Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek na Starém Brně

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Staré Brno v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Staré BrnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Starobrněnský klášter (Q334311)


 
   
23059/7-23
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 157/1, 419/2, 470/2a, Úvoz 419/1
49°11′30,89″ s. š., 16°35′40,1″ v. d.
Klášter Králové:
 • klášter - soubor budov, čp. 157, parc. 7/1
 • kostel Nanevzetí Panny Marie, parc. 1
 • orlovna čp. 470
 • farní budova čp. 419
 • mariánský sloup, býv. zahrada, parc. 5/1
 • kruhový bazén, parc. 5/2
 • pomník Gregora Mendela, parc. 8
 • oranžérie (Mendlův skleník) - zanikl, parc. 8
 • včelín, parc. 15
 • zahrada, ohradní zeď

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola (Q33256378)


 
   
48080/7-7394
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 1/3, 1/4, Pekařská 1/61
49°11′27,22″ s. š., 16°35′46,16″ v. d.
Škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Mendlovo náměstí 8 (Q38136739)


 
   
45910/7-134
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 16/8
Činžovní dům. Zachovalý uliční trakt původního pavlačového domu je součástí souvislé historické zástavby jižní strany Mendelova náměstí. Je dokladem nejstarších pavlačových nájemných domů z 1. poloviny 19. století na Starém Brně. Zbourány všechny tři strany dvorního dvoupatrového pavlačového traktu.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 16. listopadu 2016.

Mendlovo náměstí 9 (Q38136733)


 
   
104124
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 17/9
49°11′24,92″ s. š., 16°35′43,64″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od 1. listopadu 2010.

Pivovar a sladovna Starobrno (Q33256368)


 
   
47997/7-7310
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Mendlovo náměstí 158/20, Pivovarská 960/2
49°11′27,41″ s. š., 16°35′33,31″ v. d.
Pivovar a sladovna Starobrno

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 6 (Q33256443)


 
   
48266/7-7581
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 509/6
49°11′32,22″ s. š., 16°35′45,42″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 8 (Q38136724)


 
   
48267/7-7582
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 466/8
49°11′33,15″ s. š., 16°35′45,43″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 29 (Q38136720)


 
   
48268/7-7583
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 493/29
49°11′47,82″ s. š., 16°35′38,56″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 31 (Q38136714)


 
   
48269/7-7584
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 494/31
49°11′48,84″ s. š., 16°35′38,25″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 48 (Q33256460)


 
   
48274/7-7589
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 495/48
49°11′46,36″ s. š., 16°35′40,93″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 50 (Q38136709)


 
   
48275/7-7590
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 496/50
49°11′46,81″ s. š., 16°35′40,59″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 52 (Q38136746)


 
   
48276/7-7591
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 497/52
49°11′47,52″ s. š., 16°35′40,52″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 54 (Q38136705)


 
   
48277/7-7592
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 498/54
49°11′48,2″ s. š., 16°35′40,23″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úvoz 56 (Q38136698)


 
   
48278/7-7593
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Úvoz 499/56
49°11′48,66″ s. š., 16°35′40,05″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vlastní vila arch. Mojmíra Kyselky (Q33256468)


 
   
103787
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Tomešova 566/4a
49°11′46,13″ s. š., 16°35′32,21″ v. d.
Rodinný dům - vlastní vila arch. Mojmíra Kyselky

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 4
Památkově chráněno od 19. prosince 2009.

Vila Václava a Zdeňky Pokorných (Q38136689)


 
   
48404/7-7720
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Lipová 537/1, Lipová 906/1, Žlutý kopec 537/1, Žlutý kopec 906/1
49°11′40,24″ s. š., 16°35′6,17″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Žáčkův rodinný dům (Q38047872)


 
   
48219/7-7534
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Lipová 549/17
49°11′39,44″ s. š., 16°34′56,61″ v. d.
Vila, z toho jen: průčelí domu

Poznámka: K souboru patří též domy Lipová 233/20, 234/22, 235/23, 236/25, 248/43 v části Pisárky v městské části Brno-střed.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Neumannova 10 (Q33256479)


 
   
24251/7-6985
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Neumannova 554/10
49°11′37,72″ s. š., 16°34′55,9″ v. d.
Rodinný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorazdova 2 (Q38136677)


 
   
47967/7-7280
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Gorazdova 91/2
49°11′49,41″ s. š., 16°35′40,27″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gorazdova 4 (Q38136808)


 
   
47969/7-7282
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Gorazdova 94/4
49°11′49,51″ s. š., 16°35′40,99″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sladová 1a (Q33256450)


 
   
48188/7-7503
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Sladová 461/1a
49°11′34,35″ s. š., 16°35′47,27″ v. d.
Vila

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sladová 3 (Q33256491)


 
   
48189/7-7504
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Sladová 467/3
49°11′34,34″ s. š., 16°35′48,06″ v. d.
Vila

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pellicova 9 (Q33256500)


 
   
48161/7-7476
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 632/9
49°11′33,17″ s. š., 16°36′5,14″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pellicova 11 (Q38136846)


 
   
48162/7-7477
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 633/11
49°11′32,82″ s. š., 16°36′4,51″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pellicova 33 (Q33256387)


 
   
48163/7-7478
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 648/33
49°11′32,55″ s. š., 16°35′58,9″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pellicova 35 (Q33256434)


 
   
48164/7-7479
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 649/35
49°11′32,63″ s. š., 16°35′58,36″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pellicova 47 (Q38136840)


 
   
48165/7-7480
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 655/47
49°11′33,09″ s. š., 16°35′55″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pellicova 51 (Q38136833)


 
   
48166/7-7481
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 660/51
49°11′33,4″ s. š., 16°35′53,42″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pellicova 53 (Q38136829)


 
   
48167/7-7482
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pellicova 661/53
49°11′33,45″ s. š., 16°35′52,8″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nemocnice u svaté Anny (Q12016624)


 
   
26304/7-170
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 664/53 a 57, Anenská 664/15, Leitnerova
49°11′26,86″ s. š., 16°35′54,02″ v. d.
Nemocnice u sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 3 (Q38136824)


 
   
48138/7-7452
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 397/3
49°11′31,54″ s. š., 16°36′16,01″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Nájemní dům Josepha von Ramseye (Q38136753)


 
   
48139/7-7453
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 398/4
49°11′32,82″ s. š., 16°36′16″ v. d.
Nájemní dům Josepha von Ramseye. Činžovní dům palácového charakteru s klasicistním průčelím postavený v letech 1825–1826.

Památkově chráněno od 8. března 1988.
Památková ochrana zrušena 3. dubna 2019.

Pekařská 6 (Q38136813)


 
   
48140/7-7454
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 399/6
49°11′32,81″ s. š., 16°36′14,55″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 8 (Q38136850)


 
   
48141/7-7455
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 401/8
49°11′32,88″ s. š., 16°36′13,64″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 10 (Q38136800)


 
   
48142/7-7456
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 402/10
49°11′32,77″ s. š., 16°36′12,64″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 12 (Q38136795)


 
   
34014/7-169
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 403/12
49°11′32,7″ s. š., 16°36′11,53″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 16 (Q38136790)


 
   
48143/7-7457
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 405/16, Leitnerova
49°11′32,55″ s. š., 16°36′9,59″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 18 (Q38136783)


 
   
48144/7-7458
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 407/18
49°11′32,24″ s. š., 16°36′8,37″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 20 (Q38136777)


 
   
48145/7-7459
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 408/20
49°11′32,13″ s. š., 16°36′7,82″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 24 (Q38136772)


 
   
48146/7-7460
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 412/24
49°11′32,02″ s. š., 16°36′6,89″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 36 (Q38136761)


 
   
48147/7-7461
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 417/36
49°11′31,21″ s. š., 16°36′3,01″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 38 (Q38136674)


 
   
48148/7-7462
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 418/38
49°11′31,09″ s. š., 16°36′2,35″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 40 (Q38136662)


 
   
86883/7-7462
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 409/40
49°11′30,93″ s. š., 16°36′1,78″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 52 (Q38136585)


 
   
48149/7-7463
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 429/52
49°11′30,19″ s. š., 16°35′58,44″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 54 (Q38136580)


 
   
48150/7-7464
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 430/54
49°11′30,18″ s. š., 16°35′57,8″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 58 (Q38136574)


 
   
48151/7-7465
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 431/58
49°11′30,18″ s. š., 16°35′56,27″ v. d.
Činžovní dům

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 58 a 60, ale čo. 60 není obsazeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 62 (Q38136592)


 
   
48152/7-7466
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 269/62
49°11′30,25″ s. š., 16°35′55,38″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Pekařská 74 (Q38136561)


 
   
48153/7-7467
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 435/74
Činžovní dům v jádře z 1. poloviny 19. století. Pozdější úpravy fasády ve stylu eklektického historismu (neorenesance). Fasáda má hodnotné štukové dekorace, truhlářské prvky pak dobové členění. Jižní průčelí domu (v Pekařské ulici) je pětiosé. Dům je součástí souvislé uliční památkové zástavby.

Památkově chráněno od 8. března 1988.
Památková ochrana zrušena 16. května 2017.

Pekařská 76 (Q33256425)


 
   
48154/7-7468
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 364/76
49°11′30,7″ s. š., 16°35′51,29″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 80 (Q38136554)


 
   
48155/7-7469
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 246/80
49°11′30,9″ s. š., 16°35′50,11″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 82 (Q38136541)


 
   
48156/7-7470
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 439/82
49°11′30,82″ s. š., 16°35′49,14″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pekařská 92 (Q33256416)


 
   
48157/7-7472
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Pekařská 444/92
49°11′30,49″ s. š., 16°35′45,34″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38136534)


 
   
20041/7-234
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova, parc. 1245
49°11′24,13″ s. š., 16°36′27,48″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Husova 3 (Q38136527)


 
   
47998/7-7311
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova 164/3
49°11′30,35″ s. š., 16°36′18,23″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Husova 5 (Q38136547)


 
   
48137/7-7451
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova 165/5
49°11′31,44″ s. š., 16°36′18,03″ v. d.
Činžovní dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Nájemní dům Kateřiny Hirschové (Q38136568)


 
   
48000/7-7313
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Husova 167/7, Pekařská
49°11′32,75″ s. š., 16°36′17,45″ v. d.
Nájemní dům Kateřiny Hirschové představuje díky své exponované poloze významnou urbanistickou komponentu prostoru Šilingrova náměstí. Nárožní neorenesanční třípatrový dům palácového typu se dvěma pohledově se uplatňujícími fasádami, z nichž boční je orientována do ulice Husovy a vstupní do ulice Pekařské. Třetí patro je novodobou nadstavbou z roku 1925. Nároží je skosené a vyrůstá z něj dvoupatrový, na konzolách nesený pravoúhlý arkýř, na jehož vrcholu je situován balkonek a pod kterým je umístěn menší vstupní otvor. V hmotě nároží je proražen průchod. Vstupní fasáda je osmiosá a centralizována je pomocí mělkého rizalitu, který zahrnuje tři ústřední osy a v jehož středu je prolomen velký, dnes z větší části zazděný vstupní otvor se segmentovým záklenkem. Boční fasáda je osmiosá a většina jejích původně okenních otvorů přízemí je rozšířena na otvory vstupní či na výkladce.

Památkově chráněno od 1. března 1988.
Památková ochrana zrušena 26. ledna 2019.

Kopečná 36 (Q38136646)


 
   
105559
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Kopečná 274/36
49°11′26,98″ s. š., 16°36′15,75″ v. d.
předměstský dům

Památkově chráněno od 25. února 2015.

  Městské lázně (Q30857622)


 
   
48068/7-7381
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Nádražní 203/16
49°11′23,05″ s. š., 16°36′25,15″ v. d.
Městské lázně. Funkcionalistický objekt od architekta Bohuslava Fuchse z let 1927–1928. Funkcionalistická adaptace budovy lidových sprchových lázní, vzniklých roku 1905 přestavbou staršího objektu čerpací stanice.

Památkově chráněno od 3. března 1988.
Památková ochrana zrušena 11. ledna 2017.

Křížová 16 (Q33256405)


 
   
103755
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křížová 97/16
49°11′18,16″ s. š., 16°35′38,32″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 30. října 2009.

Křídlovická 19a (Q38136665)


 
   
48689/7-8041
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křídlovická 332/19a
49°11′17,71″ s. š., 16°35′55,25″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 19.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Křídlovická 21 (Q38136635)


 
   
48690/7-8042
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křídlovická 334/21
49°11′16,86″ s. š., 16°35′56,98″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Soubor domů v Zahradnické ulici (Q38136657)


 
   
48686/7-8038
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Křídlovická 196/16a, Zahradnická 188/3, 207/5, 282/7, 286/9, 292/11, 293/13, 294/15, 295/17, 298/19, 343/21 (Poříčí 343/29), 199/4, 223/6, 279/8, 283/10, 287/12, 299/14, 315/16, 316/18, 327/20,
49°11′16,51″ s. š., 16°35′53,51″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Poříčí 5 (Q11988218)


 
   
48705/7-8057
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Poříčí 273/5
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q38136653)


 
   
48673/7-7989
Pam. katalog
MIS
Staré Brno v parku ve výseči ul. Křídlovická a Nové sady, parc. 1428/4
49°11′9,37″ s. š., 16°36′12,58″ v. d.
Kaplička – zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Palác Sidonie (Q33256395)


 
   
103088
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hybešova 259/21
49°11′20,52″ s. š., 16°36′16,85″ v. d.
Palác Sidonie

Památkově chráněno od 9. června 2008.

Soubor domů v Bezručově ulici (Q38136639)


 
   
48697/7-8049
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Bezručova 66/3, 68/5, 70/7, 72/9, 74/11, 76/13, 78/15, 80/17, 69/6, 71/8, 73/10, 75/12, 77/14, 79/16, 83/18, 85/20
49°11′18,34″ s. š., 16°36′11,49″ v. d.
Činžovní dům - soubor domů, z toho jen: průčelí, bez domu č. 19

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 17 (Q38136670)


 
   
48316/7-7631
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 142/17
49°11′25,18″ s. š., 16°35′25,68″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 21 (Q38136630)


 
   
48317/7-7632
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 140/21
49°11′24,11″ s. š., 16°35′23,8″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dvojdům Hlinky 25 a Výstavní 24 (Q38136623)


 
   
48318/7-7633
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 284/25, Výstavní 285/24
49°11′23,06″ s. š., 16°35′20,98″ v. d.
Činžovní dům - dvojdům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 26 (Q38136616)


 
   
48319/7-7634
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 168/26
49°11′26,11″ s. š., 16°35′25,89″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí

Poznámka: MonumNetu uvádí 24/26, čo. 24 v ulici Hlinky nyní neexistuje
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 27 (Q38136767)


 
   
48698/7-8050
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 138/27
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 28 (Q38136611)


 
   
48320/7-7635
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 169/28
49°11′25,66″ s. š., 16°35′25,07″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 29 (Q38136604)


 
   
48321/7-7636
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 277/29
49°11′22,61″ s. š., 16°35′18,97″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 46 (Q38136599)


 
   
48322/7-7637
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 115/46
49°11′22,92″ s. š., 16°35′17,13″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 66 (Q38136818)


 
   
48323/7-7638
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 134/66
49°11′23,1″ s. š., 16°35′7,76″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Hlinky 78 (Q38136877)


 
   
48324/7-7639
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 150/78
49°11′23,8″ s. š., 16°35′3,16″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Symetricky řešené průčelí neorenesančního tvarosloví.

Památkově chráněno od 21. října 1988.
Památková ochrana zrušena 3. května 2017.

  Hlinky 80 (Q38136861)


 
   
48325/7-7640
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 151/80
49°11′23,84″ s. š., 16°35′2,65″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: průčelí. Historizující průčelí v neorenesančním duchu.

Památkově chráněno od 21. října 1988.
Památková ochrana zrušena 3. května 2017.

Hlinky 82 (Q38136912)


 
   
48326/7-7641
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 152/82
49°11′23,57″ s. š., 16°35′2,02″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlinky 86 (Q38136872)


 
   
48327/7-7642
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Hlinky 155/86
49°11′23,77″ s. š., 16°35′0,7″ v. d.
Městský dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výstavní 9 (Q38136856)


 
   
48374/7-7690
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 385/9
49°11′23,6″ s. š., 16°35′28,55″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výstavní 10 (Q38136883)


 
   
48375/7-7691
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 370/10
49°11′23,84″ s. š., 16°35′27,31″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výstavní 11 (Q38136889)


 
   
48376/7-7692
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 369/11
49°11′23,36″ s. š., 16°35′27,94″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výstavní 13 (Q38136894)


 
   
48377/7-7693
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 304/13
49°11′23,11″ s. š., 16°35′27,23″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výstavní 15 (Q38136900)


 
   
48378/7-7694
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Výstavní 303/15
49°11′22,87″ s. š., 16°35′26,58″ v. d.
Činžovní dům, z toho jen: průčelí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Letohrádek Mitrovských – Arena (Q12033142)


 
   
20932/7-39
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Veletržní 920/19
49°11′18,46″ s. š., 16°35′20,56″ v. d.
Letohrádek Mitrovských (Arena)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Marta (Q38136867)


 
   
89084/7-243
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Veletržní, parc. 829
49°11′18,13″ s. š., 16°35′21,77″ v. d.
Socha Marta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Piety (Q38136907)


 
   
25472/7-247
Pam. katalog
MIS
Staré Brno parc. 1103
49°11′6,39″ s. š., 16°35′43,46″ v. d.
Sousoší Piety

Poznámka: Uvedená starobrněnská parcela 1103 je pod domem Anenská 58/26, u něj se však žádná socha Piety nenachází. Má se snad jednat o Pietu před kostelem sv. Leopolda ve Vídeňské ulici ve Štýřicích, tedy je v MonumNetu chybný údaj o části obce i parcelní číslo?
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodárenský areál na Žlutém kopci (Q24352771)


 
   
106360
Pam. katalog
MIS
Staré Brno Žlutý kopec, pp. 325, 326, 328, 329, 330
49°11′44,18″ s. š., 16°35′27,81″ v. d.
Vodárenský komplex je působivým monumentem doby velkorysého budování měst oživujícího antické archetypy reprezentativní a současně užitkové architektury.
 • cihlový vodojem z let 1868–1876 s armaturní komorou z roku 1913, vznosná cihlová architektura nejstaršího vodojemu
 • cihlový vodojem z let 1896–1900, chrámově působící vznosná cihlová architektura
 • betonový dvoukomorový vodojem s armaturní komorou z počátku 2. dekády 20. století, monumentální, chrámově působící architektura
 • domek technického zázemí, romantická historizující stavba

Památkově chráněno od 16. dubna 2019.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat