Seznam kulturních památek v okrese Svitavy

Seznam kulturních památek v okrese Svitavy

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Svitavy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Bělá nad Svitavou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q28006822)


 
 
 
Kategorie „All Saints church (Bělá nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41296/6-2985
Pam. katalog
MIS
Bělá nad Svitavou 49°38′24,43″ s. š., 16°29′3,99″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrob Ivana Banděreva (Q36866701)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27813/6-4996
Pam. katalog
MIS
Bělá nad Svitavou hřbitov
49°38′17,41″ s. š., 16°29′14,74″ v. d.
Hřbitov, z toho jen: hrob Ivana Banděreva

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33241010)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22141/6-2985
Pam. katalog
MIS
Bělá nad Svitavou Bělá nad Svitavou 1
49°38′22,98″ s. š., 16°29′2,53″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Benátky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37004754)


 
 
 
Kategorie „Wayside cross in Benátky (Svitavy District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102395
Pam. katalog
MIS
Benátky u čp. 74
49°51′9,79″ s. š., 16°19′36,92″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 9. července 2007.

Bezděčí u Trnávky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37005762)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45084/6-2986
Pam. katalog
MIS
Bezděčí u Trnávky náves
49°41′34,53″ s. š., 16°45′44,39″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Biskupice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zřícenina hradu Plankenberk (Q12045507)


 
 
 
Kategorie „Plankenberk “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46369/6-2988
Pam. katalog
MIS
Biskupice v lesích východně od obce, u modré turistické trasy vedoucí z Nectavy do Zálesí
49°38′51,05″ s. š., 16°46′58,52″ v. d.
Hrad Plankenberk, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Hrubé kolo (Q37006597)


 
 
 
Kategorie „Hrubé Kolo “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14782/6-2989
Pam. katalog
MIS
Biskupice na kopci východně od vsi, severně od místní části Flintour
49°38′43,87″ s. š., 16°45′52,42″ v. d.
Pravěké hradiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q28006833)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Biskupice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15671/6-2990
Pam. katalog
MIS
Biskupice 49°38′46,46″ s. š., 16°45′23,37″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Biskupice (Q11152142)


 
 
 
Kategorie „Biskupice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24659/6-2987
Pam. katalog
MIS
Biskupice Biskupice 7
49°38′48,49″ s. š., 16°45′24,41″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37006579)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19300/6-2992
Pam. katalog
MIS
Biskupice na návsi při čp. 3
49°38′50,11″ s. š., 16°45′30,91″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Floriána (Q37006562)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32376/6-2991
Pam. katalog
MIS
Biskupice před zámkem - čp. 7
49°38′47,74″ s. š., 16°45′24,78″ v. d.
Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brněnec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Löw-Beerova textilní továrna (Q37015542)


 
 
 
Kategorie „Löw-Beer's factory (Brněnec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105919
Pam. katalog
MIS
Brněnec Brněnec če. 5, čp. 23, 29
49°37′40,03″ s. š., 16°31′26,57″ v. d.
Löw-Beerova textilní továrna: jádrem památkové hodnoty je hmotné svědectví koncentračního tábora Gross-Rosen-Brünlitz ze 40. let 20. století, jehož hlavním nositelem jsou budovy kolem shromažďovacího prostoru se vstupní branou. Firmu založili Aron a Jakub Löw-Beerovi v prvním desetiletí 19. století. V roce 1855 synové zakladatelů v čele s Izákem Löw-Beerem nově zakoupenou papírnu přestavěli na přádelnu mykané příze a jednopatrovou budovu o další patro zvýšili. Poté areál dále rozšiřovali. Po přípojení k Říši byl brněnecký závod arizován firmou Bří Hoffmannové. Část továrního objektu byla pronajata zbrojařským podnikům – Sudetia, Schindler a MEWA Metallwaren G.m.b.H. Schindler v srpnu 1944 zahájil přesun své krakowské továrny včetně vězňů, které zaměstnával, před blížící se Rudou armádou. V říjnu 1944 zahájil přesun asi 700 mužů z tábora v Plašově do pobočky tábora Gross Rosen v Brněnci, která byla zřízena někdy počátkem roku 1944. Ke koncentračnímu táboru patřil ještě pozemek za řekou, kde byl nejprve lazaret, poté ubytovna dozorců. Probíhala další výstavba v areálu - především sociální zařízení pro koncentrační tábor a úpravy výrobních prostor. Transport 300 žen a dětí v říjnu 1944 místo v Brněnci skončil v Osvětimi-Birkenau, teprve po Schindlerově intervenci byli o měsíc později převezeni do Brněnce, takže v listopadu 1944 již bylo v Brněnci celkem 985 vězňů. V táboře neplánovaně skončily další skupiny a jednotlivci. V lednu 1945 v Brněnci skončil transport z tábora Golleschau určený pro továrnu Barthel&Co, která jej nepřijala, z této skupiny 100 lidí přežilo 70 lidí. V únoru se do tábora dostalo 6 židovských vězňů z Lanškrouna zajatých gestapem a několik jednotlivých uprchlíků. V březnu do tábora dorazil další transport 30 vězňů z původního desetitisícového transportu ustupujícího z Osvětimi před ruskou frontou. Před osvobozením Brněnce Rudou armádou Schindler 9. května 1945 odjel do Německa, posléze do Argentiny a neúspěšně se pokoušel podnikat. V roce 1967 byl památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě prohlášen Spravedlivým mezi národy a získal i řadu dalších mezinárodních ocenění. Tábor v Brněnci byl definitivně rozpuštěn 25. května 1945 repatriační komisí. Po osvobození byla ve firmě A. a J. Löw-Beer zavedena národní zpráva, v roce 1948 byla továrna znárodněna. Po roce 1989 vznikla akciová společnost VITKA Brněnec a. s. a textilní výroba byla ukončena. 2015: Devastovaný, neudržovaný soubor staveb, nezajištěný proti vniku nežádoucích osob, oproti stavu v roce 2011 došlo k vyrabování zejména kovových součástí a elektrorozvodů.
 • st. 226, če. 5, posuková přádelna a sklad chemikálií
 • st. 270, čp. 23, laboratoře
 • st. 271, čp. 29, sklad, kancelář
 • pp. 2400/1, dvůr, býv. shromaždiště koncentračního tábora
 • vstupní brána

Poznámka: MonumNet uvádí čísla evidenční chybně jako čísla popisná
Památkově chráněno od 3. listopadu 2016.

Evangelický kostel (Q28010413)


 
 
 
Kategorie „Evangelical church in Moravská Chrastová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105770
Pam. katalog
MIS
Moravská Chrastová Brněnec 64, st. 73
49°37′38,32″ s. š., 16°31′40,82″ v. d.
Evangelický kostel. Vznik 1889. Drobný lutherský chrám německé komunity, nechal jej postavit Gottfried Staub, ředitel místní továrny na hedvábné zboží s rodovými kořeny ve Švýcarsku. Doplněk vstupní předsíně na počátku 20. století. Jednoduchý bezvěžový objem v neoslohové úpravě, s charakteristickým propojením sakrálního prostoru a obytné části pro duchovního. Ve vrcholu čelního lomeného štítu nad okosením navazuje kulisová pilířová zvonička s kalichem na vrcholu.

Poznámka: MonumNet neuvádí číslo popisné, Památkový katalog uvádí čp. 64.
Památkově chráněno od 18. ledna 2016.

Březina Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Rocha (Q36867596)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35610/6-3013
Pam. katalog
MIS
Březina 49°39′4,14″ s. š., 16°37′10,29″ v. d. Kaple sv. Rocha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cyrilometodějský smírčí kříž (Q36867580)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41983/6-3014
Pam. katalog
MIS
Březina při čp. 79
49°39′4,59″ s. š., 16°37′12,79″ v. d.
Smírčí kříž Cyrilometodějský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Budislav Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Myslivna s pamětní deskou Terezy Novákové (Q33323056)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10298/6-5700
Pam. katalog
MIS
Budislav Budislav 111
49°48′18,22″ s. š., 16°9′24,77″ v. d.
Myslivna s pamětní deskou Terezy Novákové

Památkově chráněno od 3. května 1994.

Pomník sovětských vojáků (Q37024856)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30308/6-3018
Pam. katalog
MIS
Budislav uprostřed vsi
49°48′8,05″ s. š., 16°10′21,61″ v. d.
Pomník sovětských vojáků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rodinný dům bratří Čapků, s původním oplocením (Q33323062)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50328/6-6309
Pam. katalog
MIS
Budislav Budislav 27
49°47′51,54″ s. š., 16°11′2,58″ v. d.
Rodinný dům bratří Čapků, s původním oplocením

Památkově chráněno od 8. června 2000.

Cerekvice nad Loučnou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q33324799)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21942/6-5510
Pam. katalog
MIS
Cerekvice nad Loučnou Cerekvice nad Loučnou 11
49°53′53,5″ s. š., 16°13′3,54″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 8. dubna 1991.

Usedlost čp. 6 (Q31431981)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33633/6-3030
Pam. katalog
MIS
Cerekvice nad Loučnou Cerekvice nad Loučnou 6, náves
49°53′47,87″ s. š., 16°13′2,57″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana (Q37027728)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28377/6-3029
Pam. katalog
MIS
Cerekvice nad Loučnou jižní strana kostela
49°53′53,26″ s. š., 16°13′5,35″ v. d.
Socha sv. Jana

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q28015410)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Cerekvice nad Loučnou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51478/6-6252
Pam. katalog
MIS
Cerekvice nad Loučnou 49°53′54,24″ s. š., 16°13′6,84″ v. d. Kostel sv. Václava

Památkově chráněno od 28. února 2002.

Čistá Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q28015450)


 
 
 
Kategorie „Kostel svatého Mikuláše (Čistá) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37158/6-3032
Pam. katalog
MIS
Čistá 49°49′32,68″ s. š., 16°19′43,49″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 171 (Q33324887)


 
 
 
Kategorie „Homestead No 171 in Čistá “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16698/6-5473
Pam. katalog
MIS
Čistá Čistá 171
49°49′1,73″ s. š., 16°20′39,35″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 1. ledna 1989.

Fara (Q33324894)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102641
Pam. katalog
MIS
Čistá Čistá 1
49°49′32,28″ s. š., 16°19′41,49″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 5. listopadu 2007.

Dětřichov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q28015460)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Dětřichov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30764/6-3033
Pam. katalog
MIS
Dětřichov 49°47′58,6″ s. š., 16°31′59,73″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37169729)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86868/6-3034
Pam. katalog
MIS
Dětřichov jižně od kostela
49°47′56,54″ s. š., 16°31′59,57″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dětřichov u Moravské Třebové Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník nacistických obětí (Q37169749)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39747/6-3035
Pam. katalog
MIS
Dětřichov u Moravské Třebové 49°46′52,95″ s. š., 16°42′57,63″ v. d. Pomník nacistických obětí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá Loučka Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Osvobození (Q37172561)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25019/6-5217
Pam. katalog
MIS
Dlouhá Loučka 49°42′3,69″ s. š., 16°38′28,93″ v. d. Pomník Osvobození

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Dlouhá Loučka (Q37172579)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18774/6-3036
Pam. katalog
MIS
Dlouhá Loučka severní okraj vsi, směr Útěchov
49°43′8,12″ s. š., 16°38′29,33″ v. d.
Raně středověké hradiště a vrcholně středověký hrad

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Újezd Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 79 (Q33324873)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19646/6-3040
Pam. katalog
MIS
Dolní Újezd Dolní Újezd 79
49°49′23,85″ s. š., 16°15′1,83″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q37178927)


 
 
 
Kategorie „Statue of Virgin Mary (Dolní Újezd) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27915/6-3038
Pam. katalog
MIS
Dolní Újezd 49°49′41,69″ s. š., 16°15′24,47″ v. d. Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Martina (Q28015472)


 
 
 
Kategorie „Kostel svatého Martina (Dolní Újezd) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38216/6-3037
Pam. katalog
MIS
Dolní Újezd 49°49′31,67″ s. š., 16°15′14,82″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha sedláka (Q37178946)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45739/6-3039
Pam. katalog
MIS
Dolní Újezd náves
49°49′34,67″ s. š., 16°15′17,02″ v. d.
Socha sedláka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Gruna Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Radkov (Q12048608)


 
 
 
Kategorie „Radkov Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37467/6-3305
Pam. katalog
MIS
Gruna při silnici
49°44′49,52″ s. š., 16°44′2,09″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Radkov, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 50 (Q33311139)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100928
Pam. katalog
MIS
Gruna Gruna 50
49°45′43,86″ s. š., 16°44′30,58″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 26. února 2004.

Hartmanice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37271817)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Hartmanice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45530/6-3041
Pam. katalog
MIS
Hartmanice na návrší nad vsí
49°37′31,68″ s. š., 16°22′0,27″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradec nad Svitavou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q28015479)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Catherine (Hradec nad Svitavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23431/6-3043
Pam. katalog
MIS
Hradec nad Svitavou 49°42′17,11″ s. š., 16°28′51,76″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chmelík Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q28015491)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John of Nepomuk (Chmelík) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18386/6-3044
Pam. katalog
MIS
Chmelík Chmelík
49°46′22,03″ s. š., 16°20′3,31″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Bolestného Krista (Q37150362)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86869/6-3045
Pam. katalog
MIS
Chmelík křižovatka pod kostelem
49°46′22,44″ s. š., 16°20′0,19″ v. d.
Socha Bolestného Krista

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chornice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Kalvárie (Q37159648)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19696/6-3049
Pam. katalog
MIS
Chornice při čp. 85
49°40′0,37″ s. š., 16°44′31,31″ v. d.
Sousoší Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q28015498)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Chornice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26891/6-3046
Pam. katalog
MIS
Chornice 49°40′0″ s. š., 16°44′29,22″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chotovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q28015557)


 
 
 
Kategorie „Saint Procopius church in Chotovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19875/6-3050
Pam. katalog
MIS
Chotovice 49°51′3,04″ s. š., 16°10′26,97″ v. d. Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chrastavec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vila Löw-Beer (Q20851803)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102007
Pam. katalog
MIS
Půlpecen Půlpecen 14
49°37′15,54″ s. š., 16°31′24,53″ v. d.
Vila Arnolda Löw-Beera

Památkově chráněno od 31. října 2006.

Janov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q28015564)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints James and Philip (Janov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15501/6-3052
Pam. katalog
MIS
Janov střed obce, při hlavní silnici, st. 1/1, pp. 1/1
49°50′27,02″ s. š., 16°23′0,26″ v. d.
Areál kostela sv. Filipa a Jakuba. Ohrazený areál původně farního kostela.
 • kostel sv. Filipa a Jakuba, venkovský jednolodní kostel z doby kolem roku 1642, s věží v průčelí, stavebně upraven pozdně barokně. Věž obnovena po požáru v 60. letech 20. století. Zachován kamenný alianční znak Valdštejnů a Wartenberků.
 • ohradní zeď s bránou a sochami sv. Filipa a Jakuba. Ohradní zeď po obvodu venkovského barokního hřbitova z doby kolem poloviny 18. století, s architektonizovanou kulisovou branou završenou křížem. Dvojice pozdně barokních soch po stranách brány doplněna po roce 1750.

Památkově chráněno od 6. dubna 1964.

Zámek Mendryka (Q33251164)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37406/6-3051
Pam. katalog
MIS
Mendryka Mendryka 1, st. 263, 264
49°50′0,96″ s. š., 16°24′26,33″ v. d.
Barokní patrový lovecký zámeček zvaný Georgenlust, z roku 1775, s kaplí sv. Huberta. Navázal na tradici zaniklého pernštejnského loveckého zámečku.
 • kaple sv. Huberta, pozdně barokní, postavená po roce 1775 nedaleko zámečku. V současnosti slouží jako klášterní kaple ženského řeholního řádu.

Památkově chráněno od 6. dubna 1964.

Jarošov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička (Q37304428)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25267/6-3057
Pam. katalog
MIS
Jarošov Jarošov
49°49′30,04″ s. š., 16°9′55,59″ v. d.
Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Javorník Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q37306542)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Javorník) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100088
Pam. katalog
MIS
Javorník 49°46′58,99″ s. š., 16°25′34,52″ v. d. Kaple Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 27. února 2003.

Jedlová Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Navštívení Panny Marie (Q28015738)


 
 
 
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Jedlová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19583/6-3058
Pam. katalog
MIS
Jedlová v obci při silnici, proti škole
49°39′39,36″ s. š., 16°18′16,98″ v. d.
Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Odpočívajícího Krista (Q37314889)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21634/6-3061
Pam. katalog
MIS
Jedlová za obcí, vlevo při silnici na Bystré
49°38′52,52″ s. š., 16°19′54,76″ v. d.
Socha Odpočívajícího Krista

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33317318)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40454/6-3063
Pam. katalog
MIS
Jedlová Jedlová 1, u kostela
49°39′39,41″ s. š., 16°18′19,46″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenná Horka Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q12030643)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene (Kamenná Horka) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20688/6-3084
Pam. katalog
MIS
Kamenná Horka 49°44′24,05″ s. š., 16°31′47,8″ v. d. Kostel sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Karle Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Cyrila a Metoděje (Q38044747)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saints Cyril and Methodius (Ostrý Kámen) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49775/6-6066
Pam. katalog
MIS
Ostrý Kámen při hlavní silnici
49°45′15,89″ s. š., 16°23′36,35″ v. d.
Kaple Cyrila a Metoděje

Památkově chráněno od 2. listopadu 1998.

Koclířov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Jakuba Většího a Filomeny (Q28015776)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater and Saint Philomena (Koclířov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17898/6-3085
Pam. katalog
MIS
Koclířov 49°45′55,45″ s. š., 16°32′25,45″ v. d. Kostel sv. Jakuba Většího a Filomeny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37423946)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104566
Pam. katalog
MIS
Koclířov 49°45′35,82″ s. š., 16°30′27,71″ v. d. Boží muka

Památkově chráněno od 6. prosince 2011.

Kaple svatého Josefa (Q37270667)


 
 
 
Kategorie „Saint Joseph chapel in Hřebeč “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13046/6-5579
Pam. katalog
MIS
Hřebeč 49°44′48,34″ s. š., 16°34′32,41″ v. d. Kaple sv. Josefa

Památkově chráněno od 21. července 1992.

Korouhev Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q12030971)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Korouhev) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16738/6-3086
Pam. katalog
MIS
Korouhev v obci
49°40′16,29″ s. š., 16°14′47,53″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 163 (Q33324481)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31365/6-3091
Pam. katalog
MIS
Korouhev Korouhev 163
49°40′28,75″ s. š., 16°14′31,14″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: SZ část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 168 (Q33324474)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29021/6-3092
Pam. katalog
MIS
Korouhev Korouhev 168
49°40′24,87″ s. š., 16°14′36,86″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: SZ část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Křenov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitovní kaple svatého Isidora (Q37336095)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28066/6-3094
Pam. katalog
MIS
Křenov 49°40′51,79″ s. š., 16°37′28,68″ v. d. Kaple sv. Isidora, hřbitovní

Poznámka: štuková výzdoba Jean Baptiste Dusart
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého a svatého Jana Křtitele (Q37336110)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27694/6-3095
Pam. katalog
MIS
Křenov jižní okraj obce, při silnici do Šnekova a Březiny
49°40′51,98″ s. š., 16°37′27,68″ v. d.
Sousoší P. Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q28015803)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Křenov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32299/6-3093
Pam. katalog
MIS
Křenov náves
49°40′48,38″ s. š., 16°37′39,2″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pranýř (Q37336137)


 
 
 
Kategorie „Pillory in Křenov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33029/6-3097
Pam. katalog
MIS
Křenov 49°40′47,78″ s. š., 16°37′42,93″ v. d. Pranýř

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37336124)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33118/6-3096
Pam. katalog
MIS
Křenov při čp. 29
49°40′47,24″ s. š., 16°37′44,02″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33426033)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Křenov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14755/6-3098
Pam. katalog
MIS
Křenov Křenov 29
49°40′46,76″ s. š., 16°37′44,08″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Linhartice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rychta (Q33324858)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46882/6-3107
Pam. katalog
MIS
Linhartice Linhartice 60
49°45′27,56″ s. š., 16°41′46,65″ v. d.
Rychta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lubná Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q37806577)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Lubná) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10378/6-5641
Pam. katalog
MIS
Lubná 49°46′20,56″ s. š., 16°13′15″ v. d. Kaple sv. Anny

Památkově chráněno od 6. října 1993.

Makov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q28015839)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Vitus (Makov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36684/6-3125
Pam. katalog
MIS
Makov 49°51′22,15″ s. š., 16°11′35,36″ v. d. Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Malíkov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Nejsvětější Trojice (Q37818377)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26374/6-3127
Pam. katalog
MIS
Malíkov při čp. 7
49°43′56″ s. š., 16°41′35,87″ v. d.
Socha Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Městečko Trnávka Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Starý Cimburk (Q10815830)


 
 
 
Kategorie „Cimburk (Svitavy District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36448/6-3128
Pam. katalog
MIS
Městečko Trnávka 49°42′31,3″ s. š., 16°43′59,58″ v. d. Hrad Starý Cimburk, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q28015850)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Městečko Trnávka) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35511/6-3130
Pam. katalog
MIS
Městečko Trnávka 49°42′36,95″ s. š., 16°43′28,14″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Morový sloup (Q37813808)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28322/6-3129
Pam. katalog
MIS
Městečko Trnávka při faře
49°42′34,99″ s. š., 16°43′26,25″ v. d.
Architektonizované sochař. dílo - Morový sloup

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37813799)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13049/6-5822
Pam. katalog
MIS
Městečko Trnávka 49°42′29,75″ s. š., 16°43′44,68″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 22. prosince 1994.

Krucifix (Q37813133)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19720/6-3106
Pam. katalog
MIS
Lázy náves
49°41′54,82″ s. š., 16°43′58,06″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník padlých rudoarmějců (Q38046651)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35078/6-3244
Pam. katalog
MIS
Pacov náves
49°42′10″ s. š., 16°40′52,7″ v. d.
Pomník padlých rudoarmějců

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Jiřího Welzla z Unerázky (Q38047825)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32925/6-3246
Pam. katalog
MIS
Petrůvka za pazdernou
49°42′50,16″ s. š., 16°45′33,76″ v. d.
Pomník Jiřího Welzla z Unerázky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cyrilometodějský kříž (Q38047823)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27049/6-3245
Pam. katalog
MIS
Petrůvka Na klínku
49°42′52,9″ s. š., 16°45′24,39″ v. d.
Architektonizované sochař. dílo - Cyrilometodějský kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník ruských partyzánů (Q38045285)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38279/6-3300
Pam. katalog
MIS
Přední Arnoštov na kraji lesa
49°40′55,67″ s. š., 16°39′40,68″ v. d.
Pomník ruských partyzánů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q38045291)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47094/6-3299
Pam. katalog
MIS
Přední Arnoštov proti škole
49°41′11,57″ s. š., 16°40′7,23″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mikuleč Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří (Q28015882)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31451/6-3131
Pam. katalog
MIS
Mikuleč 49°48′25,34″ s. š., 16°25′25,26″ v. d. Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Morašice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q28015925)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Morašice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25132/6-3143
Pam. katalog
MIS
Morašice ve středu obce
49°52′3,96″ s. š., 16°14′3,54″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37851730)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26938/6-3389
Pam. katalog
MIS
Morašice při kostele
49°52′3,62″ s. š., 16°14′2,63″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nedvězí Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 27 (Q33405454)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23255/6-5511
Pam. katalog
MIS
Nedvězí Nedvězí 27
49°37′47,81″ s. š., 16°17′54,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. dubna 1991.

Němčice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hospoda (Q33525932)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40185/6-4037
Pam. katalog
MIS
Němčice Němčice 98
49°53′32,71″ s. š., 16°19′44,62″ v. d.
Hospoda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová Sídla Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka - bývalá tvrz (Q38094771)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31951/6-3390
Pam. katalog
MIS
Sedlíšťka mezi Morašicemi a Tržkem
49°52′32,17″ s. š., 16°14′57,21″ v. d.
Sýpka - bývalá tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Oldřiš Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 149 (Q33405317)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18970/6-4412
Pam. katalog
MIS
Oldřiš Oldřiš 149, v obci
49°43′31,36″ s. š., 16°12′6,33″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Opatov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Antonína (Q28015950)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anthony the Great (Opatov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20973/6-3238
Pam. katalog
MIS
Opatov 49°49′23,58″ s. š., 16°30′14,7″ v. d. Kostel sv. Antonína

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38040762)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Opatov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13256/6-3239
Pam. katalog
MIS
Opatov 49°50′20,31″ s. š., 16°30′31,73″ v. d. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník 30 obětí II. svět. války (Q38040766)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35341/6-5222
Pam. katalog
MIS
Opatov 49°49′46,12″ s. š., 16°30′19,3″ v. d. Pomník 30 obětí II. svět. války

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q38040770)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28908/6-3240
Pam. katalog
MIS
Opatov 49°49′29,4″ s. š., 16°30′17,24″ v. d. Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Opatovec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38040782)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12424/6-5618
Pam. katalog
MIS
Opatovec 49°48′14,96″ s. š., 16°28′52,78″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 3. února 1993.

Kaple svatého Václava (Q38040786)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus (Opatovec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100055
Pam. katalog
MIS
Opatovec 49°48′18,82″ s. š., 16°29′0,93″ v. d. Kaple sv. Václava

Památkově chráněno od 12. února 2003.

Kostel Narození Panny Marie (Q28015958)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Opatovec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46015/6-3241
Pam. katalog
MIS
Opatovec 49°47′58,72″ s. š., 16°28′32,79″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Osík Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Stodola u čp. 19 (Q33323632)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47735/6-3243
Pam. katalog
MIS
Osík Osík 19
Venkovská usedlost

Poznámka: Zanikla koncem 60. let.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1969.  

Silniční most se sochami (Q38044809)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge in Osík “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21313/6-5205
Pam. katalog
MIS
Osík 49°51′10,61″ s. š., 16°17′38,1″ v. d. Silniční most se sochami

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pohledy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Víta se sochou Ukřižovaného Ježíše Krista (Q38049147)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100244
Pam. katalog
MIS
Pohledy střed obce
49°41′38,75″ s. š., 16°33′36,23″ v. d.
Barokní kaple sv. Víta z roku 1737, kamenný kříž se sochou Ukřižovaného Ježíše Krista z roku 1847

Památkově chráněno od 24. dubna 2003.

Kostel svatého Mikuláše (Q28015970)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Horní Hynčina) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20786/6-3247
Pam. katalog
MIS
Horní Hynčina 49°40′39,09″ s. š., 16°33′1,03″ v. d. Barokní kostel sv. Mikuláše z roku 1759

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomezí Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří a kostnice (Q12030841)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint George (Pomezí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21401/6-3297
Pam. katalog
MIS
Pomezí ve středu obce
49°42′36,25″ s. š., 16°19′39,16″ v. d.
Kostel sv. Jiří a kostnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Poříčí u Litomyšle Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q37821165)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11304/6-5933
Pam. katalog
MIS
Mladočov Mladočov 1
49°48′23,67″ s. š., 16°12′5,15″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 29. května 1996.

Kostel svatého Bartoloměje (Q28015976)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Mladočov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45939/6-3142
Pam. katalog
MIS
Mladočov 49°48′21,58″ s. š., 16°12′4,28″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Příluka Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38046375)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104563
Pam. katalog
MIS
Příluka na návsi
49°51′55,82″ s. š., 16°9′24,67″ v. d.
Zvonice

Památkově chráněno od 29. listopadu 2011.

Pustá Kamenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q28016214)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Pustá Kamenice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46586/6-3301
Pam. katalog
MIS
Pustá Kamenice 49°45′15,62″ s. š., 16°5′17,88″ v. d. Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník zastřelených občanů (Q38089554)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37963/6-4811
Pam. katalog
MIS
Pustá Kamenice les na hranici okresů, původně Čachnov
49°45′14,8″ s. š., 16°4′7,97″ v. d.
Pomník zastřelených občanů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pustá Rybná Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stodola u čp. 35 (Q38089569)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40866/6-3302
Pam. katalog
MIS
Pustá Rybná Pustá Rybná 35, st. 196
49°42′28,89″ s. š., 16°8′12,89″ v. d.
Stodola u čp. 35. Ojediněle dochovaná polygonální roubená stodola z počátku 19. století. Roubená stodola polygonálně uzavřená na kratších stranách, vysoká, strmá střecha nad středem kryta eternitem, nad polygonálními boky kryta šindelem, došky a lepenkou.

Památkově chráněno od 12. dubna 1964.

Usedlost čp. 17 (Q33322341)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22326/6-5477
Pam. katalog
MIS
Pustá Rybná Pustá Rybná 17, v obci
49°42′23,18″ s. š., 16°8′16,47″ v. d.
Venkovská usedlost. Roubená chalupa ze 17. století s řadou dochovaných archaických stavebních detailů.

Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Usedlost čp. 111 (Q117883378)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106449
Pam. katalog
MIS
Pustá Rybná Pustá Rybná 111, osada Světy
49°41′32,09″ s. š., 16°8′38,02″ v. d.
Venkovská usedlost poličského typu s čtyřstranným uzavřeným dvorem, typická pro region Podhorácka. Doklad kontinuity vývoje usedlosti od založení osady v 18. století, s charakteristickou vazbu na okolní krajinu s roubeným domem a špýcharem z 1. poloviny 19. století. Nejstarší částí usedlosti je podjezdná patrová sýpka, patrně z doby vzniku v 18. století. Obytný dům, pozměněný adaptací z konce 19. století, má nejspíše také původ v 18. století, z této doby se však zachovaly zřejmě jen roubené obvodové stěny a krov. Ostatní části usedlosti, tedy chlévy, stodola chlívky, byly přestavěny na počátku 20. století na zděné. Dům usedlosti se obytnou částí obrací štítově dolů ze svahu (k jihozápadu) a uzavírá tak užší stranu dvora na východě. Naproti němu stojí mladší zděná, štítově orientovaná stodola. Spodní jihozápadní stranu dvora mezi štíty domu a stodoly vyplňuje roubený patrový špýchar s pavlačí do dvora a navazující chlívky. Směrem do svahu na humna je dvůr uzavřen křídlem s chlévy a maštalí.
 • obytné stavení: tradiční roubený dům z počátku 19. století, se zachovanou trojdílnou dispozicí,
 • chlévy: zděné křídlo s chlévy a maštalí postavené na horní straně svažitého dvora z místně dostupného materiálu v podélné hmotě se sedlově zastřešeným seníkovým polopatrem,
 • špýchar s pavlačí: roubený podjezdný špýchar s patrovými komorami a pavlačí do dvora, zapojený do kompaktní obvodové zástavby, představuje doklad starší vývojové vrstvy původně roubené (spalné) usedlosti.
 • chlívky: funkčně samostatný trakt s chlívky, zapojený do obvodové zástavby dvora usedlosti mezi stodolou a špýcharem, s roubenou i zděnou částí v tradiční sedlově zastřešené hmotě,
 • stodola: podélná zděná stodola uzavírající dvůr usedlosti proti obytnému domu, v tradiční hmotě se sedlovou střechou a polopatrem.

Památkově chráněno od 28. prosince 2019.

Radiměř Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q28016259)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Radiměř) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25404/6-3303
Pam. katalog
MIS
Radiměř 49°42′0″ s. š., 16°25′54,71″ v. d. Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rohozná Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Erasma biskupa (Q28016290)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Erasmus (Rohozná) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11119/6-3306
Pam. katalog
MIS
Rohozná jižní část obce
49°39′10,65″ s. š., 16°24′26,34″ v. d.
Kostel sv. Erasma biskupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rozstání Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38092490)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11210/6-5921
Pam. katalog
MIS
Rozstání při čp. 16
49°44′4,03″ s. š., 16°43′21,2″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 8. března 1996.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38092471)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11211/6-5920
Pam. katalog
MIS
Rozstání při čp. 95
49°43′55,25″ s. š., 16°43′29,28″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 8. března 1996.

Boží muka (Q38092485)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11214/6-5922
Pam. katalog
MIS
Rozstání 49°44′3,68″ s. š., 16°42′57,26″ v. d. Boží muka

Památkově chráněno od 8. března 1996.

Sloup se sochou svatého Rocha (Q38092494)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104652
Pam. katalog
MIS
Rozstání 49°44′18,24″ s. š., 16°42′44,16″ v. d. Sloup se sochou sv. Rocha

Památkově chráněno od 6. ledna 2012.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38092481)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37015/6-3308
Pam. katalog
MIS
Rozstání při silnici do Trnávky
49°43′59,23″ s. š., 16°43′0,7″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q38092475)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49454/6-5989
Pam. katalog
MIS
Rozstání u čp. 12
49°44′7,54″ s. š., 16°43′11,02″ v. d.
Zvonice

Památkově chráněno od 13. června 1997.

Sádek Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38142577)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18416/6-3321
Pam. katalog
MIS
Sádek při škole
49°42′18,19″ s. š., 16°13′38,11″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 29 (Q33525946)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15621/6-3324
Pam. katalog
MIS
Sádek Sádek 29
49°41′23,7″ s. š., 16°13′17,32″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 33 (Q33525955)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16640/6-5488
Pam. katalog
MIS
Sádek Sádek 33, v obci
49°41′30,87″ s. š., 16°13′27,1″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38142563)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Sádek) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28337/6-3320
Pam. katalog
MIS
Sádek u mostu mezi Kamencem a Sádkem
49°42′21,32″ s. š., 16°13′38,31″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q33525962)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35838/6-5476
Pam. katalog
MIS
Sádek Sádek 8
49°41′45,2″ s. š., 16°13′30,14″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Usedlost čp. 28 (Q33525940)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41632/6-3322
Pam. katalog
MIS
Sádek Sádek 28
49°41′22,28″ s. š., 16°13′18,89″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nejsvětější Trojice (Q28016314)


 
 
 
Kategorie „Church of the Holy Trinity (Sádek) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44762/6-3318
Pam. katalog
MIS
Sádek v obci
49°42′12,11″ s. š., 16°13′32,87″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sebranice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrob sovětských vojínů (Q38094435)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46621/6-3327
Pam. katalog
MIS
Sebranice hřbitov
49°46′19,51″ s. š., 16°14′42,96″ v. d.
Hřbitov, z toho jen: hrob sovětských vojínů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Mikuláše (Q17375865)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Sebranice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37554/6-3326
Pam. katalog
MIS
Sebranice 49°46′22,35″ s. š., 16°14′54,89″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33324925)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25911/6-4414
Pam. katalog
MIS
Sebranice Sebranice 1
49°46′22,67″ s. š., 16°14′52,52″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sedliště Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Michaela (Q38094690)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Michael (Sedliště) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10029/6-5829
Pam. katalog
MIS
Sedliště 49°53′39,82″ s. š., 16°16′27,07″ v. d. Kaple sv. Michaela

Památkově chráněno od 25. ledna 1995.

Sloupnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Církve českobratrské evangelické (Q28034686)


 
 
 
Kategorie „Evangelical church (Dolní Sloupnice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101454
Pam. katalog
MIS
Dolní Sloupnice st. 42
49°55′20,52″ s. š., 16°18′16,92″ v. d.
Kostel Církve českobratrské evangelické, ohradní zeď, vstupní brána.

Památkově chráněno od 6. dubna 2005.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37178046)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Dolní Sloupnice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18548/6-3886
Pam. katalog