Tarif

sazba, poplatek a předpisy pro jejich užívání (sazebník) nebo platová třída v soustavě mezd

Tarif (z arabštiny) může znamenat sazbu, poplatek a předpisy pro jejich užívání (sazebník) nebo může znamenat platovou třídu v soustavě mezd.[1][2]

O platovém tarifu pojednává článek Plat.

Advokátní tarif editovat

Související informace naleznete také v článku Advokátní tarif.

Odměny advokátů a náhrady advokátů za poskytování právních služeb řeší Vyhláška č. 177/1996 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).[3]

Cenová sazba za elektrickou energii editovat

Související informace naleznete také v článcích Dvoutarifní sazba, Vysoký tarif a Nízký tarif.

Vysoký tarif se spolu s nízkým tarifem používá pouze u dvoutarifní sazby odběru elektrické energie.

Tarif v dopravě editovat

Tarif nebo tarifní systém je označení pro pravidla, podle kterých se ve veřejné dopravě určuje cena za cestu mezi výchozí a cílovou zastávkou.

Tarifní systém tvoří popis struktury jízdného a odpovídající řady různých typů jízdenek, založených na této struktuře.

Tarif ve spojení s jízdním či letovým řádem musí obsahovat všechny údaje potřebné pro výpočet přepravného. Pro dopravce vyplývá povinnost stanovovat a zveřejňovat tarify z několika právních předpisů, zejména zákona o silniční dopravě a zákona o drahách. Tarify se zveřejňují například v jízdních řádech, ve vozidlech a ve stanicích nebo zastávkách.

V České republice jsou některé orgány veřejné moci oprávněny pro některé druhy dopravy stanovit maximální ceny.[zdroj?]

Tarifní politika editovat

Tarify jsou určovány tarifní politikou. Téměř vždy vycházejí z nákladů přepravce a závisí na mnoha faktorech. Těmi mohou být vzdálenost, úroveň a kvalita přepravy (to také bývá v tarifu samotném uvedeno). U železniční sítě má vzhledem k monopolnímu postavení dopravce, Českých drah vliv i stát (obdobně tomu je i v jiných zemích). Příkladem takové podpory může být degrese, tedy umělé snižování cen pro cesty na dlouhé vzdálenosti, jako vyjádření podpory státu svým okrajovým a špatně dostupným územím.

Tarifní soustava editovat

Většinou je stanoven jeden základní tarif a na něj se váže mnoho zvláštních tarifů, stanovených podle objemu přepravy, času nebo vzdálenosti. Při tvorbě tarifů se vychází z ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dopravce či přepravce.

Integrované dopravní systémy editovat

V integrovaných dopravních systémech se zpravidla dopravci ve smlouvě s organizátorem IDS zavazují vyhlásit pro svoji dopravu jednotný tarif celého systému.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Internetová jazyková příručka – tarif. prirucka.ujc.cas.cz [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR [cit. 2022-06-14]. Dostupné online. 
  2. KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. S. 718. 
  3. Vykláška č.177/1996 Sb. Advokátní tarif. www.zakonyprolidi.cz [online]. [cit. 2022-06-16]. Dostupné online. 

Literatura editovat

  • KOVÁŘOVÁ, Daniela, HAVLÍČEK, Karel, ed. Odměna advokáta: komentář : podle stavu k 1.2.2019. Vydání druhé. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075982803
  • STEJSKAL, Petr. Tarify, ceny, daně a poplatky v dopravě. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 9788001053621

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo tarif ve Wikislovníku