Otevřít hlavní menu

Sedm noachidských přikázání

Sedm noachidských přikázání (hebrejsky שֶׁבַע מִצְווֹת בְּנֵי־נֹחַ‎‎, ševa micvot bnej Noach) je soubor zásad, které byly podle židovské tradice[1] předány prostřednictvím Noemovým všem jeho potomkům jako závazný pokyn pro život lidstva na zemi. První doklad o existenci podobného souboru se nachází v židovském spise, jenž není součástí biblického kánonu a jenž je znám pod označením kniha Jubileí:

Ve dvacátém osmém jubileu začal Noe přikazovat dětem svých dětí příkazy, nařízení a všechno právo, které znal, a napomínal své děti, aby činily spravedlnost a přikrývaly nahotu svého těla a žehnaly Stvořiteli, ctili otce a matku a aby každý miloval svého bližního a střežil se před smilstvem a nečistotou a vší nespravedlností.
— Kniha Jubileí 7:20 [2]

Jiný doklad o snaze vytvořit jakýsi soubor zásad, jimiž by se měli řídit všichni věřící nežidovského původu, můžeme najít v křesťanské tradici, v novozákonní knize Skutky apoštolů, kde čteme, že všem věřícím lidem z národů bylo apoštoly přikázáno, aby se řídili těmito naprosto nutnými povinnostmi:

Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva.
— Skutky apoštolů 15:29[3]

Toto apoštolské nařízení bylo v souladu s pojetím, jaké zastávali v době druhého Chrámu farizeové, kteří považovali každého člověka nežidovského původu, jenž dodržoval noachidská přikázání, prakticky za konvertitu.[4] V rámci judaismu se má dodnes za to, že ti z nežidů, kteří dodržují sedm noachidských přikázání, si zaslouží úctu nejen v tomto životě, ale budou mít podíl na světě budoucím. Ti z nežidů, kteří tato přikázání dodržují, jsou hodni označení chasidej umot ha-olam (חָסִידֵי אוּמוֹת הָעוֹלָם‎‎, doslova „zbožní mezi národy světa“).

Sedm noachidských přikázání se týká těchto oblastí:

 1. avoda zara[5] (עֲבוֹדָה זָרָה‎‎) – doslova „služba cizí“ či „nevěrná“, jedná se o zákaz modloslužebnictví.
 2. šefichat damim (שְׁפִיכַת דָּמִים‎‎) či též šefichut damim (שְׁפִיכוּת דָּמִים‎‎) – doslova „prolévání krve“, jedná se o zákaz vraždy.
 3. giluj arajot (גִּילוּי עֲרָיוֹת‎‎) – doslova „odhalení nahoty“, jedná se o zákaz praktikování sexuální nemorálnosti – incest, sodomie, homosexuální styk, cizoložství atd.; jedná se především o takové sexuální praktiky, jež jsou vyjmenovány v Tóře a zároveň je o nich řečeno, že si tím národy, jež je praktikovaly, přivodily Boží nelibost.[6][7]
 4. gezel (גֵּזֶל‎‎) či gazal (גָּזַל‎‎) – doslova „pobrání, uchvácení“[8] či „loupež“,[9] jedná se o zákaz krádeže, unášení a zotročování lidí.
 5. ever min ha-chaj (אֵבֶר מִן־הָחַי‎‎) – doslova „část z živého“, jedná se o zákaz pojídání masa z živých zvířat. Tento zákaz se vztahuje na všechny formy krutostí páchaných na živých tvorech, zvláště pak na záměrné mučení lidských bytostí nebo týrání zvířat včetně kastrace, a podle Rašiho i na jedení krve.[10]
 6. birkat ha-Šem (בִּרְכַּת הַשֵּׁם‎‎) – doslova „požehnání [Božího] jména“, jedná se o eufemismus, jehož skutečným významem je zákaz takového jednání, které by znevažovalo Boží jménorouhání, proklínání, zneužívání (např. při okultních praktikách, při přísaze, při vydávání křivého svědectví apod.).
 7. dinim (דִּינִים‎‎) – doslova „práva, práva obhajoby, pře, rozepře“; jedná se o povinnost ustanovit takový právní systém, který by hájil spravedlnost a trestal porušování výše uvedených přikázání.

Jak je vidět z výše uvedeného seznamu, nejedná se ani tak o přesně definovaná přikázání, jako spíše o jakési okruhy oblastí, v nichž je nutno postupovat podle určitých zásad. Výše uvedená noachidská přikázání je proto možné ještě více zevšeobecnit a přeformulovat i takto[11]:

 1. Věř v Boha
 2. Cti lidský život
 3. Cti rodinu
 4. Cti práva ostatních i jejich majetek
 5. Cti všechna stvoření
 6. Cti a chval Boha
 7. Cti zřízení soudního systému

Podle Talmudu byl svět zničen potopou kvůli avoda zara, šefichat damim a giluj arajot. Na základě toho Talmud (Sanhedrin 74a) uvádí, že kvůli záchraně života může žid porušit jakýkoliv příkaz Tóry, kromě těchto tří přikázání.[12]

ReferenceEditovat

 1. Tosefta, traktát Avoda zara VIII,4
 2. SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti II (Mimobiblické židovské spisy: Pseudepigrafy). Praha: Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-244-6. S. 15-152. 
 3. Sk 15, 29 (Kral, ČEP)
 4. NEWMAN, Ja‘akov; SIVAN, Gavri’el. Judaismus od A do Z. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. S. 169. 
 5. BLAHA, Josef. Židovské myšlení jako inspirace nejen pro křesťany. Brno: Marek Konečný, 2008. ISBN 978-80-903860-0-6. S. 70. 
 6. Lv 18, 24 (Kral, ČEP)
 7. Lv 20, 23 (Kral, ČEP)
 8. PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8. S. 34. 
 9. MAHARAL, Rabi Löw. Cesta života. Praha: Nakladatelství P3K, 2009. ISBN 978-80-87186-02-2. S. 22. 
 10. PECARIC, Sacha. Tora Pardes Lauder. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami. Księga Pierwsza. Bereszit. Kraków: Pardes, 2001. ISBN 83-8879-02-2. S. 60. 
 11. JACOBSON, Simon. Smysluplný život. Rebe Menachem Mendel Schneerson a jeho moudrost. Praha: Chabad Lubavitch, 2008. S. 185-186. 
 12. WILSON, Marvin R. Náš otec Abraham. Praha: Sborový dopis, 1996. S. 47. 

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat