Údlická kotlina

geomorfologický okrsek Chomutovsko-teplické pánve

Údlická kotlina je geomorfologický okrsek v jihozápadní části Chomutovsko-teplické pánveokrese Chomutov. Tvoří ji mělké úvalovité údolí řeky Chomutovky mezi Chomutovem a Hořencem.

Údlická kotlina
Údlická kotlina s Droužkovicemi, Údlicemi a Přečaply
Údlická kotlina s Droužkovicemi, Údlicemi a Přečaply

Rozloha 28,08 km²

Nadřazená jednotka Chomutovsko-teplická pánev
Sousední
jednotky
Bolebořská vrchovina
Jirkovská pánev
Blažimská plošina
Březenská pánev

Světadíl Evropa
Stát Česko
Údlická kotlina
Údlická kotlina
Horniny jíly, písky, štěrky, spraše
Povodí Ohře
Souřadnice
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Poloha a sídlaEditovat

Krátkou severní hranici Údlické kotliny tvoří úpatí Krušných hor. Severovýchodní hranici vymezuje nevýrazný údolní svah říčního údolí podél line sídel Chomutov, Údlice a Hořenec, za kterým se stočí k severozápadu a vede podél trasy dálnice D7 zpět ke krušnohorskému úpatí. Největším sídlem v kotlině je Chomutov v její severní části. Menšími obcemi jsou Spořice, Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice a Údlice.[1]

Geologie a geomorfologieEditovat

 
Jižní část Údlické kotliny u Všehrd

Geologickým podložím krajiny jsou zde miocenní jíly a písky mosteckého souvrství. Na nich ve středním pleistocénu vznikly říční sedimenty v podobě náplavových kuželů a říčních teras, které jsou v některých místech překryté sprašemi.[2]

geomorfologickém členění Česka je okrsek s označením IIIA-3B-3 součástí celku Mostecká pánev a podcelku Chomutovsko-teplická pánev.[2] Na severovýchodě hraničí s Jirkovskou pánví a na jihozápadě s Březenskou pánví. Na severozápadě tvoří krátkou hranici Krušné hory, přesněji jejich podcelek Loučenská hornatina a okrsek Bolebořská vrchovina. Na jihovýchodě Údlická kotlina přechází do okrsku Blažimské plošiny v podcelku Žatecká pánev.[3]

VodstvoEditovat

Osou Údlické kotliny je řeka Chomutovka. Jediným jejím významnějším přítokem v oblasti je Hačka, která protéká podél jihozápadní hranice.[1] Větší vodní plochy vznikly mezi Chomutovem, Droužkovicemi a Údlicemi jako oprámy na území poddolovaném během dvacátého století hnědouhelným dolem Jan Žižka.[4]

ReferenceEditovat

  1. a b CENIA. Geomorfologická mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2016-10-01]. Dostupné online. 
  2. a b Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Příprava vydání Jaromír Demek, Peter Mackovčin. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. Heslo Údlická kotlina, s. 467. 
  3. BÍNA, Jan; DEMEK, Jaromír. Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. 344 s. ISBN 978-80-200-2026-0. Kapitola IIIB-3B Chomutovsko-teplická pánev, s. 123. 
  4. KUNZ, Martin. Doly Chomutova a okolí III. [online]. Minerály Chomutovska [cit. 2016-08-23]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat