Seznam kulturních památek na Starém Brně

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Staré Brno v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Staré BrnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vila bratří Eislerových se zahradou (Q33256479)


 
   
24251/7-6985
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Neumannova 554/10, (935/10a)
49°11′37,72″ s. š., 16°34′55,9″ v. d.
Vila bratří Eislerových se zahradou, dům pro dva mládence. Funkcionalistický rodinný dům meziválečného období; dílo významného brněnského architekta Otty Eislera, který postavil pro sebe a svého bratra. Objekt je zakomponován do zahrady s řadou cenných dřevin. (původně ovocný sad)

Poznámka: Památkový katalog uvádí pouze jedno číslo popisné, ale dvě čísla orientační – uvedené čo. 10a patří budově čp. 935.
Památkově chráněno od 31. ledna 1978.

Žáčkův rodinný dům (Q38047872)


 
   
48219/7-7534
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Lipová 549/17
49°11′39,44″ s. š., 16°34′56,61″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí domu. Architektonicky i urbanisticky hodnotné průčelí rodinného domu od Eduarda Žáčka.

Poznámka: K souboru skupiny funkcionalistických rodinných domů patří též domy Lipová 233/20, 234/22, (235/23), 236/25, 248/43 v části Pisárky v městské části Brno-střed.
Památkově chráněno od 11. března 1988.

Vila Václava a Zdeňky Pokorných (Q38136689)


 
   
48404/7-7720
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Lipová 906/1, Žlutý kopec 537/1
49°11′40,24″ s. š., 16°35′6,17″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí. Hodnotné asymetricky členěné průčelí funkcionalistické vily vybudované v letech 1930–1931 podle návrhu Jindřicha Kumpošta.

Poznámka: MonumNet uváděl dvě čísla popisná, Památkový katalog zmiňuje pouze čp. 537, na evidenčním listu je naopak poznamenáno pouze čp. 906. V RÚIAN jsou obě adresy zaměřené do stejného definičního bodu. Dům stojí u ulice Lipové, ale čp. 537 je v RÚIAN adresně přiřazeno k ulici Žlutý kopec.
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Vodárenský areál na Žlutém kopci (Q24352771)


 
   
106360
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Žlutý kopec, pp. 325, 326, 328, 329, 330
49°11′44,18″ s. š., 16°35′27,81″ v. d.
Vodárenský komplex je působivým monumentem doby velkorysého budování měst oživujícího antické archetypy reprezentativní a současně užitkové architektury.
 • cihlový vodojem z let 1868–1876 s armaturní komorou z roku 1913, vznosná cihlová architektura nejstaršího vodojemu
 • cihlový vodojem z let 1896–1900, chrámově působící vznosná cihlová architektura
 • betonový dvoukomorový vodojem s armaturní komorou z počátku 2. dekády 20. století, monumentální, chrámově působící architektura
 • domek technického zázemí, romantická historizující stavba

Památkově chráněno od 16. dubna 2019.

Vlastní vila arch. Mojmíra Kyselky (Q33256468)


 
   
103787
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Tomešova 566/4a
49°11′46,13″ s. š., 16°35′32,21″ v. d.
Rodinný dům - vlastní vila arch. Mojmíra Kyselky. Funkcionalistický řadový rodinný dům s převážně intaktním exteriérem i interiérem, nápaditým dispozičním uspořádáním, vestavěným nábytkem, osazením do terénu s prvky dynamické, organické architektury. Řadový rodinný dům je zasazen do svahu na úbočí Žlutého kopce tak, že východní uliční fasáda je třípodlažní s přímým vstupem jak do suterénu, tak do přízemí venkovním schodištěm. Západní průčelí do zahrady je dvoupodlažní s přímým vstupem na terén z 2. NP. Ve třetím podlaží je předsazená venkovní terasa. Koncepčně jde o dvougenerační dům s dvěma byty propojenými dvěma schodišti. Pětiosá východní fasáda sestává v suterénu ze čtyř oken a vstupu. Na severní stěně lodžie je osazen kamenný reliéf lva z bývalé restaurace U modrého lva na Starém Brně.

Poznámka: MonumNet uváděl čo. 4
Památkově chráněno od 19. prosince 2009.

Úvoz 29 (Q38136720)


 
   
48268/7-7583
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 493/29
49°11′47,82″ s. š., 16°35′38,56″ v. d.
Novobarokní nárožní třípatrový nájemní dům s arkýřem na rohu ulic Úvoz a bezejmenné vedoucí do vnitrobloku k Trýbově.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Úvoz 31 (Q38136714)


 
   
48269/7-7584
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 494/31, Tvrdého
49°11′48,84″ s. š., 16°35′38,25″ v. d.
Nárožní činžovní dům z počátku 20. století s pozdně historizující fasádou se secesními prvky.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Gorazdova 4 (Q38136808)


 
   
47969/7-7282
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Gorazdova 94/4
49°11′49,51″ s. š., 16°35′40,99″ v. d.
Nájemní dům s pozdně historizujícím bohatě zdobeným uličním průčelím se secesními ornamentálními prvky.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Gorazdova 2 (Q38136677)


 
   
47967/7-7280
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Gorazdova 91/2, Úvoz
49°11′49,41″ s. š., 16°35′40,27″ v. d.
Pozdně historizující nárožní nájemní dům.

Poznámka: V ulici Úvoz domu odpovídá čo. 58, uvedené i v Památkovém katalogu, v RÚIAN však dům to této ulice adresu registrovanou nemá.
Památkově chráněno od 22. února 1988.

Úvoz 56 (Q38136698)


 
   
48278/7-7593
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 499/56
49°11′48,66″ s. š., 16°35′40,05″ v. d.
Nájemní dům s průčelím s bohatou secesní výzdobou, výraznými balkony a dvěma štíty je součástí činžovních domů Rosalie Alberové postavených v letech 1903–1904. Dům má protějšek v č. 498/54.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Úvoz 54 (Q38136705)


 
   
48277/7-7592
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 498/54
49°11′48,2″ s. š., 16°35′40,23″ v. d.
Nájemní dům s průčelím s bohatou secesní výzdobou, výraznými balkony a dvěma štíty je součástí činžovních domů Rosalie Alberové postavených v letech 1903–1904. Dům má protějšek v č. 499/56.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Úvoz 52 (Q38136746)


 
   
48276/7-7591
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 497/52
49°11′47,52″ s. š., 16°35′40,52″ v. d.
Nájemní dům s bohatým secesním, mírně asymetrickým průčelím s plošným členěním, výraznými balkony a dvěma štíty vznikl v letech 1903–1904.

Památkově chráněno od 15. března 1988.

Úvoz 50 (Q38136709)


 
   
48275/7-7590
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 496/50
49°11′46,81″ s. š., 16°35′40,59″ v. d.
Nájemní dům tvoří jeden architektonický celek se sousedním domem čp. 495, oba s hodnotnou historizující fasádou z počátku 20. století.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Úvoz 48 (Q33256460)


 
   
48274/7-7589
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 495/48
49°11′46,36″ s. š., 16°35′40,93″ v. d.
Městský dům. Pohledově dominantní stavba z roku 1907 stojící na ulici Úvoz je protějškem sousedního domu č. 496/50. Budova má hodnotnou střízlivě pojatou fasádu.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Hlinky 86 (Q38136872)


 
   
48327/7-7642
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 155/86
49°11′23,77″ s. š., 16°35′0,7″ v. d.
Městský dům (palác Arnolda a Frideriky Löw-Beerových), z toho jen: průčelí. Výrazný příklad průčelí vybudovaného v duchu eklektického historismu, s bohatým štukovým dekorem a jemně tepaným neorokokovým balkonovým zábradlím směrem do ulice.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do položky památky a průčelí propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

Hlinky 82 (Q38136912)


 
   
48326/7-7641
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 152/82
49°11′23,57″ s. š., 16°35′2,02″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí. Průčelí historizujícího tvarosloví.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do položky památky a průčelí propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 9. listopadu 1988.

  Hlinky 80 (Q38136861)


 
   
48325/7-7640
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 151/80
49°11′23,84″ s. š., 16°35′2,65″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Historizující průčelí v neorenesančním duchu.

Památkově chráněno od 21. října 1988.
Památková ochrana zrušena 3. května 2017.

  Hlinky 78 (Q38136877)


 
   
48324/7-7639
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 150/78
49°11′23,8″ s. š., 16°35′3,16″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Symetricky řešené průčelí neorenesančního tvarosloví.

Památkově chráněno od 21. října 1988.
Památková ochrana zrušena 3. května 2017.

Hlinky 66 (Q38136818)


 
   
48323/7-7638
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 134/66
49°11′23,1″ s. š., 16°35′7,76″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Symetricky řešené průčelí v secesním stylu.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do položky památky a průčelí propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 21. října 1988.

Hlinky 46 a 46a (Q38136599)


 
   
48322/7-7637
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 115/46a, 117/46
49°11′22,92″ s. š., 16°35′17,13″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné symetricky řešené a bohatě dekorované průčelí neorenesančního a neobarokního tvarosloví.

Poznámka: V MonumNetu byl uveden objekt s adresou Hlinky 115/46 (Monumnet neuměl uvést správné orientační číslo 46a). V Památkovém katalogu se ochrana posunula na sousední objekt Hlinky 117/46, objekt čp. 115 není nijak zmíněn. V evidenčním listu jsou výslovně uvedeny oba objekty, resp. památka je popsána jako jeden objekt s dvěma popisnými čísly na dvou parcelách.
Památkově chráněno od 21. října 1988.

Hlinky 29 (Q38136604)


 
   
48321/7-7636
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 277/29
49°11′22,61″ s. š., 16°35′18,97″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Symetricky řešené průčelí řadového nájemního domu v duchu eklektického historismu.

Památkově chráněno od 21. října 1988.

Hlinky 27 (Q38136767)


 
   
48698/7-8050
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 138/27
49°11′22,65″ s. š., 16°35′19,87″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné průčelí nájemního domu historizujícího tvarosloví.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Dvojdům Hlinky 25 a Výstavní 24 (Q38136623)


 
   
48318/7-7633
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 284/25, Výstavní 285/24
49°11′23,06″ s. š., 16°35′20,98″ v. d.
Činžovní dům - dvojdům, nájemní dvojdům Františka Pawlu (dvě souběžná křídla v souběžných ulicích), z toho jen: průčelí
 • Hlinky 284/25: symetricky řešené secesní průčelí členěné kovovými balkony a plastickým secesním dekorem.
 • Výstavní 285/24: symetricky řešené secesní průčelí členěné kovovými balkony a plastickým secesním dekorem.

Poznámka: Průčelí jednoho z domů bylo zapsáno do státního rejstříku k 21. 10. 1988, průčelí druhého k 10. 11 1988, z údajů Památkového katalogu nelze tato data jednoznačně přiřadit, evidenční list odpovídá rejstříkovým číslem staršímu z těchto dat a popisuje celý dvojdům.
Památkově chráněno od 21. října 1988.

Hlinky 21 (Q38136630)


 
   
48317/7-7632
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 140/21
49°11′24,11″ s. š., 16°35′23,8″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Nájemní dům se symetricky řešenou fasádou, který byl vybudován v secesním stylu.

Poznámka: V Památkovém katalogu není u průčelí uvedena adresa domu.
Památkově chráněno od 21. října 1988.

Hlinky 17 (Q38136670)


 
   
48316/7-7631
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 142/17
49°11′25,18″ s. š., 16°35′25,68″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Charakteristický příklad symetricky řešeného průčelí nájemního domu, který byl vybudován v secesním stylu.

Památkově chráněno od 21. října 1988.

Hlinky 28 (Q38136611)


 
   
48320/7-7635
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 169/28
49°11′25,66″ s. š., 16°35′25,07″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Symetricky řešené průčelí vybudované v duchu eklektického historismu.

Památkově chráněno od 21. října 1988.

Hlinky 26 (Q38136616)


 
   
48319/7-7634
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 168/26
49°11′26,11″ s. š., 16°35′25,89″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné průčelí domu v duchu eklektického historismu.

Poznámka: MonumNet uváděl 24/26, čo. 24 v ulici Hlinky nyní neexistuje. V Památkovém katalogu je plná adresa uvedena pouze u záznamu o budově, do záznamu o průčelí se propsalo pouze popisné číslo bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 21. října 1988.

Pivovar a sladovna Starobrno (Q33256368)


 
   
47997/7-7310
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 158/20, Pivovarská 960/2, Hlinky
49°11′27,41″ s. š., 16°35′33,31″ v. d.
Pivovar a sladovna Starobrno. Pivovar se sladovnou a pivnicí. Dnešní podoba starobrněnského pivovaru (čp. 158 a 960) je výsledkem stavebních úprav z roku 1872 na místě původního klášterního pivovaru. Trojkřídlá budova na nepravidelném půdorysu. Jižní křídlo orientované směrem do náměstí rozdělené na dva trakty - patrový trakt se sálem s okny orientovanými směrem do náměstí a pětipodlažní budova bývalé sladovny se stanovou střechou vyvrcholenou mohutným komínovým tělesem. Vnitřní prostory novodobě adaptovány pro potřeby restaurace, společenského sálu a pivovaru. Na severozápadní straně areál chráněn přibližně dva metry vysokou omítnutou ohradní zdí zakončenou nízkou sedlovou stříškou. Na jihovýchodě areál otevřen přibližně 1,5 vysokou terasou.

Památkově chráněno od 22. února 1988.

Starobrněnský klášter (Q334311)


 
   
23059/7-23
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 157/1, 419/2, 470/2a, Úvoz 419/1
49°11′30,89″ s. š., 16°35′40,1″ v. d.
Klášter Králové (areál kláštera augustiniánů, dříve cisterciaček). Jeden z historicky i architektonicky nejcennějších brněnských klášterů tvořený jedinečným komplexem gotických a barokních staveb založila roku 1323 královna Eliška Rejčka na místě raně středověkého knížecího hradiště.
 • klášter - soubor budov, čp. 157, parc. 7/1
 • kostel Nanevzetí Panny Marie, parc. 1
 • orlovna čp. 470
 • farní budova čp. 419
 • mariánský sloup, býv. zahrada, parc. 5/1
 • kruhový bazén, parc. 5/2
 • pomník Gregora Mendela, parc. 8
 • oranžérie (Mendlův skleník) - zanikl, parc. 8
 • včelín, parc. 15
 • zahrada, ohradní zeď

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Výstavní 10 (Q38136883)


 
   
48375/7-7691
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 370/10
49°11′23,84″ s. š., 16°35′27,31″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné symetricky členěné průčelí nájemního domu secesního a historizujícího tvarosloví.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Výstavní 9 (Q38136856)


 
   
48374/7-7690
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 385/9
49°11′23,6″ s. š., 16°35′28,55″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemního domu secesního tvarosloví.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do položky památky a průčelí propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Výstavní 11 (Q38136889)


 
   
48376/7-7692
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 369/11
49°11′23,36″ s. š., 16°35′27,94″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné symetricky řešené průčelí nájemního domu secesního tvarosloví.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do položky památky a průčelí propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Výstavní 13 (Q38136894)


 
   
48377/7-7693
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 304/13
49°11′23,11″ s. š., 16°35′27,23″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné symetricky řešené průčelí nájemního domu secesního a historizujícího tvarosloví.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do položky památky a průčelí propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Výstavní 15 (Q38136900)


 
   
48378/7-7694
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 303/15
49°11′22,87″ s. š., 16°35′26,58″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Asymetricky řešené secesní průčelí nájemního domu.

Poznámka: V Památkovém katalogu se do položky památky a průčelí propsalo pouze číslo popisné bez čísla orientačního.
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Letohrádek Mitrovských – Arena (Q12033142)


 
   
20932/7-39
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Veletržní 920/19
49°11′18,46″ s. š., 16°35′20,56″ v. d.
Letohrádek Mitrovských (Arena) s parkem. Parkový areál s elegantní drobnou klasicizující architekturou z doby po roce 1779. V interiéru dochované iluzívní nástěnné malby.
 • letohrádek. Volně stojící klasicistní novostavba dostavená v roce 1794 jako letní odpočinkové sídlo rodiny Mitrovských.
 • schodiště s terasou. Novostavba terasy se schodištěm vypracovaná podle projektu A. Jeřábkové v letech 1977–1987. Funkčně propojeno s vlastním letohrádkem.
 • park. Pozůstatek rozsáhlejšího parku se zahradou, založeného při letohrádku koncem 18. století. Park je rozdělen na západní (navazující na zadní průčelí letohrádku) a východní část (navazující na terasu před vstupním průčelím). Západní část sloužila původně jako hospodářské zázemí s oranžerií, po odstranění staveb byl prostor terénně upraven, zatravněn a osázen lipami, nachází se zde rovněž skupina borovic a solitérní jasan. Od ulice Křížkovského a Veletržní s chodníkem je plocha oddělena betonovou zídkou. Východní pobytový parčík je členěný pískovými cestami s betonovými obrubníky, na zatravněných plochách se nacházejí vzrostlé stromy i keře. Střed kompozice tvoří kruhová plocha se zelení, na níž byla druhotně umístěna socha Marta.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Socha Marta (Q38136867)


 
   
89084/7-243
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Veletržní, parc. 829
49°11′18,13″ s. š., 16°35′21,77″ v. d.
Socha Marta. Drobná raně klasicistní socha s doznívajícími rokokovými prvky datovaná do roku 1789 v parčíku před letohrádkem Mitrovských.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Mendlovo náměstí 9 (Q38136733)


 
   
104124
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 17/9
49°11′24,92″ s. š., 16°35′43,64″ v. d.
Činžovní dům. Pavlačový dům vystavěný v empírovém slohu ve 30. letech 19. století představuje jeden z posledních reliktů zástavby Starého Brna. Třípodlažní pavlačový dům uzavírající dvůr nepravidelného obdélného tvaru téměř ze všech čtyř stran. Uliční průčelí je devítiosé se segmentově klenutým průjezdem umístěným na osu a pravoúhlými dvoukřídlými okny, nad průjezdem sdruženými.

Památkově chráněno od 1. listopadu 2010.

  Mendlovo náměstí 8 (Q38136739)


 
   
45910/7-134
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 16/8
49°11′25,08″ s. š., 16°35′44,55″ v. d.
Činžovní dům. Zachovalý uliční trakt původního pavlačového domu je součástí souvislé historické zástavby jižní strany Mendelova náměstí. Je dokladem nejstarších pavlačových nájemných domů z 1. poloviny 19. století na Starém Brně. Zbourány všechny tři strany dvorního dvoupatrového pavlačového traktu.

Poznámka: V Památkovém katalogu není dostupný údaj o datu zápisu do státního rejstříku.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 16. listopadu 2016.

Škola (Q33256378)


 
   
48080/7-7394
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 1/3, 1/4, Pekařská 1/61
49°11′27,22″ s. š., 16°35′46,16″ v. d.
Monumentální objekt školy z konce 19. století s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 3. března 1988.

Nemocnice u svaté Anny (Q12016624)


 
   
26304/7-170
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 664/53 a 57, Anenská 664/15, Leitnerova
49°11′26,86″ s. š., 16°35′54,02″ v. d.
Nemocnice u sv. Anny. Monumentální novorenesanční dílo Theophila von Hansena z 60. let 19. století situované do parkově upraveného prostředí. Areál nemocnice byl vystavěn na místě zbořených budov bývalého kláštera dominikánek středověkého založení (počátek 14. století), který od josefinských reforem sloužil jako nemocnice a zaopatřovací ústav. Monumentální stavební soubor soustředěný kolem lichoběžníkového dvora je tvořen hlavním průčelním křídlem s mohutným středním rizalitem se vstupním vestibulem a dvěma dalšími, v mírném úhlu navazujícími křídly, ze kterých v pravém úhlu vybíhají dvě dlouhá dvorní křídla ukončená v pravém úhlu navazujícími krátkými křídly. Tato křídla jsou navzájem spojena přízemní arkádovou chodbou s vloženou jedinečnou neopalladiánskou architekturou ústavní kaple sv. Anny uprostřed. Převýšený střední rizalit hlavního křídla je ve dvorním průčelí výrazně vysunut do plochy dvora, takže připomíná krátké křídlo.
 • Neopalladiánská kaple sv. Anny centrální dispozice na půdorysu řeckého kříže s předsíní a půlkruhovou odsazenou apsidou zaklenutou konchou, nad lodí čtvercového půdorysu je na pendetivech vztyčen tambur nesoucí kopuli završenou otevřenou lucernou s kopulovitou stříškou. Do bočních lodí jsou vloženy tribuny na kladích nesených dórskými sloupy.
 • Původní park, kterým byl areál nemocnice ze západní a především východní strany obklopen a který byl založen na místě původní zahrady dominikánek, dnes převážně zmizel v rozsáhlé zástavbě nemocničních budov průběžně stavěných od závěru 19. století po současnost.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pellicova 9 (Q33256500)


 
   
48161/7-7476
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 632/9
49°11′33,17″ s. š., 16°36′5,14″ v. d.
Městský dům. Dochovaný relikt barokní zástavby na svazích Špilberku. Dům je orientován svým jižním hlavním průčelím do zahrad, do ulice Pellicovy je otočen zadní stranou, která vystupuje z uliční čáry. Uliční průčelí domu je v přízemí prolomeno pravoúhlým vstupem s lištovou šambránou a segmentově zaklenutou nikou s profilovanou parapetní římsou pod vypjatým úsekem vyložené bohatě profilované kordonové římsy kryté stříškou z bobrovek. V patře je průčelí prolomeno 3 pravoúhlými okénky s lištovými šambránami s profilovanými parapetními římsami. Vstup do domu úzkou soutkou mezi východním průčelím domu a z východu sousedící budovou přepaženou zdí s pravoúhlým vstupem.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pellicova 11 (Q38136846)


 
   
48162/7-7477
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 633/11
49°11′32,82″ s. š., 16°36′4,51″ v. d.
Činžovní dům. Nájemní dům Marie Uherkové. Pozoruhodná modernistická architektura s prvky art déco a kubismu. Čtyřpodlažní dům s anglickým dvorkem s téměř symetrickým průčelím akcentovaným středním rizalitem sevřeným dvěma pilíři završeným dvěma ořímsovanými trojúhelníkovými štítky nad pilíři a středním vyšším půlkruhově zaklenutým štítem prolomeným nikou, za nímž je vztyčen další pětistranný hrotitě zalomený štít. Rizalit je v přízemí nad suterénním podlažím prolomen lodgií v kubistických zalomených tvarech a do průčelí zasunutým trojbokým arkýřem členěným vystupujícími zahrocenými vertikálami.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pellicova 33 (Q33256387)


 
   
48163/7-7478
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 648/33
49°11′32,55″ s. š., 16°35′58,9″ v. d.
Městský dům. Secesní architektura se střídmým zdobením průčelí v duchu geometrické secese. Dvoupatrový řadový dům s asymetrickým rizalitem završeným lichoběžníkovým štítem.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pellicova 35 (Q33256434)


 
   
48164/7-7479
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 649/35
49°11′32,63″ s. š., 16°35′58,36″ v. d.
Městský dům. Secesní dům s bohatě zdobenou průčelní fasádou se secesní ornamentikou.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pellicova 47 (Q38136840)


 
   
48165/7-7480
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 655/47
49°11′33,09″ s. š., 16°35′55″ v. d.
Činžovní dům eklekticky mísící prvky pozdní secese a moderny s bohatě členěným průčelím nesoucím secesní dekor. Třípodlažní nárožní dům s bohatě členěným uličním průčelím akcentovaným trojicí vzájemně navazujících arkýřů na středním mírně vystupujícím rizalitu.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pellicova 51 (Q38136833)


 
   
48166/7-7481
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 660/51
49°11′33,4″ s. š., 16°35′53,42″ v. d.
Činžovní dům. Levá část zrcadlově řešeného nájemního dvojdomu s pětiosým uličním průčelím akcentovaným ve čtvrté ose asymetrickým vstupním rizalitem, ke kterému se zleva přimyká druhý nižší rizalit. Eklekticky mísí prvky pozdní secese a moderny s bohatě členěným průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pellicova 53 (Q38136829)


 
   
48167/7-7482
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 661/53
49°11′33,45″ s. š., 16°35′52,8″ v. d.
Činžovní dům. Pravá část zrcadlově řešeného třípodlažního dvojdomu s pětiosým uličním průčelím akcentovaným v druhé ose asymetrickým vstupním rizalitem, ke kterému se zprava přimyká druhý nižší rizalit. Eklekticky mísí prvky pozdní secese a moderny s bohatě členěným průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Sladová 3 (Q33256491)


 
   
48189/7-7504
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Sladová 467/3
49°11′34,34″ s. š., 16°35′48,06″ v. d.
Vila postavená v tzv. švýcarském stylu roku 1903 v exponované poloze na svahu Špilberku. Volně na svahu stojící, v zahrádce umístěná přízemní budova s vysokým soklem, založená na čtvercovém půdorysu, s lehce - o půdní polopatro - převýšeným uličním traktem, který má jednotné architektonické členění. Průčelí obrácené do ulice je trojosé, boční části uličního traktu jsou jednoosé.

Památkově chráněno od 10. března 1988.

Sladová 1a (Q33256450)


 
   
48188/7-7503
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Sladová 461/1a
49°11′34,35″ s. š., 16°35′47,27″ v. d.
Hodnotná postsecesní vila z 20. let 20. století, umístěná v urbanisticky exponované pozici na svahu. Volně na svahu na navezené terase stojící, v zahrádce umístěná přízemní budova s vysokou mansardovou střechou s okny půdního polopatra. Budova je založena na členitém, zhruba čtvercovém půdoryse a její trojosé uliční průčelí je promodelováno mělkým ústředním rizalitem s velkým trojdílným oknem. V pravé krajní ose je prolomen segmentově završený vstupní otvor, krytý markýzou.

Památkově chráněno od 10. března 1988.

Úvoz 8 (Q38136724)


 
   
48267/7-7582
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 466/8, Sladová
49°11′33,15″ s. š., 16°35′45,43″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím v exponované nárožní poloze vznikl kolem roku 1910.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Úvoz 6 (Q33256443)


 
   
48266/7-7581
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 509/6
49°11′32,22″ s. š., 16°35′45,42″ v. d.
Nájemní dům dokončený v roce 1910 dle návrhu Františka Falkovského s fasádou ve stylu geometrické secese.

Památkově chráněno od 11. března 1958.

Pekařská 92 (Q33256416)


 
   
48157/7-7472
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 444/92, Úvoz
49°11′30,49″ s. š., 16°35′45,34″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím v exponované nárožní poloze u Mendlova náměstí.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 82 (Q38136541)


 
   
48156/7-7470
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 439/82
49°11′30,82″ s. š., 16°35′49,14″ v. d.
Nájemní dům s klasicistním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 80 (Q38136554)


 
   
48155/7-7469
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 246/80
49°11′30,9″ s. š., 16°35′50,11″ v. d.
Nájemní dům s pozdně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 76 a 78 (Q33256425)


 
   
48154/7-7468
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 364/76, 436/78
49°11′30,7″ s. š., 16°35′51,29″ v. d.
Městský dům o dvou číslech popisných s jednotícím klasicistně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

  Pekařská 74 (Q38136561)


 
   
48153/7-7467
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 435/74
49°11′30,47″ s. š., 16°35′51,7″ v. d.
Činžovní dům v jádře z 1. poloviny 19. století. Pozdější úpravy fasády ve stylu eklektického historismu (neorenesance). Fasáda má hodnotné štukové dekorace, truhlářské prvky pak dobové členění. Jižní průčelí domu (v Pekařské ulici) je pětiosé. Dům je součástí souvislé uliční památkové zástavby.

Památkově chráněno od 8. března 1988.
Památková ochrana zrušena 16. května 2017.

Pekařská 62 (Q38136592)


 
   
48152/7-7466
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 269/62
49°11′30,25″ s. š., 16°35′55,38″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 58 (Q38136574)


 
   
48151/7-7465
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 431/58
49°11′30,18″ s. š., 16°35′56,27″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím

Poznámka: MonumNet uváděl čo. 58 a 60, ale čo. 60 není obsazeno.
Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 54 (Q38136580)


 
   
48150/7-7464
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 430/54
49°11′30,18″ s. š., 16°35′57,8″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím datovaným do roku 1911.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 52 (Q38136585)


 
   
48149/7-7463
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 429/52
49°11′30,19″ s. š., 16°35′58,44″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím datovaným do roku 1909.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 40 (Q38136662)


 
   
86883/7-7462
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 409/40
49°11′30,93″ s. š., 16°36′1,78″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 38 (Q38136674)


 
   
48148/7-7462
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 418/38
49°11′31,09″ s. š., 16°36′2,35″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 36 (Q38136761)


 
   
48147/7-7461
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 417/36
49°11′31,21″ s. š., 16°36′3,01″ v. d.
Nájemní dům s klasicistním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 24 (Q38136772)


 
   
48146/7-7460
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 412/24
49°11′32,02″ s. š., 16°36′6,89″ v. d.
Nájemní dům s neorenesančním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 20 (Q38136777)


 
   
48145/7-7459
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 408/20
49°11′32,13″ s. š., 16°36′7,82″ v. d.
Nájemní dům s klasicistním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 18 (Q38136783)


 
   
48144/7-7458
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 407/18, Leitnerova
49°11′32,24″ s. š., 16°36′8,37″ v. d.
Nárožní nájemní dům s jádrem z 1. poloviny 19. století, s mansardovou střechou.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 16 (Q38136790)


 
   
48143/7-7457
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 405/16, Leitnerova
49°11′32,55″ s. š., 16°36′9,59″ v. d.
Nárožní nájemní dům s jádrem z doby kolem roku 1830 s klasicistně historizujícím průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 12 (Q38136795)


 
   
34014/7-169
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 403/12
49°11′32,7″ s. š., 16°36′11,53″ v. d.
Nájemní dům ze 2. čtvrtiny 19. století, s empírovým průčelím, jeden z nejstarších nájemních domů v Brně.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Pekařská 10 (Q38136800)


 
   
48142/7-7456
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 402/10
49°11′32,77″ s. š., 16°36′12,64″ v. d.
Nájemní dům s jádrem z doby kolem roku 1830 s klasicistním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 8 (Q38136850)


 
   
48141/7-7455
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 401/8
49°11′32,88″ s. š., 16°36′13,64″ v. d.
Nájemní dům s klasicistním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Pekařská 6 (Q38136813)


 
   
48140/7-7454
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 399/6
49°11′32,81″ s. š., 16°36′14,55″ v. d.
Nájemní dům se secesním průčelím.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

  Nájemní dům Josepha von Ramseye (Q38136753)


 
   
48139/7-7453
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 398/4
49°11′32,82″ s. š., 16°36′16″ v. d.
Nájemní dům Josepha von Ramseye. Činžovní dům palácového charakteru s klasicistním průčelím postavený v letech 1825–1826.

Památkově chráněno od 8. března 1988.
Památková ochrana zrušena 3. dubna 2019.

  Nájemní dům Kateřiny Hirschové (Q38136568)


 
   
48000/7-7313
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova 167/7, Pekařská
49°11′32,75″ s. š., 16°36′17,45″ v. d.
Nájemní dům Kateřiny Hirschové představuje díky své exponované poloze významnou urbanistickou komponentu prostoru Šilingrova náměstí. Nárožní neorenesanční třípatrový dům palácového typu se dvěma pohledově se uplatňujícími fasádami, z nichž boční je orientována do ulice Husovy a vstupní do ulice Pekařské. Třetí patro je novodobou nadstavbou z roku 1925. Nároží je skosené a vyrůstá z něj dvoupatrový, na konzolách nesený pravoúhlý arkýř, na jehož vrcholu je situován balkonek a pod kterým je umístěn menší vstupní otvor. V hmotě nároží je proražen průchod. Vstupní fasáda je osmiosá a centralizována je pomocí mělkého rizalitu, který zahrnuje tři ústřední osy a v jehož středu je prolomen velký, dnes z větší části zazděný vstupní otvor se segmentovým záklenkem. Boční fasáda je osmiosá a většina jejích původně okenních otvorů přízemí je rozšířena na otvory vstupní či na výkladce.

Památkově chráněno od 1. března 1988.
Památková ochrana zrušena 26. ledna 2019.

Pekařská 3 a 5 (Q38136824)


 
   
48138/7-7452
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 397/3, 5, Kurta Gödela
49°11′31,54″ s. š., 16°36′16,01″ v. d.
Nájemní dům s hodnotným pozdně historizujícím průčelím s neobarokními prvky situovaný v exponované nárožní poloze.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Husova 5 (Q38136547)


 
   
48137/7-7451
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova 165/5
49°11′31,44″ s. š., 16°36′18,03″ v. d.
Nájemní dům Aloise Spurného. Nájemní dům s průčelím v duchu romantizujícího historismu na jihozápadním nároží Šillingrova náměstí tvoří organický celek se sousední budovou Husova 3. Nárožní třípatrový dům se dvěma pohledově se uplatňujícími fasádami, z nichž vstupní je orientována do ul. Husovy a užší boční fasáda do ul. Pekařské. Vstupní fasáda je 9osá a v její ústřední a v obou krajních osách jsou prolomeny segmentově završené vstupní otvory. V nároží je v šířce jedné osy proražen průchod. Dům byl vybudován jako novostavba na pozemku, který se uvolnil asanací Starobrněnské brány a k ní přiléhajícího fortifikačního obvodu. Původně sloužil jako nájemní dům s kavárnou. V současné době v budově sídlí Magistrát města Brna.

Památkově chráněno od 8. března 1988.

Husova 3 (Q38136527)


 
   
47998/7-7311
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova 164/3, ulička Kurta Gödela
49°11′30,35″ s. š., 16°36′18,23″ v. d.
Nájemní dům Moritze Kellnera von Brünnheim. Hodnotné romantizující průčelí výrazně pohledově exponované budovy, která dotváří prostor pod Denisovými sady, je dílem stavitele Moritze Kellnera von Brünnheim z roku 1857.

Památkově chráněno od 1. března 1988.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38136534)


 
   
20041/7-234
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova, parc. 1245
49°11′24,13″ s. š., 16°36′27,48″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého ze 40. let 18. století na architektonicky náročnějším soklu.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Kopečná 36 (Q38136646)


 
   
105559
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Kopečná 274/36
49°11′26,98″ s. š., 16°36′15,75″ v. d.
Jednopodlažní klasicistní dům předměstského charakteru dnes představuje poslední zachovaný relikt na počátku 19. století ještě do značné míry přízemní řadové zástavby ulice. Dům je situován na umělé terase vytesané do skalního úbočí masivu Petrova cca 2 m vysoko nad úrovní pod ním vedené ulice Kopečná. Na terase je kromě domu umístěna i malá předzahrádka a dvorek za domem. Terasa vysunutá ze dvou stran do prostoru ulice Kopečné a z ní odbočující ulice Studánka stoupající parkově upraveným svažitým terénem je obezděna tarasem z cihlového zdiva, ke kterému je přistaven cihlový útvar přístupového schodiště. Volně stojící jednopodlažní dům obdélného půdorysu s osou SZ–JV, okapově orientovaný k ulici Kopečná. Na jihovýchodě na dům v pravém úhlu směrem ke skalní stěně navazuje krátké provozní křidélko ukončené skálou. Druhé patrně obdobné křidélko uzavírající dvorek na severozápadě je odstraněno a zbyla z něj pouze částečně zbořená cihlová zídka, hranolový výstupek na severozápadním štítovém průčelí a zasekaný stupeň ve skalním podloží. Dlouhé uliční průčelí do ulice Kopečné je hladké, šestiosé.

Památkově chráněno od 25. února 2015.

  Městské lázně (Q30857622)


 
   
48068/7-7381
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Nádražní 203/16
49°11′23,05″ s. š., 16°36′25,15″ v. d.
Městské lázně. Funkcionalistický objekt od architekta Bohuslava Fuchse z let 1927–1928. Funkcionalistická adaptace budovy lidových sprchových lázní, vzniklých roku 1905 přestavbou staršího objektu čerpací stanice.

Památkově chráněno od 3. března 1988.
Památková ochrana zrušena 11. ledna 2017.

Palác Sidonie (Q33256395)


 
   
103088
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hybešova 259/21
49°11′20,52″ s. š., 16°36′16,85″ v. d.
Palác Sidonie. Ušlechtilá neopalladiánská architektura zbudovaná Aloisem Prastorferem pro jeho přítele, významného sochaře, sběratele uměleckých děl a obchodníka s uměním Johanna Eduarda Tomolu. Jednopatrový dům byl koncipován jako nárožní koncový dům v ulici, zdůrazněný nárožním kubusem reprezentativní části domu, završeným kopulí.

Památkově chráněno od 9. června 2008.

Soubor domů v Bezručově ulici (Q38136639)


 
   
48697/7-8049
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Bezručova 64/1, 66/3, 68/5, 70/7, 72/9, 74/11, 76/13, 78/15, 80/17, 69/6, 71/8, 73/10, 75/12, 77/14, 79/16, 83/18, 85/20
49°11′18,34″ s. š., 16°36′11,49″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí, bez domu č. 19.
 • Bezručova 64/1 (Hybešova 64/31, 64/33): uliční průčelí nárožního nájemního domu vybudovaného v duchu historismu. Adresa Bezručova 64/1 není v RÚIAN registrována. V MonumNetu tento dům nebyl uveden jako součást kulturní památky.
 • Bezručova 66/3: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 68/5: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 70/7: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 72/9: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 74/11: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 76/13: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 78/15: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 80/17: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • (Bezručova 957/19: Nájemní dům je součástí uliční zástavby, avšak zejména za 60. let 20. století prošel výraznými stavebními úpravami, památková ochrana vztahující se na uliční průčelí proto byla k 16. 1. 1998 zrušena a následně byl objekt nahrazen novostavbou.)
 • Bezručova 69/6: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 71/8: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 73/10: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 75/12: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 77/14: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 79/16: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 83/18: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Bezručova 85/20: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu

Poznámka: V Památkovém katalogu je kulturní památka nazvána „průčelí souboru domů, bez eč. 19“, zkratkou „eč.“ je zřejmě míněno orientační číslo.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Zvonička s božími mukami (Q38136653)


 
   
48673/7-7989
Pam. katalog
MIS
Staré Brno v parku ve výseči ul. Křídlovická a Nové sady, parc. 1428/4
49°11′9,37″ s. š., 16°36′12,58″ v. d.
Kaplička – zvonička s božími mukami. V brněnském kontextu unikátní drobná historizující stavba s neobvykle vkomponovaným sloupkem pozdně barokních božích muk, dominující prostranství parčíku při křížení ulic Nové Sady a Křídlovická. Barokní zděná sloupková boží muka obvyklého tvarosloví členěná pravoúhlými vpadlinami, v nichž se nachází mělké půlkruhově zaklenuté niky, završená bohatě profilovanou korunní římsou nesoucí stan, je velmi atypicky vkomponována do historizující architektury zvoničky ze závěru 19. století. Přízemí zvoničky je členěno 4 obloukově zaklenutými vstupy uzavřenými novodobými kovanými mřížemi a 4 mělkými nikami arkatury. Přízemí kapličky je avršeno profilovanou vyloženou římsou, na níž spočívá sloupový ochoz s toskánskými sloupky nesoucími nízký polygonální jehlan, ze kterého vyrůstá hranolová lucerna prolomená půlkruhově zaklenutými otvory. Lucerna je završena zalomeným polygonálním jehlancem završeným hrotnicí s makovicí.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Křídlovická 21 (Q38136635)


 
   
48690/7-8042
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křídlovická 334/21
49°11′16,86″ s. š., 16°35′56,98″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí secesního nájemního domu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Křídlovická 19a (Q38136665)


 
   
48689/7-8041
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křídlovická 332/19a
49°11′17,71″ s. š., 16°35′55,25″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Průčelí nájemního domu v duchu historismu.

Poznámka: MonumNet uváděl čo. 19.
Památkově chráněno od 9. února 1989.

Soubor domů v Zahradnické ulici (Q38136657)


 
   
48686/7-8038
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křídlovická 196/16a, Zahradnická 188/3, 207/5, 282/7, 286/9, 292/11, 293/13, 294/15, 295/17, 298/19, 343/21 (Poříčí 343/29), 199/4, 223/6, 279/8, 283/10, 287/12, 299/14, 315/16, 316/18, 327/20,
49°11′16,51″ s. š., 16°35′53,51″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí.
 • Křídlovická 196/16a, Zahradnická: uliční průčelí nárožního nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 188/3: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 207/5: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 282/7: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 286/9: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 292/11: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 293/13: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 294/15: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu pozdního historismu
 • Zahradnická 295/17: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu pozdního historismu
 • Zahradnická 298/19: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 343/21, Poříčí 343/2: uliční průčelí nárožního nájemního domu vybudovaného v duchu pozdního historismu a secese
 • Zahradnická 199/4: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 223/6: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 279/8: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 283/10: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 287/12: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 299/14: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu historismu
 • Zahradnická 315/16: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu secese
 • Zahradnická 316/18: uliční průčelí řadového nájemního domu vybudovaného v duchu secese
 • Zahradnická 327/20, Poříčí: uliční průčelí nárožního nájemního domu vybudovaného v duchu pozdního historismu

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Křížová 16 (Q33256405)


 
   
103755
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křížová 97/16
49°11′18,16″ s. š., 16°35′38,32″ v. d.
Měšťanský dům. Jeden z mála dochovaných představitelů nejranějšího horizontu klasicistní zástavby starobrněnského předměstí pochází z doby kolem roku 1800. Řadový jednopatrový trojkřídlý dům s hlavní východní uliční částí okapově orientovanou do prostoru Křížové ulice, s dlouhým v pravém úhlu navazujícím severním dvorním křídlem a s kratším křídlem jižním. Objekt se zachoval ve své hmotě a dizpozici, rovněž i v exteriéru a interiéru, s četnými původními architektonickými prvky a detaily (zaklenuté prostory v přízemí, některá dveře a okna, pozůstatky černé kuchyně aj.).

Památkově chráněno od 30. října 2009.

Poříčí 5 (Q11988218)


 
   
48705/7-8057
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Poříčí 273/5
49°11′12,66″ s. š., 16°35′38,11″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí. Hodnotné novorenesanční průčelí budovy Českého učitelského ústavu.

Památkově chráněno od 9. února 1989.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat