Literátské bratrstvo

Literátská bratrstva (též literácká bratrstva, literáti nebo literáci, j. č. literát nebo literák[1]) jsou (mužská, katolická i nekatolická[2] ) sdružení kostelních zpěváků (choralistů), měšťanů a řemeslníků.

Historie

editovat

Literátská bratrstva vznikala v Českých zemích kolem poloviny 15. století, největšího rozmachu dosáhla v 15. a 16. století. V kostelech pro ně byly stavěny zvláštní literátské tribuny, pořizovali si nákladné, pěkně vyzdobené kancionály[3] (které byly po zrušení bratrstev prodávány jako makulatury za zlomek ceny).[4] Byli v nich sdruženi laudisté (řemeslníci, pojmenování podle laudy - chvály).[5] Nejstarší sbor na Moravě byl v Třebíči (stanovy potvrzeny roku 1516).[6] Podle kroměřížské (arci)konfraternity (bratrstva) byla zakládána některá další moravská bratrstva. Některá bratrstva byla ke kroměřížskému bratrstvu později přivtělena, a byla tak pojímána jako jeho součást. Přesný počet bratrstev je těžké stanovit, odhaduje se, že existovalo asi 100 bratrstev v Čechách a 55 na Moravě.[7]

Literátská bratrstva byla zrušena rozhodnutím Josefa II. v roce 1784.[8]

Obnovení bratrstev

editovat

Po smrti Josefa II. byl zákaz odvolán,[9] ale přes četné nekoordinované lokální pokusy o jejich obnovu se znovu zakládaná literátská bratrstva svému původnímu rozmachu a významu již nikdy ani nepřiblížila. V současné době (2024) existuje na území České republiky jediné literátské bratrstvo, které bylo založeno v roce 2008 Jiřím Churáčkem[10] a sídlí v jihočeských Netolicích při kůru kostela svatého Václava.

Literátská bratrstva (výběr)

editovat
 
Úvod pátečních rorátů s iluminovanou iniciálou „R“ v knize ranních adventních zpěvů velvarských literátů. Literátské bratrstvo Velvary, Rorátník (kolem 1590 – kolem 1720), nezprac. fond. (SOkA-Kladno)

Reference

editovat
 1. PSJČ, SSJČ, ASCS, heslo literák
 2. Srov. MAŇAS, Hudební aktivity ..., tabulka na s. 44 aj.
 3. Ottova encyklopedie: heslo kancionál
 4. například na pergamenu psaný kancionál kutnohorský za 1 zlatku (později uložen v císařské dvorní knihovně ve Vídni), v Lounech byl prodán jeden starý, krásně malovaný graduál za 9 zl., když jej pak Lounští v novější době zpět koupili, musili dáti za něj 3200 zl. atd. - Ottova encyklopedie: heslo Literáti
 5. Ottova encyklopedie: Laudisté (z lat. laus, chvála
 6. Ottova encyklopedie: heslo Literáti
 7. MAŇAS, Hudební aktivity ..., s. 178.
 8. MČSE, heslo kancionál
 9. https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Liter%C3%A1ti
 10. Archivovaná kopie. infocentrum.domovina.cz [online]. [cit. 2014-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-23. 
 11. František Vácslav Peřinka. Kroměřížský okres. Brno 1911. S. 328. (Reprint Zdounky 2002)
 12. Ottova encyklopedie, heslo Hulín
 13. František Vácslav Peřinka. Dějiny města Kroměříže. Díl 1. Kroměříž : Obecní rada města Kroměříže 1913.
 14. http://www.farnostpm.cz/index.php?sekce=historie
 15. Na faře v Rouchovanech objevena unikátní literátská listina
 16. Náboženská bratrstva na Moravě do josefínských reforem, Vladimír Maňas 2005

Literatura

editovat
 • Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. I. čásť, XV. věk a dějiny literátských bratrstev / na základě pramenů sepsal Karel Konrád, V Praze : Tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (V. Kotrba), 1893, 502, xvi, xviii s., 9 l. obr. př.
 • Ottova encyklopedie: heslo Literáti
 • Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Maňas, Vladimír - Orlita, Zdeněk - Potůčková, Marie (edd.). Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2010. ISBN 978-80-87149-36-2
 • MIKULEC, Jiří. Barokní náboženská bratrstva v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-422-X. S. 154. 

Externí odkazy

editovat

Související články

editovat