Seznam chráněných území v okrese Opava

Seznam chráněných území v okrese Opava

Toto je seznam chráněných území v okrese Opava aktuální k roku 2021, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Opava.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1140 PP Černý důl &0000000000000003.5800003,58 Ochrana jedinečného a významného zimoviště netopýrů a další fauny i flóry na lokalitě bývalé břidličné haldy a přilehlého lesního porostu. 49°47′50″ s. š., 17°41′42″ v. d.
2457 Černý les u Šilheřovic I. PR Černý les u Šilheřovic I. &0000000000000008.0400008,04
Kategorie „Černý les u Šilheřovic I“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černý les u Šilheřovic I“ na Wikimedia Commons
Bukový prales typický pro Oderskou nížinu 49°53′49″ s. š., 18°16′5″ v. d.
2458 Černý les u Šilheřovic I. PR Černý les u Šilheřovic II. &0000000000000007.6900007,69
Kategorie „Černý les u Šilheřovic II“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černý les u Šilheřovic II“ na Wikimedia Commons
Přestárlý bukový prales 49°54′21″ s. š., 18°16′21″ v. d.
2472 Dařenec PR Dařenec &0000000000000032.94000032,94
Kategorie „Dařenec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dařenec“ na Wikimedia Commons
Smíšený listnatý porost dubu, habru a lípy s bohatou květenou 49°57′32″ s. š., 18°11′56″ v. d.
1515 Heraltický potok PP Heraltický potok &0000000000000014.39000014,39
Kategorie „Heraltický potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Heraltický potok“ na Wikimedia Commons
Mokřadní biotop s vysokou krajinářskou hodnotou. 49°58′19″ s. š., 17°47′19″ v. d.
109 PR Hněvošický háj PR Hněvošický háj &0000000000000067.71000067,71
Kategorie „Nature Reserve Hněvošický háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature Reserve Hněvošický háj“ na Wikimedia Commons
Ochrana karpatských prvků květeny, které zde dosahují severozápadní hranice svého rozšíření. 50° s. š., 17°59′27″ v. d.
115 Hořina PR Hořina &0000000000000088.33000088,33
Kategorie „Hořina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hořina“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita šafránu Heuffelova 49°59′58″ s. š., 17°43′41″ v. d.
1518 Hranečník PP Hranečník &0000000000000004.9300004,93
Kategorie „Hranečník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hranečník“ na Wikimedia Commons
Kolonie volavky popelavé (Arden cinerea), která je na severní Moravě vzácná a ve výběru charakteru hnízdní lokality ojedinělá. 49°59′3″ s. š., 18°10′ v. d.
1774 PP Hůrky &0000000000000016.04000016,04 Lesní porost přirozeného charakteru s vysokým zastoupením jesenického modřínu a borovice lesní 49°59′44″ s. š., 17°41′56″ v. d.
1141 Hvozdnice PR Hvozdnice &0000000000000056.24000056,24
Kategorie „Hvozdnice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hvozdnice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Jedno z posledních bažinných území v nížinných oblastech Severomoravského kraje, s bohatým výskytem rostlinstva a živočišstva včetně geologických výtvorů. 49°54′19″ s. š., 17°50′8″ v. d.
5791 PP Jakartovice v červenci 2022 PP Jakartovice &0000000000000013.17880013,1788
Kategorie „Jakartovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jakartovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Modrásek bahenní. 49°54′18″ s. š., 17°41′58″ v. d.
5792 Poštovní rybník v PP Jilešovice-Děhylov PP Jilešovice-Děhylov &0000000000000018.74230018,7423
Kategorie „Jilešovice-Děhylov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jilešovice-Děhylov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Modrásek bahenní. 49°53′2″ s. š., 18°10′9″ v. d.
153 Kaluža NPR Kaluža &0000000000000057.03000057,03
Kategorie „Kaluža“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaluža“ na Wikimedia Commons
Ochrana ojedinělého přirozeného smíšeného porostu. 49°49′58″ s. š., 17°50′50″ v. d.
586 KZ louky PR Koutské a Zábřežské louky &0000000000000197.620000197,62
Kategorie „Koutské a Zábřežské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koutské a Zábřežské louky“ na Wikimedia Commons
Komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy, mokřadní ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, hnízdiště ptačích druhů 49°55′13″ s. š., 18°3′43″ v. d.
277 PR Nové Těchanovice &0000000000000005.7600005,76 Ochrana ojedinělé směsi teplomilných a horských prvků. 49°49′20″ s. š., 17°43′38″ v. d.
287 NPP Odkryv v Kravařích NPP Odkryv v Kravařích &0000000000000001.3400001,34
Kategorie „Odkryv v Kravařích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Odkryv v Kravařích“ na Wikimedia Commons
Jedinečný profil asalského zalednění, které zde zanechalo souvkové hlíny a štěrkopísky. 49°56′35″ s. š., 17°59′45″ v. d.
1517 PP Otická sopka &0000000000000010.44000010,44
Kategorie „Otická sopka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Otická sopka“ na Wikimedia Commons
Třetihorní čedičové vyvřeliny a ledovcové uloženiny. 49°54′54″ s. š., 17°51′35″ v. d.
5797 východnější a menší díl přírodní památky sloužící k ochraně aleje u dvora Paseky PP Šilheřovice &0000000000000095.19030095,1903
Kategorie „Šilheřovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šilheřovice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Páchník hnědý. 49°55′27″ s. š., 18°16′53″ v. d.
1737 Přírodní rezervace Štěpán PR Štěpán &0000000000000045.24000045,24
Kategorie „Štěpán (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štěpán (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zachování velmi cenného území v údolní nivě řeky Opavy. Jedná s o rybník s přilehlým mokřadem patřící do bývalé jilešovicko - děhylovské rybniční soustavy (okres Opava). Cenologicky jde o velice pestré území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Součástí rezervace je přirozeně vytvořená tůň s plovoucím stulíkem žlutým a voďankou žabí a se společenstvem šťovíku klubkatého. Vyskytuje se zde rovněž zvláště chráněné druhy ptáků, vzácné druhy obojživelníků, plazů a savců, které indikují vysokou hodnotu tohoto území. 49°51′45″ s. š., 18°11′44″ v. d.
466 PR U Leskoveckého chodníka &0000000000000028.97000028,97 Ochrana přirozeného autochtonního porostu smrku, modřínu a jedle. 49°48′10″ s. š., 17°54′30″ v. d.
5799 PP Údolí Moravice &0000000000000059.00320059,0032 Přástevník kostivalový a střevlík hrbolatý. 49°49′55″ s. š., 18°51′38″ v. d.
476 PP Úvalenské louky &0000000000000006.5000006,50 Přirozené vlhké louky s řadou ostřic 50°2′13″ s. š., 17°45′53″ v. d.
487 PR Valach &0000000000000014.60000014,60 Ochrana porostu charakteristického pro úvaly potoků a řek na humosnějších a hlubších profilech. 49°48′47″ s. š., 17°49′2″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.