Choceň

město v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji

Choceň (německy Chotzen) je město v okrese Ústí nad OrlicíPardubickém kraji, asi patnáct kilometrů západně od města Ústí nad Orlicí na obou březích Tiché Orlice. Ve městě žije přibližně 8 700[1] obyvatel. Choceň je významným železničním uzlem. Město je členem Mikroregionu Vysokomýtska.

Choceň
Tyršovo náměstí v Chocni
Tyršovo náměstí v Chocni
Znak města ChoceňVlajka města Choceň
znakvlajka
Lokalita
Statusměsto
Pověřená obecChoceň
Obec s rozšířenou působnostíVysoké Mýto
(správní obvod)
OkresÚstí nad Orlicí
KrajPardubický
Historická zeměČechy
StátČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel8 708 (2023)[1]
Rozloha21,70 km²[2]
Nadmořská výška290 m n. m.
PSČ565 01
Počet domů1 931 (2021)[3]
Počet částí obce7
Počet k. ú.4
Počet ZSJ7
Kontakt
Adresa městského úřaduJungmannova 301
565 15 Choceň
info@chocen-mesto.cz
StarostaJan Pažin
Oficiální web: www.chocen-mesto.cz
Choceň
Choceň
Další údaje
Kód obce580350
Geodata (OSM)OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie editovat

Středověk editovat

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1227, kdy území Kojata, syn Hrabišův přenechal Hocen (dnešní Choceň) svým bratrům Sezimovi a Milotovi.[4] Město ležící na obou březích řeky Tiché Orlice, obklopeno kopci a lesy nelákalo k expanzi. V roce 1292 vlastnil tehdejší trhovou ves Choceň (villa forensis Choczna) král Václav II.[5]

Počátkem 14. století ji získal Mikuláš z Potštejna a založil zde hrad; protože byl považován za zemského škůdce, byl hrad (spolu s dalšími) roku 1338 rozbořen vojskem kralevice Karla; roku 1341 se hrad nazýval oppido Kotzen, když se syn Mikuláše z Potštejna zřekl práv k Chocni jako bývalému jmění královskému. Další změny majitelů ve 14. století považoval August Sedláček za obtížné nepřetržitě vysledovat.[6]

V letech 1406–1410 se připomíná Zikmund Pykna z Lichtenburka jako pán choceňského panství, po jehož smrti připadlo (opět) na krále jako odúmrť. Roku 1437 získali část Chocně páni z Kunštátu a Poděbrad a další část, pravděpodobně menší, páni ze Žampachu.

Raný novověk editovat

Na začátku 16. století, v roce 1509 se stala Choceň majetkem pánů z Pernštejna. V této době prošlo město rozkvětem, který byl však roku 1539 utlumen velikým požárem. Nový rozmach nastal až za majitele Zikmunda ze ŠelmberkaKosti a na Mrači, který získal Choceň roku 1555 koupí od Jaroslava z Pernštejna.[7] Ten si zvolil Choceň za své sídlo a nechal si v letech 1561–1562 na břehu řeky Orlice vystavět zámek. Vzápětí na nově přikoupeném pozemku zřídil i rozsáhlý poplužní dvůr. Za jeho vlády si měšťané v roce 1564 pořídili dům pro vybudování radnice, v níž byly uloženy nově zřízené knihy trhové, sirotčí, soudní a sňatků. Na králi Ferdinandovi I. Habsburském vymohl Zikmund v roce 1558 pro Choceň privilegia na pořádání dvou výročních osmidenních trhů, které měly začínat vždy na Obrácení svatého Pavla (25. ledna) a na svatého Václava (28. září). Udělil privilegia cechu řeznickému (1571) a krejčovskému (1576). Roku 1581 osvobodil radnici od všech poddanských platů a robot, udělil choceňským měšťanům právo várečné a obci patronátní právo k místnímu farnímu kostelu s podmínkou, že Chocenští si budou ustanovovat faráře, kterého jim potvrdí konzistoř podobojí. Město bylo tedy utrakvistické, jako drtivá většina lokalit ve východních Čechách. V roce 1581 se v držení města a panství opět uvázali Pernštejnové, kteří v roce 1585 udělili privilegia cechu ševcovskému. Dlouho však panství nedrželi a v roce 1587 je za 25 000 kop grošů českých prodali Hertvíkovi Zejdlicovi ze Šenfeldu.

 
Kostel Svatého Františka Serafínského
 
Fara

Roku 1602, za panství Hertvíka, zničil další požár téměř celé město. Dřevěná stavení však byla znovu obnovena a zámek přestavěn. V roce 1619 udělil Hertvíkův syn Rudolf Žejdlic ze Šenfeldu výsady tkalcovskému cechu. Rudolf Žejdlic zemřel roku 1622 (údajně byl otráven) a za účast ve stavovském odboji bylo panství zkonfiskováno a prodáno roku 1623 Albrechtu z Valdštejna. Ten k němu připojil přikoupené statky Dobříkov a Zámrsk a panství jako celek prodal ještě v roce 1623 Vincenci Muschingerovi z Gumpendorfu. Od něj je v roce 1628 získal Ferdinand Zikmund Kurz ze Senftenau.[6] V té době dolehl na městečko pobělohorský útisk, kontribuce, zvyšovaly se berně a byla zrušena někdejší privilegia. Nastal všeobecný úpadek živností a řemesel, zákaz vaření piva, přišly nové robotní povinnosti, vzrůstal tlak katolické církve na konverzi zbývajících nekatolíků a s tím spojené případné represálie. Za vlády Trauttmansdorffů od roku 1686 nastal další nárůst feudálního útlaku.

Ke změně k lepšímu došlo až s příchodem Kinských. V roce 1709 převzal panství hrabě Norbert Oktavián Kinský, který dal městečku dva nové trhy: výroční a týdenní. Městu byla udělena nová pečeť, která nahradila tehdejší starobylou pečeť husitskou. V 18. století ve městě postupně vznikl komplex architektonicky cenných barokních staveb fary (1731), nového kostela (1732), kde byl také obnoven literátský kůr, budovy špitálu (1750) a zvonice. Dřevěná socha sv. Floriána byla v době baroka nahrazena mohutným kamenným morovým sloupem. Vynikající tradici tu vždy měla řemeslná výroba. K pivovarské, vinařské, mlynářské, nožířské a tkalcovské výrobě přibyly v 18. století cechy zámečnický, kovářský, truhlářský, hrnčířský, bednářský, provaznický, pekařský a perníkářský. V blízkosti staré brusírny vznikla u náhonu papírna, která pracovala až do roku 1857.

Devatenácté století editovat

V první polovině 19. století nastal významný hospodářský rozvoj v důsledku vynikajícího hospodaření velkostatku Kinských a výstavby železničních tratí Praha–Olomouc (1845), Choceň–Broumov (1875) a Choceň–Litomyšl (1882)[8]. Tím se Choceň stala důležitým regionálním železničním uzlem.

Zámek dal do současné podoby přestavět v roce 1829 kníže Rudolf Kinský († 1836), a v letech 1849–1850 dala kněžna – vdova Vilemína Kinská přistavět i pseudogotickou kapli Nanebevzetí Panny Marie. Kinští založili a vedli v Chocni přádelnu lnu, rozvíjel se místní strojírenský průmysl a dobré hospodaření choceňského velkostatku Kinských vedlo k postupnému zdokonalování zemědělské výroby i mezi rolníky. Na počátku 20. století měla Choceň téměř 5500 obyvatel a řadu průmyslových podniků, a to např. přádelnu, tkalcovnu, výrobnu uzenářských nástrojů, továrnu na hasičské stříkačky. Během první světové války se zde nacházel uprchlický tábor pro polské běžence a ruské válečné zajatce.

Přírodní poměry editovat

 
Tichá Orlice
 
Přírodní rezervace Peliny

Na území města se nalézá vícero chráněných území a památných stromů:

V blízkosti města (nedaleko Zářecké Lhoty) byly v jednom lomu roku 1880 náhodně objeveny fosilní pozůstatky zatím jediného prokazatelného zástupce skupiny ptakoještěrů (pterosaurů) z našeho území. Zpočátku byl nález pojmenován významným paleontologem profesorem Antonínem Fričem jako Cretornis hlavaci, později se název změnil na dnes již neplatné jméno "Ornitochirus hlavaci", od roku 2015 platí zase původní jméno. Nález je uložen v Národním muzeu v Praze, jeho duplikát se nachází v Chocni v Orlickém muzeu, ve kterém je i sbírka kosterních pozůstatků mamuta, jeskynního medvěda či nosorožce srstnatého.[9]

Obyvatelstvo editovat

Vývoj počtu obyvatel a domů (podle sčítání lidu)[10][11]
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021
Počet obyvatel 3 381 3 712 3 869 4 333 5 029 5 122 6 415 7 041 8 038 8 198 9 229 8 818 8 580 8 580 7 928
Počet domů 390 406 408 442 530 603 908 1 191 1 218 1 332 1 421 1 522 1 573 1 678 1 678

Obecní správa a politika editovat

Části města editovat

Plchůvky a Nová Ves tvoří územní exklávu.

Od 1. ledna 1976 do 31. prosince 1993 k městu patřila i Běstovice.[12]

Zastupitelstvo a starosta editovat

Související informace naleznete také v článku Seznam starostů Chocně.

Starostou města je od roku 2018 Jan Ropek (Živá Choceň).[13] Rada města má sedm členů[13] a zastupitelstvo 21 členů.[14]

Průmysl editovat

V Chocni je tradiční potravinářský průmysl, mlékárenství (Choceňská mlékárna), pekárenství a znovuobnovené pivovarnictví (Pivovar Choceň Splávek). V okolí Chocně zemědělství, rostlinná produkce především obiloviny a olejniny i živočišná produkce především drůbež a také výroba krmných směsí pro zvířata (OSEVA UNI). Významné zastoupení má i strojírenství, elektrotechnický průmysl (ENERGO Choceň) a automobilový průmysl (Autoneum CZ). V minulosti byl v Chocni významný textilní průmysl a výroba letadel.

Doprava editovat

Silniční doprava editovat

Do Chocně nevede žádná silnice I. třídy, nejbližší je silnice I/35. I přesto je Choceň důležitým silničním uzlem kraje. Chocní procházejí krajské silnice II. třídy II/315, II/317 a zároveň zde začínají krajské silnice druhé třídy II/312 a II/357. V plánu je výstavba silničního přivaděče k připravované dálnici D35, která povede nedaleko Chocně a výstavba silničního obchvatu města.[15]

Železniční doprava editovat

 
Nádraží Choceň před modernizací dopravního terminálu

Choceň je důležitým železničním uzlem. Ve městě Choceň se nachází jedna železniční stanice a dvě železniční zastávky: Dvořisko a Plchůvky.

Od roku 1845 vede městem celostátní dráha Praha – Česká Třebová, jenž je zároveň trasou prvního a třetího českého tranzitní železniční koridoru a která je i mezinárodně významnou tratí zařazenou do transevropské dopravní sítě TEN-T. Správa železnic plánuje vybudovat přeložku železniční tratě v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí s cílem zvýšit maximální traťovou rychlost na 160 km/h.[16]

Do Chocně vede i celostátní dráha Velký Osek – Choceň, která byla zprovozněna roku 1875. Na ni navazuje železniční trať Týniště nad Orlicí – Meziměstí.[17] Ve stanici Choceň začíná regionální dráha Choceň–Litomyšl zprovozněná v roce 1882. Provozovatelem těchto drah je státní organizace Správa železnic.

Ve stanici Choceň zastavují vlaky Českých drah kategorie osobní vlaky (Os), spěšné vlaky (Sp), rychlíky (R) linky R18 „Slovácký Expres“ a R19 „Svitava“, vlaky EuroCity (EC) a InterCity (IC) linky Ex1 a Ex2.[18] Dále zde zastavují vlaky soukromého železničního dopravce Leo Express kategorie LET „Orlice“ a spojují Orlickoústecko s Prahou (o víkendu a svátcích spojují Wrocław s Prahou).

Autobusová doprava editovat

Ve městě se nachází autobusové nádraží umístěné v centru města, většina autobusových spojů má počáteční stanici na autobusové zastávce u železniční stanice. Ve spojích veřejné autobusové dopravy i železniční dopravy platí přepravní a tarifní podmínky krajského integrovaného dopravního systému IREDO. Dopravní obslužnost tu zajišťují především autobusoví dopravci ČSAD Ústí nad Orlicí (ICOM Transport), Arriva či AUDIS BUS.

Pravidelné autobusové linky veřejné dopravy směřují do Horního Jelení, Kosteleckých Horek, Litomyšle, Sloupnice, Ústí nad Orlicí, Kostelce nad Orlicí, Borohrádku dalších míst.

Letiště editovat

V blízkosti místní části Dvořisko se nachází malé letiště Choceň s travnatým povrchem – plocha pro sportovní létající zařízení (LKCHOC).[19]

Společnost editovat

Školství editovat

 
Základní škola Mistra Choceňského
 • Mateřská škola Kaštánek, Kaštanová 1339
 • Mateřská škola Stromovka, Stromovka 1339
 • Mateřská škola Vostelčice, Smetanova 1682
 • Mateřská škola Záměstí, Záměstí 154
 • Základní škola Mistra Choceňského, Mistra Choceňského 211
 • Základní škola Svatopluka Čecha, Svatopluka Čecha 1686
 • Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň, T. G. Masaryka 1000
 • Základní umělecká škola Choceň, Pernerova 1
 • Dům dětí a mládeže Choceň, Paraple 1624

Kultura editovat

 
Kino Máj

O kulturu ve městě se stará organizace spravovaná městem Kulturní zařízení města Choceň. Ve městě se také nachází Orlické muzeum v budově zámku. Město má informační centrum, městskou knihovnu, kino Máj nebo společenský Pánský dům. Město vydává každý měsíc Choceňský zpravodaj.

Ve městě se každoročně koná Choceňský food festival či Sokolský běh republiky. Pravidelně se pořádají vzdělávací akce Choceňské univerzity volného času.

Sport editovat

Ve městě je obrovské množství sportovního vyžití. Městem i okolím vede velké množství cyklostezek. Cyklotrasy Choceň – Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, Choceň – Vysoké Mýto a jiné. V centru města je velké množství stojanů pro kola, včetně úložných boxů pro kola u železniční stanice. Mimo to v Chocni naleznete zimní stadion, koupaliště, fotbalový stadión, baseballové hřiště, tenisové kurty. Ve městě působí hokejový klub HC Spartak Choceň.

Pamětihodnosti editovat

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Chocni.
 
Zámek

Osobnosti editovat

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2023. Praha: Český statistický úřad. 23. května 2023. Dostupné online. [cit. 2023-05-25].
 2. Český statistický úřad: Malý lexikon obcí České republiky – 2017. Český statistický úřad. 15. prosince 2017. Dostupné online. [cit. 2018-08-28].
 3. Český statistický úřad: Výsledky sčítání 2021 – otevřená data. Dostupné online. [cit. 2022-04-18].
 4. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II, s. 301
 5. Antonín Profous, Místní jména v Čechách, II. Praha 1957, s.25 [1]
 6. a b SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Svazek II. Hradecko. Praha: František Šimáček, 1883. 316 s. Dostupné online. Kapitola Choceňské hrady a tvrze, s. 246–254. 
 7. Jindřich Ladislav Barvíř, Děje města Chocně, Náměšť 1886 s. 32
 8. Otevření nové dráhy Choceň-Litomyšl. Národní listy. 23. 10. 1882, s. 6. Dostupné online. 
 9. SOCHA, Vladimír. Když nad Chocní létali draci. OSEL.cz [online]. 22. listopadu 2018. Dostupné online. 
 10. Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, rev. 2015-12-21 [cit. 2015-12-21]. Dostupné online. 
 11. Výsledky sčítání 2021 – otevřená data [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné online. 
 12. Historický lexikon obcí České republiky – 1869–2011: IV. Abecední přehled obcí a částí obcí [online]. [cit. 2023-05-08]. Dostupné online. 
 13. a b Rada: Město Choceň. www.chocen.cz [online]. [cit. 2022-02-28]. Dostupné online. 
 14. Složení: Město Choceň. www.chocen.cz [online]. [cit. 2022-02-28]. Dostupné online. 
 15. Choceň chce obchvat dál od města, Pardubický kraj ustoupit nehodlá. iDNES.cz [online]. 2019-01-10 [cit. 2020-08-30]. Dostupné online. 
 16. DUBSKÝ, Kamil. Nová trať mezi Chocní a Ústím asi povede dvěma dlouhými tunely. Orlický deník. 2017-04-28. Dostupné online [cit. 2020-08-30]. 
 17. Traťové jízdní řády [online]. České dráhy [cit. 2022-01-09]. Dostupné online. 
 18. Jízdní řád platný od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 - www.spravazeleznic.cz. www.spravazeleznic.cz [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-12-05. 
 19. Letiště Choceň (LKCO) | ARCHIV - Letiště ČR | Videobanka letišť - Česká republika | Videobanka letišť - Evropa | Videobanka letišť | Letecká videa | Flying Revue. www.flying-revue.cz [online]. [cit. 2022-02-28]. Dostupné online. 
 20. SOCHA, Vladimír. Kam patřil český ptakoještěr. DinosaurusBlog.com [online]. 27. července 2021 [cit. 2021-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-07-27. 

Literatura editovat

 • BARVÍŘ, Jindřich Ladislav: Děje města Chocně. S poznámkami o vesnicích bývalého panství. Náměšť u Brna 1886.
 • BIČÍK, Zdeněk - SVATOŇ, František: Nejstarší choceňská matrika. In: Listy Orlického muzea 6 (1971), č. 1, s. 38‒44.
 • ČERMÁK, Luboš: Stopy - fakta - svědectví z historie trati Choceň - Broumov v datech a obrazech. Praha: BEN, 1997 (2. část 1999).
 • DVOŘÁK, Radovan: Choceň. Patnáct kapitol z dějin města. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2000.
 • HONL, Ivan: Přehled místopisného názvosloví Choceňska. In: Listy Orlického muzea 1 (1966), č. 2‒3, s. 77‒94, 117‒144.
 • KRŠKA, Josef František: Choceň. Město a bývalé panství. In: Památky archaeologické a místopisné 2 (1856–1857), s. 298–306, 350–355.
 • NEZBEDA, Vilém: Z historie choceňského rybníkářství a rybářství. Choceň 1963.
 • NEZBEDA, Vilém: Z dob choceňských hrdelních soudů. Choceň 1965.
 • NEZBEDA, Vilém: O odznaku a znaku města Chocně. In: Listy Orlického muzea 2 (1967), č. 3‒4, s. 286‒288.
 • ŠŮLA, Jaroslav: Povstání na choceňském panství roku 1627? In: Listy Orlického muzea 3 (1968), č. 2, s. 153‒154.
 • VANIŠ, Jaroslav: Jindřich Ladislav Barvíř, autor poslední monografické práce o dějinách města Chocně. In: Sborník prací východočeských archivů 7 (1990), s. 47–57.

Související články editovat

Externí odkazy editovat