Seznam kulturních památek v Boňově

Seznam kulturních památek v obci Jaroměřice nad Rokytnou v okrese Třebíč

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Boňov ve městě Jaroměřice nad Rokytnou v okrese Třebíč vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BoňovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička - poklona (Q37008674)


 
   
37445/7-2540
Pam. katalog
MIS
Boňov u silnice do Jaroměřic, pp. 151/3
49°7′3,21″ s. š., 15°55′0,76″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Architektonicky bohatě členěná historizující poklona situovaná při silnici do Jaroměřic je obdélného půdorysu s hladkými bočními stěnami. Průčelí s půlkruhově zaklenutou nikou je členěné kanelovanými pilastry a završené trojúhelným ořímsovaným štítem.

Památkově chráněno od 2. října 1968.

Kaple svatých Cyrila a Metoděje (Q37008694)


 
   
12448/7-2539
Pam. katalog
MIS
Boňov náves, st. 30/2
49°7′3,21″ s. š., 15°55′8,94″ v. d.
Drobná kaple z přelomu 18. a 19. století dominuje prostranství návsi. Obdélná kaple se segmentovým závěrem a mírně předsazeným průčelím vrcholí úzkou hranolovou věží. Boční stěny z každé strany prolamuje okno lunetového tvaru.

Památkově chráněno od 2. října 1968.

Usedlost čp. 4 (Q33242334)


 
   
10784/7-8627
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 4
49°7′5,52″ s. š., 15°55′8,8″ v. d.
Venkovská usedlost: obytné stavení čp. 4, hospodářské křídlo, stodola, špýchar, předzahrádky s ohrazením. Klasicistní venkovská usedlost pocházející z doby kolem poloviny 19. století představuje hodnotný doklad západomoravského lidového domu tzv. dyjsko-oslavského typu. Areál usedlosti tvoří obytná budova, špýchar a navazující hospodářské křídlo se stodolou.

Památkově chráněno od 18. července 1995.

Usedlost čp. 5 (Q33242341)


 
   
10779/7-8624
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 5
49°7′5,08″ s. š., 15°55′9,64″ v. d.
Venkovská usedlost: obytné stavení, hospodářské křídlo, stodola, ohradní zeď, předzahrádka se zídkou. Trojstranně uzavřená venkovská usedlost s obytným stavením a hospodářskou částí pochází z druhé poloviny 19. století. Areál svým uspořádáním patří k typologicky starší vrstvě západomoravského lidového domu tzv. dyjsko-oslavské lokální formy.

Památkově chráněno od 18. července 1995.

Usedlost čp. 6 (Q33242285)


 
   
29259/7-8875
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 6
49°7′4,21″ s. š., 15°55′10,71″ v. d.
Mimořádně zachovalý areál klasicistní venkovské usedlosti z první poloviny 19. století situovaný v severovýchodní části návsi představuje doklad tradičního seskupení budov obytné, hospodářské a úložné povahy v rámci čtyřstranně obestavěného dvora uzavřeného branou.

Památkově chráněno od 1. března 2000.

Usedlost čp. 7 (Q33242318)


 
   
10786/7-8628
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 7
49°7′3,35″ s. š., 15°55′11,73″ v. d.
Venkovská usedlost vystavěná v průběhu 19. století je charakteristickou ukázkou velkého statku situovaného v prostoru návsi. Štítově orientované obytné stavení s vnitřním dvorem obestavěným hospodářskými objekty doplňuje polozapuštěný sklep v předzahrádce.

Památkově chráněno od 19. července 1995.

Usedlost čp. 9 (Q33242276)


 
   
10780/7-8625
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 9
49°7′1,85″ s. š., 15°55′12,84″ v. d.
Venkovská usedlost: obytné stavení se sýpkovým polopatrem, hospodářské křídlo, stodola. Uzavřená zemědělská usedlost nesoucí ve svém výtvarném řešení slohový vliv historismu konce 19. století sestává z okapově orientovaného obytného stavení se sýpkovým polopatrem, navazujícího hospodářského křídla a příčně průjezdné stodoly situované v humně.

Památkově chráněno od 19. července 1995.

Usedlost čp. 10 (Q33242326)


 
   
10783/7-8626
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 10
49°7′1,41″ s. š., 15°55′13,72″ v. d.
Venkovská usedlost: obytné stavení se sýpkovým polopatrem, hospodářské budovy, stodola. Lidová venkovská usedlost s historizující průčelní fasádou nesoucí slohové prvky empíru byla vystavěna koncem 19. století. Areál usedlosti tvoří obytný dům se sýpkovým polopatrem, navazující hospodářské budovy uzavírající vnitřní dvůr a zděná stodola.

Památkově chráněno od 19. července 1995.

Stodola na parcele st. 274/4 (Q37008660)


 
   
50102/7-8865
Pam. katalog
MIS
Boňov jihovýchodní část obce, st. 274/4
49°7′0,26″ s. š., 15°55′22,51″ v. d.
Rozlehlá příčně průjezdná kamenná stodola pocházející z 2. poloviny 19. století je situovaná v samostatné řadové zástavbě stodol nad středem vesnice. Hodnotná stavba obdélného půdorysu svou hmotou, materiálem a zpracováním reprezentuje lokální typ stodol.

Památkově chráněno od 11. listopadu 1999.

Stodola na parcele st. 274/3 (Q37008639)


 
   
50101/7-8866
Pam. katalog
MIS
Boňov jihovýchodní část obce, st. 274/3
49°7′0,04″ s. š., 15°55′21,89″ v. d.
Zděná příčně průjezdná stodola prolomená segmentově zaklenutými vjezdy je situovaná v řadové zástavbě stodol nad středem obce. Kamenná stavba z 2. poloviny 19. století je hodnotným dokladem lokální formy hospodářských budov náležejících k menším usedlostem.

Památkově chráněno od 11. listopadu 1999.

Stodola na parcele st. 274/2 (Q37008650)


 
   
50100/7-8864
Pam. katalog
MIS
Boňov jihovýchodní část obce, st. 274/2
49°6′59,8″ s. š., 15°55′21,18″ v. d.
Mohutná kamenná stodola umístěná v řadové zástavbě stodol nad středem vesnice pochází z doby kolem poloviny 19. století. Obdélná stavba vysoké řemeslné kvality je zastřešená sedlovou střechou a v průčelí prolomena segmentově zaklenutým vjezdem.

Památkově chráněno od 11. listopadu 1999.

Usedlost čp. 35 (Q33242309)


 
   
10787/7-8629
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 35
49°7′0,3″ s. š., 15°55′10,3″ v. d.
Venkovská usedlost: obytné stavení se sýpkovým polopatrem čp. 35, hospodářské budovy, sýpka. Uzavřená zemědělská usedlost nesoucí ve svém výtvarném řešení slohový vliv empíru pochází z druhé poloviny 19. století. Na okapově orientované obytné stavení se sýpkovým polopatrem navazuje hospodářská část se sýpkou a příčně průjezdnou stodolou.

Památkově chráněno od 19. července 1995.

Usedlost čp. 36 (Q33242302)


 
   
10788/7-8630
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 36
49°7′1,6″ s. š., 15°55′9,46″ v. d.
Venkovská usedlost: obytné stavení se sýpkovým polopatrem čp. 36, ohradní zídky předzahrádky. Areál lidové venkovské usedlosti pocházející z druhé poloviny 19. století v současnosti tvoří pouze obytné stavení dvoutraktové šířkové dispozice a kamenné zídky předzahrádek. Okapově orientovaný dům se sýpkovým polopatrem nese slohové prvky historizmu.

Památkově chráněno od 19. července 1995.

Usedlost čp. 37 (Q33242294)


 
   
10789/7-8631
Pam. katalog
MIS
Boňov Boňov 37, na návsi
49°7′2,39″ s. š., 15°55′8,63″ v. d.
Areál lidové venkovské usedlosti z 2. poloviny 19. století v současnosti tvoří pouze obytná budova s částečně ubouraným postranním hospodářským křídlem a předzahrádka s kamennou zídkou. Okapově orientovaný dům se sýpkovým polopatrem nese slohový vliv empíru.

Památkově chráněno od 19. července 1995.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat