Seznam děkanů Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci

seznam na projektech Wikimedia

Toto je úplný seznam děkanů Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci.

Pohled z nejvyšší věže katedrály sv. Václava na areál kapitulního děkanství, býv. olomouckého hradu

Seznam editovat

Literatura editovat

  • Zemek Metoděj, Posloupnost kanovníků metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, VVM 4 (1949), 121–136, 167–182; 5 (1950) 53-64, 99-116, 141–146.
  • Zemek Metoděj, Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až po nynější dobu, 1-2, rukopis práce uchovaný v olomouckém archivu.