Seznam chráněných území v okrese Hodonín

Seznam chráněných území v okrese Hodonín

Toto je seznam chráněných území v okrese Hodonín aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Hodonín.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
71 Kopec Lesná, součást CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty &0000000000071500.00000071 500
Kategorie „CHKO Bílé Karpaty“ na Wikimedia Commons
49°1′13″ s. š., 17°51′20″ v. d.
6020 Popis obrazku PP Bílý kopec u Čejče &0000000000000022.93000022,93
Kategorie „Bílý kopec u Čejče“ na Wikimedia Commons
Xerotermní společenstva stepních trávníků s řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a význačné druhy bezobratlých 48°55′42″ s. š., 16°58′27″ v. d.
1488 Bohuslavické stráně PP Bohuslavické stráně &0000000000000003.5200003,52
Kategorie „Bohuslavické stráně“ na Wikimedia Commons
Lokalita suchomilných společenstev 49°3′31″ s. š., 17°7′14″ v. d.
2161 Borky PP Borky &0000000000000000.1000000,10
Kategorie „Borky (natural monument, Hodonín District)“ na Wikimedia Commons
Ve výchozech zářezu jsou odkryty flyšové sedimenty nivnického souvrství bělokarpatské jednotky 48°55′56″ s. š., 17°32′10″ v. d.
1037 Búrová NPP Búrová &0000000000000018.81000018,81
Kategorie „Búrová“ na Wikimedia Commons
Lokalita kýchavice černé, jediná na Moravě 48°54′3″ s. š., 17°33′7″ v. d.
1031 Čertoryje NPR Čertoryje &0000000000000325.580000325,58
Kategorie „Čertoryje (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk 48°51′17″ s. š., 17°25′0″ v. d.
107 Háj u Lipova PP Háj u Lipova &0000000000000003.3000003,30
Kategorie „Háj u Lipova“ na Wikimedia Commons
Lokalita vzácné ladoňky dvoulisté 48°54′16″ s. š., 17°28′5″ v. d.
1739 Háj u Louky PR Háj u Louky &0000000000000016.50000016,50
Kategorie „Háj u Louky“ na Wikimedia Commons
Listnatý porost s bohatým keřovým a bylinným podrostem 48°54′38″ s. š., 17°29′39″ v. d.
1740 Hloží PR Hloží &0000000000000007.4600007,46
Kategorie „Hloží“ na Wikimedia Commons
Stepní lokalita s významnou květenou 48°54′38″ s. š., 17°30′26″ v. d.
5874 NPP Hodonínská Dúbrava &0000000000000683.184100683,1841 Lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku, panonských dubohabřin a údolních jasanovo-olšových luhů, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů 48°53′30″ s. š., 17°6′51″ v. d.
1489 Horky (přírodní rezervace).jpg PR Horky &0000000000000015.49000015,49
Kategorie „Horky (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Komplex suché varianty širokolistých trávníků bělokarpatského typu se zastoupením úzkolistých suchých trávníků včetně nejpočetnější populace hadince nachového (Echium russicum) v České republice a porosty nízkých xerofilních křovin 48°56′34″ s. š., 17°8′4″ v. d.
117 Koniklec velkokvětý PP Hošťálka &0000000000000000.1300000,13
Kategorie „Hošťálka“ na Wikimedia Commons
Lokalita koniklece velkokvětého 49°2′13″ s. š., 17°13′ v. d.
1490 Hovoranské louky PP Hovoranské louky &0000000000000010.60000010,60
Kategorie „Hovoranské louky“ na Wikimedia Commons
Luční komplex s bohatou květenou 48°57′52″ s. š., 16°58′21″ v. d.
1032 Jazevčí 2.JPG NPR Jazevčí &0000000000000099.28000099,28
Kategorie „Jazevčí“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý komplex rozlehlých bělokarpatských květnatých luk 48°52′18″ s. š., 17°34′ v. d.
2119 Jezero (přírodní památka).jpg PP Jezero &0000000000000009.3200009,32
Kategorie „Jezero (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Botanicky, zoologicky, esteticky a krajinářsky hodnotný komplex vlhkých až mokřadních luk 48°57′5″ s. š., 17°10′43″ v. d.
1033 PR Kútky v zimě PR Kútky &0000000000000066.42000066,42
Kategorie „Kútky“ na Wikimedia Commons
Zbytek bělokarpatských květnatých luk 48°50′ s. š., 17°23′13″ v. d.
5977 PP Letiště Milotice &0000000000000022.64230022,6423 Biotop a populace kriticky ohroženého sysla obecného na travnaté ploše letiště 48°58′50″ s. š., 17°7′28″ v. d.
2202 Uměle vykopaná jeskyňka v kolmé stěně PP Losky &-1000000000000000.0700000,07
Kategorie „Losky“ na Wikimedia Commons
Část opuštěného hliniště 49°1′58″ s. š., 17°13′16″ v. d.
1034 PR Machová &0000000000000111.980000111,98 Komplex bělokarpatských květnatých luk 48°49′45″ s. š., 17°31′58″ v. d.
krajina v okolí mikulčického památníku PřP Mikulčický luh &0000000000000797.000000797
Kategorie „Nature park Mikulčický luh“ na Wikimedia Commons
48°48′25″ s. š., 17°5′14″ v. d.
6017 PP Miliovy louky &0000000000000008.2900008,29 Xerotermní společenstva polopřirozených suchých stepních a mezofilních trávníků s řadou ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin, zejména hadincem nachovým (Echium maculatum) 48°56′44″ s. š., 17°30′44″ v. d.
1491 Přírodní rezervace Moravanské lúky PR Moravanské lúky &0000000000000008.7000008,70
Kategorie „Moravanské lúky“ na Wikimedia Commons
Karpatská louka s bohatým výskytem vstavačovitých 49°5′14″ s. š., 17°11′37″ v. d.
561 Národní přírodní památka Na Adamcích, okres Hodonín (07).jpg NPP Na Adamcích &0000000000000007.4800007,48
Kategorie „Na Adamcích“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita teplomilné květeny 49°0′20″ s. š., 17°0′4″ v. d.
2139 Nad Vápenkou PP Nad Vápenkou &0000000000000000.8100000,81
Kategorie „Nad Vápenkou“ na Wikimedia Commons
Ochrana xerotermních společenstev 48°51′37″ s. š., 17°31′19″ v. d.
1741 Nivky za Větřákem PP Nivky za Větřákem &0000000000000000.2500000,25
Kategorie „Nivky za Větřákem“ na Wikimedia Commons
Lesoluční společenstvo se vzácnou květenou 48°54′4″ s. š., 17°0′33″ v. d.
1492 PP Očovské louky &0000000000000053.49000053,49 Vlhké ostřicové louky s řadou vzácných druhů 48°51′35″ s. š., 17°9′13″ v. d.
2203 Ochozy PP Ochozy &0000000000000000.9100000,91
Kategorie „Ochozy“ na Wikimedia Commons
Zachování a ochrana chráněných druhů rostlin, kriticky ohroženého druhu tořice včelonosného 49°3′45″ s. š., 16°59′20″ v. d.
291 PR Oskovec &0000000000000006.0800006,08 Lužní porost, hnízdiště ptactva 48°54′13″ s. š., 17°15′54″ v. d.
1493 informační tabule na okraji PR Oskovec II PR Oskovec II &0000000000000002.8800002,88
Kategorie „Oskovec II“ na Wikimedia Commons
Lužní les s jasanem úzkolistým a početnou kolonií čápa bílého 48°54′2″ s. š., 17°15′50″ v. d.
2067 Osypané břehy PP Osypané břehy &0000000000000075.90000075,90
Kategorie „Osypané břehy“ na Wikimedia Commons
Unikátní geomorfologický výtvor, významný biotop řady vzácných a chráněných živočichů 48°55′8″ s. š., 17°16′42″ v. d.
5772 Popis obrazku PP Pánov &0000000000000086.67130086,6713
Kategorie „Pánov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Důvodem ochrany jsou trávníky písčin s paličkovcem šedavým, kostřavové trávníky písčin a panonské stepní trávníky na písku 48°53′13″ s. š., 17°8′17″ v. d.
310 Písečný rybník PR Písečný rybník &0000000000000035.45000035,45
Kategorie „Písečný rybník“ na Wikimedia Commons
Značně zarostlý rybník s bohatou vodní a mokřadní květenou 48°57′47″ s. š., 17°9′11″ v. d.
1035 Národní přírodní rezervace Porážky NPR Porážky &0000000000000049.76000049,76
Kategorie „Porážky“ na Wikimedia Commons
Významná bělokarpatská louka, jediné naleziště všivce statného v ČR 48°53′7″ s. š., 17°37′27″ v. d.
394 Skařiny PR Skařiny &0000000000000013.24000013,24
Kategorie „Skařiny“ na Wikimedia Commons
Starý lužní porost, hnízdiště vzácného ptactva (čápi, dravci aj.) 48°48′3″ s. š., 17°5′36″ v. d.
1748 Přírodní rezervace Sovince PR Sovince &0000000000000001.4600001,46
Kategorie „Sovince“ na Wikimedia Commons
Lokalita vzácných druhů rostlin na ždanických pískovcích 49°0′31″ s. š., 17°0′39″ v. d.
Pohled na lokalitu PřP Strážnické Pomoraví &0000000000003016.0000003 016
Kategorie „Nature park Strážnické Pomoraví“ na Wikimedia Commons
48°54′30″ s. š., 17°16′12″ v. d.
1712 Střečkův kopec PP Střečkův kopec &0000000000000000.1100000,11
Kategorie „Střečkův kopec“ na Wikimedia Commons
Jediný známý odkryv antoníneckého souvrství (flyš) 48°57′25″ s. š., 17°29′5″ v. d.
1969 PR Stupava &0000000000000053.54000053,54 Teplomilná doubrava, významná entomologická lokalita. Chráněné území zrušeno a nahrazeno rozsáhlejší národní přírodní památkou Hodonínská Dúbrava 48°51′51″ s. š., 17°4′40″ v. d.
5769 Špidláky PP Špidláky &0000000000000015.36680015,3668
Kategorie „Špidláky“ na Wikimedia Commons
Tři samostatné stepní lokality se vzácnou květenou a hmyzem. Chráněné území nahradilo starší a menší stejnojmennou přírodní rezervaci. 48°54′57″ s. š., 16°57′47″ v. d.
1749 U Vrby PR U Vrby &0000000000000030.02000030,02
Kategorie „U Vrby“ na Wikimedia Commons
Zbytky starých bučin a dubobučin s doupnými stromy 49°5′51″ s. š., 17°3′40″ v. d.
1494 Váté písky v zimě NPP Váté písky &0000000000000094.56000094,56
Kategorie „Váté písky“ na Wikimedia Commons
Úzký pruh při železniční trati. Velmi cenná rostlinná i živočišná společenstva písečných dun 48°55′34″ s. š., 17°14′58″ v. d.
5770 PP Velický hliník &0000000000000004.8714004,8714 Přírodovědecky cenné území s výskytem kuňky žlutobřiché a řady dalších zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů 48°51′42″ s. š., 17°31′5″ v. d.
1713 Cvičiště PP Vojenské cvičiště Bzenec &0000000000000036.81000036,81
Kategorie „Vojenské cvičiště Bzenec“ na Wikimedia Commons
Bývalé cvičiště, společenstva vátých písků, botanicky a entomologicky vysoce hodnotné území 48°57′30″ s. š., 17°17′25″ v. d.
1945 Pohled na lokalitu PP Výchoz &0000000000000000.1000000,10
Kategorie „Výchoz“ na Wikimedia Commons
Významný opěrný odkryv 48°56′25″ s. š., 16°58′50″ v. d.
5836 Popis obrazku PP Vypálenky &0000000000000065.29160065,2916
Kategorie „Vypálenky“ na Wikimedia Commons
Mokřadní biotop západního okraje údolní nivy řeky Moravy s výskytem bohatých společenstev obojživelníků, mezi nimi zejména evropsky významných druhů kuňky obecné a čolka dunajského, který plní funkci hnízdiště a tahové zastávky mokřadních ptáků a stanoviště významných společenstev rostlin a bezobratlých živočichů, s velmi početným zastoupením zvláště chráněných druhů 48°58′43″ s. š., 17°19′26″ v. d.
1036 Cvičiště NPR Zahrady pod Hájem &0000000000000162.330000162,33
Kategorie „Zahrady pod Hájem“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý komplex bělokarpatských květnatých luk 48°53′9″ s. š., 17°32′ v. d.
5771 PP Zápověď u Karlína PP Zápověď u Karlína &0000000000000001.7673001,7673
Kategorie „Zápověď u Karlína“ na Wikimedia Commons
Vegetace suchých trávníků s výskytem evropsky významného druhu hadince nachového a dalších chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů 48°58′15″ s. š., 16°58′5″ v. d.
Západní okraj přírodního parku PřP Ždánický les &0000000000018189.00000018 189
Kategorie „Ždánický les“ na Wikimedia Commons
49°5′4″ s. š., 16°54′35″ v. d.
1038 Duby v PP Žerotín PP Žerotín &0000000000000001.8600001,86
Kategorie „Žerotín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ukázka bělokarpatské lesostepní květeny 48°51′45″ s. š., 17°19′34″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.