Otevřít hlavní menu

Hugo Baar

moravský malíř

Život a díloEditovat

Hugo Baar se narodil v Novém Jičíně jako syn obchodníka Johanna Nepomuka Baara. Po studiích na německé reálce navštěvoval v letech 1889-1892 odbornou tkalcovskou školu v Novém Jičíně. Základy malířského umění získal na Škole uměleckých řemesel ve Vídni u ředitele H. Storcka a v ateliéru Rudolfa Ribarze a na mnichovské Akademii u G. Hackela a H. Kniera. V roce 1903 se oženil s Leonií Fritsche, dcerou úředníka továrny na klobouky v Novém Jičíně. Uměleckou dráhu zahájil 1903 ve Vídni. Od počátku své výtvarné činnosti se věnoval zejména krajinomalbě. Účastnil se výstavy vídeňského výtvarného spolku Hagenbund, 1904 vystavoval v Olomouci. Po návratu do rodného města se sblížil s malířem Bohumírem Jaroňkem a jeho prostřednictvím začal spolupracovat se Spolkem výtvarných umělců moravských (SVUM). V jeho tvorbě se od té doby často objevovaly motivy z moravského a slezského prostředí. V roce 1907 stál u založení Muzejního spolku v Novém Jičíně.

V roce 1907 vystavoval v Hodoníně, obesílal rovněž výstavy spolku Mährischer Kunstverein v Brně. Tehdy dozrál jeho malířský projev, v němž syntetizoval vlivy severoněmeckých secesních krajinářů, vídeňského secesního malíře Gustava Klimta i působení kolegů a přátel ze SVUM. Baar se tak zařadil do širokého proudu středoevropských secesionistů.

Iniciativou Hugo Baara bylo v roce 1909 založeno Sdružení německo-moravských výtvarných umělců se sídlem v Brně. Předsedou byl Hugo Charlemont, veškerou činnost spolku však organizoval Hugo Baar jako místopředseda. V roce 1910 podnikl cestu do Německa, Belgie a Holandska, o rok později k Baltu. Zemřel náhle 18. června 1912 v Mnichově, když v tamějších litografických dílnách pracoval na zakázce zhotovení originální litografie.

Zastoupení ve sbírkáchEditovat

  • Moravská galerie v Brně
  • Muzeum umění Olomouc
  • Okresní vlastivědný ústav, Nový Jičín

VýstavyEditovat

  • 1993/1994 Hugo Baar: Obrazy, Žerotínský zámek, Rytířský sál, Nový Jičín
  • 1996 Německá zastavení, Nová síň, Poruba, Ostrava
  • 2000 90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno
  • 2011 Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí : 2. sešit : B-Bař. Praha: Libri, 2005. 154-264 s. ISBN 80-7277-252-X. S. 154. 
  • Trnková Eva, Hugo Baar: Obrazy, autorský katalog 24 s., Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín 1993

ReferenceEditovat

  1. Matriční záznam o narození a křtu farnost Nový Jičín

Externí odkazyEditovat