Seznam kulturních památek v Březové nad Svitavou

Seznam kulturních památek v obci Březová nad Svitavou v okrese Svitavy

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Březová nad Svitavou v okrese Svitavy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q26972781)


Březová_nad_Svitavou_kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Březová nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Březová nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36970/6-3015
Pam. katalog
MIS
Březová nad Svitavou Moravské náměstí, Pražská, st. 145, pp. 140
49°38′47,57″ s. š., 16°31′2,14″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje, vrcholně barokní kostel z let 1721–1725, s věží v západním průčelí. V klenutém interiéru bohaté architektonické členění a místy (zejména. v presbytáři) nástropní malby.
  • vedle kostela raně barokní socha Svatokopecké madony na sloupu z roku 1690

Památkově chráněno od 6. dubna 1964.

Sousoší svatého Jana Nepomuckého se světci (Q36998597)


Březová sousoší JN.JPG
 
Kategorie „Sculpture of Saint John of Nepomuk with saints (Březová nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sculpture of Saint John of Nepomuk with saints (Březová nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19107/6-4427
Pam. katalog
MIS
Březová nad Svitavou Moravské náměstí, pp. 989
49°38′44,55″ s. š., 16°31′1,23″ v. d.
Vrcholně barokní autorsky neurčené svatojánské sousoší z roku 1732, s balustrádovým ohrazením, doplněným dalšími světci. Originály soch v depozitu, na místě osazeny kopie. Autorsky odlišná hlavní socha sv. Jana Nepomuckého od soch ostatních světců. Na rozích balustrády v průčelí vlevo na soklu socha sv. Rocha, vpravo sv. Šebestián, vzadu sv. Antonín Paduánský s Ježíškem v náručí a sv. Florián.

Památkově chráněno od 11. května 1979.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36998613)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36114/6-4428
Pam. katalog
MIS
Březová nad Svitavou Moravské náměstí 65, st. 50
49°38′42,43″ s. š., 16°31′4,22″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého, vrcholně barokní svatojánská socha z 2. čtvrtiny 18. století (dle evidenčního listu cca 1730). Socha v životní velikosti, esovitě prohnutá, spodní šat (sutana, talár) sv. Jana spadá v záhybech až na zem, vrchní šat (komže) ke kolenům v širokých záhybech. Na komži pluviál sepnutý na prsou. Šikmo přes prsa drží kříž, hlava nahnuta k levému rameni ke kříži, na hlavě biret.

Poznámka: Původně v nice domu čp. 32, poté u zdi kostela sv. Bartoloměje, v roce 2011 přemístěna do domu čp. 65 (knihovna a ZUŠ na náměstí).
Památkově chráněno od 11. května 1979.

Moravské náměstí čp. 65 (Q31747689)


Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 65.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27723/6-3017
Pam. katalog
MIS
Březová nad Svitavou Moravské náměstí 65
49°38′42,29″ s. š., 16°31′4,15″ v. d.
Patrový městský dvojdům renesančního původu z přelomu 16. a 17. století, s bedněným štítem v průčelí a klenutým mázhauzem s hřebínkovou síťovou klenbou, jeden z trojice dochovaných renesančních domů tvořící souvislý celek ve východní frontě náměstí.

Památkově chráněno od 6. dubna 1964.

Moravské náměstí čp. 64 (Q31747741)


Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 64.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25035/6-3016
Pam. katalog
MIS
Březová nad Svitavou Moravské náměstí 64
49°38′41,82″ s. š., 16°31′4,33″ v. d.
Patrový městský dům renesančního původu z přelomu 16. a 17. století, s bedněným štítem v průčelí, jeden z trojice dochovaných renesančních domů tvořící souvislý celek ve východní frontě náměstí.

Památkově chráněno od 6. dubna 1964.

Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Q26273576)


Březová nad Svitavou kaple.JPG
 
Kategorie „Chapel of Fourteen Holy Helpers (Březová nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Fourteen Holy Helpers (Březová nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23235/6-4426
Pam. katalog
MIS
Březová nad Svitavou Brněnská, st. 189
49°38′14,63″ s. š., 16°31′12,05″ v. d.
Pozdně barokní kaple Čtrnácti sv. pomocníků, postavená kolem roku 1710. Průčelí je zdobeno výklenky se sochami srdce Panny Marie a Piety (ca 1740), Nejsvětější Trojice (ca polovina 18. století) a sv. Josefa (2. polovina 18. století).

Poznámka: Sochy Nejsv. Trojice a sv. Josefa nemají v Památkovém katalogu vlastní katalogová čísla, na dokumentační fotografii jsou boční niky prázdné. V roce 2020 bylo vydáno jakési rozhodnutí o trvalém přemístění kulturní památky, v Památkovém katalogu není dostupné.
Památkově chráněno od 11. května 1979.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat