Seznam kulturních památek ve Stránicích

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Stránice v městské části Brno-střed ve městě Brno v okrese Brno-město vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fakulta výtvarných umění VUT (Q30857725)


Building in Udolni street, Brno.jpg
 
Kategorie „Campus in Údolní street and Úvoz street “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48270/7-7585
Pam. katalog
MIS
Stránice Údolní 244/53, Úvoz 244/33, Jiříkovského 244/1, Všetičkova 244/2
49°11′52,84″ s. š., 16°35′36,29″ v. d.
Univerzitní areál, původně Zeměbranecká kasárna arcivévody Rainera, s novorenesančním průčelím a spojovacím křídlem z roku 1920 neobvyklého půdorysu (Miloš Laml). Dvě původně samostatně stojící dvoupatrové budovy obdélného půdorysu spojené později přízemním nárožním křídlem. Křídlo stojící na ulici Úvoz má 29 okenních os, kratší strana 4 osy. Křídlo na Údolní ulici má celkem 39 okenních os, na kratší straně 3 osy. Spojovací křídlo je do ulice tříboké (do výplní nad obdélnými okny jsou vložené klenáky, meziokenní plochy jsou zdobené svislým rýhováním, nad hlavní římsou krátká atika - nese název školy a fakulty), hluboko do vnitrobloku je vysunutý přednáškový sál oktogonálního půdorysu.

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Jiříkovského 2 (Q38139593)


Brno-Masarykova čtvrť - původní německý dům na rohu Údolní a Jiříkovského.jpg
 
Kategorie „Jiříkovského 2 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48397/7-7713
Pam. katalog
MIS
Stránice Jiříkovského 245/2, Údolní 245/55
49°11′53,75″ s. š., 16°35′24,66″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Bohatě členěné průčelí secesní vily.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Údolní 57 a 59 (Q38139550)


Brno, Údolní 57 a 59.JPG
 
Kategorie „Údolní 57 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48411/7-7727
Pam. katalog
MIS
Stránice Údolní 549/57 a 814/59
49°11′54,38″ s. š., 16°35′22,27″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí dvojvily s bohatě členěnou a dekorovanou hmotou budované na principech pozdního historismu a secese.
 • Údolní 549/57
 • Údolní 814/59

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Údolní 61 (Q38139498)


Brno, Údolní 61.jpg
 
Kategorie „Údolní 61 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48413/7-7729
Pam. katalog
MIS
Stránice Údolní 550/61
49°11′54,4″ s. š., 16°35′21,42″ v. d.
Dům vilového typu bohatě členěné hmoty a náročně členěné a dekorované fasády, na principech pozdního historismu a secese. Tvoří jeden blok (trojvilu) s vilami čo. 57 a 59.

Poznámka: Podle nadpisu zápisu do státního rejstříku bylo chráněno pouze průčelí, později byl záznam v Památkovém katalogu upraven v souladu s původním evidenčním listem tak, že je chráněna od počátku celá vila.
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Údolní 65 (Q38139563)


Brno, Údolní 65 (martinnovacek.cz).JPG
 
Kategorie „Údolní 65 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48415/7-7731
Pam. katalog
MIS
Stránice Údolní 552/65
49°11′54,72″ s. š., 16°35′18,86″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Bohatě členěné a náročně dekorované průčelí vily v duchu pozdního historismu a secese.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Údolní 73 (Q38139570)


Brno, Údolní 73 (martinnovacek.cz).JPG
 
Kategorie „Údolní 73 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48417/7-7733
Pam. katalog
MIS
Stránice Údolní 556/73
49°11′55,67″ s. š., 16°35′14,83″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Hodnotné průčelí vily v duchu pozdního historismu a secese.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Všetičkova 33 a 35 (Q38139430)


Brno-Masarykova čtvrť - původní německý dům Všetičkova 33.jpg
 
Kategorie „Všetičkova 33 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48431/7-7747
Pam. katalog
MIS
Stránice Všetičkova 632/33, 555/35, Údolní 555/71
49°11′54,85″ s. š., 16°35′16,16″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní dvojvily.
 • Všetičkova 632/33
 • Všetičkova 555/35, Údolní 555/71

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Všetičkova 16 a 16a (Q38139438)


Brno, Všetičkova 16.JPG
 
Kategorie „Všetičkova 16 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48429/7-7745
Pam. katalog
MIS
Stránice Všetičkova 624/16, 714/16a
49°11′53,41″ s. š., 16°35′17,31″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily (kompaktní nárožní dvojvila se dvěma čísly popisnými).
 • Všetičkova 624/16
 • Všetičkova 714/16a

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Všetičkova 10–14 (Q38139493)


Brno, Všetičkova 10.JPG
 
Kategorie „Villas Všetičkova 10-12-14 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48428/7-7744
Pam. katalog
MIS
Stránice Všetičkova 620/10, 622/12, 623/14
49°11′53,01″ s. š., 16°35′18,17″ v. d.
Soubor rodinných domů, z toho jen průčelí. Průčelí secesních vil (čo. 10 samostatná, čo. 12 a 14 dvojvila).
 • Všetičkova 620/10
 • Všetičkova 622/12
 • Všetičkova 623/14

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Všetičkova 6 a 6a (Q38139448)


Brno, Všetičkova 6.JPG
 
Kategorie „Všetičkova 6 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48427/7-7743
Pam. katalog
MIS
Stránice Všetičkova 616/6, 893/6a
49°11′52,77″ s. š., 16°35′22,01″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily (vily čo. 6 a 6a tvoří trojvilu s vilou čo. 8, která není součástí kulturní památky).
 • Všetičkova 616/6
 • Všetičkova 893/6a

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Jiříkovského 6 (Q38139390)


Brno-Masarykova čtvrť - původní německé domy na severní straně Všetičkovy ulice (pohled od východu).jpg
 
Kategorie „Jiříkovského 6 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48426/7-7742
Pam. katalog
MIS
Stránice Jiříkovského 249/6, Všetičkova 249/4
49°11′52,69″ s. š., 16°35′23,13″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí hmotově členité secesní vily s uplatněním novorenesančních prvků a s výraznou dřevěnou lodžií.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Všetičkova 17 (Q38139432)


Brno, Všetičkova 17.JPG
 
Kategorie „Všetičkova 17 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48430/7-7746
Pam. katalog
MIS
Stránice Všetičkova 625/17
49°11′51,94″ s. š., 16°35′20,76″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Jiříkovského 10 (Q38139536)


Brno, Jiříkovského 10.jpg
 
Kategorie „Jiříkovského 10 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48398/7-7714
Pam. katalog
MIS
Stránice Jiříkovského 253/10
49°11′50,93″ s. š., 16°35′21,75″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily s dřevěným vyložením štítů.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Dvojdům Jiříkovského 12 a 14 (Q38139614)


Brno, Jiříkovského 12.JPG
 
Kategorie „Villas Jiříkovského 12-14 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48399/7-7715
Pam. katalog
MIS
Stránice Jiříkovského 255/12, 257/14
49°11′50,12″ s. š., 16°35′20,9″ v. d.
Rodinný dvojdům, z toho jen průčelí. Průčelí secesních rodinných domů s dřevěným vyložením štítů.
 • Jiříkovského 255/12
 • Jiříkovského 257/14

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Jiříkovského 16 (Q38139542)


Brno, Jiříkovského 16 (1).JPG
 
Kategorie „Jiříkovského 16 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48401/7-7717
Pam. katalog
MIS
Stránice Jiříkovského 190/16, Heinrichova 190/2
49°11′49,29″ s. š., 16°35′20″ v. d.
Secesní vila s dřevěným vyložením štítů na pohledově exponované nárožní parcele.

Poznámka: V MonumNetu bylo jako chráněné označeno pouze průčelí, tak je nadepsán i původní zápis do státního rejstříku. Později (zřejmě na základě původního evidenčního listu) byl záznam opraven tak, že je chráněna od počátku celá vila.
Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Zachova 10 (Q38139410)


Brno, Zachova 10.JPG
 
Kategorie „Zachova 10 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48435/7-7751
Pam. katalog
MIS
Stránice Zachova 638/10
49°11′48,82″ s. š., 16°35′22,6″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Zachova 5 (Q38139418)


Brno, Masarykova čtvrť, vila (4).JPG
 
Kategorie „Zachova 5 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48434/7-7750
Pam. katalog
MIS
Stránice Zachova 563/5, Tvrdého 563/6
49°11′47,81″ s. š., 16°35′24,43″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily, s válcovou věží.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Jiříkovského 13 (Q38139622)


