Moravská menšina na Slovensku

obyvatelé Slovenska, kteří se hlásí k moravské národnosti
Zastoupení moravské národnosti ve slovenských okresech v roce 2011
     0,20–0,25 %
     0,15–0,20 %
     0,10–0,15 %
     0,05–0,10 %
     0,00–0,05 %

Moravská národnostní menšina na Slovensku (slovensky Moravská národnostná menšina) je označení obyvatel Slovenska, kteří se hlásí k moravské národnosti. Slovensko oficiálně uznává status moravské národnosti jako národnostní menšiny, odlišné od české národnostní menšiny.[1][2][3][4][5] V posledním slovenském sčítání lidu sčítací formulář obsahoval moravskou národnost výslovně předvyplněnou (spolu s ostatními národnostmi Slovenskem uznaných národnostních menšin).[6]

Podle výsledků slovenského sčítání lidu žilo v roce 2011 na Slovensku 3 286 osob deklarujících moravskou národnost (0,1 % celkové populace),[7] a to především v Bratislavském (966 osob) a Trenčínském kraji (540 osob).[8] Moravská národnostní menšina je sedmou nejpočetnější národnostní menšinou na Slovensku, po maďarské, rómské, české, rusínské, ukrajinské a německé. Početně přesahuje menšinu polskou, ruskou, bulharskou, chorvatskou, srbskou a židovskou.[7]

Podle sčítání lidu v roce 1991, kdy se poprvé začala ve slovenských sčítáních lidu moravská národnost uvádět, se k ní hlásilo 6 037 osob.[7] V následujícím sčítání lidu v roce 2001 se na Slovensku k moravské národnosti hlásilo 2 348 osob.[7]

Organizace moravské národnostní menšinyEditovat

Zájmy moravské národnostní menšiny zastupoval od roku 1994 Spolek Moravanů na Slovensku (slovensky Spolok Moravanov na Slovensku), působící především v oblasti Nitry a Prievidzy. Od roku 2004 činnost spolku postupně ustávala.[3] Jeho funkci posléze převzalo občanské sdružení Moravský kulturní svaz (slovensky Moravský kultúrny zväz)[3], založené v lednu 2007[9], které obyvatele Slovenska hlásící se k moravské národnosti, dodnes zastupuje i v Radě vlády Slovenské republiky pro národnostní menšiny a etnické skupiny.[10]

Ve své činnosti se moravská menšina věnuje zejména navazování na společné historické, kulturní a společenské tradice národů Moravy a Slovenska, včetně např. tradic cyrilometodějských.[3]

DějinyEditovat

První údaje o moravské národnosti na území Slovenska poskytlo československé sčítání lidu v roce 1991. V předchozích československých sčítáních lidu byla uváděna pouze československá národnost (od počátku se dvěma oddělenými částmi – národností českou a národností slovenskou),[11] nebo později česká národnost[12] a k moravské národnosti nebylo přihlíženo.[13] V rakouských a později rakousko-uherských sčítáních lidu byly vedeny pouze osoby české-moravské-slovenské obcovací řeči, nikoliv osoby moravské obcovací řeči samostatně.[14] Národnost nebyla vedena vůbec.

Sčítání lidu v roce 1991Editovat

 
Zastoupení moravské národnosti ve slovenských okresech v roce 1991
     nad 0,30 %
     0,25–0,30 %
     0,20–0,25 % (nepoužito)
     0,15–0,20 %
     0,10–0,15 %
     0,05–0,10 %
     0,00–0,05 %

V roce 1991 se k moravské národnosti na Slovensku přihlásilo celkem 6 037 osob (0,1 % celkové populace).[7] Nejvíce osob hlásících se k moravské národnosti tehdy žilo v okresu Bratislava (1 393 osob, 0,32 %) a na západním Slovensku (v okresu Trenčín 479 osob, 0,27 %, v okresu Senica 388 osob, 0,26 %).[15] Skupina osob hlásících se na Slovensku k moravské národnosti, tehdy představovala šestou nejpočetnější národnostní menšinu v zemi.[7]

Moravská národnost na Slovensku v roce 1991 podle okresů[15]
Západní Slovensko[16][17]
Okres Počet Podíl
Bratislava 1 393 0,32 %
Bratislava-venkov 174 0,12 %
Dunajská Streda 70 0,06 %
Galanta 82 0,06 %
Komárno 48 0,04 %
Levice 74 0,06 %
Nitra 160 0,08 %
Nové Zámky 86 0,06 %
Senica 388 0,26 %
Topoľčany 116 0,07 %
Trenčín 479 0,27 %
Trnava 261 0,11 %
Celkem
(bez Bratislavy)
1 938 0,11 %
Celkem
(včetně Bratislavy)
3 331 0,15 %
Střední Slovensko[18]
Okres Počet Podíl
Banská Bystrica 268 0,15 %
Čadca 86 0,07 %
Dolný Kubín 65 0,05 %
Liptovský Mikuláš 200 0,15 %
Lučenec 68 0,07 %
Martin 188 0,17 %
Považská Bystrica 318 0,19 %
Prievidza 121 0,09 %
Rimavská Sobota 48 0,05 %
Veľký Krtíš 23 0,05 %
Zvolen 99 0,08 %
Žiar nad Hronom 63 0,07 %
Žilina 291 0,16 %
Celkem 1 838 0,11 %
Východní Slovensko[19]
Okres Počet Podíl
Bardejov 11 0,01 %
Humenné 48 0,04 %
Košice-mesto 282 0,12 %
Košice-vidiek 35 0,04 %
Michalovce 54 0,05 %
Poprad 132 0,09 %
Prešov 115 0,06 %
Rožňava 42 0,05 %
Spišská Nová Ves 54 0,04 %
Stará Ľubovňa 12 0,03 %
Svidník 16 0,04 %
Trebišov 58 0,05 %
Vranov nad Topľou 9 0,01 %
Celkem 868 0,06 %

Sčítání lidu v roce 2001Editovat

Moravská národnost podle krajů v letech 2001 a 2011[20][8]
Kraj 2001 2011
Bratislavský 745 966
Trnavský 167 387
Trenčínský 370 540
Nitranský 186 248
Žilinský 297 377
Banskobystrický 201 292
Prešovský 171 217
Košický 211 259
Celkem 2348 3286

V červenci roku 2000 oslovil Petr Uhl, předseda Rady vlády pro národnostní menšiny, vládu Slovenské republiky s požadavkem na vyřazení moravské národnosti ze seznamu státem oficiálně uznávaných menšin. O rok později proběhlo na Slovensku sčítání lidu. Ve sčítacích arších bylo předepsaných 12 národností, které bylo možné zaškrtnout (slovenská, česká, maďarská, romská, rusínská, ukrajinská, německá, polská, chorvatská, srbská, ruská a židovská), moravská mezi nimi však chyběla.[21] Spolek Moravanů na Slovensku tento krok označil za diskriminaci a porušování lidských práv Moravanů. Slovenský statistický úřad se hájil tím, že se snaží dosáhnout maximální srozumitelnosti a jednoduchosti pro co největší počet lidí a kdokoli má možnost vepsat svou národnost do kolonky „jiná“. O uvedení národností na arších rozhodoval podle vyjádření Statistického úřadu počet lidí, který se k nim přihlásil v předchozím sčítání v roce 1991 – uvedeny byly pouze ty nejpočetnější.[21] Podle výsledků tohoto sčítání byla moravská národnost nicméně sedmou nejpočetnější národností s vyšším zastoupením než národnost německá, polská, chorvatská, srbská, ruská a židovská, které ve sčítacích arších v roce 2001 všechny uvedeny byly.[7]

Podle Stanislava Doláka, tehdejšího předsedy Spolku Moravanů na Slovensku, nebylo vynechání moravské národnosti z archů jen technickou záležitostí, ale i důsledkem politického tlaku z Česka. S odvoláním na Pála Csákyho, předsedu rady vlády pro národnostní menšiny a etnické skupiny, jemuž byl Uhlův dopis adresován, uvedl, že se ozývá nevůle ze strany ministerstva zahraničních věcí. Když sdružení žádalo o uvedení moravské národnosti do archů, dostalo se jim odpovědi, že k tomu může dát souhlas pouze vláda. K přidání národnosti bulharské naproti tomu stačilo rozhodnutí rady vlády.[21]

V tomto sčítání deklarovalo moravskou národnost 2 348 osob.[7] Oproti roku 1991 to znamenalo téměř dvoutřetinový pokles. Moravská menšina tehdy patřila co do počtu k nejmenším národnostním menšinám na Slovensku,[3] mezi všemi menšinami se umístila na osmé pozici.[7]

Sčítání lidu v roce 2011Editovat

V následujícím sčítání lidu, které se uskutečnilo v roce 2011, byla moravská národnost v arších již předepsaná.[6] Počet osob, které moravskou národnost deklarovaly, oproti sčítání v roce 2001 vzrostl na 3 286.[7]

Moravská národnost na Slovensku v roce 2011 podle krajů a okresů[22][8]
Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčínský kraj Nitranský kraj
Okres Počet Podíl Okres Počet Podíl Okres Počet Podíl Okres Počet Podíl
Bratislava I 74 0,19 % Dunajská Streda 67 0,06 % Bánovce nad Bebravou 12 0,03 % Komárno 29 0,03 %
Bratislava II 211 0,19 % Galanta 35 0,04 % Ilava 75 0,12 % Levice 34 0,03 %
Bratislava III 126 0,21 % Hlohovec 9 0,02 % Myjava 37 0,13 % Nitra 93 0,06 %
Bratislava IV 186 0,20 % Piešťany 65 0,10 % Nové Mesto nad Váhom 86 0,14 % Nové Zámky 35 0,02 %
Bratislava V 186 0,17 % Senica 41 0,07 % Partizánske 29 0,06 % Šaľa 20 0,04 %
Malacky 76 0,11 % Skalica 103 0,22 % Považská Bystrica 28 0,04 % Topoľčany 23 0,03 %
Pezinok 53 0,09 % Trnava 67 0,05 % Prievidza 85 0,06 % Zlaté Moravce 14 0,03 %
Senec 54 0,08 % Púchov 32 0,07 %
Trenčín 156 0,14 %
Celkem 966 0,16 % Celkem 387 0,07 % Celkem 540 0,09 % Celkem 248 0,04 %
Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj
Okres Počet Podíl Okres Počet Podíl Okres Počet Podíl Okres Počet Podíl
Bytča 6 0,02 % Banská Bystrica 97 0,09 % Bardejov 8 0,01 % Gelnica 0 0,00 %
Čadca 28 0,03 % Banská Štiavnica 4 0,02 % Humenné 28 0,04 % Košice I 38 0,06 %
Dolný Kubín 15 0,04 % Brezno 28 0,04 % Kežmarok 20 0,03 % Košice II 64 0,08 %
Kysucké Nové Mesto 10 0,03 % Detva 12 0,04 % Levoča 1 0,00 % Košice III 13 0,04 %
Liptovský Mikuláš 66 0,09 % Krupina 4 0,02 % Medzilaborce 0 0,00 % Košice IV 32 0,05 %
Martin 80 0,08 % Lučenec 10 0,01 % Poprad 49 0,05 % Košice-okolie 31 0,03 %
Námestovo 5 0,01 % Poltár 6 0,03 % Prešov 54 0,03 % Michalovce 31 0,03 %
Ružomberok 23 0,04 % Revúca 4 0,01 % Sabinov 13 0,02 % Rožňava 12 0,02 %
Turčianske Teplice 4 0,02 % Rimavská Sobota 20 0,02 % Snina 6 0,02 % Sobrance 2 0,01 %
Tvrdošín 8 0,02 % Veľký Krtíš 7 0,02 % Stará Ľubovňa 18 0,03 % Spišská Nová Ves 18 0,02 %
Žilina 132 0,09 % Zvolen 69 0,10 % Stropkov 3 0,01 % Trebišov 18 0,02 %
Žarnovica 8 0,03 % Svidník 8 0,02 %
Žiar nad Hronom 23 0,05 % Vranov nad Topľou 9 0,01 %
Celkem 377 0,05 % Celkem 292 0,04 % Celkem 217 0,03 % Celkem 259 0,03 %

ReferenceEditovat

 1. Složení Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny. www.olaf.vlada.gov.sk [online]. [cit. 2013-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-18. 
 2. Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny. www.olaf.vlada.gov.sk [online]. [cit. 2013-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-17. 
 3. a b c d e Kultúrny profil Slovenska: Moravská národnostná menšina [online]. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 2009-08-21 [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. 
 4. Měsíčník Spolku Moravanů na Slovensku
 5. Spolek Moravanů na Slovensku
 6. a b Sčítací formulár: A. Údaje o obyvateľovi [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010-08-23 [cit. 2013-01-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-21. (slovensky) 
 7. a b c d e f g h i j Tab. 10 Obyvateľstvo SR podľa národnosti - sčítanie 2011, 2001, 1991 [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 8. a b c Tab. 9 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa národnosti, SODB 2001, 2011 [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 9. Register občianskych združení: Výpis z registra [online]. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky, anglicky) 
 10. Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny. Zloženie výboru VNMES [online]. Úrad vlády SR [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 11. Obyvateľstvo Slovenska 1918-1938 [online]. INFOSTAT, rev. 2002 [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. 
 12. Národnost a mateřský jazyk [online]. Český statistický úřad [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (česky) 
 13. KUBALA, Ondřej. Do sčítacích formulářů je možné vyplnit jakoukoliv národnost, včetně moravské [online]. Český statistický úřad, rev. 2011-02-09 [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (česky) 
 14. JAN, Němeček; JAN, Kuklík. Od národního státu ke státu národností?: Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938. [s.l.]: Karolinum Press 450 s. Dostupné online. ISBN 978-80-246-2377-1. (česky) Google-Books-ID: PA03BAAAQBAJ. 
 15. a b Slovenská republika: Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti [online]. INFOSTAT [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 16. Hlavné mesto SR Bratislava: Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti [online]. INFOSTAT [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 17. Západné Slovensko: Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti [online]. INFOSTAT [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 18. Stredné Slovensko: Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti [online]. INFOSTAT [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 19. Východné Slovensko: Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti [online]. INFOSTAT [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 20. Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti - 2001, 1991 [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. (slovensky) 
 21. a b c MAROSZOVÁ, Barbora. Moravania na Slovensku sú rozhorčení, chýbajú na sčítacích hárkoch. SME.sk [online]. 2000-07-06 [cit. 2013-01-05]. Dostupné online. 
 22. Tab. 7 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa národnosti, SODB 2011 [online]. Štatistický úrad Slovenskej republiky [cit. 2013-01-09]. Dostupné online. (slovensky)