Seznam kulturních památek v Uherském Hradišti

Seznam kulturních památek v obci Uherské Hradiště v okrese Uherské Hradiště

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Uherské Hradiště v okrese Uherské Hradiště vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Uherské HradištěEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q38150733)


 
   
24671/7-3455
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Dlouhá 1229, Otakarova
49°4′0,3″ s. š., 17°27′31,47″ v. d.
Soubor městského opevnění zahrnuje torzálně dochované konstrukce: kamenné a smíšené zdivo staršího gotického opevnění a dva bastiony barokní pevnosti.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38150709)


 
   
45321/7-3471
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Mariánské náměstí, pp. 653/55
49°4′12,46″ s. š., 17°27′31,94″ v. d.
Mariánský sloup z let 1718–1721. Tvarovaný podstavec se sochami svatých Karla Boromejského, Františka Xaverského, Floriana a Petra z Alcantary, ze kterého vyrůstá sloup se sochou P. Marie Immaculaty. Materiál: pískovec, cetechovický mramor, červený mramor.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Kašna (Q38150701)


 
   
28243/7-3476
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Mariánské náměstí, pp. 653/56
49°4′11,63″ s. š., 17°27′30,88″ v. d.
Kašna z konce 17. století o půdorysu kvadrilobu s moderními vodními tryskami, zdobená pilířem s reliéfy zvířecích masek.

Poznámka: MonumNet uvádí v adrese Mariánské náměstí a souřadnice kašny ve středu Mariánského náměstí. Památkový katalog uvádí v anotaci stále umístění na Mariánském náměstí, ale uvádí jako adresu Masarykovo náměstí, a jako definiční bod zaměřuje kašnu na Masarykově náměstí na parcele pp. 653/54. 49°4′7,75″ s. š., 17°27′38,9″ v. d. Na Masarykově náměstí je umístěna kopie kašny, jejíž originál je umístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea a chráněn pod rejstříkovým číslem 21577/7-3475 (PkMISSezObr).
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Socha svatého Floriána (Q38150797)


 
   
15869/7-3472
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Mariánské náměstí, pp. 653/57
49°4′10,59″ s. š., 17°27′29,56″ v. d.
Barokní kamenná socha sv. Floriána pravděpodobně z poloviny 18. století. Sestává z odstupňovaného podstavce, zdobeného volutovými křídly, rytého jehlancovitě tvarovaného pilíře a sochy světce přibližně v životní velikosti a dvěma postavičkami putti.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Mariánské náměstí 45 (Q31711048)


 
   
19868/7-3465
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Mariánské náměstí 45
49°4′10,84″ s. š., 17°27′32,19″ v. d.
Patrový měšťanský dům se sedlovou střechou v jihovýchodní frontě náměstí. Ze 17. století, přestavby v 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Mariánské náměstí 46 (Q31711381)


 
   
30709/7-3466
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Mariánské náměstí 46
49°4′10,41″ s. š., 17°27′31,7″ v. d.
Patrový měšťanský dům zvaný U Sovy, v jižní části jihovýchodní fronty náměstí. Z poloviny 18. století, má bohatě zdobenou fasádu a je završen mansardovou střechou.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Mariánské náměstí 61 (Q31711290)


 
   
32975/7-3467
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Mariánské náměstí 61, Výpadová
49°4′9,43″ s. š., 17°27′29,15″ v. d.
Patrový měšťanský dům ukončující jihozápadní frontu náměstí. Objekt s monumentálním portálem, datovaným do roku 1711, a segmentově vypjatou římsou nad ním je završen mansardovou střechou.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Mariánské náměstí 63 (Q38150804)


 
   
12490/7-8785
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Mariánské náměstí 63
49°4′9,93″ s. š., 17°27′28,24″ v. d.
Měšťanský patrový dům z roku 1894, v jihozápadní frontě Mariánského náměstí. S historizující fasádou, je zakryt sedlovou střechou s vikýřem.

Památkově chráněno od 31. října 1997.

Prostřední 128 (Q31711245)


 
   
11266/7-8683
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Prostřední 128, Mariánské náměstí
49°4′12,1″ s. š., 17°27′33,54″ v. d.
Rozsáhlý měšťanský dům ze 17. století, sestávající z dvojice objektů. Do Mariánského náměstí je obrácena západní patrová část s půdním polopatrem, do Prostřední ulice se obrací vysokou dvoupatrovou částí krytou sedlovou střechou.

Památkově chráněno od 17. dubna 1996.

Stará radnice (Q31711198)


 
   
20020/7-3461
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Prostřední 130
49°4′11,08″ s. š., 17°27′35,66″ v. d.
Budova Staré radnice v severovýchodní frontě ulice Prostřední. Patrový objekt, vzniklý přestavbami původní středověké stavby, má klenuté interiéry a vysokou hranolovou věž, završenou helmicí s lucernou.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl pod stejným rejstříkovým číslem čp. 153 (záměna s parcelním číslem)
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Nová radnice (Q31711145)


 
   
12487/7-8595
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19, U Reduty, Hradební
49°4′4,37″ s. š., 17°27′37,88″ v. d.
Nová radnice a spořitelna. Dvoupatrový objekt s nárožní věžovou nástavbou, situovaný v jižním rohu Masarykova náměstí, byl vystavěn roku 1891 podle projektu V. Dvořáka a K. Wenzela.

Památkově chráněno od 14. října 1994.

Jezuitský klášter (Q31711098)


 
   
32602/7-3456
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 21, Nádražní, Komenského náměstí, U Reduty 256
49°4′3,74″ s. š., 17°27′34,88″ v. d.
Komplex kláštera z poloviny 17. století. Areál tvoří čtyřkřídlá budova uzavírající obdélný dvůr, který je rozdělen klášterním kostelem sv. Františka Xaverského na dvě části.
  • Jezuitský klášter (st. 31/1, 31/2), na parcele st. 31/2 se nachází objekt s adresu U Reduty čp. 256, tato adresa však není v MonumNetu zmíněna.
  • kostel sv. Františka (st. 32/1),
  • schodišťový trakt (st. 32/2).

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Masarykovo náměstí 34 (Q31711595)


 
   
29935/7-7090
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 34
49°4′7,04″ s. š., 17°27′35,44″ v. d.
Dvoupatrový měšťanský dům z počátku 17. století v zástavbě severozápadní fronty náměstí. Objekt s plasticky členěnou fasádou byl upravován v 19. a 20. století, dnes završen střechou s novodobou půdní vestavbou.

Památkově chráněno od 30. června 1983.

Masarykovo náměstí 35 (Q38150826)


 
   
12488/7-8594
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 35
49°4′7,39″ s. š., 17°27′36,11″ v. d.
Dvoupatrový měšťanský dům s půdním polopatrem, situovaný v severozápadní frontě Masarykova náměstí. Objekt krytý sedlovou střechou vznikl přestavbami staršího objektu, zmiňovaného již v 17. století.

Památkově chráněno od 14. října 1994.

Fara (Q31711437)


 
   
12489/7-8792
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 36
49°4′7,91″ s. š., 17°27′37,08″ v. d.
Objekt patrové fary s půdním polopatrem, v severozápadní frontě Masarykova náměstí. Součástí je i dvoukřídlá zástavba kolem dvora. Dnešní objekt vznikl přestavbou dvojice měšťanských domů v 17. století.

Památkově chráněno od 19. února 1998.

Stanclova lékárna (Q31711493)


 
   
19497/7-3462
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Josefa Stancla 148, 149, Masarykovo náměstí 148
49°4′8,54″ s. š., 17°27′40,07″ v. d.
Měšťanský dům - lékárna. Nárožní dům s lékárnou. V jádru renesanční objekt byl přestavěn v polovině 18. století. Koncem 19. století byl pseudorenesanční fasádou propojen se sousedním domem v jeden objekt. V interiéru dochované barokní malby.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Masarykovo náměstí 155 (Q31711649)


 
   
33350/7-3463
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 155, Josefa Stancla
49°4′8,09″ s. š., 17°27′41,01″ v. d.
Patrový měšťanský dům zvaný U Slunce, v centrální části severovýchodní fronty náměstí. Objekt s oblými nárožními vikýři byl vystavěn v roce 1578 jako městská solnice.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Masarykovo náměstí 157 (Q38150830)


 
   
49523/7-8787
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 157, Havlíčkova
49°4′7,21″ s. š., 17°27′42,56″ v. d.
Dvoupatrový měšťanský dům ve východní části severovýchodní fronty náměstí. Jádro domu pochází ze třetí čtvrtiny 18. století, dnešní podobu získal přestavbami v 19. století.

Památkově chráněno od 21. listopadu 1997.

Masarykovo náměstí 158 (Q38150835)


 
   
12491/7-8788
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 158, Havlíčkova
49°4′7,09″ s. š., 17°27′43,22″ v. d.
Dvoupatrový měšťanský dům se sedlovou střechou ve východní části severovýchodní fronty náměstí. Dnešní výraz domu pochází z 19. století, kdy byl přestavěn a spojen se sousedním domem čp. 157.

Památkově chráněno od 21. listopadu 1997.

Dům U Labutě (Q31711899)


 
   
22672/7-3464
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Havlíčkova 159
49°4′6,89″ s. š., 17°27′44,03″ v. d.
Patrový měšťanský dům U Labutě z poloviny 18. století, v severní frontě Havlíčkovy ulice. Má plasticky členěnou fasádu a je završen sedlovou střechou.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Bývalá zbrojnice, dnes Galerie Slováckého muzea (Q38150773)


 
   
12910/7-3468
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Otakarova 103, Jana Blahoslava, Milíčova
49°4′18,46″ s. š., 17°27′27,74″ v. d.
Zbrojnice bývalá, dnes Galerie Slováckého muzea. Mohutný dvoukřídlý patrový objekt bývalé městské zbrojnice, vystavěný v první půli 17. století v severozápadní části městského jádra. Dvůr budovy je ohrazen zdmi s pozůstatky městských hradeb.
  • Památkový katalog uvádí jako prvek památky smírčí kříž s rejstříkovým číslem 14865/7-3573 (PkMISSezObr), původní umístění: Zlechov, při silnici do Starého Města.

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Jindřicha Pruchy.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Smírčí kříž (Q38150696)


 
   
14865/7-3573
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště nádvoří Slováckého muzea v Uherském Hradišti
49°4′18,73″ s. š., 17°27′26,1″ v. d.
Kamenný smírčí kříž pocházející pravděpodobně ze 17. století.

Poznámka: pův. Zlechov, při silnici do St. Města. REI 2006: Nenalezeno. Památkový katalog uvádí s původním rejstříkovým číslem, ale jako součást areálu bývalé zbrojnice, 12910/7-3468 (PkMISSezObr)
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Kašna (Q38150813)


 
   
21577/7-3475
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště nádvoří Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, st. 127
49°4′18,2″ s. š., 17°27′26,84″ v. d.
Raně barokní kašna z konce 17. století, kopie stojí na Masarykově náměstí, originál umístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea. Dílo zdobeno propletenými těly ryb (delfínů).

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Otakarova 3.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Kříž (Q38150739)


 
   
21169/7-3482
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Tyršovo náměstí, jihozápadní část, při čp. 363, pp. 652/15
49°4′18,69″ s. š., 17°27′33,25″ v. d.
Kamenný krucifix z roku 1803 na odstupňovaném bohatě zdobeném podstavci.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Dům svaté Alžběty s kaplí (Q31711793)


 
   
30377/7-3470
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Vodní 13
49°4′17,02″ s. š., 17°27′34,51″ v. d.
Měšťanský dům s kaplí. Původní městský špitál, založený v 15. století u Staroměstské brány byl do dnešní podoby dobudován v průběhu 18. a 19. století. Patrový dům s bohatě zdobenou fasádou a s polygonálním presbyteriem kaple, obrácené do dvora.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl čp. 119.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Františkánský klášter (Q38150744)


 
   
21441/7-3458
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Františkánská 124, Velehradská třída
49°4′14,3″ s. š., 17°27′36,95″ v. d.
Františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie, komplex budov z poloviny 17. století s pozdějšími úpravami. Nyní Státní okresní archiv.
  • klášter čp. 124, st. 146/2
  • kostel, st. 147
  • socha sv. Jana Nepomuckého, litinový krucifix, pp. 653/58

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Bývalá synagoga, dnes okresní knihovna (Q9350167)


 
   
50063/7-8851
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Velehradská třída 714, Hradební, Krátká
49°4′12,68″ s. š., 17°27′42,91″ v. d.
Bývalá synagoga, dnes okresní knihovna. Monumentální neorománská jednolodní halová stavba z roku 1875. Na obdélném půdoryse, završená sedlovou střechou, jíž vévodí obnovená věžová nástavba s kopulí.

Památkově chráněno od 14. září 1999.

Palackého náměstí 238 (Q38150751)


 
   
12492/7-8589
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Palackého náměstí 238, Politických vězňů
49°4′7,94″ s. š., 17°27′52,26″ v. d.
Dvoukřídlý dvoupodlažní činžovní dům se sedlovými střechami a plasticky členěnými novorenesančními fasádami, z roku 1895, na nároží v severovýchodní části náměstí.

Památkově chráněno od 14. října 1994.

Palackého náměstí 260 (Q38150793)


 
   
12493/7-8590
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Palackého náměstí 260
49°4′8,01″ s. š., 17°27′50″ v. d.
Dvoupatrový činžovní dům se sedlovou střechou a plasticky členěnými novobarokními fasádami, z roku 1898, v západní části severní fronty náměstí.

Památkově chráněno od 14. října 1994.

Kaple svatého Šebestiána (Q38150765)


 
   
47125/7-3460
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Palackého náměstí, st. 260
49°4′5,03″ s. š., 17°27′51,45″ v. d.
Drobná kaple sv. Šebestiána z roku 1715, obdélného půdorysu se zkosenými pilíři v nárožích. Ve vrcholu štítu socha sv. Šebestiána s pozlacenými kovovými částmi a kamenné vázy. Střecha sedlová, nad závěrem zvalbená.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Palackého náměstí 293 (Q38150718)


 
   
12495/7-8789
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Palackého náměstí 293, Na Morávce 293
49°4′3,71″ s. š., 17°27′51,6″ v. d.
Dvoupatrový dvoukřídlý činžovní dům se sedlovými střechami a nurožním věžovým arkýřem, neseným sochami atlantů. Z roku 1900. Na nároží v jižní frontě zástavby náměstí.

Památkově chráněno od 21. listopadu 1997.

Hradební 201 (Q31711746)


 
   
51044/7-8983
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Hradební 201, Palackého náměstí
49°4′4,69″ s. š., 17°27′47,59″ v. d.
Patrový dvoukřídlý měšťanský dům ze 70. let 19. století. Má plasticky členěné fasády, které jsou završeny trojicí novobarokních štítů.

Památkově chráněno od 30. července 2001.

Justiční palác (Q38491368)


 
   
12494/7-8591
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Všehrdova 267, Politických vězňů, Velehradská třída
49°4′6,31″ s. š., 17°27′55,69″ v. d.
Justiční palác (původně krajský soud a věznice, dnes zčásti využito střední uměleckoprůmyslovou školou). Komplex budov v neoklasicistním stylu. Seskupení dvoupatrových budov symetricky uspořádaných podél jedné osy. V přední části hlavní budova se schodišťovou halou. Směrem dozadu následuje první nádvoří se soudní síní a druhé nádvoří s kaplí.
  • st. 328/1: budova se schodišťovou halou a soudní síní okolo prvního nádvoří
  • st. 328/2: budova s kaplí okolo druhého nádvoří

Památkově chráněno od 14. října 1994.

Lázeňský dům (Q31711703)


 
   
51497/7-9022
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Dvořákova 593
49°4′1,81″ s. š., 17°27′54,22″ v. d.
Lázeňský dům. Dvoupatrová budova bývalých městských lázní, zapojená do řadové zástavby jižní strany Dvořákovy ulice. Objekt s plochou střechou a hladkými fasádami, členěnými pouze okenními otvory, byl vystavěn v roce 1936 podle projektu B. Fuchse.

Památkově chráněno od 21. března 2002.

Banka (Q31711549)


 
   
51042/7-8982
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Svatováclavská 450, Kollárova, Jiřího z Poděbrad
49°3′57,38″ s. š., 17°27′39,13″ v. d.
Banka. Samostatně stojící trojkřídlá patrová budova z roku 1926, podle projektu F. Šnajdra. Monumentální vstupní část je vyzdobena sochařem J. Horejcem.

Památkově chráněno od 30. července 2001.

Pomník obětem II. světové války (Q38150780)


 
   
25908/7-3479
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště náměstí Míru, pp. 295/6
49°4′4,1″ s. š., 17°28′3,28″ v. d.
Kamenný pomník obětem II. světové války, z roku 1957 podle projektu J. Habarty. Dílo sestává ze dvou soklů, na menším je položena kytice květů a na vyšším postava mladého muže – šohaje v nadživotní velikosti.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Slovácké muzeum (Q12054890)


 
   
18510/7-3469
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Smetanovy sady 179, 765
49°4′2,96″ s. š., 17°28′3,06″ v. d.
Slovácké muzeum, (kino Mír). Současnou podobu, která kombinuje prvky funkcionalismu a historismu, získala budova adaptací a přístavbou budovy střelnice z počátku 20. století. Projekt adaptace navrhl architekt Bohuslav Fuchs.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Pomník rodiny Winklerovy (Q38150787)


 
   
22317/7-3477
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Smetanovy sady, pp. 295/1
49°4′0,96″ s. š., 17°28′4,72″ v. d.
Kamenný pomník rodiny Winklerovy z první čtvrtiny 19. století, sestávající z oblého odstupňovaného podstavce, nesoucího sochu chlapce s vázou a pochodní. Dílo bylo do Smetanových sadů v roce 1935 přeneseno ze hřbitova v Mařaticích.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Sloup se sochou svatého Rocha (Q38150819)


 
   
35955/7-3474
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště Smetanovy sady, pp. 295/4
49°4′0,02″ s. š., 17°28′10,23″ v. d.
Sloup se sochou sv. Rocha. Kamenná skulptura z konce 17. století se skládá z vysokého krychlového soklu, toskánského sloupu s hlavicí, podnože a sochy světce v podživotní velikosti.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Tř. Maršála Malinovského 264 (Q31711413)


 
   
51047/7-8981
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště tř. Maršála Malinovského 264
49°3′54,32″ s. š., 17°27′58,07″ v. d.
Patrový měšťanský dům vystavěný koncem 19. století. Historizující fasáda objektu je obohacena centrálním arkýřem.

Památkově chráněno od 30. července 2001.

Tř. Maršála Malinovského 306 (Q31711335)


 
   
51040/7-8984
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště tř. Maršála Malinovského 306
49°3′52,16″ s. š., 17°27′58,1″ v. d.
Patrový měšťanský dům s honosným novorenesančním průčelím, završený sedlovou střechou, vystavěný v roce 1908 podle projektu F. Brože a J. Koppa.

Památkově chráněno od 30. července 2001.

Střední uměleckoprůmyslová škola (Q61064980)


 
   
51041/7-8980
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště tř. Maršála Malinovského 368, Rostislavova
49°3′50,58″ s. š., 17°28′0,34″ v. d.
Městský dům – Střední uměleckoprůmyslová škola. Samostatně stojící patrový dům z let 1920–1925 podle projektu J. Koppa. Má plasticky zdobené secesní fasády a valbovou střechu.

Památkově chráněno od 26. července 2001.

Tř. Maršála Malinovského 534 (Q31711852)


 
   
50711/7-8941
Pam. katalog
MIS
Uherské Hradiště tř. Maršála Malinovského 534
49°3′46,01″ s. š., 17°27′58,36″ v. d.
Samostatně stojící funkcionalistická vila J. Šestáka, vystavěná v roce 1934 (1932?) podle projektu Františka Lydie Gahury. Dvoupatrový dům s plochou střechou a hladkými fasádami.

Památkově chráněno od 22. ledna 2001.

RybárnyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Pomník generální stávky (Q38093304)


   
53731/7-3478
Pam. katalog
MIS
Rybárny Moravní nábřeží, u mostu, pp. 651/4
49°4′25,34″ s. š., 17°27′31,25″ v. d.
Pomník generální stávky

Poznámka: V Památkovém katalogu zaměřeno na parcelu pp. 651/10.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.
Památková ochrana zrušena 11. září 1991.

