Spravedlivý mezi národy

čestný titul udělovaný Státem Izrael
Spravedlivý
mezi národy
Hlavní článek
Holocaust
Lidé, kteří pomáhali Židům
Spravedlivost
Sedm Noemových přikázání
Jad Vašem
Slavní jednotlivci

DamaskinosHoLutzSchindlerSendlerowaWallenbergPalatucciSousa-MendesGrüningerPitter

Národy a skupiny

Čeští spravedliví
Polští spravedliví
Spravedliví podle země

Spravedlivý mezi národy (hebrejsky: חסיד אומות העולם‎, chasid umot ha-olam) je titul, který stát Izrael uděluje lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války riskovali svůj život při záchraně Židů před holokaustem. Spravedlivý nežidovského původu pochází z hebrejského ger toshav, což je termín, který rabínský judaismus používá pro jinověrce dodržující sedm noachidských přikázání.

Ocenění editovat

Kneset, izraelský parlament, v roce 1953 zřídil památník obětí a hrdinů holokaustu Jad vašem, jehož hlavním posláním je spravedlivé mezi národy připomínat.

Od roku 1963 je udělováním čestného titulu Spravedlivý mezi národy pověřena Komise pro rozpoznávání spravedlivých, která spadá pod izraelský nejvyšší soud. Komise pečlivě studuje veškerou dokumentaci, včetně svědectví přeživších a očitých svědků, hodnotí okolnosti události a míru rizika, které zachránci podstoupili. Ocenění uděluje na základě daných kritérií, kterými jsou aktivní účast při záchraně Židů před smrtí či deportací do vyhlazovacích táborů, při níž zachránci riskovali svůj život, svobodu nebo postavení, motivací k záchraně nesměla být jakákoliv odměna, nýbrž touha pomoci, a zároveň musí existovat svědectví zachráněných nebo alespoň dokumentace o povaze záchrany a jejích okolnostech.[1]

Jad vašem eviduje více než 10 000 ověřených příběhů záchrany a ocenil 26 973 lidí z 51 zemí. V této činnosti bude pokračovat i nadále, dokud bude dostávat návrhy na ocenění podložené důkazy, které výše uvedená kritéria splňují.

Tento titul byl doposud udělen 26 973 lidem, z toho 118 z České republiky (stav k 1. lednu 2018). Jména českých spravedlivých mezi národy jsou uvedena na pamětní desce umístěné dne 27. ledna 2005 před vchod do Památníku obětí nacismu v Pinkasově synagoze v Praze.

Ocenění se uděluje bez rozdílu společenského postavení. Kromě zástupců z řad obyčejných lidí ho obdrželi i členové různých královských rodin, například princezna Alice z Battenbergu, matka prince Filipa, vévody z Edinburghu, princezna Helena Řecká a Dánská nebo belgická královna Alžběta Gabriela Bavorská. Z významných osobností byl mimo jiné oceněn francouzský filozof Jacques Ellul.

Osoby, které byly za svou pomoc Židům během holokaustu uznány za spravedlivé, obdrží medaili se svým jménem a čestné uznání, jejich jméno je navíc uvedeno na Zdi cti v Zahradě spravedlivých památníku Jad vašem v Jeruzalémě (dříve se na počest spravedlivých vysazovaly stromy, od této tradice však bylo pro nedostatek prostoru upuštěno). Ocenění se uděluje zachráncům nebo jejich nejbližším příbuzným při ceremoniálu konaném v Izraeli, ocenění mohou také převzít v zemi svého pobytu z rukou zástupců izraelské diplomacie. Tato slavnostní předávání probíhají za účasti místních politických představitelů a velkého zájmu médií.

Jad vašem může spravedlivým jako projev uznání za jejich činy udělovat čestná občanství Státu Izrael. Kdokoliv byl uznán za spravedlivého, má právo o udělení čestného občanství památník Jad vašem požádat. Pokud spravedlivý již nežije, o čestné občanství za něj může zažádat jeho nejbližší příbuzný.

Spravedliví, kteří se rozhodli žít v Izraeli, mají nárok na důchod ve výši průměrné mzdy, na bezplatnou zdravotní péči a na finanční pomoc v oblasti bydlení a ošetřovatelské péče.

Spravedliví v Izraeli editovat

Nejméně 130 nositelů titulu Spravedlivý mezi národy se usadilo v Izraeli. Izraelské úřady je přivítaly a udělily jim izraelské občanství. Od poloviny osmdesátých let mají nárok na zvláštní důchod. Někteří z nich sem přišli po druhé světové válce ještě před založením Státu Izrael a usadili se na území tehdejšího Britského mandátu Palestina, další je následovali krátce po založení Izraele nebo v pozdějších letech. Ti, kteří se zde usídlili dříve, často ovládali hebrejštinu a začlenili se do společnosti.

Další projevy úcty Spravedlivým editovat

Episkopální církev Spojených států amerických spravedlivým ve svém liturgickém kalendáři vyčlenila sváteční den – 16. červenec.

Dne 15. června 2013 římskokatolická církev beatifikovala italského novináře Odoarda Focheriniho, který byl za napomáhání Židům při útěku deportován do koncentračního tábora, kde v roce 1944 zemřel. Stal se tak prvním spravedlivým, jenž byl blahořečen.[2]

Nositelka titulu Ona Šimaitė, knihovnice z Vilniuské univerzity, jež za války pomohla na svobodu několika Židům z vilniuského ghetta, se dočkala jiného ocenění – od roku 2015 nese její jméno jedna z ulic hlavního litevského města.

Dne 10. května 2012 Evropský parlament vyhlásil Evropský den památky spravedlivých. Tento den připadá na 6. března a připomíná nejen zachránce Židů, ale obecně všechny, kdo se postavili zločinům proti lidskosti a totalitním režimům.[3]

Nositelé podle zemí editovat

Podle údajů památníku Jad Vašem bylo k 1. lednu 2018 oceněno 26 973 lidí.

Polsko  Polsko 6863
Nizozemsko  Nizozemsko 5669
Francie  Francie 4056
Ukrajina  Ukrajina 2619
Belgie  Belgie 1742
Litva  Litva 893
Maďarsko  Maďarsko 861
Itálie  Itálie 694
Bělorusko  Bělorusko 650
Německo  Německo 616
Slovensko  Slovensko 592
Řecko  Řecko 347
Rusko  Rusko 206
Srbsko  Srbsko 139
Lotyšsko  Lotyšsko 136
Česko  Česko 118
Chorvatsko  Chorvatsko 117
 
Rakousko  Rakousko 109
Moldavsko  Moldavsko 79
Albánie  Albánie 75
Norsko  Norsko 67
Rumunsko  Rumunsko 65
Švýcarsko  Švýcarsko 49
Bosna a Hercegovina  Bosna a Hercegovina 47
Arménie  Arménie 24
Spojené království  Spojené království 22
Dánsko  Dánsko* 22
Bulharsko  Bulharsko 20
Slovinsko  Slovinsko 15
Severní Makedonie  Severní Makedonie 10
Švédsko  Švédsko 10
Španělsko  Španělsko 9
Spojené státy americké  Spojené státy americké 5
Estonsko  Estonsko 3
 
Portugalsko  Portugalsko 3
Čína  Čína 2
Brazílie  Brazílie 2
Chile  Chile 2
Peru  Peru 2
Indonésie  Indonésie 2
Vietnam  Vietnam 1
Irsko  Irsko 1
Salvador  Salvador 1
Egypt  Egypt 1
Japonsko  Japonsko 1
Lucembursko  Lucembursko 1
Turecko  Turecko 1
Gruzie  Gruzie 1
Černá Hora  Černá Hora 1
Kuba  Kuba 1
Ekvádor  Ekvádor 1

* titul Spravedlivý mezi národy se uděluje jednotlivcům, ne skupinám. Příslušníci dánského odboje si však nepřáli být uvedeni jednotlivě, ale jako jedna skupina. Jad Vašem jejich požadavku vyhověl, proto je počet dánských nositelů tohoto titulu poměrně nízký.

Vrácení medaile editovat

V roce 2014 nositel ocenění Henk Zanoli titul, který mu byl udělen o tři roky dříve, vrátil. Učinil tak v reakci na izraelskou operaci Ochranné ostří, při které během útoku izraelského letectva na Pásmo Gazy zahynulo šest jeho příbuzných. K tomu připojil prohlášení, že kdyby si za těchto okolností ponechal toto ocenění, které mu udělil Stát Izrael, bylo by to urážkou… těch členů jeho rodiny, kteří o čtyři generace později v Gaze přišli o šest svých příbuzných.[4]

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Righteous Among the Nations na anglické Wikipedii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat