Studený potok (přítok Svitavy)

potok v okrese Svitavy

Studený potok je vodní tok, procházející obcí Svitavy, převážně ukrytý pod zemí. Pramení severozápadně, pod městským hájem a protéká pod zemí ulicemi Riegerova, Milady Horákové, Wolkerova alej. Jedná se o pravý přítok Svitavy o délce 2,7 km.

Studený potok
Vývěr potoka u kulturního centra
Vývěr potoka u kulturního centra
Základní informace
Délka toku 2,7 km
Světadíl Evropa
Pramen
Ústí
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Černé moře, Dunaj, Morava, Dyje, Svratka, Svitava
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Průběh tokuEditovat

Potok pramení nedaleko obce Javorník pod městským hájem[2], protéká mezi zemědělskými pozemky a do městského intravilánu vstupuje v místech bývalé usedlosti, na jejímž místě je v současnosti gymnásium. Odtud je jeho tok kompletně veden v podzemním korytě; pod ulicemi Riegerova, Milady Horákové a Wolkerova alej. Za bývalými továrnami na okraji historického jádra je v místech nejstaršího osídlení obce stoka vyústěna do řeky Svitavy u hostince Rumpál.

PřítokyEditovat

Přirozené přítoky nejsou známy. V minulosti se do Studeného potoka vléval mlýnský náhon, odvedený z říčky Svitavy podél ulice Vítězná, kde pod ulicí U mlýnského potoka vstupoval do současného parku. Na místě mlýna byla vybudována továrna Brüder Ettl mechanische Jutenweberei, v níž dnes sídlí prodejna Tauer Elektro. Náhon později zanikl. V současnosti lze průběh náhonu vysledovat v blízkosti ulice U mlýnského potoka.

Vodní režimEditovat

V podzemní části má převážně charakter kanalizačního sběrače, kde na svém toku pod intravilánem obce průběžně přijímá z nelegálních kanalizačních vpustí vypouštěnou splaškovou vodu z městských domů. [3][4]

OsídleníEditovat

V minulosti otevřené koryto potoka napájelo městský rybník, v místě současného koupaliště. Předtím sloužilo pro napájení severního hradebního systému města. S rozvojem průmyslu v posledních 100 letech byl tok postupně v průběhu obce uzavřen betonovými překlady.

ZnečištěníEditovat

Potok je silně znečištěn splaškovou vodou z nemovitostí, napojených do původního koryta po celé jeho uzavřené délce[5]. V průběhu roku 2015 probíhaly investiční akce na postupném zlepšení čistoty řeky Svitavy ve městě Svitavy.[6] Správcem toku je Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) Svitavy.

ReferenceEditovat

  1. http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/57243_studeny-potok-pramen-svitavy Studený potok - pramen
  2. http://www.estudanky.eu/8357 pramen Studený potok (8357)
  3. Studený potok je plný chemie [online]. 5plus2 Svitavsko, strana 2: MAFRA, 2014-08-15 [cit. 2015-08-15]. Dostupné online. 
  4. Do stoky lezl s očkováním proti žloutence [online]. 5plus2 Svitavsko, strana 2: MAFRA, 2014-08-15 [cit. 2015-08-15]. Dostupné online. 
  5. Z podzemí teče stoka [online]. 5plus2 Svitavsko, strana 1: MAFRA, 2014-08-15 [cit. 2015-08-15]. Dostupné online. 
  6. Studený potok není stoka plná chemie [online]. 5plus2 Svitavsko, strana 7: MAFRA, 2014-09-19 [cit. 2015-08-15]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat