Okrouhličtí z Kněnic

Je příjmení staromoravské vladycké rodiny, která byla stejného rodu jako páni z Drahotuš a z Holštejna. Pocházeli z Kněnice nebo též Knínice na Moravě. Tomek z Kněnic se přestěhoval do Čech a obdržel od vilémovského opata statek Okrouhlici u Německého Brodu, který držel ještě v roce 1454. Na počátku XVI. století žil Jiří Okrouhlický z Kněnic (1502) a asi v tu dobu také Jan, který v letech 1519-1522 prodal své statky v okolí Chocně. Zemřel okolo roku 1527. Zůstavil tři syny, Jana, Václava a Bohuše. Jan byl roku 1530 hejtmanem na Poděbradech a neměl žádné statky. Václav se usadil u Kutné Hory a držel roku 1528 tuchotické zboží, které roku 1535 prodal. Asi v tu dobu koupil Borovnici (u Kostelce nad Orlicí) a roku 1536 Bezděkov s vesnicemi (roku 1559 je prodal). Roku 1545 prodal Celakovské Hory, toho roku koupil Doudleby, roku 1558 Litice a roku 1559 Lipanskou Horu. Zemřel v roce 1562, jeho manželkou byla Biancifora z Pařízku. Bohuš držel nějaký čas u Skutče některé vsi dříve podlažického kláštera. Po Janovi (+ 1543) zůstali synové Václav ml. a Burjan, kteří neměli žádné statky. Václav st. měl dcery, za jejichž nezletilosti byly Litice i s Doudleby prodány. Statky Borovnice a Lhota se dostaly do rukou jejich manželů. Roku 1561 žili z tohoto rodu jediní Jan starší a Jan mladší. Jan mladší zemřel roku 1594 a byl pohřben v Rosicích u Chrasti (na zdi kostela je dodnes zachovaný náhrobní kámen s dobře čitelným textem). Jeho dcera Maruše se provdala za Jana Skrbenského ze Hříště a na Fulnece.

ErbEditovat

Na zlatém štítě dva černé beraní rohy, nad helmou tři péra, zlaté, modré, bílé.

Související článkyEditovat