Seznam kulturních památek v Hnanicích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Hnanice v okrese Znojmo vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

HnaniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Wolfganga (Q22332749)


 
   
36736/7-6303
Pam. katalog
MIS
Hnanice náměstí sv. Wolfganga, parc. 1, 2/1
48°47′50,48″ s. š., 15°59′15,6″ v. d.
Poutní pozdně gotický trojlodní chrám s věží a kaplí svatého Linharta z konce 15. století. K východní straně trojlodí přiléhá studniční kaple, tvořená původním malým kostelem svatého Wolfganga z konce 13. století.
  • kostel, parc. 1
  • boží muka, parc. 2/1. Barokní kamenná sloupková boží muka sekundárně přemístěná ke kostelu v Hnanicích. Reliéf na čelní straně zachycuje Ukřižování s postavami sv. Jana Evangelisty a Panny Marie, na zadní straně je zobrazen sv. Šebestián, na heraldicky levé straně sv. Mikuláš a na heraldicky pravé straně sv. Antonín Paduánský. Kaplice je zastřešena velmi nízkou jehlanovou stříškou, v jejímž vrcholu se nachází kříž s patkou rozšířenou do tvaru zeměkoule, kterou lemuje řada rokajovým ornamentů. Ve spodní části zeměkoule je zobrazena lebka.

Poznámka: MonumNet místo názvu náměstí uvádí náves
Památkově chráněno od 5. února 1973.

Sloup se sochou Panny Marie (Q37275783)


 
   
48769/7-8166
Pam. katalog
MIS
Hnanice náměstí sv. Wolfganga, parc. 2/1
48°47′51,68″ s. š., 15°59′14,01″ v. d.
Datovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty na návsi u kostela z roku 1887 dominuje prostranství u kostela. Rámy na bočních stranách jsou vyplněny reliéfy zobrazující Pannu Marii (napravo) a Svatou rodinu (reliéf na levé straně).

Poznámka: MonumNet místo názvu náměstí uvádí náves
Památkově chráněno od 3. července 1989.

Usedlost čp. 28 (Q55023976)


 
   
106130
Pam. katalog
MIS
Hnanice náměstí sv. Wolfganga čp. 28
48°47′52,58″ s. š., 15°59′11,26″ v. d.
Mimořádně dochovaný areál venkovské usedlosti s hospodářskými a provozními stavbami z konce 18. století.

Památkově chráněno od 16. prosince 2017.

Sýpka (Q37275824)


 
   
101866
Pam. katalog
MIS
Hnanice Danížská, parc. 66
48°47′56,72″ s. š., 15°59′7,98″ v. d.
Barokní dvoupodlažní sýpka se šikmou sedlovou střechou má pravidelný obdélný půdorys o rozměrech 11,9 x 15,9 m. Delší stranou je umístěna podél komunikace.

Památkově chráněno od 20. června 2006.

Výklenková kaplička - poklona svatého Kryštofa (Q37275771)


   
48770/7-8167
Pam. katalog
MIS
Hnanice při cestě k bývalé celnici, Znojemská, parc. 843
48°47′44,82″ s. š., 15°59′9,82″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Poklona zasvěcená sv. Kryštofovi s keramickým reliéfem Zdeňka Maixnera, na levé straně silnice ke státní hranici.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Výklenková kaplička - poklona svaté Anny (Q37275755)


 
   
48771/7-8168
Pam. katalog
MIS
Hnanice při cestě k bývalé celnici, Znojemská, parc. 843
48°47′44,33″ s. š., 15°59′8,83″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Poklona zasvěcená sv. Anně na pravé straně silnice vedoucí ke státní hranici.

Památkově chráněno od 3. července 1989.

Výklenková kaplička - poklona svatého Ivana (Q37275797)


   
48772/7-8169
Pam. katalog
MIS
Hnanice při staré cestě na Niederfladnitz, parc. 5255/2
48°48′26,14″ s. š., 15°58′23,89″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona. Poklona sv. Ivana z roku 1805, stojící na okraji staré cesty směrem na Niederfladnitz (Rakousko), severozápadně od obce. U turistického rozcestníku Na Fládnické cestě.

Poznámka: V Mapách.cz označena jako kaplička sv. Huberta.
Památkově chráněno od 3. července 1989.

Soubor čtyř jezů (Q37275811)


 
   
48768/7-8165
Pam. katalog
MIS
Hnanice na řece Dyji, lokalita Devět mlýnů
48°48′39,82″ s. š., 15°58′41,56″ v. d.
Soustava čtyř historických jezů (Hnanice, parc. 229, Podmolí či Havraníky pp. 1513/2, 1513/3). Jezy neudržované, částečně pobořené, ale v bezpečném provozuschopném stavu.
  • jez I, Pekárna (Podmolí). Pevný kamenný jez rovnaný do dřevěné srubové konstrukce, délka 80 metrů, šířka 7–8 metrů, výška 1,8 m. Koruna jezu leží v nadmořské výšce 249,11 m. Jez nemá vývar.
  • jez II, u Gruberova mlýna (Hnanice). Pevný kamenný jez ve středové části protržený v délce přibližně 20 metrů. Délka jezu je 80 metrů, šířka 7–9 m a výška 1,5 m. Koruna jezu leží v nadmořské výšce 24,41 m (?). Jez nemá vývar.
  • jez III, u plovárny Gruber Hotel (Hnanice). Pevný kamenný jez rovnaný do dřevěné srubové konstrukce. Těleso jezu je na levém břehu navázáno do terénu, na pravém břehu do kamenné opěrné zdi v délce přibližně 120 m. Vtok do bývalého náhonu je zasypán, náhon je mimo provoz. Délka jezu je 103 metrů, šířka 8,1 m a výška 1,5 m. Koruna jezu leží v nadmořské výšce 243,41 m. Jez nemá vývar. Na levém břehu je zřízen odběr pro ZČS.
  • jez IV, u závlahové čerpací stanice (Judex) (Podmolí). Pevný kamenný jez rovnaný do dřevěné srubové konstrukce. Těleso jezu je na levém břehu navázáno do terénu, na pravém břehu do kamenné opěrné zdi v délce přibližně 140 m. Vtok do bývalého náhonu je zasypán, náhon je mimo provoz. Délka jezu je 72 metrů, šířka 7–9 m a výška 1,9 m. Koruna jezu leží v nadmořské výšce 242,23 m. Jez nemá vývar. Na levém břehu je zřízen odběr pro ZČS.

Pátý jez ze soustavy, Zemský jez, je již rozbořený a není předmětem památkové ochrany.
Památkově chráněno od 3. července 1989.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q61775774)


 
   
81065/7-6305
Pam. katalog
MIS
Hnanice 48°47′49,08″ s. š., 15°59′18,63″ v. d.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Floriána (Q61775800)


 
   
80966/7-6304
Pam. katalog
MIS
Hnanice 48°47′49,17″ s. š., 15°59′18,22″ v. d.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Loučení Krista s P. Marií (Q38229789)


   
48909/7-8309
Pam. katalog
MIS
Hnanice na hranici s Rakouskem
48°46′46,48″ s. š., 15°59′39,24″ v. d.
Sousoší Loučení Krista s P. Marií

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat