Otevřít hlavní menu

Exkláva je část vlastního území, která je zcela oddělena od zbývajícího území.

Exklávy státůEditovat

Na úrovni mezinárodního práva je exklávou část území určitého státu, která je zcela obklopená územím cizího státu nebo více cizích států. Pojem byl převzat z francouzského exclave, původně pochází z latinského ex (z, vně, pryč) a clavus (hřebík, něco obklopeno).

 
Schematické znázornění

Exkláva přitom nemusí být vždy i enklávou. Pomocí schematického znázornění vpravo lze problematiku vysvětlit takto: území x a y jsou exklávami státu A (území z, spojené se státem A jakýmsi koridorem, je jeho zcela normálním územím). Území x je přitom z hlediska státu B enklávou, zatímco území y není enklávou v žádném případě (hraničí i se státem C).

Vnitrozemské exklávy:

Poněkud rozdílné interpretace existují v otázce, jak posuzovat území, která jsou se státem, ke kterému patří, spojena mořskou cestou. Tento rozdíl je v zásadě podružný a je věcí náhledu:

Dále se exkláva nesmí zaměňovat se statusem exteritoriálního území.

Exklávy na území ČeskaEditovat

Exklávu též tvoří část obce, kterou se sídelní částí obce nepropojuje území obce, ale je oddělena územím jiné obce nebo obcí. Většina současných exkláv tohoto typu vznikla při rozsáhlém a často živelném dělení obcí po roce 1990. Nynější zákon o obcích stanoví zásadu souvislého území nově vzniklých obcí, které zabraňují vytváření nových enkláv a exkláv na obecní úrovni. V Česku existují následující obecní exklávy:

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

  • Část Vojetín je exklávou města Doksy (ORP Česká Lípa).
  • Katastrální území Chrastava II je exklávou části Chrastava města Chrastava, protože je od jádrového katastrálního území Chrastava I odděleno částí a katastrálním územím Dolní Chrastava (ORP Liberec).

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

  • Část Lázy je exklávou obce Loučka (ORP Valašské Meziříčí).
  • Katastrální území Loučka II je exklávou obce Loučka (ORP Valašské Klobouky).
  • Katastrální území Mistřice II je exklávou obce Mistřice (ORP Uherské Hradiště).
  • Části Polichno a Řetechov jsou samostatnými exklávami města Luhačovice (ORP Luhačovice).

OdkazyEditovat