Boží muka (Q38093311)


 
   
24583/7-3480
Pam. katalog
MIS
Rybárny u mostu, roh ulice Luční a Moravní nábřeží, pp. 651/17
49°4′24,95″ s. š., 17°27′34,89″ v. d.
Trojboká Boží muka, dle anotace v Památkovém katalogu z druhé poloviny 19. století, dle popisu památkové hodnoty raně barokní dílo z 18. století. Dílo prolomeno nikami po stranách s vloženými malbami Nejsvětější Trojice, Panny Marie a světce. Zastřešeno stanovou střechou z pálených tašek.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

MařaticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37816737)


 
   
20636/7-3488
Pam. katalog
MIS
Mařatice Vinohradská, Pod Rochusem, při čp. 244, pp. 1889/33
49°4′15,97″ s. š., 17°28′49,33″ v. d.
Zděná hranolová Boží muka z druhé třetiny 18. století. Drobný objekt ve své spodní i horní polovině prolomen pravoúhlými nikami. Fasáda zakončena římsou, nesoucí nízkou stanovou střechu, ve vrcholu s dvouramenným křížem.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Braunův sklep (Q30792582)


 
   
37074/7-3491
Pam. katalog
MIS
Mařatice Vinohradská 244
49°4′16,84″ s. š., 17°28′51,03″ v. d.
Samostatně stojící zděný patrový dům čp. 244 s vinným sklepem, zv. Braunův sklep, s půdorysem do tvaru písmene T, zakryt valbovou střechou, zbudovaný pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století. Průčelí radikálně znehodnocena úpravou v 70. letech 20. století.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Červený sklep (Q30792547)


 
   
22771/7-3493
Pam. katalog
MIS
Mařatice Mařatice 247
49°4′15,16″ s. š., 17°28′51,74″ v. d.
Vinný sklep Červený (U Lisu). Vinný sklep u čp. 247, zbudovaný pravděpodobně v 18. století. Samostatně stojící zděný patrový objekt s valbovou střechou.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Vinný sklep čp. 373 (Q30792517)


   
31282/7-3489
Pam. katalog
MIS
Mařatice Vinohradská 373
49°4′8,25″ s. š., 17°29′9″ v. d.
Vinný sklep. Samostatně stojící zděný patrový objekt se sedlovou střechou, situovaný v severovýchodní části obce na okraji vinohradů. Modernizovaná stavba obsahuje v interiéru vinný sklep z 18. století. Nadzemní část objektu pozbyla památkovou hodnotu radikální modernizací v 60. letech 20. století. Dle informace v MISu byl nadsklepní domek zbořen a znova vystavěn, zachován tedy zůstal pouze barokní sklep.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Vinný sklep čp. 260 (Q30792486)


 
   
24982/7-3490
Pam. katalog
MIS
Mařatice Vinohradská 260
49°4′7,94″ s. š., 17°29′9,47″ v. d.
Vinný sklep. Vinný sklep s obytnými prostory u čp. 260, zbudovaný pravděpodobně v polovině 18. století. Samostatně stojící zděný patrový objekt s valbovou střechou.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Vinný sklep čp. 351 (Q30792449)


 
   
16630/7-3492
Pam. katalog
MIS
Mařatice Vinohradská 381
49°4′6,84″ s. š., 17°29′12,06″ v. d.
Vinný sklep u čp. 381, zbudovaný pravděpodobně v 18. století. Samostatně stojící zděný patrový objekt se sedlovou střechou.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Výklenková kaplička (Q37816748)


 
   
26202/7-3487
Pam. katalog
MIS
Mařatice nad obcí, severně od hřbitova, severně od ul. 1. máje, pp. 3010/74
49°3′55,11″ s. š., 17°29′20,54″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Zděná výklenková kaplička z druhé poloviny 18. století. Sestává z tvarovaného štítu, v jehož ploše je prolomena hlubší oválná nika, krytá mříží, završeno tvarovanou podnoží s latinským kovaným křížem. Je obklopena skupinou vzrostlých lip.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37816775)


 
   
25962/7-3483
Pam. katalog
MIS
Mařatice městský hřbitov, st. 146/1
49°3′49,43″ s. š., 17°29′13,92″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, z let 1613–1614. Jednolodní orientovaný kostel s půlkruhovým závěrem kněžiště a věží v průčelí. Kryt sedlovou střechou, v závěru zvalbenou, nad věží čtyřboký jehlan, ukončený makovicí a křížem.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Náhrobek manželů Čundrlových (Q37816761)


 
   
38052/7-3485
Pam. katalog
MIS
Mařatice městský hřbitov, pp. 1007
49°3′48,27″ s. š., 17°29′14,19″ v. d.
Hřbitov, z toho jen: náhrobek manželů Čundrlových. Kamenný náhrobek z první třetiny 20. století od F. Úprky. Skládá se ze základového lichoběžníkového soklu s majuskulními litými kovovými literami nápisu a sochy klečící ženy, oděné ve slováckém kroji.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Náhrobek rodin Protzkara a Zapletala (Q37816727)


   
17004/7-3486
Pam. katalog
MIS
Mařatice městský hřbitov, pp. 1007
49°3′48,67″ s. š., 17°29′15,32″ v. d.
Hrob - náhrobek rodin Protzkara a Zapletala. Náhrobek v podobě jednoduché ploché desky, na čele osazené kopií původního bronzového reliéfu, dvoufigurové kompozice z postavy jedné sedící a jedné klečící ženy. Klečící žena spíná ruce v modlitbě, sedící drží v rukou věnec uvitý z květů. Kulisou v pozadí je smuteční vrba s kmenem a korunou rámující výjev ze dvou stran. V pravém dolním rohu je umístěna signatura autora B. Kafky. Po stranách hranolového soklu jsou litinové prosklené pylonové svítilny.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

JarošovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Rocha (Q12028046)


 
   
24240/7-3484
Pam. katalog
MIS
Jarošov návrší mezi Mařaticemi a Jarošovem, parc. 1638
49°4′27,67″ s. š., 17°29′40,94″ v. d.
Kaple sv. Rocha z roku 1681. Volně stojící kaple obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, vystavěná po morové epidemii. Kryta sedlovou střechou, v závěru zvalbenou.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

SadyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q38094228)


 
   
45008/7-3496
Pam. katalog
MIS
Sady Větrná, pp. 274/1
49°3′26,6″ s. š., 17°28′4,41″ v. d.
Židovský hřbitov. Zatravněná plocha, v jihozápadní části areálu je vztyčen kamenný pylon s nápisem o zničení hřbitova za 2. světové války.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Rovinné neopevněné sídliště Sady (Q38094214)


 
   
11811/7-3498
Pam. katalog
MIS
Sady severně od Větrné ul., pp. 274/2, 274/3, 279/2, 280/2, 283/2
49°3′30,73″ s. š., 17°28′9,87″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště Sady, archeologické stopy

Poznámka: Pp. 274/3 má v MonumNetu poznámku NKP.
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Kostel Narození Panny Marie (Q38094209)


 
   
14855/7-3494
Pam. katalog
MIS
Sady Na Kopci, st. 80
49°3′9,18″ s. š., 17°28′54,69″ v. d.
Jednolodní orientovaný kostel z 18. století s polygonálním závěrem kněžiště, sakristií na jižní straně kněžiště, čtyřbokou věží v průčelí a se střechou, nad lodí sedlovou, nad kněžištěm valbovou.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38094244)


 
   
32553/7-3495
Pam. katalog
MIS
Sady Malostranská, Solná cesta, pp. 796/43
49°3′3,6″ s. š., 17°28′51,06″ v. d.
Kamenná skulptura z roku 1723, sestávající z odstupňovaného, bočními pilíři rozšířeného podstavce a sochy světce.

Poznámka: MonumNet dříve místo názvu ulice uváděl náves
Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

Boží muka (Q38094236)


 
   
31045/7-3497
Pam. katalog
MIS
Sady u silnice ke hřbitovu, Pod Lipkami, pp. 796/44
49°3′6,73″ s. š., 17°29′3,22″ v. d.
Kamenná Boží muka z roku 1687, s podstavcem z 19. století. Na odstupňovaný reliéfní podstavec navazuje podnož s lucernou a křížem, jehož ramena jsou ve tvaru trojlistu.

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.

MíkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Usedlost čp. 39 (Q38236538)


   
45477/7-3369
Pam. katalog
MIS
Míkovice Lesní 39, parc. 9
49°2′13,54″ s. š., 17°30′13,64″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 5. prosince 1968.
Památková ochrana zrušena 2. května 2002.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat