Tarif v dopravěEditovat

Tarif ve spojení s jízdním či letovým řádem musí obsahovat všechny údaje potřebné pro výpočet přepravného. Pro dopravce vyplývá povinnost stanovovat a zveřejňovat tarify z několika právních předpisů, zejména zákona o silniční dopravě a zákona o drahách. Tarify se zveřejňují například v jízdních řádech, ve vozidlech a ve stanicích nebo zastávkách.

V České republice jsou některé orgány veřejné moci pro některé druhy dopravy oprávněny stanovit maximální ceny.[zdroj?]

Tarifní politikaEditovat

Tarify jsou určovány tarifní politikou. Téměř vždy vycházejí z nákladů přepravce a závisí na mnoha faktorech. Těmi mohou být vzdálenost, úroveň a kvalita přepravy (to také bývá v tarifu samotném uvedeno). U železniční sítě má vzhledem k monopolnímu postavení dopravce, Českých drah vliv i stát (obdobně tomu je i v jiných zemích). Příkladem takové podpory může být degrese, tedy umělé snižování cen pro cesty na dlouhé vzdálenosti, jako vyjádření podpory státu svým okrajovým a špatně dostupným územím.

Tarifní soustavaEditovat

Většinou je stanoven jeden základní tarif a na něj se váže mnoho zvláštních tarifů, stanovených podle objemu přepravy, času nebo vzdálenosti. Při tvorbě tarifů se vychází z ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dopravce či přepravce.

Integrované dopravní systémyEditovat

V integrovaných dopravních systémech se zpravidla dopravci ve smlouvě s organizátorem IDS zavazují vyhlásit pro svoji dopravu jednotný tarif celého systému.