Brno, Stránice, Jiříkovského 13 (2018-07-21; 02).jpg
 
Kategorie „Jiříkovského 13 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48400/7-7716
Pam. katalog
MIS
Stránice Jiříkovského 256/13
49°11′46,97″ s. š., 16°35′21,1″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Heinrichova 3 (Q38139456)


Brno, Heinrichova 3.JPG
 
Kategorie „Heinrichova 3 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48388/7-7704
Pam. katalog
MIS
Stránice Heinrichova 191/3
49°11′48,89″ s. š., 16°35′18,13″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily z přelomu 19. a 20. století.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Heinrichova 9 (Q38139383)


Brno, Heinrichova 9.JPG
 
Kategorie „Heinrichova 9 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48389/7-7705
Pam. katalog
MIS
Stránice Heinrichova 197/9
49°11′50,07″ s. š., 16°35′15,56″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily střízlivého tvarosloví.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Heinrichova 16 (Q38139379)


Brno, Stránice, Heinrichova 16 (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Heinrichova 16 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48390/7-7706
Pam. katalog
MIS
Stránice Heinrichova 204/16
49°11′52,53″ s. š., 16°35′12,73″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí secesní vily s bohatě pročleněnou hmotou a hrázděnými štíty.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Kampelíkova 2 (Q38139506)


Brno, Kampelíkova 2 (martinnovacek.cz).JPG
 
Kategorie „Kampelíkova 2 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48402/7-7718
Pam. katalog
MIS
Stránice Kampelíkova 262/2, Údolní 262/83
49°11′58,68″ s. š., 16°35′8,19″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí meziválečné vilové architektury v tradicionalistickém duchu s asymetricky členěnou hmotou.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Heinrichova 32 (Q38139428)


Brno, Heinrichova 32 (martinnovacek.cz).JPG
 
Kategorie „Heinrichova 32 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48391/7-7707
Pam. katalog
MIS
Stránice Heinrichova 217/32, Kampelíkova 217/6
49°11′57,29″ s. š., 16°35′5,6″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí kubisticky orientované meziválečné architektury s užitím výzdoby ve stylu art-deco.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Heinrichova 37 (Q38139525)


Brno, Heinrichova 37.JPG
 
Kategorie „Heinrichova 37 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48392/7-7708
Pam. katalog
MIS
Stránice Heinrichova 222/37
49°11′57,72″ s. š., 16°35′3,42″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen průčelí. Průčelí rodinného domu vybudovaného v rondokubistickém duchu podle projektu architekta Jaroslava Grunta.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Lerchova 15 (Q38139577)


Brno, Stránice, Lerchova 15 (2018-07-21; 05).jpg
 
Kategorie „Lerchova 15 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48422/7-7738
Pam. katalog
MIS
Stránice Roubalova 307/32, Lerchova 307/15
49°11′50,32″ s. š., 16°35′4,5″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Hodnotné průčelí vily z meziválečného období ovlivněné kubistickým stylem.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Lerchova 14, Roubalova 13 (Q38139582)


Brno, Lerchova 14.jpg
 
Kategorie „Vila pro ředitele Báňské a hutní společnosti “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48408/7-7724
Pam. katalog
MIS
Stránice Lerchova 306/14, Roubalova 383/13
49°11′49,55″ s. š., 16°35′7,5″ v. d.
Vila pro ředitele Báňské a hutní společnosti, z toho jen průčelí. Průčelí meziválečné nárožní dvojvily s novoklasicistickým tvaroslovím podle návrhu vídeňského architekta Karla Lehrmanna z roku 1923.
 • Lerchova 306/14
 • Roubalova 383/13

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Soubor domů na Vaňkově náměstí (Q38139463)


Brno, Stránice, Vaňkovo nám. (2018-07-21; 07).jpg
 
Kategorie „Blocks of flats at Vaňkovo náměstí “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48425/7-7741
Pam. katalog
MIS
Stránice Vaňkovo náměstí 914/1a, 569/1, 570/2, 571/3, 290/4, 289/5, 572/6, 2/7, Barvičova 2/2, Lerchova 289/1, 290/2, Tvrdého 569/28
49°11′43,49″ s. š., 16°35′8,68″ v. d.
Soubor činžovních domů, z toho jen průčelí. Průčelí bloku funkcionalistických nájemních domů podle návrhu Jindřicha Kumpošta.
 • Vaňkovo náměstí 914/1a
 • Vaňkovo náměstí 569/1, Tvrdého 569/28
 • Vaňkovo náměstí 570/2
 • Vaňkovo náměstí 571/3
 • Vaňkovo náměstí 290/4, Lerchova 290/2
 • Vaňkovo náměstí 289/5, Lerchova 289/1
 • Vaňkovo náměstí 572/6
 • Vaňkovo náměstí 2/7, Barvičova 2/2

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Památková ochrana zrušena 10. dubna 2017 Haselmannův rodinný dům (Q38139475)


Brno, Stránice, Barvičova, Haselmannův rodinný dům (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Villa Haselmann “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48380/7-7696
Pam. katalog
MIS
Stránice Barvičova 3/2a
49°11′43,01″ s. š., 16°35′5″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí úsporně pojatého funkcionalistického rodinného domu z roku 1926 podle projektu brněnského architekta a urbanisty Jindřicha Kumpošta.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.
Památková ochrana zrušena 10. dubna 2017.

Lipová 4 (Q38139517)


Brno, Stránice, Lipová 4 (2018-07-21; 02).jpg
 
Kategorie „Lipová 4 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48405/7-7721
Pam. katalog
MIS
Stránice Lipová 369/4
49°11′41,24″ s. š., 16°35′3,68″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí funkcionalistické vily s modernistickými prvky z roku 1927 od architekta Leopolda Bauera.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Preslova 6 (Q33257187)


Brno, Stránice, Preslova 6 (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Preslova 6 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28113/7-7049
Pam. katalog
MIS
Stránice Preslova 389/6
49°11′42,58″ s. š., 16°34′55,91″ v. d.
Vila, zahrada, ohradní zeď s branou a garáží. Dílo Emila Králíka odrážející dobové kubizující tendence.

Památkově chráněno od 30. června 1983.

Památková ochrana zrušena 22. listopadu 2011 Mahenova 3 (Q38139610)


Brno, Stránice, Mahenova 3 (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Mahenova 3 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103148
Pam. katalog
MIS
Stránice Mahenova 347/3
49°11′44,47″ s. š., 16°35′14,45″ v. d.
Činžovní dům. Bytový dům ze 20. let 20. století. Postaven z iniciativy bytového družstva v prvních letech po vzniku samostatného československého státu v nově založené části města v Úřednické čtvrti. V domě také v letech 1924–1930 žil a tvořil akad. mal. Antonín Procházka. Bytový dům postavený na obdélném půdorysu o deseti okenních osách, jejichž rytmus se směrem od středu rozvolňuje. Na okrajích má dům dvě, ve středu tři obytná podlaží. Ve sklepě zachován interiér prádelny – kotel na ohřev vody, vestavěné betonové vany.

Poznámka: V letech 2013–2014 proběhl pokus o nové prohlášení kulturní památkou, ministerstvo rozhodlo roku 2013 o neprohlášení, roku 2014 bylo rozhodnuto o rozkladu, ale výsledek není z Památkového katalogu zřejmý.
Památkově chráněno od 2. července 2008.
Památková ochrana zrušena 22. listopadu 2011.

Mahenova 8–8c (Q38139557)


Brno, Stránice, Mahenova 8-8c (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Villas Mahenova 8-8a-8b-8c “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48409/7-7725
Pam. katalog
MIS
Stránice Mahenova 357/8, 358/8a, 359/8b, 360/8c
49°11′46,71″ s. š., 16°35′12,1″ v. d.
Soubor řadových rodinných domů, z toho jen průčelí ve stylu meziválečné architektury tradicionalistického pojetí.
 • Mahenova 357/8
 • Mahenova 358/8a
 • Mahenova 359/8b
 • Mahenova 360/8c

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Dvojdům Mahenova 16 a 18 (Q38139530)


Brno, Stránice, Mahenova 16 a 18 (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Villas Mahenova 16-18 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48410/7-7726
Pam. katalog
MIS
Stránice Mahenova 303/16, 364/18, Lerchova 303/11
49°11′47,31″ s. š., 16°35′6,59″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí meziválečné neoklasicistické dvojvily s patrným vlivem purismu vídeňské moderny podle návrhu vídeňského architekta Karla Lehrmanna z roku 1923.
 • Mahenova 303/16, Lerchova 303/11
 • Mahenova 364/18 – ochrana ukončena k 22. 5. 2020

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Lerchova 9 (Q12044397)


Brno, Stránice, Lerchova, Pavlíčkův rodinný dům (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Villa Pavlíček “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48407/7-7723
Pam. katalog
MIS
Stránice Lerchova 301/9, Mahenova 301/13
49°11′46,25″ s. š., 16°35′7,04″ v. d.
Rodinný dům novináře a spisovatele Domina Pavlíčka, z toho jen průčelí. Průčelí funkcionalistického rodinného domu s patrným ovlivněním pozdní fází pražské kubistické architektury. Dílo architekta Bohuslava Fuchse z let 1923–1924.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Soubor dvojdomků Barvičova 20–34 (Q38139480)


Brno, Stránice, Barvičova 34-32, 30-28 a 26-24 (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Villas Barvičova 20-34 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48381/7-7697
Pam. katalog
MIS
Stránice Barvičova 18/20, 20/22, 22/24, 24/26 (Roubalova 24/27), 26/28 (Roubalova 26/38), 28/30, 30/32, 32/34
49°11′46,42″ s. š., 16°35′1,02″ v. d.
Rodinný dům - soubor dvojdomků, z toho jen průčelí. Puristicky řešená průčelí ovlivněná holandskou architekturou počátku 20. století podle návrhu významného architekta Jaroslava Grunta z roku 1923.
 • Barvičova 18/20
 • Barvičova 20/22
 • Barvičova 22/24
 • Barvičova 24/26, Roubalova 24/27
 • Barvičova 26/28, Roubalova 26/38
 • Barvičova 28/30
 • Barvičova 30/32
 • Barvičova 32/34

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Kumpoštova vlastní vila (Q12031900)


Brno, Barvičova, vila Jindřicha Kumpošta (2).jpg
 
Kategorie „Villa of Jindřich Kumpošt “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35845/7-90
Pam. katalog
MIS
Stránice Barvičova 15/15
49°11′45,82″ s. š., 16°34′58,93″ v. d.
Vlastní vila architekta Jindřicha Kumpošta, zbudovaná v duchu moderny inspirované amsterodamskou školou.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Steinův rodinný dům (Q12056390)


Brno, Barvičova, dům č. 25.jpg
 
Kategorie „Villa Stein “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48382/7-7698
Pam. katalog
MIS
Stránice Barvičova 23/25, Hlávkova 23/2
49°11′48,28″ s. š., 16°34′52,68″ v. d.
Rodinný dům obchodního ředitele telefonní a elektrické společnosti v Brně Willyho Lea Steina, z toho jen průčelí. Dům navrhl Ernst Wiesner. Puristicky pojaté průčelí rodinné vily z roku 1926.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Barvičova 27 (Q38139489)


Brno, Stránice, Barvičova 27 (2018-06-05; 01).jpg
 
Kategorie „Barvičova 27 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48383/7-7699
Pam. katalog
MIS
Stránice Barvičova 25/27
49°11′49,19″ s. š., 16°34′51,84″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Asymetricky řešené průčelí modernistické vily ze 20. let 20. století.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Havlíčkova 23 (Q38139601)


Brno, Stránice, Havlíčkova 23 (2018-07-21; 01).jpg
 
Kategorie „Havlíčkova 23 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48424/7-7740
Pam. katalog
MIS
Stránice Františky Stránecké 137/2, Havlíčkova 137/23
49°11′54,79″ s. š., 16°34′55,09″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen průčelí. Rodinný dům manželů Josefa a Marie Sedlákových a jejich dcery Marie provdané Spitzerové. Průčelí funkcionalistického rodinného domu z roku 1932 patrně dle návrhu Emericha Spitzera.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Havlíčkova 32 (Q38139471)


Brno, Stránice, Havlíčkova 32 (2018-06-05; 02).jpg
 
Kategorie „Havlíčkova 32 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48387/7-7703
Pam. katalog
MIS
Stránice Havlíčkova 82/32, Bílého 82/10
49°11′57,61″ s. š., 16°34′53,92″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí meziválečné vily neoklasicistického tvarosloví.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Havlíčkova 39 a 41 (Q38139606)


Brno, Stránice, Havlíčkova 39 a 41 (2018-06-05; 03).jpg
 
Kategorie „Villas Havlíčkova 39-41 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48385/7-7701
Pam. katalog
MIS
Stránice Havlíčkova 148/39, 150/41
49°11′58,82″ s. š., 16°34′51,22″ v. d.
Rodinný dům - dvojdům, z toho jen průčelí. Průčelí rodinného domu vybudované v modernistickém duchu a doplněného o kubistické prvky.
 • Havlíčkova 148/39
 • Havlíčkova 150/41

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Kudelův rodinný dům (Q12031841)


Brno, Klácelova, dům č. 10 (2).jpg
 
Kategorie „Villa Kudela “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48386/7-7702
Pam. katalog
MIS
Stránice Klácelova 145/10, Havlíčkova 145/36
49°12′0,03″ s. š., 16°34′51,95″ v. d.
Kudelův rodinný dům na nárožní parcele, postaven 1926–1927 ve funkcionalistickém stylu výjimečně čistých forem podle návrhu Jana Víška.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Klácelova 6 (Q38139513)


Brno, Stránice, Klácelova 6 (2018-06-05; 02).jpg
 
Kategorie „Klácelova 6 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48403/7-7719
Pam. katalog
MIS
Stránice Klácelova 286/6
49°12′0,95″ s. š., 16°34′53,96″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Asymetricky členěné průčelí vily vybudované v modernistickém duchu.

Památkově chráněno od 10. listopadu 1988.

Soukopova 16 (Q38139590)


Brno, Stránice, Soukopova 16 (2018-06-05; 01).jpg
 
Kategorie „Soukopova 16 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48423/7-7739
Pam. katalog
MIS
Stránice Soukopova 539/16
49°11′57,8″ s. š., 16°34′45,18″ v. d.
Rodinný dům, z toho jen průčelí. Průčelí funkcionalistického rodinného domu.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Památková ochrana zrušena 20. září 2016 Kostel svatého Augustina (Q6050751)


Brno, kostel sv. Augustina (2013-06-08; 01).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Augustine (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48691/7-8043
Pam. katalog
MIS
Stránice náměstí Míru, parc. 420
49°12′9,64″ s. š., 16°34′52,39″ v. d.
Funkcionalistický (pozdně konstruktivistický) kostel svatého Augustina postavený v letech 1932–1934 podle projektu architekta Vladimíra Fischera. Trojlodní plochostropá bazilika obdélného půdorysu s výrazně převýšenou hlavní lodí, zakončenou mírně odsazeným kněžištěm s půlkruhovitou apsidou, orientovanou na severozápad. Ze západní strany je kněžiště překříženo nízkou plochostropou kaplí obdélného půdorysu, ke které je z jihu souběžně přistavěna nižší obdélná zákristie. Z východní strany je kněžiště překříženo nízkou plochostropou kaplí čtvercového půdorysu, ke které je z jihu přistavěna nižší obdélná přepažená předsíň. Nad touto kaplí se tyčí 50 metrů vysoká hranolová věž s okénky, rámovaná plochými pilastry. Ze severu je k ní přistavěna nižší (asi 9 metrů vysoká) schodišťová vížka kruhového půdorysu s vnitřním vřetenovým schodištěm, prosvětlená rovněž okénky.

Památkově chráněno od 9. února 1989.
Památková ochrana zrušena 20. září 2016.

Krondlova 5 (Q38139406)


Brno, Stránice, Krondlova 5 (2018-06-17; 01).jpg
 
Kategorie „Krondlova 5 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48443/7-7759
Pam. katalog
MIS
Stránice Krondlova 610/5
49°12′14,25″ s. š., 16°34′47,92″ v. d.
Rodinný dům z toho jen průčelí. Průčelí rodinného domu postsecesní formy z meziválečného období.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Krondlova 7 (Q38139484)


Brno, Stránice, Krondlova 7 (2018-06-17; 01).jpg
 
Kategorie „Krondlova 7 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48445/7-7761
Pam. katalog
MIS
Stránice Krondlova 611/7
49°12′15,02″ s. š., 16°34′46,9″ v. d.
Městský dům, z toho jen průčelí. Průčelí funkcionalistického obytného domu postaveného v roce 1937 podle projektu maďarského architekta Emericha Spitzera.

Památkově chráněno od 18. ledna 1989.

Dvořákova vlastní vila (Q11836935)


Brno, Foustkova, Dvořákova vila (01).jpg
 
Kategorie „Villa of Václav Dvořák “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47905/7-7217
Pam. katalog
MIS
Stránice Foustkova 104/19
49°12′13,87″ s. š., 16°34′43,74″ v. d.
Vlastní vila stavitele Václava Dvořáka, z toho jen průčelí. Funkcionalistická vila z let 1936–1937, dílo brněnského architekta Václava Dvořáka a architekta ruského původu Sergeje Medvěděva.

Památkově chráněno od 19. února 1988.

Wurmova 10 (Q38139395)


Brno, Stránice, Wurmova 10 (2018-06-17; 02).jpg
 
Kategorie „Wurmova 10 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48432/7-7748
Pam. katalog
MIS
Stránice Wurmova 596/10
49°12′12,07″ s. š., 16°34′45,67″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí vily z meziválečného období snoubící prvky moderny s historizujícími reminiscencemi.

Poznámka: Podle MonumNetu spadala pod památkovou ochranu též ohradní zídka s mřížovými poli a schodiště, v Památkovém katalogu o tom není zmínka, nadpis zápisu do státního rejstříku specifikuje jen průčelí, evidenční list popisuje celou vilu.
Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Wurmova 24 (Q38139399)


Brno, Stránice, Wurmova 24 (2018-06-17; 01).jpg
 
Kategorie „Wurmova 24 (Brno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48433/7-7749
Pam. katalog
MIS
Stránice Wurmova 605/24
49°12′9,87″ s. š., 16°34′38,32″ v. d.
Vila, z toho jen průčelí. Průčelí vily snoubící prvky moderny s historizujícími reminiscencemi renesanční fotifikační architektury s nárožními „bastionovými“ arkýři.

Památkově chráněno od 16. ledna 1989.

Krohův rodinný dům (Q12031562)


Brno, Sedlákova 45.JPG
 
Kategorie „Villa of Jiří Kroha “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17425/7-185
Pam. katalog
MIS
Stránice Sedlákova 110/45, Dostálova 110/1
49°12′6,94″ s. š., 16°34′37,42″ v. d.
Vila, zahrada, bazén. Funkcionalistický vlastní rodinný dům architekta Jiřího Krohy z let 1928–1930. Polořadový jednopatrový dům železobetonové konstrukce situovaný na svažité parcele orientovaný zahradním průčelím do svahu upraveného jako terasovitá zahrada s bazénem.

Památkově chráněno od 23. března 1964.

Soubor rodinných domů kolonie Pod vodojemem (Q30142354)


Brno, Stránice, Rezkova 30 a 28.jpg
 
Kategorie „Kolonie Pod vodojemem “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
48200/7-7515
Pam. katalog
MIS
Stránice Kaplanova 1–11, Rezkova 28–42, 29–51
49°12′3,46″ s. š., 16°34′25,32″ v. d.
Soubor funkcionalistických rodinných domů kolonie Pod vodojemem, z toho jen průčelí.
 • Kaplanova 274/1, Psotova vila
 • Kaplanova 275/3, vyjmut ze souboru ke dni 5. 4. 2017
 • Kaplanova 276/5,
 • Kaplanova 277/7,
 • Kaplanova 278/9,
 • Kaplanova 279/11, Patočkova vila
 • Rezkova 429/28,
 • Rezkova 430/29,
 • Rezkova 431/30,
 • Rezkova 432/31,
 • Rezkova 433/32,
 • Rezkova 434/33,
 • Rezkova 435/34, vyjmut ze souboru ke dni 30. 1. 2019
 • Rezkova 436/35,
 • Rezkova 437/36,
 • Rezkova 438/37,
 • Rezkova 439/38,
 • Rezkova 440/39,
 • Rezkova 441/40, vyznačuje se zajímavým motivem zaoblených pásových oken.
 • Rezkova 442/41,
 • Rezkova 443/42,
 • Rezkova 444/43,
 • Rezkova 445/45,
 • Rezkova 446/47,
 • Rezkova 447/49,
 • Rezkova 448/51

Památkově chráněno od 11. března 1988.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat