchodním okraji PP Libotín PP Libotín &0000000000000019.70420019,7042
Kategorie „Libotín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libotín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, karpatské druhy květeny 49°34′4″ s. š., 18°4′32″ v. d.
2083 PP Meandry Staré Odry &0000000000000025.77000025,77
Kategorie „Meandry Staré Odry“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Staré Odry“ na Wikimedia Commons
Zbytek původního meandrujícího koryta Odry s množstvím tůní a břehovitými porosty s pestrou skladbou 49°37′19″ s. š., 17°54′58″ v. d.
1339 Lesní porost ve spodní části PP PP Na Čermence &0000000000000009.2700009,27
Kategorie „Na Čermence“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Čermence“ na Wikimedia Commons
Významné přirozené hnízdiště mnoha druhů ptactva ve staré bukové kmenovině s příměsí lípy, jedle, klenu a smrku na úbočních svazích dvou levostranných přítoků říčky Čermné. 49°43′44″ s. š., 17°46′11″ v. d.
275 Noříčí PR Noříčí &0000000000000037.90000037,90
Kategorie „Noříčí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Noříčí“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou typickou pro západokarpatskou oblast s bohatým zastoupením lesních typů a zajištění lesního společenstva s ohroženými rostlinnými a živočišnými druhy před činnostmi, jež mají negativní dopad na přírodní procesy. 49°30′33″ s. š., 18°16′12″ v. d.
1881 Pikritové mandlovce u Kojetína v červenci 2022 PP Pikritové mandlovce u Kojetína &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Pikritové mandlovce u Kojetína“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pikritové mandlovce u Kojetína“ na Wikimedia Commons
Významná geologická lokalita - stratotyp jedné z forem podmořské činnosti z období spodní křídy. 49°33′31″ s. š., 17°59′8″ v. d.
Pohled ze štramberské Trúby na vrch Kotouč v centrální části přírodního parku PřP Přírodní park Podbeskydí &Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“12 800
Kategorie „Nature park Podbeskydí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Podbeskydí“ na Wikimedia Commons
49°34′18″ s. š., 18°5′13″ v. d.
6204 údolí mezi hradiskem Požaha a hřebenem Dlouhého kopce chráněné v rámci PP PP Pod Požahou &0000000000000238.804900238,8049
Kategorie „Pod Požahou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Požahou“ na Wikimedia Commons
Významná lokalita vstavače bledého 49°33′20″ s. š., 17°58′43″ v. d.
1894 Polštářové lávy ve Straníku PP Polštářové lávy ve Straníku &-1000000000000000.0400000,04
Kategorie „Polštářové lávy ve Straníku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polštářové lávy ve Straníku“ na Wikimedia Commons
Velký odkryv s polštářovými lávami těšínitové vulkanické asociace 49°32′59″ s. š., 17°59′17″ v. d.
85 Rybník Kotvice CHKO Poodří &0000000000008150.0000008 150
Kategorie „CHKO Poodří“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Poodří“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlá oblast v Povodí řeky Odry se zachovalými slepými rameny, druhově rozmanitými rybníky, lužními lesy a nivními loukami. 49°39′6″ s. š., 17°58′23″ v. d.
1665 Prameny Zrzávky PP Prameny Zrzávky &0000000000000000.4700000,47
Kategorie „Prameny Zrzávky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameny Zrzávky“ na Wikimedia Commons
Dva samostatné vývěry vody se silným obsahem síranu železitého a sirovodíku 49°31′30″ s. š., 18°0′46″ v. d.
354 Kaple na Radhošti NPR Radhošť &0000000000000144.930000144,93
Kategorie „Radhošť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radhošť“ na Wikimedia Commons
Ochrana vrcholových porostů na severních svazích Radhoště a významných rostlinných druhů. 49°29′43″ s. š., 18°13′3″ v. d.
2198 Rákosina PR Rákosina &0000000000000016.25000016,25
Kategorie „Rákosina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rákosina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Území tvoří terestrická rákosina, na niž navazují mokřady, louky a lesní porost. Mělké tůně zarůstající plovoucími vodními rostlinami obklopují společenstva vysokých bažinatých bylin. Zoologicky významná lokalita bezobratlých, obojživelníků apod. 49°44′25″ s. š., 18°8′30″ v. d.
2172 PR Rybníky v Trnávce &0000000000000014.28000014,28
Kategorie „Nature reserve Rybníky v Trnávce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature reserve Rybníky v Trnávce“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní ekosystém rybníků, významná lokalita výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 49°40′59″ s. š., 18°11′8″ v. d.
1139 PP Sedlnické sněženky &0000000000000016.04000016,04
Kategorie „Sedlnické sněženky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedlnické sněženky“ na Wikimedia Commons
Nejbohatší naleziště sněženky podsněžníku v povodí řeky Odry. Fragmenty dubohabřin, jasanovo-olšových lužních lesů a střídavě vlhkých bezkolencových luk navazujících na vodní tok Sedlnice, s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 49°38′37″ s. š., 18°5′42″ v. d.
1340 PP Stříbrné jezírko &0000000000000000.2200000,22
Kategorie „Stříbrné jezírko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stříbrné jezírko“ na Wikimedia Commons
Zaplavený galenitový důl, významný biotop vodních živočichů a obojživelníků. 49°41′2″ s. š., 17°52′8″ v. d.
426 celkový pohled na PR z údolí říčky Suché PR Suchá Dora &0000000000000020.07000020,07
Kategorie „Suchá Dora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Suchá Dora“ na Wikimedia Commons
Zbývající přirozený porost typický pro Oderské vrchy se skalními výchozy a výskytem zvláště chráněných druhů živočichů 49°41′24″ s. š., 17°45′46″ v. d.
1736 Luční biotopy na vrcholovém hřbetu Svince PR Svinec &0000000000000038.25000038,25
Kategorie „Svinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svinec“ na Wikimedia Commons
Květnaté louky, pastviny a lesní ekosystémy se vzácnou květenou a zvířenou 49°34′3″ s. š., 17°59′ v. d.
435 Jeskyně Šipka NPP Šipka &0000000000000024.61000024,61
Kategorie „Šipka (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šipka (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana nejstarší dosud objevené stanice člověka na našem území a zároveň naleziště vzácné reliktní květeny. 49°35′12″ s. š., 18°7′4″ v. d.
6205 lučinaté svahy jižně od Váňova kamene ve východním dílu PP PP Štramberk &0000000000000041.10200041,1020
Kategorie „Štramberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štramberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Skalní výchozy s vápnitými nebo bazickými skalními trávníky, panonské skalní trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (význačná naleziště vstavačovitých), polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. V lokalitě se vyskytuje řada vzácných rostlin a živočichů, mj. kruštík ostrokvětý, kruštík drobnolistý, vstavač bledý, záraza vyšší, tořič včelonosný, silenka hajní či hlaváč lesklý. 49°35′36″ s. š., 18°7′57″ v. d.
1092 PP Travertinová kaskáda &0000000000000001.2600001,26
Kategorie „Travertinová kaskáda“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Travertinová kaskáda“ na Wikimedia Commons
Významný geologický útvar; travertinový val; a lesní a luční biotop s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin na svahu Tichavské hůrky. 49°34′35″ s. š., 18°11′47″ v. d.
449 Přírodní rezervace Trojačka PR Trojačka &0000000000000060.55000060,55
Kategorie „Trojačka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trojačka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu listnatých smíšených porostů s fragmenty přírodních suťových lesů ve věku okolo 170 let na severních svazích Veřovických vrchů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména kriticky ohrožené kapradiny jazyka jeleního. 49°30′49″ s. š., 18°2′31″ v. d.
1664 Váňův kámen v srpnu 2021 PP Váňův kámen &0000000000000000.7700000,77
Kategorie „Váňův kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Váňův kámen“ na Wikimedia Commons
Ochrana významného skalního útvaru - dominantního výchozu jurského vápence s výraznou brekciovou texturou. 49°35′30″ s. š., 18°7′46″ v. d.
2061 PP Velký kámen PP Velký kámen &0000000000000003.6500003,65
Kategorie „Velký kámen (natural monument, Nový Jičín District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký kámen (natural monument, Nový Jičín District)“ na Wikimedia Commons
Cenný geomorfologický útvar a fragment lesního přirozeného charakteru s vysokou biodiverzitou 49°31′46″ s. š., 18°9′6″ v. d.
1959 Vrásový soubor v Klokočůvku PP Vrásový soubor v Klokočůvku &0000000000000001.2400001,24
Kategorie „Vrásový soubor v Klokočůvku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrásový soubor v Klokočůvku“ na Wikimedia Commons
Soubor vrás na přirozeném výchozu na břehu Odry 49°43′11″ s. š., 17°44′38″ v. d.

Zrušená chráněná území editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1962   PP Pusté nivy &0000000000000000.7400000,74
 
Kategorie „Pusté nivy“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního lesa s mohutnými trsy lípy srdčité, zaplavované tůně - zrušeno 2014 49°39′52″ s. š., 17°59′52″ v. d.

Reference editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.