Gotické umění na Moravě a ve Slezsku (výstava)

Antonín Pilgram, Apoštol (1410), Moravská galerie v Brně – jeden z exponátů výstavy

Gotické umění na Moravě a ve Slezsku byla výstava v nových prostorách obrazárny Moravského zemského muzea ve dnech od 31. října 1935 do 31. března 1936.[1] Pro mimořádný zájem byla výstava dvakrát prodloužena.

Námět byl inspirován předchozí aktivitou čelného československého historika umění Eugena Dostála. Přímý námět, koncepce i organizace byly dílem jeho žáka a později také významného představitele dějin umění středověku Alberta Kutala.[2]

Výstava zahrnující několik desítek předmětů gotické dřevěné i kamenné plastiky, knižní i deskové malby byla slavnostně otevřena moravským zemským prezidentem Janem Černým večer před státním svátkem 27. října 1935. Pečlivě připravená a odborně fundovaná, architektonicky skvěle navržená a traktovaná výstava byla rozložena v 10 speciálně upravených sálech obrazárny Moravského muzea. Vrcholem byly široké veřejnosti poprvé představené desky pozdně gotického tzv. Rajhradského oltáře[3] a též (poprvé mimo autentické místo určení v chrámu Nanebevzetí Panny Marie u hradu Veveří) samostatný deskový obraz Madony z Veveří.

Výstava pro svůj přínos vzbudila pozornost i v zahraničí.[4] Mimo jiné ji navštívili hlavní odborníci Uměleckohistorického muzea ve Vídni Ernst Heinrich Buschbeck a Ludwig Baldas. Byla významným stimulačním a inspiračním mezníkem pro další vývoj Československého dějepisu umění[5] a jeho metodiky v obecném smyslu.[6]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Academia Poznámky k výstavě gotického umění na Moravě, 1936
 2. Abert Kutal, životopis on-line
 3. Mistr Rajhradského oltáře
 4. A.S. Deutsche Gotik in Mähren. Die Zeit. 1936-04-12. 
 5. DANIEL, Ladislav. Výtvarné umění Moravy a Slezska 1400–1550. iHNED.cz [online]. 1999-11-05 [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 6. Sbírka středověkého umění Moravské galerie

LiteraturaEditovat

 • DROBNÁ, Zoroslava, Výstava gotického umění na Moravě a ve Slezsku, Volné směry 32/1936
 • KUTAL, Albert, Gotické umění Moravy a Slezska na výstavě Zemského muzea v Brně. Lidové noviny 24. 11. 1935
 • MATĚJČEK, Antonín, Brněnská výstava gotického umění na Moravě a ve Slezsku I. Deskové malířství 14. a první čtvrtiny 15. století. Umění (Štenc) 9/1936
 • PEŠINA, Jaroslav, Brněnská výstava gotického umění na Moravě v Brně. Umění IX/1936
 • PEČÍRKA, Jaromír, Gotische Kunst in Mähren und Schlesien. Prager Presse 15 1. Dez. 1935
 • PEŠINA, Jaroslav, Brněnská výstava moravskoslezské gotiky. Plastika. Národní střed 1. 12. 1935
 • RICHTROVÁ, Eva, Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra Rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny Benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-1940). Brno, MZK 2015. ISBN
 • KUTAL, Albert. Moravská dřevěná plastika 1. poloviny 14. stol.. Brno: Matice Moravská, 1939. 83 s. 
 • KUTAL, Albert. Výstava gotického umění na Moravě a ve Slezsku 27. 10. 1935 – 15. 1. 1936. Brno: Zemské museum v Brně (Zemská galerie), 1935. 
 • SLAVÍČEK, Lubomír. Objev nové pevniny Brněnská výstava gotického umění Moravy a Slezska 1935–1936 a Albert Kutal in Artem and Vitam. Praha: Artefactum, 2012. ISBN 978-80-86890-46-3.