Jablunkovská brázda

geomorfologický celek Západních Beskyd

Jablunkovská brázda je geomorfologický celek a rozsáhlá úvalovitá sníženina oddělující Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Rozprostírá se směrem od Jablunkovského průsmyku k Třinci. Brázda je odvodňována řekou Olší, která zde často vytváří říční terasy díky naplaveninám. Do Olše ústí mnoho potoků a bystřinek odvádějících vodu jak z Moravskoslezských tak i Slezských Beskyd. Okraje brázdy při úpatí pohoří tvoří mírně zvlněný reliéf pahorkatin.

Jablunkovská brázda
Pohled na Jablunkovskou brázdu z Malé Kykule
Pohled na Jablunkovskou brázdu z Malé Kykule

Střední výška 441,9 m n. m.

Nadřazená jednotka Západní Beskydy
Sousední
jednotky
Jablunkovské mezihoří, Moravskoslezské Beskydy, Rožnovská brázda, Slezské Beskydy

Světadíl Evropa
Stát ČeskoČesko Česko
Vnější Západní Karpaty, Jablunkovská brázda vyznačena červeným polem
Vnější Západní Karpaty, Jablunkovská brázda vyznačena červeným polem
Identifikátory
Kód geomorf. jednotky IXE-4
Některá data mohou pocházet z datové položky.